Een boodschap aan de mensen op aarde van E.T Commander Val Thor voor de komende jaren!

Een boodschap aan de mensen op aarde van E.T Commander Val Thor voor de komende jaren! 2021 en verder…Elke 21 december en verschillende agenda’s. (Dit moet gelezen worden door ieder mens op deze planeet)! CRITISCH!!! Manieren om een beter mens te zijn.

Henry Fadl the Edification Coach – December 20, 2020

Dit bericht gaat over een interessant interview van Elisa Herrera met Commandant Val Thor gechanneld door Elena Danaan. Elena Danaan channelt enkele hogere welwillende wezens en onder hen is haar beschermer Thor-Han via een implantaat in haar achterhoofd.

Thor-Han activeert dit apparaat en Elena begint zijn woorden te channelen. Ik raad je ten zeerste aan haar boek “A Gift From the Stars” hier te lezen. Het is het lezen waard omdat het je veel dingen vertelt die Elena persoonlijk zijn overkomen, maar ook belangrijke informatie deelt over de mensheid, vooral over de Machten die ons vanuit de schijnwerpers controleren en ons mensen in een vicieuze cirkel van gevangenschap brengen die onze evolutie sterk beïnvloedt.

Elisa Herrera is een geweldige genezeres en quantum hypnose specialist (QHHT) met wie ik binnenkort een sessie wil hebben. Ze werkt samen met Elena om live sessies en interviews te doen op Elena’s Youtube kanaal (Elena Danaan) en haar kanaal (Quantum Healing of the Soul – Elisa Herrera) kijk ook zeker op haar website voor Quantum Hypnose sessies op https://www.quantumlifetransformations.com/.

Commandant Val Thor is een welwillende E.T. die in het verleden door de Galactische Federatie van Werelden en de Raad van Vijf naar Terra (Aarde) werd gestuurd en vele landen leiders ontmoette, waaronder de 34e president van de V.S. Dwight D. Eisenhower, die hem en enkele andere leiders adviseerde over het komende gevaar dat was beraamd door kwaadwillige Buitenaardse wezens. Commander Val Thor bracht enige tijd door in het Pentagon met het begeleiden en adviseren van President Eisenhower.

Er zijn enkele namen die ik misschien verkeerd gespeld heb zoals: Nibiru of Nibu? Maar ik heb Ciakahrr als Sicar of Sycar en Maytrei als Mytra correct gespeld. Ik heb er ook voor gezorgd de nodige wijzigingen aan te brengen in sommige namen van buitenaardse wezens, want ik wil geen schuldigen aanwijzen. Als je fouten ziet, deel ze dan onmiddellijk in de commentaarsectie.

Opmerking: Maak uw eigen oordeel wanneer u leest, gebruik uw hartchakra, en zet uw intentie vooraf om te onderscheiden en de waarheid te vinden. Ik hoop dat dit de mensheid helpt.

Laat het interview beginnen.

Elena: Dit interview werd al heel lang aangevraagd. Val Thor was niet beschikbaar, tot onlangs een paar dagen geleden, Thor-Han me verraste dat Valiant Thor accepteerde om zich te verbinden en zijn verzoek beantwoordde, om een lang verhaal te houden. hij is hier met hem boven, en ik zei, Ik zal met je kunnen communiceren. Ik ga me verbinden met Thor-Han en ontspan, verbind me telepathisch met hem en laat ons allen omringen in een Merkabah van licht.

Elisa: Ja. Oké, laat me weten wanneer je klaar bent voor de eerste vraag.

Elena: Ik ben verbonden met Thor-Han, en hij zit in een kamer, zo’n ronde tafel, en Val Thor zit daar aan zijn rechterhand, voor hem staat de hoge commandant van de stationsopzichter van het station.

Ik weet niet wat ze zijn…Nou, Ardana is hier om het gesprek te begeleiden. Dus ik ben klaar om de eerste vraag te horen, en Thor-Han zal hem doorgeven aan Val Thor en wij vertellen je wat hij antwoordt.

Elisa: Eerst wil ik Thor-Han groeten en zeggen dat we allemaal van hem houden en dat we hem dankbaar zijn dat hij dit voor ons heeft geregeld. En ik weet dat je het hem dit telepathisch kunt vertellen, dus ik zal niet wachten. Hij kan me horen. Dus zoals jij.

De eerste vraag is of ik hem aanspreek zoals hij aangesproken wil worden. Ik weet niet of Val Thor zijn naam is of hoe hij precies wil dat ik hem aanspreek.

Elena: (Commandant Val Thor):Commandant Val.

Elisa: Oké, fantastisch. Dus, Commandant Val, heel erg bedankt dat u hier bent, we zijn u erg dankbaar. Hoe kwam de beslissing om naar de Aarde te komen tot stand, zodat de mensen weten waarom u kwam.

Elena (Commandant Val Thor): Ik werd bevolen door de Raad van Vijf. En de Galactische Federatie, om de Terranen te helpen zichzelf niet in gevaar te brengen door een slechte keuze te maken. Jullie stonden op het punt een grote te maken. Wat uiteindelijk op het einde gebeurde. Ik kreeg de opdracht jullie te helpen een manier te vinden, niet om een ongelukkige overeenkomst te accepteren. Daarom ben ik gekomen.

Elisa: Nou, vertel ons eerst wat uw boodschap was en dan kunnen we zien wat er zou gebeuren…

Elena: (Commandant Val Thor): Mijn boodschap was, en is nog steeds. We kunnen ons niet met uw plaats bemoeien. We hebben uw beslissing nodig. En uw akkoord. Jullie hebben de vrije keuze. Jullie hebben een vrije wil. Wij beslissen niet voor jullie. Dit is de wet van alle soorten in deze melkweg. En de andere bescherming van de Federatie. En de grote Raad van Vijf. In het begin waren het er negen, nu zijn het er vijf.

Jullie hebben altijd de keuze. Jullie hebben altijd de keuze gehad. Jullie zullen altijd de keuze hebben voor jullie lot. Ik moest het antwoord vragen. Ik had het niet. Jullie hadden het in een tijd van wanhoop, angst, jullie stonden op het punt een ongelukkige beslissing te nemen. Mijn Raad en de Federatie, hebben geprobeerd jullie leiders te overtuigen, deze fout niet te maken.

Destijds kwam een vloot van (CIAKAHRR) geallieerd met een vloot van de Nibiru die jullie Orion noemen, de grondtroepen van die, jullie reptielachtigen noemen, versterken. Ze kwamen een overeenkomst aanbieden aan jullie leiders.

We kwamen hem vragen zich hier niet aan te binden omdat ze altijd zo doen. Ze vragen en verleiden altijd met de beste technologie, wapens, en het aandrijven van de zwakken. Als ik zeg zwak. Ik bedoel, degenen onder de zwakte van hun hebzucht.

De Federatie en de Grote Raad van de Vijf hebben jullie hulp en bijstand aangeboden. Deze hulp en bijstand werden afgewezen. Ik bleef een paar jaar op een missie om jullie leiders op andere gedachten te brengen. De meesten deden dat niet. Ik vertrok. Dit kostte me drie jaar van niet aflatende inspanning.

De leider van de VS was een erg aardige, slimme en verlichtte, man. Zijn ziel was gemengd, niet van hier uw Terra (Aarde). Deze leider kon zich niet bewegen. Hij was een gevangene in zijn eigen huis. Ik probeerde hem te overtuigen dat hij sterker was dan degenen om hem heen die tegen hem logen, hem lokten, maar dat lukte niet, en voordat hij vertrok, liet hij een boodschap achter. Deze boodschap was een waarschuwing tegen wie werkelijk de controle had, jullie planeet. Mijn boodschap, de boodschap die ik op dit moment vertelde, en die ik vandaag meer dan ooit vertel.

De reden waarom ik kwam is om deze woorden opnieuw te vertellen. Jullie hebben een vrije keuze. Het is alleen uit vrije wil dat jullie om hulp vragen. Vraag het niet als een smeekbede aan de Federatie en de Raad. Vraag niet in angst, niet als kinderen of bange dieren. Vraag als gelijke. Als jullie lid willen worden van de Federatie. Jullie moeten jezelf als zodanig beschouwen, klaar om toe te treden omdat jullie vreedzame mensen zijn, gelijk in wijsheid aan de hemel die vereist is om toe te treden tot het lidmaatschap. Vraag assistentie, vraag met je hart als gelijke.

Vraag onze hulp als gelijke, en wij zullen antwoorden, niet smekend, niet met woede, niet met wanhoop. Maar met een sterke wil als gelijken. Jullie hebben een vrije keuze wij kunnen jullie niet helpen.

Als jullie niet officieel vragen, als gelijken, de Federatie, en de Raad niet als superieure wezens beschouwen. Als jullie jezelf als minderwaardige wezens beschouwen, zullen jullie niet gelijk staan. Ik moet ook vertellen, dat er veel operaties gaande zijn op jullie planeet, die ik niet zal onthullen, maar dit vertellen…

Wij helpen jullie om jullie planeet te bevrijden. Zoveel als we kunnen zonder de toestemming van jullie leiders. Het zit allemaal in het universum. De kwestie van instemming, vrije wil, en stroom. Sta op, kijk naar de hemel, niet als iets boven jullie, maar als jullie erin en vraag dan om hulp van de Galactische Federatie, en de Raad van Vijf als vrije mensen, die jullie als inferieur beschouwen aan de macht. Jullie hebben hulp nodig om jezelf te bevrijden uit een staat van slavernij. Beschouw jezelf dus niet als slaven van een religie, van een politieke macht, zelfs niet van de Galactische Federatie om hulp te vragen om jezelf niet als slaven te beschouwen, als minderwaardig maar evenzeer geëvolueerd en krachtig als alle leden van de Galactische Federatie. Dit is de boodschap die ik wilde verkondigen om op deze manier om hulp te vragen. Bedelen zal niet beantwoord worden.

Elisa: Dank je. Wat zou er anders zijn geweest? Hoe denk je dat de wereld nu anders zou zijn als we hadden kunnen doen wat je ons vroeg?

Elena: (Commander Val Thor): Jullie zouden medische technologie hebben. Jullie wereld zou in vrede zijn en minder oorlog hebben. Jullie zouden jullie energiesysteem veranderd hebben. Alle grote instellingen zouden ontmanteld zijn. De macht zou voor de mensen van Terra zijn, die ik graag Aarde noem. Als jullie hadden geluisterd, zouden we openlijk hebben ingegrepen en alle reptielachtigen uit jullie ondergrond hebben uitgeroeid. Want als jullie het met ons eens waren geweest, hadden jullie je overeenkomst met de reptielachtigen verbroken. Dat is alles wat jullie moesten doen. Maar deze hulp werd altijd afgewezen door jullie regeringen.

Slavernij is eerst in de geest. Ten tweede, het is fysieke slavernij die wordt uitgeroeid door officieel om hulp te vragen. Sommige van jullie leiders zijn begonnen met twee van hen te begrijpen. De twee machtigste van jullie leiders hebben om hulp gevraagd, niet op de juiste manier. Maar wij werken met hen samen. Eens zij diegenen hebben uitgeschakeld die hen vastbinden. Ze zullen vrij zijn en wij zullen ingrijpen. We kunnen jullie mensen niet doden. We kunnen degenen die zich tot het duister hebben gewend niet uitroeien, tenzij jullie het zelf gaan doen en om hulp vragen bij jullie werk.

Dit is geen diplomatie. Dit is de wet van het universum. Jullie moeten het op de juiste manier aanvragen.

Elisa: Weet je of onze huidige President weet dat hij de mogelijkheid heeft om jullie om hulp te vragen? Weet hij dat hij dat kan doen?

Elena:(Commander Val Thor): Ja. We hebben het hem verteld.

Elisa: Toen je hier was hebben we zoals je weet veel leiders, over de hele wereld. Heb je ook geprobeerd andere leiders te spreken? Zoals de Russische leider toen? Of een van de andere leiders en andere landen, of was het alleen de VS?

Elena (Commander Val Thor): Nee, ik ben overal geweest.

Elisa: Oké. Dus ze zeiden allemaal nee?

Elena (Commander Val Thor): Mijn tijd, onder de leiders, is voorbij. Maar ik heb er enkele tientallen jaren geleden ontmoet. De Amerikaanse leider was slim en wilde een overeenkomst met de Ciakharrs weigeren. Maar hij wist niet dat achter zijn rug om zijn militaire complex en generaals anders hadden besloten. De CIA is geen goede instelling en helpt de mensheid niet. Er is iets wat ik wil zeggen. Commandant Ardana wil dat niet.

Elisa: Wat me te binnen schiet is dat die agentschappen die de president destijds controleerden en nog steeds doen. Als ze geïnfiltreerd zijn door reptielachtigen en zij nemen de beslissingen… Dan zullen ze nooit instemmen met het vragen van hulp aan hun vijanden. Dus ik zie niet in hoe we daar uit hadden kunnen komen…

Elena. (Commandant Val Thor): We neutraliseren reptilians die aan de macht zijn. Een senator en een President hadden besloten de hulp van de Federatie in te roepen en de overeenkomst met de Ciakharrs, en de Orion allianties te verbreken.

Ze werden beiden vermoord. Nu de tijden veranderd zijn, zal het anders gaan. Er is om hulp gevraagd. Ik zeg niet wie om hulp heeft gevraagd. Drie leiders hebben gevraagd. Maar nu is het het moment waarop we opruimen en ik zal de operaties niet openbaar maken. Ik zal gewoon zeggen, Oh, het Terran menselijk ras, moet om hulp vragen, omdat het een heel ras is, het is niet nodig dat de hele planeet, het gewoon een goed aantal doet. Ga elke nacht naar buiten, kijk naar je hemel. Je ziet misschien een klein stipje, wat betekent het station waar ik sta, je zult niet weten dat het er is. verzoek om assistentie. Als lid van de Galactische gemeenschap. Zeg dat je er klaar voor bent en vraag om assistentie. Je zult dingen zien veranderen.

Elisa: Hoe kun je ons dan horen? Ik weet dat ik de hele tijd mensen vraag om te komen en er is nooit iets gebeurd, dus hoe weten we dat je ons hoort.

Hoe weten we dat je ons hoort?

Elena: (Commander Val Thor): Ze horen jullie harten. Als jullie je bewustzijn verhogen worden jullie zichtbaar voor hen in de Federatie, omdat zij meer verhoogd zijn in bewustzijn. Als jullie je vibratie, je bewustzijn verhogen, komen jullie op hetzelfde niveau en zijn jullie klaar om met hen te praten. Dit is waarom ik jullie vertelde dat je niet moet vragen in woede of met een gevoel van minderwaardigheid, maar dat je moet vragen met een hoog trillingsbewustzijn, open als deel van het geheel en van alles. Jullie zijn spirituele wezens. Vergeet dat niet, en jullie zijn vrij. Je hoeft het alleen maar te erkennen en te omarmen en op te eisen bij het universum. Jullie zijn vrije wezens.

Elisa: Als wij of zij naar buiten zouden gaan, zouden ze moeten zeggen dat ik een vrije wil heb. En ik vraag hulp van de Federatie de Galactische Federatie van Werelden.

Elena. (Commandant Val Thor): Ja.

Elisa: Oké, en ik zou denken dat we dat willen doen terwijl we ons concentreren in onze hartruimte?

Elena (Commandant Val Thor): Duw alle woede weg, duw wrok weg. Laat je niet manipuleren. Wees er zeker van dat we zullen antwoorden. Bewaar geen bitterheid in je hart. Dat zal niet gehoord worden. Ze horen alleen als je gelijkwaardig spreekt.

Elisa: Ik denk dat we dat kunnen doen, hopelijk kunnen we de boodschap naar buiten brengen, en zoveel mogelijk mensen bereiken om dit in beweging te krijgen. Denk je dat er een bepaald percentage mensen moet zijn om het te doen?

Elena (Commandant Val Thor): Overal op jullie planeet. Het is niet het aantal. Ja, het is belangrijk. Zeker, maar wat ook belangrijk is, is dat het overal gebeurt in alle landen, een deel van jullie planeet gediversifieerde geografische posities.

Elena vraagt Commandant Val: Kunt u ons een idee geven? Geef ons een getal, een ruw getal alsjeblieft? 100 miljoen, 100 miljoen Terrans (mensen) zou genoeg zijn.

Elisa: Oké, nou, daar is ons antwoord.

Elena: (Commandant Val Thor): Je moet groeien in bewustzijn. Je kunt verbaasd zijn hoeveel Terranen er ontwaakt zijn op deze planeet. 100 miljoen lijkt voor jullie een groot aantal, maar in werkelijkheid zijn er zoveel ontwaakte aardbewoners. Ze hebben gewoon niet het vertrouwen en de mogelijkheid om zich uit te spreken. We hebben de Raad van Vijf, zij hebben goed werk verricht om de zielen en de vibraties van deze planeet wakker te maken.

Elena vraagt Commandant Val: Ik heb een vraag voor u. Ik weet dat u sprak over de Raad van Vijf, bent u lid van de Raad van Vijf en ook van de Federatie? Kunt u dat uitleggen?

Elena (Commandant Val Thor): Ik ben lid van de Raad van Vijf omdat mijn planeet wordt bestuurd door de Raad van Vijf en de Galactische Federatie daar een buitenpost heeft, waarvoor ik werk. Ik heb het uniform van mijn volk in de regelgeving van de Galactische Federatie. Ik werk voor zowel de Raad van Vijf als de Galactische Federatie.

Elena: Dank u.

Elisa: Ik weet dat ik hoorde dat je kwam en toen besloot te blijven nadat je wegging! Ben je eigenlijk teruggekomen en een tijdje gebleven, ben je nog steeds hier?

Elena (Commandant Val Thor): Nadat ik wegging, kwam ik een tijdje niet terug…Vijf jaar. En daarna kreeg ik tegen mijn zin weer een opdracht. Ik vroeg om een andere missie. Ik beveel nu de vloot van mijn planeet, en heb weinig contact met jullie leiders. Ik blijf soms contact houden met hoofdleiders. En dit is alles. Ik woonde toen in de Verenigde Staten van Amerika. Ik bleef daar niet de hele tijd. Ik bezocht andere landen van jullie wereld, om andere leiders te ontmoeten. Dus ik bleef niet echt op één plaats. Hmm. Oké,

Elisa: Dus de drie jaar dat je in het Pentagon was. Was je toen in en uit, zoals, ik weet dat je in staat was om gedematerialiseerd te worden en ergens anders heen te gaan. Dus bezocht je in die drie jaar in het Pentagon ook verschillende leiders?

Elena (Commander Val Thor): Ja, dat klopt. Zoals ik al zei bleef ik niet op dezelfde plaats. Ik verbleef voornamelijk in dit vijfhoekige gebouw omdat dit het oog van de operaties voor jullie planeet was. Er werden afspraken gemaakt met de grijze soorten die jullie niet mogen, en de reptielachtigen. Het was waar al jullie noodlottigheden begonnen.

Elisa: Kun of mag je ons vertellen welke afspraken er namens ons zijn gemaakt? Want ik denk dat deze afspraken namens ons zijn gemaakt! Ik denk dat we het recht hebben om te weten wat er voor ons is afgesproken.

Elena (Commander Val Thor): Ja. Deze afspraken zijn gemaakt. Ten eerste, met de Zahrog van shant vahaly. Jullie noemen dit systeem Zeta Reticuli.

Deze werden gestuurd om jullie te leren om te huilen om hulp in ruil voor technologie. Ze vroegen jullie leiders om materiaal voor hun genetische experimenten om hun ras te verbeteren, dat volgens hen stervende was. De (Zhrogd) was met de (solipsiray) beide rassen zijn klonen gedenatureerd met veranderd DNA slaven van het Ciakharr Rijk. Er werden afspraken gemaakt met (solipsiray). Door deze overeenkomsten konden de Ciakharrs zich vestigen en de Nibiru allianties zoeken. De Maytre de Kiily Tokurts), de grijze en andere rassen, voornamelijk (Maitra) uit (Megopay) die jullie Andromeda noemen.

Ze hebben een aanwezigheid in Nibiru gebied Orion, zegt u. Deze overeenkomsten waren zo dat uw regering in Amerika, faciliteiten aanbiedt, onder de grond om experimenten uit te voeren om mensen in op te slaan en in ruil daarvoor zouden zij jullie nuttige technologie geven om jullie wapensystemen te verbeteren, jullie apparaten om oorlog te voeren en degene die de overeenkomst sluit, grote macht te geven over al zijn vijanden.

De overeenkomst voor de ontvoeringen was dat gevangenen zouden worden geleend, evenals zieke, geesteszieke mensen uit ziekenhuizen, daarom heb je in sommige ziekenhuizen ondergrondse.

Er was een vast aantal ontvoerden toegestaan door de Amerikaanse regering, maar de Nibiru en de Ciakharrs overschreden de afspraken en de ontvoeringen hielden zich niet aan de afspraken.

Langzaam richtten ze mind control centra op en groeven een groot web van ondergronds gelegen gebieden en dit zijn alle belangrijke militaire bases. De regering van Amerika kon niet weigeren, want ze waren gebonden door angst, en hoe meer ze zich wilden verzetten, hoe meer de Maytrei en de Ciakharrs geschenken aanboden om hen uit te schakelen. Zo is er zeer snel vooruitgang geboekt met jullie oorlogstoestellen. Prototypes, nieuwe manieren om jullie apparaten te besturen, maar in ruil sloten jullie regeringen hun ogen voor de gruwelijke praktijken die met hun instemming onder hun grond plaatsvonden. Dit waren de afspraken, de (Ciakharrs) doen altijd hetzelfde. Ze laten zich eerst nooit zien, ze sturen altijd Zerog en Salipsaray om te misleiden.

Jullie maakten afspraken met de Grijzen. Maar in werkelijkheid maakte jullie overeenkomsten met het (Ciakharrs) Rijk en de (Nibiru) alliantie. Dat waren de overeenkomsten. Ik probeerde je te vertellen dat als je onze systemen accepteert, we je kunnen helpen al je wapens te deactiveren en je in vrede verder te helpen. En de technologie… die we jullie zullen geven, zal voor het welzijn van jullie mensen zijn, medische apparaten om vrije energie te benutten. Maar het werd afgewezen. Omdat oorlog en hebzucht jullie leider meer verleidde. Toen ik hem ontmoette, wilde hij naar ons luisteren en het met ons eens zijn, maar zijn leger en hun helpers besloten anders. Heb je dat begrepen?

Elisa: Ja. En daarom wil ik er zeker van zijn dat we bevestigen dat..de President President Eisenhower was toch?

Elena. (Commandant Val Thor): Ja. Hij was een vriend van me. Ik probeerde hem te helpen.

Elisa: Hoe zijn de reptielachtigen hierbij betrokken geraakt?

Elena (Commandant Val Thor): Er was een aanwezigheid en een oud contingent dat leefde op de grond, dat niet erg schadelijk was.

Hoe zijn ze erbij betrokken geraakt…Ze gaan door de melkweg, op zoek naar werelden om mee samen te werken. Ze vonden die van jullie. Ze wilden het gewoon hebben, het voedsel, het genetisch materiaal om te creëren, vooral voor hun rijk, en ze te verhandelen met de (Nibiru). Weet je, deze twee groepen gaan niet met elkaar om. Maar voor sommige zaken doen ze dat wel.

Elisa: Waren de reptielachtigen hier, toen de Grijzen kwamen om dit verdrag te sluiten?

Elena (Commandant Val Thor): Een oude kolonie van Naga in jullie ondergrondse wereld. Ze bemoeiden zich niet met de oppervlakte. Ze hadden geen contact meer met het Ciakharr Rijk, hoewel er een oude kolonie van hen was.

Toen kwam het Ciakharr Rijk terug. Ze sloten zich aan bij hun oude kolonie, die al vreedzaam ondergronds leefde. Maar ze kregen hen zover dat ze opnieuw een bondgenootschap aangingen, om de verovering te vervullen. Dus er was al een bezetting van reptielachtigen, maar dat had niets te maken met de overeenkomsten. Je kunt beter niet alles weten wat er onder je voeten gebeurt.

Elisa: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik wil meer weten, maar ik wil ook niet te veel weten omdat ik niet wil dat dit gesprek in een lagere trillingsruimte terechtkomt. We willen er zeker van zijn dat we het hoger vibrerend houden. Maar ik denk dat het belangrijk is om te weten wat er gebeurde op het moment dat je kwam, zodat de mensen een referentiepunt hebben waarom je hier was.

Elena (Commandant Val Thor): Ja. Ik wil dat de mensen op Aarde denken en weten dat zij zelf de macht hebben om de reptielachtige en Grijze allianties en hun rijken van hun wereld te verjagen. Wij kunnen ons niet voor hen groeperen. Jullie moeten dit feit beseffen. Jullie hebben de wilskracht, jullie energie is niet gevangen, maar het is een illusie. Slavernij is eerst een illusie in de geest. Dit is als een matrix. De slavernij is een illusie fysiek deel maar als je besluit je macht terug te nemen zullen de ketens breken omdat datgene wat je kwetsbaar houdt voor het fysieke (Ciakharrs, Nagas en Nibiru) hier is.

Als je je bewustzijn verhoogt, zullen ze bang zijn, ze zullen je niet aanvallen. Angst is de illusie dat wij vele contingenten hebben die samenwerken met jullie legers die jullie niet kennen. Ik zeg jullie nu om al deze wezens fysiek uit te roeien van onder jullie planeet. Vele operaties zijn nu aan de gang terwijl ik tot jullie spreek. En dit is onze taak om jullie bewustzijn zo snel mogelijk te verhogen. Hou je gevoelens zo hoog mogelijk. Dit is moeilijk te begrijpen, maar geloof me, het is zinvol en het is jullie oplossing.

Elisa: Oké. Oké. Dank je. Dus, iets waarvan ik hoop dat het zal helpen is om mensen te laten geloven dat je hier echt was, en, weet je, wat kun je ons vertellen om bewijs te leveren aan degenen waarvan je weet dat ze niet geloven dat je hier was en onze leiders hebt ontmoet. Is er enige informatie die je hebt die kan bewijzen dat je echt was en dat je hier was?

Elena (Commandant Val Thor): Dit is een moeilijke vraag. Ik kan mezelf niet laten zien. Ik kan het privéleven van de personen, die ik ontmoet heb, niet openbaar maken. Wat wilt u dat ik u vertel?

Elisa: Ik weet het niet, ik probeer te denken aan iets dat je in de Oval Office zag toen je de president ontmoette of misschien iets dat je in het Pentagon zag, iets dat op een of andere manier kan worden geverifieerd.

Elena (Commander Val Thor): Laat me denken. Er waren veel objecten in deze kamer. Maar ik herinner me iets op de rand van het bureau. Er was een glazen bol. Het was mooi met bubbels staal in het glas. Het had een blauwe kleur. Aan de muur hingen twee zwaarden, gekruist onder een patroon, als armen. Er was een adelaar, deze prachtige vogel gebeeldhouwd boven dit. Er kwam veel licht door het raam. Er waren hele dunne gordijnen. Maar ik ben niet gekomen om u de inrichting van het kantoor van de president te beschrijven.

Elisa: Juist! Dus ik denk dat dat genoeg is. Dat waardeer ik echt. Wat deed je toen je hier was, was er iets dat je positief verbaasde over ons als mensen?

Elena (Commandant Val Thor): Positief. Ja, jullie vermogen om nieuwsgierig te zijn om altijd meer te willen weten dan jullie weten. Dit is precies het vermogen dat de Galactische Federatie aanmoedigde, om jullie te helpen. Door dit vermogen om nieuwsgierig te zijn en altijd meer te willen weten, jullie dorst naar kennis. Dit noemen we hoop voor een soort. Als een soort niet wil leren en stabiel blijft in zijn zekerheden zoals de (Ciakharrs), evolueert de soort niet, spiritueel gezien is jullie vermogen om interdimensionaal te verbinden iets wat me verbaasde. Jullie hebben zoveel vaardigheden. Ik hou van jullie nieuwsgierigheid.

Soms verbeelden jullie je te veel. Dat is geen goed punt. Jullie moeten dit vermogen kanaliseren. Eén ding waar ik van hield bij jullie is nieuwsgierigheid.

Het tweede is liefde. Jullie houden van elkaar, jullie familie, jullie kinderen, jullie partners, jullie ouders en jullie vrienden. Dit is ook hoop. Ik heb veel liefdevolle mensen gevonden. Mijn vrienden die je noemt… Ik weet het niet, ja ze zeggen… Oh, mijn vriend… Mijn vriend, Dwight Eisenhower was een zeer liefdevolle man. Zijn hart was heel zachtaardig. Zijn liefde voor zijn familie raakte mijn hart. In die tijd had ik nog geen kinderen. En zijn liefde voor zijn familie, die ik in zijn hart voelde, deed me verlangen naar mijn eigen familie. Hij was verlicht. Ik heb veel mensen ontmoet die vrienden werden. Hun harten waren gevuld met liefde voor hun broers en zussen. Liefde is je kracht. Nieuwsgierigheid is wat je zal redden. Want altijd zul je beter willen zijn om beter te weten om het beter te doen. Zo werkt de evolutie.

Elisa: Hoe kunt u in contact blijven met de president? Hoe kon je met hem in contact blijven toen je wegging?

Elena (Commandant Val Thor): Toen ik daar was, haatten zijn lijfwachten de manier waarop ik naar believen materialiseerde. Dus vroegen ze me daarmee te stoppen. Daarom verhuisde ik naar dit gebouw. En de president kwam naar dit vijfhoekige gebouw om me te bezoeken. Het was niet zo ver van waar hij woonde. En als ik hem wilde bezoeken, werd ik erheen gebracht in een auto. Het was lang en vervelend, maar ik volgde en respecteerde hun procedures. Nadat ik wegging, heb ik twee keer contact met hem gehouden. Hij kon het je zo vertellen maar hij had er spijt van toen ik wegging.

Elisa: Oh ja, ik weet het zeker.

Elena (Commandant Val Thor): We hebben twee keer goed contact gehouden. Ik nam contact met hem op. We hadden een lang gesprek. En ik heb vele malen sorry tegen hem gezegd. Hij begreep het.

Elisa: Heb je nog andere vrienden gemaakt terwijl je hier was en contact gehouden met onze menselijke vrienden?

Elena (Commandant Val Thor): Ja, ik zal niet al hun namen bekend maken. Ja, ik heb een vreemde man ontmoet. Zijn naam was Frank!

Elisa: Ja, hij schreef het boek? (Frank E. Stranges: Stranger at the Pentagon)

Elena (Commandant Val Thor): Hij schreef veel boeken over mij. Daarom zag ik hem niet meer. Hij was erg enthousiast. Ik wilde alle vertegenwoordigers van de religies van uw volk ontmoeten. Ik ontmoette er één van elk. Deze was erg enthousiast. Hij wilde dat ik zijn geloof bevestigde. Weet je, we hebben een regel van niet-inmenging. Zelfs in jullie religies. Ik moedigde liefde en vrede aan die in de religie van deze man wordt onderwezen…het christendom.

In het begin was hij, geloof ik, een zeer positief spiritueel persoon, die een instelling voor macht werd. Ik zal niet te veel spreken omdat ik geen dingen wil vertellen die deze video’s verontrusten…

 Mijn vriend was een kennis. Hij zei dat ik zijn vriend was. Ik vond hem leuk. Hij was grappig. Ik bracht hem aan boord van mijn schip omdat hij dichtbij was.

Dit… Hij schreef in zijn boek, maar ik vond het jammer om te lezen wat hij overhield aan zijn ervaring op mijn schip. En mijn ontmoetingen met hem waren door de ogen van zijn religie, alles wat ik zei… mag ik u vertellen. Ik gaf hem informatie over vrije energie, over de manier waarop uw volk kon genezen. Ik vertelde hem dat hij erover kon schrijven. Maar hij deed het nog steeds door de ogen van zijn religie.

Als je zijn geschrift koopt, moet je het ontcijferen buiten het geloof van zijn religie om, want in deze melkweg is er geen globale religie. Elke cultuur heeft zijn eigen geloof. Voordat ze op een dag hun bewustzijn verheffen en ontdekken dat alle goden, zij stellen zich een enkele stroom van leven, energie en liefde voor die alle mensen in de melkweg en ik veronderstel het universum bron noemen. De bron is bewustzijn. Maar je begrijpt dit pas als je de religies, die deel uitmaken van de primaire cultuur, hebt verlaten. Er is geen dogma. Er zijn geen regels. Er is alleen energie, en een energie die bewust en voelend is, die alles bezielt met leven.

Vergis je niet, de bron is geen God of godin of iets dat boven je staat. De bron zit in alles. En je kunt je ermee verbinden door je te verbinden met je zelf. Je hart is als een poort naar de bron. Wij kiezen er niet voor om primaire overtuigingen te schaden, want wij hebben de wet van non-interventie die elk lid van de Galactische Federatie verbiedt om primaire wezens te veranderen.

Elisa: Maar je zou kunnen zeggen, dat wat er in zijn boek stond, niet was zoals je het tegen hem zei.

Elena (Commandant Val Thor): Absoluut niet.

Elisa: Het was niet dat u verklaarde, al deze dingen die ik bedoel, we zijn erg religieus en praten over Jezus Christus en de Heer en al deze dingen en dus moet ik gewoon de opmerking maken dat ik het amusant vind dat een man van God zou gaan liegen, weet je, een boek schrijven en liegen. Dus, dat was een beetje teleurstellend om te zien, maar ik wilde zeker weten dat ik met u kon bevestigen dat de dingen die religieus zijn in zijn boek niet uit uw mond kwamen.

Elena (Commander Val Thor): Dat deed het niet. Maar in die tijd hadden de mensen het nodig. In die tijd, op deze plaats in de wereld, beschouwde uw volk deze religie, heel belangrijk, wat er in dit boek stond, sprak over liefde. Maar op een manier die de mensen begrijpen. Het was jammer, want mijn leer omvat geen Aarde, religieuze systemen. Ik ontmoette ook andere religieuze vertegenwoordigers. Zij voelden zich niet gedwongen om een boek te schrijven. Deze man, Frank, was erg origineel en wilde bewijzen dat zijn religie boven alle andere stond op uw planeet, direct hoog op de planeet waar ik vertrok die u Venus noemt. Wij hebben geen Aardse religies. We hebben het geloof overgenomen op een manier van herkomst.

Elisa: Nou, ik denk dat religies door mensen zijn gemaakt, toch? Ze zijn op aarde gemaakt dus horen ze… Ze zijn gewoon op onze aarde.

Elena (Commander Val Thor): De boodschap van jullie Jezus Christus was liefde. Hij was hoog verheven in wijsheid. Deze boodschap zou hebben volstaan, maar dat deed hij niet omdat de leiders in jullie oude tijden hun populariteit aangrepen om een systeem van macht en mind control te creëren. Het Vaticaan is geïnfiltreerd in zijn hoogste posities, door hen die niet jullie bondgenoten zijn. De groenhuidigen eens. Meer mag ik niet zeggen…

Elisa: Bedankt voor deze bevestiging. Oké. Heb je überhaupt ontmoetingen gehad met de mannen in het zwart toen je hier was? Of lieten ze dat over aan gewone mensen?

Elena (Commandant Val Thor): Ik heb er een paar gezien. Ze waren net in dienst van de CIA. Een geheime factie, die samenwerkt met de Ciakharrs. Het zijn niet allemaal mensen. Sommige zijn synthetische levensvormen, gebaseerd op een simpele structuur die bekend staat als reptiloïde. Zij door groepen in de groep, hebben een door de geest gecontroleerde mens van Aarde. Dit is wat ze zijn. Soms kun je de mens ontmoeten, als je eenmaal met ze kunt praten. Maar de synthetica zijn erg gevaarlijk. Ze worden ingezet om bang te maken, degenen die zich gedwongen voelen om te spreken. Dit is wat ik kan zeggen!

Elisa: Oké, maar dat deden ze niet. Ze hebben niet geprobeerd je het hof te maken of je weg te krijgen of achter je aan te komen. Ze kwamen niet achter je aan?!

Elena: (Commander Val Thor): Hun aanwezigheid werd duidelijk toen ik vertrok. Ze werken ook samen met het militaire complex. Er waren 12 hoge officieren die alles controleerden. Deze 12 mannen hadden meer macht dan de president. De president moest toestemming vragen om toegang te krijgen tot de dossiers met wat ze wisten. Deze 12 mannen. Deze instelling is nog steeds operationeel. Het is niet ontmanteld. Het is niet meer geheim. En ik zal niet onthullen waar ze naartoe zijn verhuisd.

Elisa: Dit is de luchtmacht, toch? Het is de luchtmacht die dit allemaal begon? De Amerikaanse luchtmacht?

Elena: (Commander Val Thor): Gedeeltelijk.

Elisa: Wat is er met de rest van je bemanning gebeurd? Ik weet dat je met je broer en twee dames kwam? Wat is er met hen gebeurd?

Elena (Commander Val Thor): Een van de dames is mijn vrouw geworden.

Elisa: Oh, oké. Interessant.

Elena (Commander Val Thor): Mijn broer was bij mij. De twee andere vrouwen, en twee andere mannen. We waren een bemanning van zeven die uiteindelijk 12 werd, de technici, en de piloten. Ik kan ook besturen, want ik heb een militaire achtergrond. Nu ben ik een commandant. Ook heb ik de functie van ambassadeur. Mijn bemanning kwam met mij terug naar Nara. Nara is de planeet die jullie Venus noemen. Ik kom soms terug voor mijn nieuwe missies met mijn broer hier op Aarde.

Elisa: Oké, dus je hebt een nieuwe missie Kun je ons vertellen wat dat is?

Elena (Commandant Val Thor): Bewaking en rapportage.

Elisa: Oké, dus je raakt niet betrokken bij mensen.

Elena (Commandant Val Thor): Nee, dat wil ik niet. Ik heb mijn lessen geleerd. Deze keer is een uitzondering.

Elisa: Ja, en we zijn dankbaar. Geloof me, we zijn zo dankbaar.

Dus, iedereen is terug naar Venus, en kunt u ons publiek vertellen, hoe bent u in staat om op Venus te leven als we weten dat de atmosfeer nu niet bevorderlijk is om te leven?

Elena (Commandant Val Thor): We leven in biodomes half begraven steden. De atmosfeer bestaat voor 96% uit koolstofdioxide. En we hebben een schild gecreëerd dat het licht en de kracht van jullie ster weerkaatst van dit schild van zure, zwavelzure wolken die het zonlicht weerkaatsen. We winnen energie en het helpt ons onze steden, onze motoren aan te drijven. En uit dit schild putten we ook bescherming. Je kunt niet zien wat er onder het schild gebeurt. We leven in, doem steden. En veel van onze steden zijn ondergronds, waar we levensvatbare omgevingen creëren.

Elisa: Dus het is zoiets als half boven en half onder.

Elena (Commander Val Thor): 10% aan de bovenkant. We hebben dit nodig omdat de atmosfeer van Nara is veranderd. Vroeger was er water en waren er continenten. En toen de grote oorlog in jullie zonnestelsel plaatsvond, moesten we veranderen en ondergronds gaan, omdat de atmosfeer van onze planeet gedeeltelijk werd weggerukt, en de balans veranderde, omdat de straling van de Zon het oppervlak raakte en alles vernietigde. Toen creëerden we het schild om de straling tegen te houden.

Elisa: Ik bedoel, jullie waren hier en hadden geen speciale uitrusting nodig om hier te leven. Waarom zijn jullie niet gewoon hierheen verhuisd?

Elena (Commandant Val Thor): We zijn hier al met velen. We lijken op jullie, maar jullie zien of merken ons niet op. Maar om in jullie atmosfeer te kunnen ademen, moeten we ons DNA veranderen en onze huid voorbereiden op de straling van jullie zon die door jullie atmosfeer gaat. Wij ademen gewoonlijk niet dezelfde atmosfeer. Dus wij allen die op Terra (Aarde) kunnen komen en werken hebben een verbetering gekregen om te kunnen ademen en niet te sterven aan de straling. Er is ook de aanpassing aan de zwaartekracht.

Elisa: Oké dus moest je iets doen toen je terugging naar Venus of ben je in orde als je teruggaat omdat ze je DNA moesten veranderen om hier te zijn voor die drie jaar toen je terugging was er… Moest je een verandering doen?

Elena (Commandant Val Thor): Ja. Daarom zijn de missies zo lang. We moeten ons aanpassen. Alle faciliteiten van de Federatie en de Raad van Vijf hebben regels in de luchtdruk en zwaartekracht. Dus je kunt overal heen in elke buitenpost van de Federatie. En je hebt een gemiddelde regeling van de druk en de zwaartekracht. Dan kan iedereen dezelfde lucht inademen en dezelfde zwaartekracht dragen. Dit is moeilijk te begrijpen voor u, maar het is de wetenschap, die, wanneer u het begrijpt, gemakkelijk en eenvoudig zal zijn.

Elisa: Welke dimensie en dichtheid heb je?

Elena (Commandant Val Thor): Wij zijn in dezelfde dimensie als jullie. De dichtheid kunnen we bewegen tussen drie en vijf. Dit is slechts een moleculaire afstemming en jullie zullen dit kunnen.

Elisa: Je bedoelt in de toekomst?

Elena (Commandant Val Thor): Ja.

Elisa: Dus op basis van uw ervaring en alle waarnemingen sinds de laatste keer dat u hier openlijk was. Ziet u meer opening en volwassenheid in de menselijke samenleving, om grote veranderingen door te voeren naar een nieuw paradigma en een nieuwe levensstijl voor het welzijn van alle mensen? Heb je een verandering in ons gezien?

Elena (Commandant Val Thor): Nou ja ik heb gezien dat jullie geëvolueerd zijn sinds de tijd dat ik kwam, de openheid van jullie hart, en bewustzijn. Jullie zijn je meer bewust dat jullie niet alleen zijn in het universum, omdat jullie hart andere levensvormen om je heen kan voelen, en begrijpen dat jullie nu slechts een kiezelsteen zijn in het grote universum, het bewustzijn heeft jullie zielen geopend en jullie beginnen het bewustzijn van hun ware aard te ontmoeten Ik heb het verschil gezien. Toen ik de eerste keer kwam, waren jullie geesten zeer beperkt in zeer beperkende denkstructuren.

Nu hebben jullie je woorden en spraak bevrijd. Jullie kunnen je beter uitdrukken. Jullie hebben technologieën ontwikkeld waarmee jullie vrijelijk over de hele planeet kunnen spreken. Jullie hebben satellieten ontwikkeld die jullie daartoe in staat stellen. Jullie zijn gegroeid in spiritualiteit. Jullie gaan nu door het grote ontwaken van deze soorten. Dit is het verschil dat ik heb gezien. Maar helaas niet genoeg. Jullie moeten werken, meer blijven werken. Je moet vrede vinden in je gevoelens, dan sluit je vrede met alle anderen. Dit is wat ik heb gemerkt… De opening van het bewustzijn.

Elisa: Goed, ik ben blij dat je dat hebt gedaan, en een verschil hebt gemerkt. Ik zou me zorgen hebben gemaakt als je nee had gezegd…(lachend)…Sorry alleen ik wilde je niet uitlachen maar…

Elena lacht en zegt: (Thor-Hand en Commandant Val kijken elkaar aan en barsten in lachen uit) Het was leuk om te zien dat…

Elisa: We begrijpen dat de Galactische Federatie zich niet mag bemoeien met het natuurlijke proces en de evolutie. En het is duidelijk dat Terra (Aarde) een natuurlijk proces heeft doorgemaakt zoals we al weten. Dus de vraag is waarom was die. Eigenlijk, weet je wat, ik ga dit niet vragen omdat het niet echt relevant is um… Ik ga dit niet vragen.

Elena lacht en zegt: Ik ga je laten lachen. Ja, ik zag dat Val Thor (Commandant Thor) zich tot Thor-Han wendde en hem vertelde dat ze zich nerveus voelde.

Elisa: Nee, ik ben gewoon nerveus omdat ik geen tijd tekort wil komen zonder dat iedereen zijn vragen beantwoord krijgt.

Elena: Thor-Han zei dat je tijd hebt.

Elisa: En ik wil je ook niet tot last zijn, ik wil je geen vragen geven die we op een ander moment aan Thor-Han kunnen stellen terwijl de vragen die ik wil stellen zoals ik aan het begin van de chat zei, over jou moeten gaan, of over Venus of over je weet wel wanneer je kwam en dat soort dingen dus ik probeer de vragen daarbij te houden. Dus een andere vraag die we hier hadden was… Hoe ben je omgegaan met alle lagere frequenties die hier zijn? Hebben ze je beïnvloed? Ik weet dat onze frequentie lager is dan die van jullie, dus…

Elena (Commandant Val Thor): Ik bleef er van weg. Ik had mijn manier om mezelf te beschermen door een geestelijk schild.

Elisa: Kun je ons nu leren hoe dat moet? Is dat iets wat mensen kunnen?

Elena (Commandant Val Thor): Jullie kunnen dat allemaal, je besluit gewoon een energieveld rond je hoofd te creëren waar niets doorheen kan.

Elisa: Dus het is een intentie. Bepaalde intentie of alleen de gedachte aan…of de intentie om dat rond je hoofd te creëren?!

Elena (Commander Val Thor): Intentie, creatieve intentie, je hersenen ontvangen eenmaal de impuls van de intentie, van het hogere wezen creëert elektromagnetische golflengte die je kunt moduleren om te manipuleren wat je maar wilt om je heen, vooral gedachten van andere wezens zullen het niet beschermen. De intentie komt van het wezen, geeft impuls aan de hersenen van het lichaam. Het brein creëert elektromagnetische golven. Je kunt een schild creëren met deze methode. Dit is de natuur, jullie doen dit allemaal, jullie beseffen het niet, maar jullie sturen allemaal deze elektromagnetische golven door je hersenen.

Op een dag, zoals we jullie wilden leren. En zoals jullie nu zelf zullen ontdekken, kan dit vermogen jullie dingen laten doen op afstand. Zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van objecten, of het besturen van apparaten die jullie auto’s, jullie vliegtuigen besturen, alles door bewustzijn, het creëren van elektromagnetische golven die jullie moduleren, en jullie vorm geven door jullie intentie. De kracht zit in je geest. In elk niveau van je geest. Gedachte of energie, of zelfs elektromagnetisch. Jullie weten dat jullie planeet een elektromagnetisch schild heeft, jullie ook. Je kunt het moduleren door je hersenen en gedachten. Dat is hoe je alle interferenties kunt weren.

Elisa: Wow, geweldig, dank je wel, dat is super interessant.

Elena (Commandant Val Thor): Mind Control werkt ook zo, als de golven van ver worden gestuurd, zoals satellieten. Dit bestaat.

Elisa: Wow, geweldig. Dank je, dus in het begin had ik je gevraagd of je, je weet hoe ik je moet noemen, en toen ik je boek van Frank Stranges las stond er dat je een andere naam had?

Elena (Commandant Val Thor): Valiant is niet mijn naam.

Elisa: Oké, hoe heet je dan

Elena (Commander Val Thor): Valiant is verzonnen van Val. Val is mijn echte naam, Val Thor.

Valiant is een Aards woord dat dapper betekent.

Elisa: Juist. En daarom vroeg ik me af wat die naam (Val Thor) betekent.

Hebben leden van commandant Val-Thor’s ras contact gehad met onze huidige president? Ik bedoel Trump?!

Elena (Commandant Val Thor): Ja. Zoals de wereld op deze planeet gaat hebben we geen contact gemaakt, vooral de mensen van Nara, die jullie avondster Venus noemen. Maar de Federatie! En zij werken samen met deze leider. Ik ben gevraagd, niet meer te vertellen.

Elisa: Oké, nee dat is goed, ik wist dat je me meer informatie gaf dan ik verwachtte. Dus heel erg bedankt. Weet je, het geeft ons troost, geloof het of niet ik bedoel, ik weet dat er bepaalde dingen zijn die je ons niet mag vertellen maar soms zijn er dingen die je ons vertelt die ons hoop geven, en dat is er één van om te weten dat jullie het tenminste geprobeerd hebben.

Elena: (Commander Val Thor): Als we het niet vertellen, is het niet omdat het ons niet kan schelen, of dat we niets doen. Het is omdat als we dat zouden doen, het de loop der dingen in gevaar zou brengen.

Elisa: Ja. Geweldig. Nee, ik begrijp het. Ik beloof je dat ik het begrijp, je beschermt ons zeker.

Elena (Commandant Val Thor): Ik zei eerder tegen deze jongedame (Elena). We zullen jullie nooit in de steek laten. Dat hebben we nooit gedaan, en dat zullen we ook nooit doen.

Jullie toekomst ligt in jullie handen. We zijn hier alleen om naast jullie te lopen, en te voorkomen dat jullie vallen. Jij loopt jouw pad. We kunnen dit pad niet voor je bewandelen. We kunnen je alleen tegenhouden zodat je niet struikelt en niet valt. Als je onze hulp wilt, steek dan jouw hand op en houd onze hand vast. We hebben je nooit in de steek gelaten. We waren hier de hele tijd. En we zullen jullie mensheid nooit in de steek laten. We zijn hier totdat jullie je bestemming bereiken op het volgende niveau. En de volgende stap van jullie evolutie. En op het einde, zullen we hier bij jullie zijn, samen hand in hand elkaar vasthoudend, weet je, armen, en jullie zullen begrepen hebben, waarom we ons niet lieten zien. Er was een reden.

Elisa: Ja, we zijn hier zo dankbaar voor. En we willen dat jullie weten dat we zo dankbaar zijn dat jullie allemaal offers voor ons brengen, en we zien ze niet en ik denk dat het echt belangrijk is dat mensen zich realiseren dat zoveel rassen hier ons helpen en we hebben geen idee. We worden niet geïnformeerd. Maar we moeten erop vertrouwen dat dit gebeurt. We moeten hoop houden, want hoop houdt de vibratie hoog, we moeten in een hoge vibratie blijven.

Elena (Commandant Val Thor): In, Aardse, jaren! Ik ben meer dan 330 jaar.

Elisa: Wow. Hoe oud was je toen je kwam?

Elena (Commandant Val Thor): Ik kwam, vele malen. Maar toen ik jullie leiders kwam ontmoeten, was ik 290 jaar oud, van jullie tijd.

De tijd gaat niet op dezelfde manier voorbij. Op mijn planeet word ik langzamer oud. Ik tel mijn jaren niet op dezelfde manier als jullie. Mijn tijd gaat langzamer. Hoewel mijn planeet sneller rond dezelfde zon draait. Dit heet vervorming. Een ingewikkelde wetenschap, het verschil in jaren in mijn leeftijd volgt niet dezelfde snelheid, als wanneer ik op Aarde was gebleven, de hele tijd.

Elisa: Oké. Oké. Dus zou je lichamelijk ouder zijn geworden volgens je planeet, ook al was je op onze planeet?

Elena (Commandant Val Thor): Ik werd een beetje ouder als zichtbaar, ik zou 10 jaar ouder zijn geworden. Ik weet dat ik jullie geesten in de war breng.

Elisa: Dus, en we hebben bijna geen tijd meer, dus er gebeurt iets groots voor ons op Aarde in de komende 10 dagen of zo, wanneer de planeten op één lijn staan en we de grootste hoeveelheid prachtig positief licht op onze planeet krijgen. Is er iets speciaals dat je gaat doen gedurende deze tijd? Kun je ons er iets over vertellen?

Elena. (Commandant Val Thor): Ik veronderstel dat je het hebt over de planetaire uitlijning, de zonnewende. De twee Jupiter en Saturnus. Dit is niet de zonnewende. Dus, dit heeft niets te maken met deze planetaire uitlijning. Het feit dat deze uitlijning één uur voor de zonnewende plaatsvindt, is een zeldzame gebeurtenis en heeft niets te maken met het mechanisme van de zonnewende.

Elisa: Dus het belangrijke deel dat we willen weten is de zonnewende, op 21 december 2020 Is er iets speciaals? Wat kun je ons vertellen over die dag, die dag?

Elena (Commandant Val Thor): Op het noordelijk halfrond van uw planeet zullen de nachten het langst zijn en op het zuidelijk halfrond het kortst, met een astronomisch toeval, met een planetaire uitlijning die interessant is omdat het een gravitatiekracht op uw planeet zal creëren, die efficiënt zal zijn op de hele planeet, natuurlijk, dit zal de getijden lichtjes activeren en het geomagnetisme en het elektromagnetisch veld van uw planeet zullen een lichte aantrekkingskracht hebben naar de uitlijning van Jupiter, Saturnus, die nog dichter dan normaal zal zijn. Dus alles wat vloeibaar is, zal deze aantrekkingskracht voelen. Dit zal dus het moment zijn om te stoppen met bewegen en te gaan zitten en de zwaartekrachtstroom toe te staan de energieën te openen die jullie biovelden opbouwen. Het zal de zwaartekracht voelen, en veel blokkades, persoonlijke blokkades kunnen zich dan ontsluiten. Ik raad jullie aan om vanwege deze zwaartekracht je emoties toe te laten en je te verbinden met de stroom van het universum. Dit is wat ik voorstel te doen tijdens deze gecombineerde astronomische gebeurtenissen van de natuurlijke zonnewende, die twee keer per jaar plaatsvinden, en niets bijzonders heeft met de aantrekkingskracht van de zwaartekracht van Saturnus en Jupiter, wat dit is dat belangrijk is, dat het op jullie zonnewende plaatsvindt heeft slechts een metaforische inslag.

Elisa: Ja, want er zijn mensen die denken dat er een zonneflits is en dat de Aarde donker wordt en er worden allerlei angst tactieken gebruikt. En ik wil er gewoon voor zorgen dat mensen begrijpen dat er niets groots gaat gebeuren en Thor-Han heeft dit al in een andere uitzending verteld. Maar mensen blijven vragen stellen over 21 december 2020.

Elena (Commandant Val Thor): Dus commandant Thor-Han sprak hier eerder over met mij en opzichter Ardana. Er is veel manipulatie door angst en ook door gebruik te maken van de onwetendheid van de mensheid. Ik adviseer jullie om, wanneer jullie iets wordt verteld om jullie bang te maken of jullie in een situatie van mentale of emotionele afhankelijkheid te brengen, dit te weigeren en jullie te verdiepen in de feiten en de wetenschappelijke waarheid. Volg alstublieft geen woorden, tenzij de wetenschap jullie kan bewijzen dat deze woorden waar en eerlijk zijn, is alles wat angst inboezemt niet aan te nemen. Dit is typerend voor de middeleeuwen die mensen bang maken met voorspellingen om de geest van mensen emotioneel tot slaaf te maken. Zoek naar de feiten.

Elisa: Ja, absoluut. En daarom breng ik het ter sprake omdat ze blijven vragen en vragen en dus is het belangrijk voor hen om te weten dat er niets gaat gebeuren op de 21ste, anders dan wat Commandant Val hier, uitlegt.

Elena (Commandant Val Thor): De zonnevlammen zijn het grote excuus. Die worden altijd gebruikt. Stop met die zonnevlammen, jullie Zon produceert voortdurend zonnevlammen. Het heeft ritmes en seizoenen. Het heeft seizoenen waarin de vlammen belangrijker zijn. Dit is allemaal voorspelbaar. Geloof niets als het niet wetenschappelijk dubbel gecontroleerd is.

Elisa: Oké. En de laatste vraag die ik voor u heb is of u überhaupt betrokken was bij de beslissing om onlangs informatie over de Galactische Federatie openbaar te maken. Weet u over wie ik het heb?

Elena. (Commandant Val Thor): Ik was betrokken bij zijn onthullingen. Ja, ik had eerder ook een gesprek met Commandant, Thor-Han over dit nieuws. Je moet geen twee verschillende informatie samenvoegen. Wat deze Terraanse man heeft onthuld, gaat over de Galactische Federatie van Werelden. Deze instelling, waar ik voor werk heeft contact opgenomen met enkele van jullie leiders, niet zo ver in de tijd. Vrij recent. Om jullie volk uit de slavernij te helpen. We werken samen met deze leiders. Nu, je moet deze informatie die deze man onthulde, niet verwarren met de afspraken, gemaakt in de late jaren 50 met de Ciakharrs.

Deze overeenkomsten, die plaatsvonden tussen 1954 en 1957 werden niet gesloten met de Galactische Federatie. Ze werden gemaakt met het Ciakharr Rijk en de allianties van (Nibu Orion, en de Maytre uit Andromeda). Deze twee stukken informatie staan los van elkaar. Meng ze alsjeblieft niet.

Elisa: Ja, absoluut. Oké, we zijn over onze tijd heen. Het was een absoluut genoegen om met u te praten. Ik wil u hartelijk bedanken en ik hoop dat u in de toekomst, als mensen spiritueel beter worden, besluit om ons weer te bezoeken.

Elena (Commandant Val Thor): Dat zal ik zeker doen, met mijn familie. Want tegen die tijd zal de technologie op jullie planeet met grote stappen vooruit zijn gegaan.

Ik geloof dat jullie mensen een mooie en lange toekomst tegemoet gaan. We zijn hier op dit moment, om jullie te helpen als oudere broers en binnenkort zullen we als familie op dezelfde grond leven, wij met jullie op Terra (Aarde), en jullie met ons op de andere buitenpost van de Federatie.

Ik zou met jullie gesproken hebben over alle ellendige dingen en gebeurtenissen die zich in jullie zonnestelsel afspelen op verschillende planeten, zoals jullie satellietmaan. Mars, zijn twee satellieten, Pluto. Maar dat zal ik niet doen, omdat het kennen van deze dingen jullie niet vooruit zal helpen in bewustzijn, omdat deze dingen kunnen verstoren en een lagere vibratie of angst kunnen brengen. Kijk niet terug, kijk vooruit. Want vooruit is waar je naartoe gaat.

Ik vertrouw uit de grond van mijn hart. En alles wat ik heb doorstaan op jullie planeet wist ik elke seconde dat ik dit deed. En gedurende die tijd had ik hoop, en geloofde ik dat ik zou slagen, en dat doe ik nog steeds. Ik ben hier, nooit ver, hetzij op een missie op jullie planeet, hetzij op mijn wereld, Narra (Venus). Altijd, niet ver, en nu, heb ik verbinding met Thor-Han en ik zal contact met hem houden. En we zullen samenwerken. Dus we zullen nooit ver van elkaar zijn, hoewel, ik discreet ben in contacten, je zult me kunnen bereiken. Als je iets wilt vragen.

Elisa: Oh, geweldig.

Elena (Commander Valiant Thor):  Ik was bevoorrecht om me nog eens publiekelijk te kunnen uiten. En nu laat ik jullie, maar vergeet alsjeblieft niet, jezelf uiten als individuen, niet bezeten door angst maar vervuld van wijsheid. We zullen elkaar weer ontmoeten. We zullen jullie nooit in de steek laten.

Elisa: Heel erg bedankt, ik stuur je veel liefde hoor van iedereen op de chat pagina.

Elena (Commander Val Thor): Liefde is wat ons allen bindt.

Elisa: Ja.

Elena: (Commander Val Thor): Tot ziens, mijn vrienden.

Elisa: Tot ziens. Dank u.

Elena: Heel erg bedankt.

Thor-Han ontkoppelt het apparaat dat met Elena verbonden is. Elena zegt dat het apparaat is afgesloten, maar dat ze nog steeds telepathisch verbonden is met Thor-Han.

Elena zag alles door de ogen van Thor-Han. Commandant Thor-Han herhaalde de vragen van Elisa via Elena aan commandant Val Thor.

Elena blijft uitleggen wat commandant Val haar vertelde dat ze als Federatie de mensheid niet in de steek zullen laten. Die woorden betekenden veel voor Elena want ze zegt dat hij het echt meende en hij heeft zo’n krachtig en mooi aura en veel charisma en hij is zo’n goed mens…zachtaardig. Zijn vriendelijke woorden “We zullen je nooit in de steek laten” droegen de hele Galactische Federatie Races die hier voor ons aanwezig zijn rond nu en zelfs hun leven opofferen. Ze zijn hier voor ons en zullen ons nooit in de steek laten. We moeten dat in gedachten houden en zelfs tijdens de momenten van angst en wanhoop wanneer we willen schreeuwen waarom de dingen zo of zo zijn. Ze zijn hier op Aarde. Ze zijn er altijd geweest.

Ik hoop dat jullie dit bericht met plezier gelezen hebben en dat het een openbaring was. Oordeel zelf. Iedereen heeft een ander pad en als mensen hebben we nog veel te leren. Een van mijn doelen in dit leven is mezelf te helpen anderen te helpen en te delen wat ik geloof dat de waarheid is. Ik zal blijven graven en de weg vrijmaken voor velen om naar onze verwachte Gouden Eeuwen te komen.

Liefde en Dankbaarheid 💖🙏🌌👽💫🕯🌈🚀✅💗⬆

Bron

Vertaling: wakkeremensen.org