De wetenschap van commandant Val en zijn volk

De wetenschap van commandant Val en zijn volk

Degene van Victor One bezitten samen met Victor One (het schip van Val) zelf het vermogen om zowel te materialiseren als te dematerialiseren naar believen. Tijdens deze conditie zijn ze in staat om door ruimte en tijd te reizen.

Wijlen Professor Herrman Oberth, leraar en meester van wijlen Wernher von Braun, verklaarde dit vaak op een UFO-conventie waarbij ik jaren geleden ook een spreker was in Mainz, West-Duitsland. Hij geloofde dat ruimtemensen capaciteiten en gaven bezaten veel verder dan die van sterfelijke mensen.

Volgens Uniah is dit gedrag te wijten aan de variaties in de intensiteit van het temporele veld. Het is cruciaal dat je volledig begrijpt dat zo’n ruimtevaartuig in die klassieke zin van het woord geen voortstuwing heeft. Als de oriëntatie eenmaal is gestabiliseerd en de eerste afdruk van beweging is gemaakt, vermindert de toename in de intensiteit van het tijdelijke veld schijnbaar de grootte van het universum waarin ze reizen. Het is een puur feit dat het eigenlijk de bestemming is die het vaartuig nadert. Als dit je in de war raakt, zullen we proberen op een later tijdstip meer uitleg te geven en meer licht op deze fase te werpen.

Houd in gedachten dat vice-commandant Teel verantwoordelijk is voor het trianguleren van de sterren en het in kaart brengen van de juiste koers die ze moeten afleggen. Dit, voordat Victor One ooit de oevers van Lake Mead, Nevada, verlaat.

Wanneer u persoonlijk het Schip bezoekt, zult u volkomen verbaasd zijn om de paar bedieningselementen te zien die de functie van Victor One bepalen. Je zult ook zien dat de piloot van Victor One een hoofddeksel draagt ​​waarmee hun geest het schip bestuurt. Verder is het schip niet zwaar beladen met zwaailichten en knoppen en zichtbare bedieningselementen.

Vice Commander Teel is degene die verantwoordelijk is voor het invoeren van informatie over U in de scheepscomputer, voordat u aan boord arriveert. Op deze manier weet de computer van het schip uw grootte, uw eetgewoonten en antipathieën, enz. Enz.

Dit speciale onderzoek van de wetenschap van de commandant en zijn volk kan als volgt worden begrepen. We vallen de ruimte binnen via nucleaire apparaten. Wanneer de kern van een atoom wordt verbroken (gesplitst), breidt het automatisch de tijdquanta uit, die normaal onder de schaal van ‘quarks’ blijft. Op deze specifieke schaal, die de vraag blijft van die van het kwantumvacuüm, bestaan ​​er veel uit ruimte, vooral wanneer de schepen onzichtbaar worden gemaakt. Het is geen kwestie van kernfysica; het is een kwestie van echte ruimte-tijd aard, veel verder dan de oude en onvolledige kennis en begrip van mensen van de wetenschap zoals Einstein.

DE COMMANDANT, DIE “DE VREEMDELAAR OP DE PENTAGON” IS

Als je je mijn boek Vreemdeling in het Pentagon herinnert, heeft de commandant tijdens zijn drie jaar aan het Pentagon veel van zijn bevoegdheden en bekwaamheden getoond aan president Dwight Eisenhower, vice-president Richard Nixon samen met leden van de gezamenlijke chefs van staf. Ook voor een paar goddeloze individuen die er enorm erop uit leken te zijn om te vernietigen.

Hij dematerialiseerde uit het Pentagon en materialiseerde zich vervolgens in de achtertuin van Howard Menger, die een UFO Seminar leidde, vele kilometers verderop in High Bridge, New Jersey. Hij kreeg ook gezelschap van vice-commandant Donn en een paar anderen van Victor One.

Tijdens het Pentagon onderzoek slaagden de medici er echter niet in zijn huid binnen te dringen terwijl ze probeerden bloed van de commandant af te tappen. De naald brak meerdere keren. Ook werd hij, met vergeefse pogingen om bepaalde informatie van de commandant los te krijgen, met betrekking tot geavanceerde wapens, ernstig geslagen door bepaalde luchtmacht-bollebozen. Commandant Val viel op de grond en dematerialiseerde voor hun ongelovige ogen. Natuurlijk hadden ze het heel moeilijk om het incident aan hun respectievelijke oversten te beschrijven.

GENEZING IS OOK EEN VAN DE BEKWAAMHEDEN VAN DE BEKER

Verder bewijs van zijn krachten vond plaats toen hij werd begeleid door gewapende bewakers van de AirForce door een van de gangen. Ze kwamen langs een andere luchtmachtofficier die uit de tegenovergestelde richting kwam. Hij stopte, draaide zich om, noemde deze andere officier bij naam, legde zijn handen op de maag van de verraste officier, hief zijn ogen op naar het plafond en bad een kort gebed. Dit was een piloot van de luchtmacht die niet mocht vliegen vanwege een ernstig geval van maagzweren. In het kort, deze officier werd ter plekke volledig genezen.

Vele jaren later verscheen dezelfde officier, toen met pensioen, samen met zijn vrouw op een van mijn UFO-conferenties in een kerk in Zuid-Californië. Hij stapte naar voren, identificeerde zichzelf en vertelde vervolgens aan alle aanwezigen hoe commandant Val de handen op hem legde om hem volledig te genezen van maagzweren.

© Dr. Frank E. Stranges, NICUFO
Bron: http://www.nextagemission.com
Vertaling: Martien