De Geheime kennis van het Leven van Commandant Val

De Geheime kennis van het Leven van Commandant Val

Jullie zijn nu aan het einde van de oude orde en leven in de ‘eind tijd’. Ontwakende individuen en individuen weten dat ze al zijn begonnen te leven in een nieuwe dag. De massa minded mensen bestaan ​​nog steeds in de oude orde. Wat ze tot nu toe hebben meegemaakt, is niets vergeleken met wat ze in de toekomst zullen ervaren en deze chaos is nu gaande en zal intensiever worden. Miljoenen zijn al overgegaan in de dood en miljoenen zullen volgen. Wees niet misleid dat iedereen die sterft een massa minded is of van de duistere krachten is.

Veel individuen en ontwakende individuen worden op het juiste moment geroepen omdat hun werk is voltooid. Bovendien hebben sommige vroegtijdige sterfgevallen voldaan als gevolg van verkeerde wijsheid en oordeel van hun kant. Het is de wil van de Schepper dat de grotere universele waarheden worden gebracht naar de krioelende miljoenen van massaal denkende mensen die de meerderheid van de aardse bevolking vormen.

De ontwakende persoon en het individu hebben op dit moment veel werk te doen. Waar de Witte Strijdkrachten er een kunnen gebruiken om de krachten van de duisternis zowel in de zichtbare als de onzichtbare werelden beter te bestrijden, je kunt er zeker van zijn dat ze die gelukkige persoon zullen noemen. Eindelijk, in veel cirkels, heeft het LICHT DE DUISTERNIS OVERWONNEN. De krachten van de duisternis weten dat dit waar is en werken met alles wat ze bezitten om te voorkomen dat de mensheid op het pad komt.

Onthoud dat niets wordt aangeboden totdat erom wordt gevraagd. Je bent getraind in de kennis van de Vijf Afdelingen van het Leven. (Zie Leringen van de Vijfpuntige Ster van het Leven .) Ga door met het zoeken naar balans in je dagelijkse leven door wijsheid te gebruiken samen met rede, de wil en het oordeel in combinatie met ijver, en enthousiasme.

Er is een bepaald soort “goud” dat niet kan worden verloren of gestolen van u, zonder uw toestemming. Goed eten, voldoende vloeistof per dag, rust, recreatie, beweging, constructief denken en gepaste emoties (waaronder vreugde, liefde, geluk, ijver, en enthousiasme) zullen ertoe leiden dat je “jeugdig” blijft.

In vergelijking met goud is lood bijna waardeloos . In een massa conditie is een persoon geestelijk, mentaal en fysiek gewoon “lood”. Wanneer men Individualiteit aanneemt, transmuteert men het “lood” in deze drie afdelingen van het leven in puur goud. Het verschil … het individu heeft veel “lood” in goud omgezet, en breidde zich uit naar 24k. De Ontwakende Persoon heeft minder dan 14 karaats van spiritueel goud in het leven. De massaal ingestelde mensen zijn allemaal ‘legeringen’.

Individuen komen steeds dichter bij puur goud … een gouden leven. Alleen door de spirituele afdeling van het leven kan de transmutatie worden volbracht. Je kunt het niet alleen doen. Maar door de medewerking van de Geest kan het worden gedaan. Het vereist een bovennatuurlijke kracht. Een ontwakend persoon is iemand die is begonnen met het opbouwen van al zijn of haar afdelingen.

Men moet ENTHOUSIAST worden over zelfverbetering in elke afdeling van het leven. Begin meteen en pas nu alles toe wat je nu weet. Ga terug naar eerdere monografieën (zie spirituele oefeningen gepresenteerd door Dr. Frank E. Stranges en commandant Val en herlees ze om de leringen te herinneren die je eerder hebt gekregen. Bedenk dat voor iemand die veel heeft geleerd, veel zal worden gegeven. Observeer het “goud” in degenen die verder op het pad staan. Zoek niet degenen die verder achter je staan ​​om je ‘rolmodellen’ te zijn. Als je iets over jezelf ziet dat je niet leuk vindt, maak dan dat bewuste besluit om dat wat je verbiedt te bevorderen, te veranderen. Men is nooit te oud om te beginnen. Met consistentie, ijver, en enthousiasme kan veel bereikt worden.

Laat de zaden die in deze nieuwsbrief zijn gezaaid niet op kale grond vallen. Om het leven te vernieuwen, moet je de dingen gebruiken die aan je zijn gegeven ten behoeve van alle vijf afdelingen. Mediteer over het toepassen van de lessen die je in je leven hebt ontvangen en hoe je deze het beste kunt laten zien aan anderen die net op het pad zijn begonnen. Denk aan de wet die zegt … om veel te ontvangen, moet veel worden gegeven.

In het millennium zal de hele wereld leven vol vreugde, liefde, leven en jeugd. In die dagen zullen mannen en vrouwen zo perfect de wetten van het goddelijke naleven dat hun leven de hele 1000 jaar zal overspannen. Zolang je op aarde leeft in het vlees, moet veel “afval” worden omgezet in goud.

Ik bid een speciale zegen voor ieder van jullie.

Commandant Val

© Dr. Frank E. Stranges, NICUFO
Bron: http://www.nextagemission.com
Vertaling: Martien