Biografie van Dr. Frank E. Stranges – Zijn achtergrond / Over commandant VAL – Biografie

Biografie van Dr. Frank E. Stranges – Zijn achtergrond

Er is een prachtige infusie van Spirituele energie die ons begint te baden in een Licht dat ons allemaal aanspoort om naar de Kracht en Liefde van de grote “IK BEN” te gaan. Dit kan gemakkelijk worden beschouwd als de grootste beweging in de geschiedenis van onze planeet. Als zodanig wordt ons van binnenuit gevraagd om bewust deel te nemen aan dit geweldige ontwaken en onszelf, samen met onze planeet, op te richten naar een grotere bestemming van goddelijke expressie. Ons wordt gevraagd om ons in te zetten voor een leven van Waarheid en Liefde. Dit is het pad naar grotere vervulling en perfectie. Het is ook de filosofie van de Intergalactische Gemeenschap.

Niemand weet dit meer dan Dr. Frank E. Stranges. Deze erudiet, houder van graden in Theologie, Criminologie en Psychologie, heeft zijn leven gewijd aan de studie van de Bijbel en andere heilige teksten in relatie tot spirituele groei en begrip, niet alleen van onze planeet en haar mensen, maar ook van die van andere werelden. Sinds 1959 heeft Dr. Stranges zijn vriend van Venus fysiek ontmoet en met hem gesproken en hij blijft tot op de dag van vandaag genieten van hun gemeenschap. Het is in overleg met de Goddelijke Schepper en met deze prachtige Wezens leert Dr. Stranges anderen naar een groter begrip van zichzelf en het universum. Hij leidt de Inner Circle (een internationale groep van gelijkgestemde personen die zich inzet voor het versterken van het Wereldlicht door middel van actie) en publiceert een maandelijkse nieuwsbrief getiteld The Inter-Space Link die meer begrip van universele spiritualiteit bevordert en informatie verspreidt die door onze Ruimtevrienden wordt aangeboden.

IN HERINNERING AAN

Dr. Frank E. Stranges, oprichter van NICUFO (National Investigations Committee on UFO’S), overleed op 17 november 2008 in Californië. Frank, die diploma’s behaalde in Theologie, Psychologie en Criminologie, had altijd een grote interesse in de Bijbel en UFO’s en wijdde zijn leven aan het onderwijzen en begeleiden van mensen over de hele wereld om in de Goddelijke Geest te leven. Hij bood een maandelijkse nieuwsbrief, The Interspace Link, aan en creëerde de internationale ‘Inner Circle’, waar leden profiteerden van zijn spirituele leringen en informatie die hij verzamelde van die van andere werelden, met name die wezens van de planeet Venus.

In 1959 kreeg Dr. Frank zijn eerste fysieke ontmoeting met commandant Val, een Venusiaan. Deze vriendschap zou zich tijdens het leven van Dr. Frank op aarde verdiepen. Zijn boek, Stranger at the Pentagon (ook beschikbaar in het Spaans onder de titel: Un extraterrestre en el Pentagono) verklaart de details van zijn ontmoetingen en de latere activiteiten van Dr. Frank.

Zijn meest recente werk was het maken van een dvd-trilogie met de titel Mysteries of the Dead Sea Scrolls Exposed. Hij verklaarde vaak dat de informatie in de Dode Zeerollen van onschatbare waarde is voor het publiek omdat het de directe link onthult tussen de woorden van Jezus en het bestaan ​​van wezens uit andere werelden.

Een van de laatste zinnen van Dr. Frank die aan de Inner Circle werd afgeleverd vóór zijn heengaan was: “Ik zal in Zijn Dienst blijven, waar ik ook mag zijn.”

Moge de wind van liefde je blijven opwellen, Dr. Frank.

DE INTERGALACTISCHE FEDERATIE VAN PLANETEN

Deze samenvatting is gebaseerd op informatie gepresenteerd door Dr. Frank E. Stranges .

De Intergalactische Federatie van planeten omvat inwoners van het zonnestelsel van de aarde, vanuit haar Melkweg en van sterrenstelsels verder naar de ‘rand van het universum’. In juli 2005 werd de aarde lid.

De Federatie is gebaseerd op de Christus leringen van Liefde en Eenheid, ter ere van de Gouden Regel: behandel anderen zoals u zelf behandeld wilt worden. De intergalactische filosofie laat zien dat werelden op basis van spiritueel inzicht en actie voor gebalanceerde vooruitgang zorgen op andere gebieden van het streven: geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, geïndividualiseerd onderwijs, perfecte gezondheid, economie gebaseerd op eerlijke uitwisseling, en wet die persoonlijke introspectie eerder dan extern oordeel aanmoedigt.

Leden kennen en nemen hun goddelijke identiteit aan en leiden levens die zijn gebouwd op de diepgaande kennis dat Jezus hun Universele Soeverein is.

Regeringen binnen de Federatie zijn gevestigd als Raden van Twaalf. Vandaar dat de binnenaarde, Venus en andere bewoonde planeten (meestal van binnenuit bevolkt) van deze raden genieten. Commandant Val is het hoofd van de Raad van Twaalf in Venus.

Vanwege het lidmaatschap van de Aarde met de Intergalactische Federatie zal het contact toenemen. Alle spiritueel gewaarzijnde individuen die de intergalactische filosofie van broederliefde ten volle willen beleven, zullen worden bijgestaan ​​door de Federatie.

Het Instituut voor Geestelijke Verbetering en Interwereldstudies (ISUIS)
Institut l’épanouissement spirituel et des études intermondiales (IESEI)
http://www.nextagemission.com

FRANK E. STRANGES- ZIJN ARTIKELEN OVER RUIMTE, WETENSCHAP EN SPIRITUALITEIT

Gedurende vele jaren ontving Dr. Stranges informatie van zijn grondige studie van heilige teksten (inclusief de Dode-Zeerollen) en van onze Venusiaanse buren. Deze leringen worden gedeeld met leden van de Inner Circle en abonnees van zijn maandelijkse nieuwsbrief, The Inter-Space Link. Veel onderwerpen worden onderzocht, waaronder universele spiritualiteit, de vijfvoudige sterrenhemel van de Ster van het Leven (inclusief de holle aarde), schaduwregeringen, de ware informatie die te vinden is in de Dode-Zeerollen en de filosofie van inter-planetaire en inter-galactische samenlevingen.

Aangezien de tijd van de grote Spirituele Ontwaking nu bij ons is, heeft Dr. Stranges ‘The Nextage Light Mission’ gevraagd om de officiële planetaire website te zijn om deze leringen van geest en ruimte aan de wereld te onthullen.

Het is een grote eer voor ons om deze informatie te presenteren aan onze wereldwijde Familie van Licht. Dr. Stranges heeft zijn leven gewijd aan de bevordering van de Waarheid op onze Planeet Aarde en aan het vrijgeven van zulke inzichtelijke informatie die hij ons meer grondgebied heeft gegeven om te verkennen. Door dit materiaal hebben we een beter begrip van wat er met ons gebeurt en met onze wereld en welke geweldige hulp ons allen wordt geboden door onze Venusiaanse vrienden, de intergalactische federatie en het Engelenrijk.

De artikelen van Dr. Stranges zullen hier regelmatig worden gepost en zullen per titel in alfabetische volgorde worden gepresenteerd.

Wees vriendelijk voor dit materiaal door het intact te houden en het auteursrecht te erkennen. Wees alsjeblieft vrij om deze leringen te delen in het Goddelijke Licht van Gemeenschap en Waarheid, zodat we allemaal gevuld blijven met een uitgebreider begrip van onszelf, onze wereld en het goed bevolkte universum.

De artikelen van Dr. Stranges worden hier vermeld .

OVER COMMANDAT VAL – BIOGRAFIE

Achtergrond

Val is een onsterfelijke die verblijft in de planeet Venus. Hij is de commandant van Victor One, een ruimteschip dat momenteel op de grond bij Lake Mead, Nevada, is gestationeerd en hij staat aan het hoofd van de Raad van Twaalf in Venus.

In maart 1957 landde Val in een klein vaartuig in Alexandrië, Virginia en ontmoette vervolgens president Dwight D. Eisenhower, vice-president Richard Nixon en stafchefs. De commandant kreeg een gemeubileerd appartement van drie jaar aangeboden aan het Pentagon.

Het doel van het bezoek van Val was om de familie van de aarde te helpen om levens te leiden op basis van spirituele principes die een gezonde vooruitgang garanderen op alle gebieden van ondernemen, inclusief gezondheid, economie, wetenschappelijke en technologische vooruitgang, gerechtigheid, onderwijs en bestuur. Hoewel zijn hulp werd geweigerd door de Amerikaanse regering, blijven Val en zijn complement tot op de dag van vandaag de hulp aan de mensen op aarde geven.

In december 1959 ontmoette Dr. Stranges commandant Val en ze genoten van een fijne vriendschap totdat Dr. Stranges in november 2008 overleed.

Details over deze ontmoeting zijn te vinden in Dr. Frank E. Stranges ‘boek Stranger at the Pentagon. Het boek is ook beschikbaar in het Spaans onder de titel: Un Extraterrestre en el Pentágono.

Dr. Stranges schreef ook een tweedelige diepgaande beschrijving van Val, die te vinden is door hier te klikken: Eerste en tweede deel

Een korte film getiteld Stranger at the Pentagon is onlangs gemaakt.

zie hier de trailer: https://vimeo.com/ondemand/23659

INFORMATIE, GEBEDEN EN LERINGEN

Vóór zijn overlijden vroeg Dr. Stranges dat deze website de leringen, gebeden en informatie die door Val aan de mensheid zijn gegeven, draagt. Het boek Outwitting Tomorrow, oorspronkelijk geschreven door commandant Thor en enkele jaren geleden opnieuw geïntroduceerd, bevat veel leringen, waaronder The Ring of Fire Prayers, beschikbaar in verschillende talen, en The Teaching of the Five-pointed Star of Life.

Dr. Stranges schreef een maandelijkse nieuwsbrief met de titel The Interspace Link, waar hij nieuws met abonnees over ruimte en spiritualiteit deelde. Val zou vaak zijn wijsheid en kennis in deze nieuwsbrief delen. Dr. Stranges leidt ook halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Inner Circle waar leden schriftelijke informatie ontvangen over de vele ontmoetingen van Dr. Stranges met commandant Val  en zijn mensen. Informatie over deze leer kan hier worden gevonden .

© Dr. Frank E. Stranges, NICUFO

Bron: http://www.nextagemission.com

Vertaling: Martien