Belangrijk bericht van commandant Val Thor van de GFL

Belangrijk bericht van commandant Val Thor van de GFL

Geplaatst door: Mr.Ed – Datum: Zaterdag, 15-Oct-2022 19:47:08

Bericht van de Val Thor Intergalactische Confederatie – Vanaf middernacht EST op 30 oktober begint een periode van 10-14 dagen zonder communicatiesystemen 

15 oktober 2022.

* Opmerking van Mr.Ed – Val Thor komt van Venus.

Elena Danaan zei eerder dat de Galactische Federatie van Licht en de Intergalactische Confederatie samenwerken om hun operaties uit te voeren.

Vlak na het ontvangen van een spirituele activatie vanavond, werd ik toevallig geleid naar dit 【Boodschap van Val Thor van de Intergalactische Confederatie】 gechanneld door Janet Doerr.

Ontvangen door: Janet Doerr – Bericht ontvangen en gechanneld door:

Val Thor van de Intergalactische Confederatie.

Er is vandaag een overeenkomst bereikt tussen de Federatie van Licht en degenen die de bevolking van de Aarde hebben geknecht.

Het akkoord gaat over de terugkeer van de vrijheid van de mensen op Aarde en zet de verwijdering en vervanging van de slavernijsystemen in gang.

De Universele Wetten omvatten Goddelijke Gerechtigheid.

Zij die de soevereine rechten van anderen schonden, zullen de gevolgen van hun daden onder ogen zien volgens de Goddelijke Wet.

De gevolgen zullen op of buiten de planeet worden ondervonden.

Ongeveer 500.000 mensen zullen de Aarde verlaten terwijl deze overgang over een periode van maanden plaatsvindt.

Op 30 oktober om middernacht EST zal een periode van 10-14 dagen zonder communicatiesystemen beginnen.

Internet, telefoon en mobiele telefonie zullen stoppen.

Het doel van het staken van de communicatie is om een ordelijke overgang mogelijk te maken van vele systemen naar nieuwe Quantum systemen, inclusief:

Het nieuwe Quantum Financiële Systeem.

Het nieuwe kwantum electorale systeem

De nieuwe Quantum Communicatie systemen.

Vanaf 30 oktober, tijdens de overgangsperiode, zullen de VS (en sommige andere landen) onder staat van beleg staan.

De staat van beleg moet duidelijke lijnen van gezag en besluitvorming hebben gedurende de periode waarin de Verenigde Staten Corporation officieel wordt beëindigd, hetgeen nieuwe verkiezingen zal vereisen in overeenstemming met de grondwet van de Verenigde Staten.

Over het algemeen zal er geen onderbreking zijn van stroom, water en nutsvoorzieningen, hoewel er in bepaalde gebieden om unieke redenen kleine onderbrekingen kunnen voorkomen.

De Federatie van het Licht zal, in samenwerking met het Amerikaanse leger, de televisie- en radiokanalen overnemen en beginnen met voortdurende uitzendingen om de inwoners van de VS en andere landen te helpen informatie te ontvangen over deze veranderingen.

NESARA / GESARA zal worden aangekondigd en uitgelegd.

Volgens NESARA/GESARA, dat al in de Amerikaanse wet is opgenomen, heeft de VS na de inwerkingtreding 120 dagen om nieuwe verkiezingen te houden, waarbij een president en vice-president en alle senatoren, vertegenwoordigers en andere gekozen federale functies worden gekozen.

Informatie over de gevolgen van deze veranderingen voor de verkiezingen in de staten zal worden verstrekt tijdens informatiebijeenkomsten.

De voor 7 november geplande Amerikaanse tussentijdse verkiezingen worden geannuleerd/uitgesteld totdat zij kunnen worden gehouden met gebruikmaking van het nieuwe kiesstelsel Quantum en de veranderingen in de federale regering van de Verenigde Staten weerspiegelen.

Vanwege de grote gevolgen van miscommunicatie voor luchtvaartmaatschappijen en andere vormen van vervoer gedurende deze langere periode, worden mensen aangemoedigd niet te reizen gedurende deze periode.

Vanwege de overgang naar een grotendeels cashloze maatschappij en de sluiting van alle banken gedurende de periode van 10-14 dagen, worden mensen aangemoedigd zich voor te bereiden vóór 30 oktober.

Iedereen wordt aangeraden voldoende voedsel, medicijnen en andere essentiële voorraden in voorraad te hebben om tijdens deze periode van twee weken in hun behoeften te voorzien, aangezien veel bedrijven niet zullen functioneren zonder communicatiediensten.

Houd rekening met de behoeften van anderen die in deze situatie problemen kunnen ondervinden.

Buren worden aangemoedigd om rekening te houden met alle andere buren en elkaar te steunen.

Lokale hulpdiensten wordt gevraagd zich voor te bereiden om zoveel mogelijk aan de behoeften van hun lokale gemeenschap te voldoen.

Mensen worden aangemoedigd om het geloof te behouden dat deze veranderingen het antwoord zijn op hun gebeden voor meer rechtvaardigheid en het einde van een ´gemanipuleerd systeem´.

Tijdens de maand oktober kunnen er een aantal gebeurtenissen plaatsvinden die door de reguliere media als gevaarlijk of beangstigend worden afgeschilderd.

Wees ervan verzekerd dat de Galactische Federatie zaken als een kernoorlog niet zal toestaan.

Kernkoppen zijn gemakkelijk onklaar te maken, zelfs als ze zijn afgevuurd.

Weet alstublieft dat deze gebeurtenissen zullen dienen als een licht om meer mensen te helpen begrijpen dat belangrijke verandering noodzakelijk en wenselijk is en het hele Leven zal ondersteunen.

Bidt alstublieft voor Vrede, Harmonie, goede wil onder alle mensen en al het leven op Aarde, voorspoed en een overvloed aan Gods aanbod van alle goede dingen.

Houd mededogen en liefde in uw hart voor uw vrienden, familie, buren en al het Leven.

Ga wandelen en ga de natuur in om uw centrale zenuwstelsel te kalmeren.

Neem de tijd om stil te zijn en stap naar binnen om je te verbinden met je hogere zelf en innerlijke leiding.

Roep de Geascendeerde Host (de engelenrijken, de geascendeerde meesters en andere wezens van licht) aan voor steun, hulp, aanmoediging en om te kalmeren als dat nodig is.

Diegenen onder u die naar deze gebeurtenissen hebben uitgekeken, worden opgeroepen om diegenen bij te staan die deze informatie nieuw en verrassend vinden.

Help alstublieft iedereen te weten dat het Goddelijke Plan zich ontvouwt.

De soevereiniteit van al het leven en de bewoners van de aarde wordt gerespecteerd en “Alles is goed”.

Wij zullen aanvullende informatie verstrekken naarmate de gebeurtenissen zich ontvouwen.

Val Thor, namens de Intergalactische Confederatie

Bron: >>>

VERLOSSEND NIEUWS

De wereld van humanitaire initiatieven, wij zijn hier om mensen te bekrachtigen en op te voeden en de mensheid te verenigen om bewustzijn te kweken, onwetendheid te elimineren en te handelen om een betere wereld te creëren.

Bericht van de intergalactische confederatie Val Thor –

Vanaf middernacht EST op 30 oktober begint een periode van 10-14 dagen zonder communicatiesystemen.

– 15 oktober 2022

https://redemption3301.blogspot.com/2022/10/mensagem-da-confederacao-intergalactica.html

Vertaling: wakkeremensen.org