Stefan Denaerde: Buitenaardse Beschaving en De Universele Schepping

Stefan Denaerde:
Buitenaardse Beschaving en De Universele Schepping

“Mensen te redden voor de eeuwigheid”

In de nacht van zaterdag 10 maart 1990 op zondag 11 maart 1990, tussen 0:00 en 01:00 luisterde ik naar een radiouitzending van het KRO-programma Damokles, die mij nooit meer heeft losgelaten.

Onderwerp was het nieuwe boek van Stefan Denaerde (zijn tweede), pseudoniem van Ad Beers, zo leer ik 13 jaar later via internet. Het is ook dankzij internet dat ik er in 2003 in slaag zijn beide boeken aan te schaffen: Buitenaardse Beschaving uit 1969 en de Universele Schepping uit 1990.

A.C.M. Beers was een geslaagd auto-importeur die voorkomt in de Quote top 100 van rijkste Nederlanders van 1990. Geschat vermogen: 185 miljoen gulden. Hij overleed onverwachts in 1998.

Is er in 2003 nog zeer weinig over Denaerde te vinden op internet, de verwijzingen zijn 9 jaar later, maart 2012, legio. Googelen op zijn naam levert vele treffers op en zelfs een youtube fimpje (2) met een interview van ruim veertig jaar geleden. Denaerde zegt daarin 46 te zijn. Dat zou betekenen dat hij in 1998 75 of 76 jaar was geworden.

Ook bijzonder: op 15 november 2011 verschijnt er opeens een herdruk van zijn eerste boek Buitenaarde Beschaving, opnieuw bij Ankh-Hermes in Deventer (dat voortgekomen is uit Kluwer, die de eerste druk verzorgde). Dit boek deed indertijd veel stof opwaaien. Maar of je het nu als klinkklare onzin afdoet, of juist wel geboeid raakt door de beschreven mogelijkheden, vaststaat dat in dit geschrift uit 1969 zaken staan die sneller waarheid zijn geworden dan toen voor mogelijk werd gehouden. Zo wordt er overduidelijk een beschrijving gegeven van een e-reader. (Men zie 7e druk, bladzijde 97.) Wij kunnen ons nu amper meer voorstellen dat we ons toen zoiets amper konden voorstellen. De buitenaardse wezens waarmee Denaerde in contact komt (Iarganen) beschikten over tablets waarop informatie stond opgeslagen. Dit schrijft Denaerde in een tijd dat internet nog niet eens in de kinderschoenen stond en draadloze communicatie zich, unidirectioneel, beperkte tot radio en televisie. Een plat vierkant bordje waarop je informatie tevoorschijn kon toveren was letterlijk science-fiction.

Vrijwel alle lezers van Buitenaardse Beschaving zijn positief over het boek, of er nu wel of geen geloof aan Denaerdes verhaal wordt gehecht. Eén studiegenoot die ik het aanraadde te lezen, vond de weergegeven wereld van een tot in het uiterste doorgevoerde efficiency echter wel erg klinisch en kil. Het is de enige kritiek die ik ooit hoorde. Verandert men ‘efficiënt’ in ‘duurzaam’ overal in het boek waar het woord voorkomt dan klinkt het al heel anders, zelfs eigentijds. In 1969 bestond ‘duurzaam’ nog nauwelijks als begrip.

Buitenaardse Beschaving is ook vertaald, als Operation Survival Earth:

Aan de snel uitdijende infomatie over Denaerde kan ik zelf iets toevoegen: het (een klein uur durende) radio-interview met Denaerde uit 1990 (52 Mb). Het bandje ontving ik in 1991 van de KRO. Onlangs heb ik het in Mp3-formaat omgezet.

Ik heb mij altijd op de vlakte gehouden wat betreft de vraag of ik geloof hecht aan het verhaal van Denaerde, zelfs voor mijzelf. Aan zijn oprechtheid twijfel ik niet. En het verhaal is in elk geval hoopgevend, je wordt blij van zijn boodschap. Ook sluit het aan bij wat ik wèl geloof: een Scheppende, Liefhebbende God, God van Abraham, Isaak en Jakob. Het vertelt alleen zo veel meer, veel meer dan wij mensen hoeven te weten. Tot de kern van Denaerdes boodschap kom je naar mijn mening ook via de Bijbel. Augustinus’ woord, dat zegt: “begrijp niet om te geloven, geloof om te begrijpen”, is wellicht van toepassing.

Ga ik niet een grens over me hier zo mee bezig te houden? Nee hoop ik, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Zet ik een deur open naar een wereld die we beter kunnen mijden? Ook niet geloof ik, Denaerde geeft aan dat er in 1990 maar vijf mensen zijn op de hele wereld met de gave die hij bezit.

Denaerde houdt zelf de mogelijkheid open dat hij misleid is door het superintelligente ras dat steeds contact met hem zocht (maar neemt die optie geen moment serieus). Hij schijnt eenzaam gestorven te zijn, door velen voor gek verklaard. Dat zijn relaas zich jaren na dato in een toenemende belangstelling mag verheugen, mocht hij niet meer meemaken.

Hoe dan ook, ik mag graag nadenken over wat ik las en van hem hoorde. Ook fascinerend vind ik de reeks 1968/69 – 1989/90 – 2012/13. 1989/90 als scharnierjaar. Met op de helft van 1990 en 2012 nog 2001, net als 1989 een cruciaal jaar in de wereldgeschiedenis. 2012 is een veelgenoemd jaartal in vele apocalyptische voorspellingen.

Links:

Televisie-interview KRO deel 1 (19 augustus 1969) / WMV-formaat (48 Mb)

Televisie-interview KRO deel 2 (19 augustus 1969) / WMV-formaat (59 Mb)

www.resona.nl/denaerde (een overzicht van de draagveldtheorie)

Theory of God (inactief > waybackmachine) (een site die het bestaan van God probeert aan te tonen / aannemelijk te maken op basis van Denaerdes tweede boek)

Powerpoint uit Noorwegen Hierin komen verwijzingen voor naar opgepikte radiofrequenties door Nederlandse defensiesystemen, die aansluiten bij Denaerdes beweringen

Bron: https://stefandenaerde.nl/?