Ontving Kennedy boodschappen van E.T’s en ontmoette hij ze ook? – 6 Januari 2017

Ontving Kennedy boodschappen van
E.T’s en ontmoette hij ze ook?

George Adamski’s beweringen dat hij vliegende schotels heeft gefilmd en ontmoetingen heeft gehad met de als mens uitziende inzittenden daarvan, zijn lang controversieel geweest, ondanks ondersteunende foto’s, films en getuigenverklaringen. De getuigenissen van een aantal eerstehands getuigen en onderzoekers van Adamski, bieden geloof aan zijn beweringen dat hij geheime ontmoetingen had met Europese hoogwaardigheidsbekleders, inclusief paus John XXIII en leden van het Pentagon om hen in het geheim op de hoogte te brengen van buitenaards leven.

Onder de meer controversiële beweringen van Adamski bevindt zich ook de bewering dat hij laat in 1961 en nog eens in 1962 president Kennedy ontmoette. Adamski beweert dat hij tijdens de eerste ontmoeting een boodschap van zijn buitenaardse contacten doorgaf die ging over een wereldcrisis in de toekomst, wellicht de Cubaanse raketcrisis in oktober 1962.

Desmond Leslie, een voormalige piloot van de Royal Air Force, een Ierse Lord en neef van Winston Churchill, onderzocht zeer nauwkeurig de beweringen van Adamski. Adamski beweerde dat hij in het geheim een bezoek had gebracht aan paus John XXIII en hem een boodschap van de buitenaardsen overhandigde, kort voor de dood van de paus – die overleed kort na de afronding van de openingssessie van het Tweede Vaticaans Concilie dat duurde van 11 oktober tot 8 december 1962. Leslie was vervolgens in staat te bevestigen dat Adamski inderdaad paus John XXIII had ontmoet en dat hij voor zijn dienstbaarheid een pauselijke, gouden medaille had gekregen.

Adamski lichtte Pentagon in

Adamski’s bewering dat hij een militaire pas bezat die hem toegang gaf tot Amerikaanse militaire instellingen, werd bevestigd door William Sherwood, die in die tijd bij Eastman Kodak werkte als een optisch fysicus, en door Madeline Rodeffer die als persoonlijke secretaresse voor de Amerikaanse luchtmacht werkte. Sherwood had zelf voor het Amerikaanse Ordnance Department gewerkt en bezat zijn eigen pas. Zowel Sherwood en Rodeffer zagen Adamski’s pas en dat geeft geloof aan Adamski’s bewering dat hij het Pentagon in het geheim op de hoogte stelde van zijn buitenaardse contacten.

Als Adamski regelmatig het Pentagon en Europese VIP’s inlichtte (op Tweede Pinksterdag 1959 werd Adamski op paleis Soestdijk door koningin Juliana ontvangen. Vert.) dan geeft dat weer geloof aan de bewering dat hij in het geheim president Kennedy ontmoette, zo rond oktober 1961 om hem een boodschap van de ‘ruimtebroeders’ te overhandigen. De boodschap bevat een advies betreffende een wereldcrisis die binnen een jaar zou ontstaan en later werd onthuld dat het de Cubaanse raketcrisis van oktober 1962 was. Als dat waar is, dan kan de inhoud van de boodschap Kennedy geholpen hebben bij het ontwikkelen van de juiste strategie om met het conflict om te gaan, een conflict dat gemakkelijk had kunnen escaleren in een Derde Wereldoorlog. De buitenaardse boodschap bevatte blijkbaar ook een uitnodiging aan Kennedy voor een ontmoeting met hem in Californië. Volgens Adamski nam president Kennedy deze uitnodiging aan.

Lou Zinstag, Carl Jung’s nicht, beschrijft wat haar door Adamski werd verteld aangaande Kennedy’s beweerde ontmoeting met buitenaardsen:

‘Ik herinner mij zijn (Adamski’s) Witte Huis-verhaal goed. Hij vertelde mij dat hij een geschreven uitnodiging voor president Kennedy had om gedurende een paar dagen een bezoek te brengen aan één van de grote moederschepen van de ruimtemensen op een geheime luchtmachtbasis in Hot Springs, Californië. Om ervoor te zorgen dat het bezoek absoluut geheim bleef, moest Adamski de uitnodiging via een zijdeur van het Witte Huis naar de president brengen. Hij glom nog van opwinding en lachte gelukzalig toen hij vertelde hoe de rij met auto’s, waarin zijn taxi zich bevond, moest stoppen voor een rood licht en de taxi daardoor recht voor deze specifieke deur stond en waarbij een man stond die hij kende – een ruimteman zei hij – en die hem binnenliet. Adamski hoorde later dat Kennedy verscheidene uren op de luchtmachtbasis had doorgebracht nadat hij een belangrijke reis naar New York had afgezegd en dat hij een lang gesprek met de bemanning van het schip had gevoerd, maar dat hij niet was gevraagd voor een vlucht (8).’

Adamski vertelde grotendeels de waarheid

De kwaliteit van de getuigenverklaringen, foto’s en films leiden allemaal tot de conclusie dat George Adamski grotendeels de waarheid vertelde over zijn waarnemingen van vliegende schotels en zijn contact met buitenaardsen met menselijk voorkomen (9). Er is echter geen betrouwbaar en onafhankelijk bewijs dat Kennedy de buitenaardsen ontmoette waarvan Adamski beweerde dat hij daarmee contact had. De enige getuigenis die relateert aan Adamski’s bewering, betreft de geheime reis van Kennedy naar een niet bekende luchtmachtbasis om daar naar UFO’s tijdens hun vlucht te kijken.

Een betrouwbare bron, volgens UFO-onderzoeker Tmothy Good, vertelde dat Kennedy: “In 1962 naar een luchtmachtbasis vloog, onder zeer grote veiligheidsvoorzieningen en waarvan geen berichten in de pers verschenen, om persoonlijk het spoor te volgen van een luchtvoertuig” (10). Deze gebeurtenis lijkt een andere te zijn dan zijn bezoek aan een luchtmachtbasis om de overblijfselen van een gecrashte UFO en de buitenaardse lichamen te bekijken. Als Kennedy werkelijk een geheime ontmoeting met buitenaardsen met menselijk voorkomen had, dan is er niemand anders dan Adamski met een dergelijke bewering naar buiten gekomen.

(Opmerking vertaler: vandaag de dag denken wij dat Adamski een oplichter was, iemand die het allemaal uit zijn duim zoog en daardoor over de hele wereld kon reizen en bij de belangrijkste mensen aan tafel zat. Zodra je echter in de feiten duikt zal je zien dat er heel wat feitenmateriaal bestaat waaruit blijkt dat Adamski wellicht de waarheid vertelde. Het gaat te ver om dat feitenmateriaal hier weer te geven. De reden waarom wij massaal denken dat Adamski een charlatan was, komt voort uit de vereende krachten van de professionele ontkenners om het UFO-fenomeen als volslagen nonsens te verklaren.)

Wat de waarheid ook is betreffende de beweringen dat Kennedy, toen hij in 1947 congreslid was, onofficieel werd ingelicht over de Roswell-crash, dat hij als president persoonlijk buitenaardse toestellen en lichamen zag, hij buitenaardse boodschappen ontving of zelfs een ontmoeting met buitenaardsen had, zeker is dat hij officieel toegang trachtte te krijgen tot de UFO-files. Een uitgebreide reeks documenten onthult dat Kennedy tegen een krachtige oppositie aanliep, afkomstig van de directeur van de CIA, toen hij trachtte inzage te krijgen in de files van een geheim project dat in het leven was geroepen om met UFO’s en buitenaardse zaken om te gaan, het MJ-12 Special Studies Project.

Vertaling: Martien