BINNEN IN DE RUIMTESCHEPEN – Inleiding & Inhoud

BINNEN IN DE RUIMTESCHEPEN

Verkorte Versie

 GEORGE  ADAMSKI

   1955 

 Bronnen:

www.cosmic-people.com 

www.angels-heaven.org 

 

TEKST VAN DE OMSLAG

BINNEN DE RUIMTESCHEPEN

 Door George Adamski

Wat is er met George Adamski gebeurd sinds hij de roemruchte incidenten schreef in De Vliegende Schotels Zijn Geland? Sinds de gedenkwaardige 20 november 1952, toen hij voor het eerst persoonlijk contact had met een man uit een andere wereld? Sinds 13 december 1952, toen hij in staat was binnen 100 voet foto’s te maken van dezelfde schotel die zijn oorspronkelijke bezoeker hem bracht?

Inside The Spaceships is Adamski’s eigen verhaal over wat er sindsdien met hem gebeurd is.  Het begint met zijn eerste ont-moeting, een paar maanden later, met een tweede man van een andere wereld – zijn eerste ontmoeting met iemand die tegen hem spreekt.  Deze tweede bezoeker brengt hem naar een Venusiaanse Scout (vliegende schotel) en deze brengt hem op zijn beurt naar een moederschip. Later wordt lie vervoerd (later bleek dit niet het geval te zijn en werd hij overgebracht) naar zowel een Saturniaanse Scout als een Saturniaans moederschip.  Adamski vertelt wat zich in dit ruimteschip afspeelt en wat de mannen en vrouwen van andere werelden hem hebben verteld.

Adamski’s foto’s van vliegende schotels, oorspronkelijk gepubliceerd in Vliegende Schotels Zijn Geland zijn, sinds het andere getuigen in andere delen van de wereld gelukt is om identieke foto’s te maken, wereldberoemd geworden. Nu echter in Binnenin De Ruimteschepen geeft Adamski ons 16 foto’s en afbeeldingen, niet langer van Verkenners (vliegende schotels) meestal, maar van de grote ruimteschepen waarvan deze gelanceerd worden. Het merendeel van deze foto’s zijn in april 1955 genomen en noch de foto’s noch de omschrijving er van zijn ooit eerder gepubliceerd.

Desmond Leslie, die medeschrijver was met Adamski van Vliegende Schotels Zijn Geland, zorgde voor een voorwoord voor het nieuwe boek waarin hij dapper het feit onder ogen ziet dan velen in eerste instantie terughoudend zullen zijn over de verbazingwekkende feiten die nu voor de eerste keer door George Adamski worden verteld.

Een inleiding door Charlotte Blodget, die de literatuurhulp van AdamSki was in het schrijven van zijn nieuwe boek, biedt een kader dat helpt om het boek beter te begrijpen. Mevrouw Blodget draagt ​​ook een biografische schets van George Adamski bij die het boek compleet maakt.

Adamski’s eerste boek, Flying Saucers Has Landed, heeft nu al meer dan 80.000 exemplaren in de Verenigde Staten verkocht en is in het Nederlands, Spaans en Frans vertaald en wordt binnenkort in de meeste andere Europese talen vertaald. Ondanks de spotten van sceptici en de bittere en vicieuze aanvallen van tegenstanders, heeft een groot wereld publiek verzameld om George Adamski te lezen en te luisteren.

INHOUD:

(1) Terugkeer van de Venusianen

(2) Binnen in een Venusiaans Verkenningsschip

(3) Het Venusiaanse Moederschip

(4) Mijn eerste blik naar de buiten

(5) Vergadering met een Meester

(6) Vragen en Antwoorden binnen het Schip

(7) De Verkenner van Saturnus

(8) Het Saturniaanse Moederschip

(9) Het laboratorium

(10) Nog een  meester

(11) Gesprek in een café

(12) Nogmaals, de Grote Meester

(13) Dagen op Palomar Terrassen

(14) Het banket en een afscheid

(15) Een onverwacht naschrift

 

Ik Draag Dit Boek Op Aan Een Betere Wereld.

Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor Charlotte Blodget voor het formeren van mijn ervaringen in de geschreven woorden van dit boek.

 George Adamski

 

Wordt vervolgd