BINNEN IN DE RUIMTESCHEPEN – Hoofdstuk 16 –  GEORGE ADAMSKI – KORTE BIOGRAFISCHE BESCHRIJVING

Hoofdstuk 16

 GEORGE ADAMSKI

KORTE BIOGRAFISCHE BESCHRIJVING

door: Charlotte BlodgetCharlotte Blodget

In Polen geboren op 17 april 1891, was George Adamski nog geen twee jaar oud toen zijn ouders naar de Verenigde Staten emigreerden en zich vestigden in Dunkirk, New York. De achtergrond van zijn jongensjaren leek veel op die van ieder kind van een immigrantenfamilie, met één belangrijk verschil. Zijn ouders hadden een ongebruikelijk en diep religieus contact met de wonderen van de schepping zoals die in de vele aspecten van de natuur tot uitdrukking kwamen. Daarom, hoewel de formele scholing van de jongen van korte duur was, verliep een belangrijk deel van zijn opleiding via prive onderricht. De jonge George groeide uit tot volwassenheid met verwondering en eerbied voor alle stadia van de natuur.

In zo’n wereld, geloofde de jongen, zouden de mensen gemakkelijk in harmonie kunnen leven. Al heel vroeg begon hij te zoeken naar de reden waarom zij daartoe niet in staat leken te zijn. Hij begon al vroeg te beseffen dat, terwijl de kortstondige wetten die door de mens werden opgelegd, werden gedicteerd door de geografie, veranderende behoeften en tradities, soms door weinig meer dan de specifieke belangen van de machthebbers, de wetten van de natuur onveranderlijk waren. Het kwam hem voor dat de lessen, die men op de bladzijden van de geschiedenis zou kunnen vinden, niet geleerd waren. Het kwam hem voor dat de volkeren van deze aarde, individueel en collectief, nog steeds in een dagelijkse routine verkeerden die slechts kon leiden tot de herhaling van dezelfde oude catastrofes. Het was een fascinerend onderwerp voor de jonge Adamski. Hij wist dat, ongeacht de beperkingen die hem omringden, alles wat hij hierover te weten kon komen de blijvende zoektocht van zijn leven zou zijn. Met de kennis die hij hieruit zou opdoen, hoopte hij zijn medemens op een nederige manier te kunnen dienen.

Gelukkig kwam het niet in de jongen op om enige vorm van bitterheid te koesteren over de omstandigheden waarin zijn ouders zich onmogelijk het soort onderwijs konden veroorloven dat recht deed aan zijn die ambitie en scherpe geest. Integendeel, hij zocht vrijwilligerswerk om de kosten van een groeiend gezin te helpen dekken. De universiteit van de wereld was de zijne, boeiende lessen om te leren waar en bij wie hij zich ook bevond.

In 1913 meldde Adamski zich als vrijwilliger bij het leger, hij diende in de 13de Cavalerie nabij de Mexicaanse grens en werd in 1919 eervol ontslagen. Ondertussen, op eerste kerstdag 1917, trouwde hij met Mary A. Shimbersky.

De vijf jaar dat Adamski in het leger diende, versterkten alleen maar zijn verlangen om te groeien in inzicht en wijsheid, zodat hij zijn medemens van dienst kon zijn. Maar omdat hij zich realiseerde dat de student nog niet was toegerust om de leraar te zijn, reisde hij vele jaren door het land en verdiende zijn brood met elke baan die hem werd aangeboden. Het was een goede manier om de problemen en frustraties te bestuderen waarvoor geen mens immuun is. Het was geen onverbiddelijk nagestreefde missie voor hem, noch lag het in zijn aard om op een zeepkist te klimmen. Zelfs toen moet de combinatie van geduld, medeleven en opgewektheid die zo kenmerkend is voor de rijpe Adamski de kwaliteiten zijn geweest die het vertrouwen van zijn collega’s hebben gewonnen.

Pas toen hij bijna veertig was, maakte Adamski een eind aan zijn omzwervingen en vestigde hij zich in Laguna Beach, Californië. Dit was zijn eerste echte thuis en hier wijdde hij zich gedurende de gehele dertiger jaren geheel aan het onderwijzen van de universele wetten. Omdat het aantal studenten al snel tot honderden groeide, werd hij gevraagd om lezingen te geven in heel Zuid-Californië en zijn lezingen werden uitgezonden op de radiostations KFOX in Long Beach en KMPC in Los Angeles.

Een van zijn studenten schonk hem een zes inch Newton spiegeltelescoop, en Adamski besteedde veel tijd aan het bestuderen van de hemel. Hij en zijn studenten namen ontelbare foto’s met zelfgemaakte hulpstukken. In deze periode maakte Adamski zijn eerste foto van een ruimteschip, hoewel hij toen nog niet wist wat het was. De foto werd naar verschillende astronomen gestuurd. Niemand herkende het. Het object was te ver weg in de ruimte om meer informatie te kunnen geven. Er werden een aantal vermoedens geopperd die niemand bevredigend achtte.

In 1940, met de oorlog in aantocht, verhuisden Adamski en een paar van zijn studenten die dat konden, van Laguna Beach naar een plaats langs de route naar Palomar Mountain, Valley Center genaamd. Hier werkten zij ijverig aan het opzetten van een klein landbouwproject waarvan zij hoopten dat het hen zo lang zelfvoorzienend zou maken. Toen Amerika in de oorlog belandde, diende Adamski zijn buurt als luchtaanvalswacht.

In 1944 werd de boerderij in Valley Center verkocht. Adamski en de kleine groep die tijdens de oorlogsjaren bij hem was gebleven, verhuisden naar de zuidelijke hellingen van Mount Palomar, zes mijl onder de top van die berg en elf mijl van de plaats van ’s werelds grootste telescoop, die op dat moment nog niet klaar was. Hier ontgonnen ze ongerepte grond en bouwden eenvoudige woonverblijven. Ook hier bouwden ze een klein gebouw dat dienst deed als café voor voorbijgangers, eigendom van en uitgebaat door mevrouw Alice K. Wells, een van Adamski’s studenten. Elk lid van de groep nam deel aan de handenarbeid die met deze onderneming gepaard ging en aangezien er nog steeds strenge beperkingen golden voor materialen, moest alles wat voorhanden was dienen.

Adamski kocht een 15-inch telescoop en richtte daarvoor een klein observatorium in, zodat hij uren achtereen de hemel kon bestuderen, beschermd tegen stormachtig weer.  De kleinere 6-inch telescoop werd buiten opgesteld. Op deze manier kon Adamski zijn studie van de hemel voortzetten. Veel bezoekers waren geïnteresseerd en met hen besprak hij graag zijn bevindingen.

Tijdens de meteorenregen van 1946 waren Adamski en enkele vrienden die met hem meekeken, getuige van een dramatische gebeurtenis, die in die tijd niet werd herkend.  Zij zagen een groot ruimteschip in de vorm van een sigaar onbeweeglijk aan de hemel hangen op betrekkelijk korte afstand. Voor iedereen een totaal vreemd voorwerp, niemand had enig idee waar het vandaan kwam. Hoewel Adamski al veel eerder had gesproken over de mogelijkheid van menselijk leven op andere planeten, was hij nog steeds van mening dat de afstanden tussen zelfs onze naaste buren aan de hemel veel te groot waren voor een fysieke interplanetaire reis.  Pas het jaar daarop (1947) kwam het bewijs dat hij ongelijk had.  Met zijn vrouw en een paar medewerkers keek Adamski meer dan een uur lang naar een formatie van onaardse ruimtetuigen, die zich geluidloos in één rij van oost naar west langs de hemel bewogen.

Omdat deze zelfde demonstratie door andere groepen op verschillende plaatsen was gezien, kwamen in de weken daarna veel mensen naar Adamski om hun persoonlijke waarnemingen te verifiëren. Niemand kon geloven dat het ontzagwekkende schouwspel aan om het even welke ambacht kon worden toegeschreven die op onze Aarde wordt gemaakt.

Adamski’s verdere ervaringen op dit gebied werden aan het publiek gegeven in het boek Flying Saucers Have Landed, co-auteur met Desmond Leslie.  Gebeurtenissen die zich sinds die publicatie hebben voorgedaan worden in dit huidige boek weergegeven.

Charlotte Blodget