ONAFHANKELIJKHEID

 

ONAFHANKELIJKHEID

4 juli 2023

Kanaal: Elena Danaan

Beste vrienden,

We hebben vele gevechten zij aan zij gestreden. De omwentelingen van de tijd hebben ons dicht bij elkaar gebracht, in hetzelfde gevecht, het gevecht voor vrijheid. Door jullie te helpen jullie wereld te bevrijden, hebben we onszelf ontwikkeld door te begrijpen hoe we dingen op een betere manier voor elkaar kunnen krijgen, en hoe we onszelf in dat proces kunnen verbeteren. We vochten in jullie oorlog voor het recht op soevereiniteit, voor alle wezens in deze melkweg. Oraa Nataru Shaari is geen oude organisatie. We vormden ons lang nadat jullie wereld al was overgenomen door de duistere krachten van het Oude Rijk, die jullie Anunnaki noemen maar in werkelijkheid de naam Anakhim dragen.

De Eerste Richtlijn werd gecreëerd en na verloop van tijd tot in de perfectie verbeterd. Het is voorgekomen dat we zelfs tot voor kort clausules perfectioneerden toen de hand van de duistere krachten hun klauwen uitstrekte. Om een element in de Eerste Richtlijn te veranderen, zijn tientallen jaren van uw begrip van tijd nodig, want het moet worden goedgekeurd door alle leden van onze Federatie. We hebben het voor jullie gedaan, omdat de dreigende bedrieglijke middelen van de toenmalige Nebu zich een weg baanden. Nu zijn ze weg, we hebben de Nebu Hive ontbonden en hun koningin, hun centrale macht, is er niet meer. De tweede bedreiging in jullie sterrensysteem werd ook uitgeroeid toen we samen de Ciakahrr aanwezigheid op jullie planeet, Mars en minder belangrijke stations verdreven.

Deze tijd, op deze dag, is voor jullie om je eerste adem van onafhankelijkheid te vieren. Jullie zijn vrij van de Nebu Grays en de Ciakahrr Reptilians, die nooit meer terug zullen komen. Voor het eerst in jullie geschiedenis zijn jullie vrij van de tirannie van de ruimte. Toch moet er nog werk worden verricht op jullie planeet; dit maakt deel uit van een groter plan voor jullie evolutie en wij helpen jullie daarbij. We zijn hier, in jullie ruimte en op jullie wereld, en werken al samen met jullie regeringen aan defensieprogramma’s.

Mensen van Terra, jullie zijn al een interstellaire beschaving en dat zullen jullie binnenkort weten. De gegevens die ik deze generaal in Raven Rock toevertrouwde, bevatten de laatste update over deze specifieke openbaring.

De militaire organisaties op jullie planeet die deel uitmaken van de Earth Alliance hebben de leiding over het grondwerk om onze onthulling aan het publiek voor te bereiden. Wetten maken, documenten openbaar maken, getuigenbeschermingsprogramma’s en meer dat jullie spoedig zullen ontdekken.

Oraa Nataru Shaari, voor jullie vertaald als de Galactische Federatie van Werelden, in samenwerking met de Intergalactische Confederatie, zijn belast met het fysiek onthullen van de aanwezigheid van onze vloten om de burgers aan ons bestaan te laten wennen. De blauwdrukken van de technologie worden nu wereldwijd gedeeld via downloads met vele individuen die zijn gekomen om deze taak uit te voeren. Jullie krijgen, wij geven jullie, de blauwdrukken van alle technologie die de duistere krachten van jullie volk hebben afgenomen. Dit is jullie geboorterecht. We geven het op deze manier aan jullie terug, zodat er geen kosmische wet wordt overtreden en jullie de eer hebben om deze technologie zelf te bouwen. Terwijl alle medische technologie in massa geproduceerd is op Luna, de maan van Terra, wordt de energievoorzieningstechnologie op grote schaal gedeeld. Als je zulke downloads hebt ontvangen, is het de bedoeling dat je bijdraagt aan het veranderen van deze wereld.

Mensen van Terra, jullie zijn nu vrij, voor het eerst in de geschiedenis van deze planeet. De Nebu Grays zijn geneutraliseerd en verdreven, hun zwerm is geïnfecteerd en bestaat niet meer. Het Ciakahrr Rijk heeft geen banden meer met dit sterrensysteem want ze zijn verslagen door onze gezamenlijke strijdkrachten. De duistere factie van de Anakhim werd ook van jullie planeet verwijderd, namelijk Enlil en zijn volgelingen. Mensen van Terra, de deur van de kooi is open! We hebben hem voor jullie geopend. Jullie hoeven alleen maar te vliegen! Dit is voor de allereerste keer de Onafhankelijkheidsdag van jullie planeet, van jullie mensheid die eindelijk bevrijd is van de buitenaardse duistere krachten. We vieren het allemaal met jullie, want nu gaat het niet meer om landen, niet meer om rassen of religies; het gaat om de mensheid van Terra.

De Galactische Federatie van Werelden wenst jullie een ware Onafhankelijkheidsdag.

 

Hoogbevelhebber Thor Han Eredyon ~
Galactische Federatie van Werelden

Kanaal: Elena Danaan

 

 

Vertaling: wakkeremensen.org