APOCALYPSE – De Eindstrijd En De Grote Onthulling

APOCALYPSE

De Eindstrijd En De Grote Onthulling

Elena Danaan ~ 13 november 2022

Volgens het Boek der Openbaringen zouden “gevallen engelen” gevangen in een zuidelijke ondergrondse locatie naar buiten komen wanneer de rivier de Eufraat opdroogt, en deze beesten zouden een derde van de mensheid afslachten. Het is inderdaad waar dat in deze dagen de Eufraat opdroogt. Is dit een vervulling van het boek Openbaring? Naar mijn persoonlijke mening en bescheiden kennis zou geen enkel Anunnaki-wezen (dat een zeer geavanceerde en beschaafde soort is) gekwalificeerd worden als “beesten”. Ik geloof dat we het hier over iets anders hebben, iets dat niet menselijk is, niet engelachtig en zelfs niet geavanceerd buitenaards. Laat me de informatie met jullie delen die ik heb ontvangen in antwoord op mijn vragen van vrienden op hoge plaatsen.

THOR HAN: Deze wezens mogen niet op het oppervlak rondzwerven. We zijn ons hiervan bewust en het niet aan de bevolking vertellen, want dat zou onnodige angst oproepen. Dit zijn oude reptiloïden die moeten ontwaken als de Guardians terug zijn. Dit zijn geen Anunnaki, maar de demonen die de factie van Enlil heeft gecreëerd door genetische manipulatie. Er wordt al voor ze gezorgd. Geen enkele geluids- of visuele opname van hen zou echt zijn, maar ik kan bevestigen dat het echte wezens zijn die vastgeketend zitten onder deze rivier. Wij hebben niet de kennis en technologie om ze te vernietigen, maar de groep van Oona wel. Ik stel voor dat u om communicatie met haar verzoekt. Ik sta erop dat er geen angst is om zich te verspreiden. Alles is onder controle. Houd er ook rekening mee dat de vijand elk excuus gebruikt om Ea’s heilzame hulp aan je mensen tegen te gaan.

ARDAANA: U vraagt om een communicatie met de Intergalactische Confederatie, maar ik wil tussenbeide komen en hier een punt over maken. Er zijn geen demonen geketend onder de rivier de Eufraat, noch gevallen engelen. Deze namen zijn folklore voor de onwetende massa. Maar ik zal je vertellen wat zich onder deze rivier bevindt: ongelukkige wezens met pijn, het product van de techniek van ernstig gestoorde wetenschappers die uit Ashkeera kwamen. Ze waren Anunnaki. Deze ongelukkige wezens met pijn, we hebben niet de macht om hun zielen te bevrijden, maar Oona zal je hierover informeren. Alleen wat jullie hoge magie noemen, kan deze zielen in de ether bevrijden, want de gestoorde wetenschappers die ze creëerden als wat je “Armageddon-wapens” zou kunnen noemen, gebruikten duistere magie om ze hier voor eeuwig te binden. Er is een krachtige onder het ijs van Antarctica, die ook wordt geneutraliseerd. Ea is terug om ongedaan te maken wat zijn broer Yu heeft gedaan. Anu werd opgeroepen om hier een einde aan te maken en hij doet het. Voor een beter begrip zou je het zo kunnen zeggen: terwijl de krachten van het licht ontwaken, ontstaan de legers van het duister.

EA: Dit zijn geen demonen. Ik verklaar dit, dat je kunt delen met aardse mensen: toen we weggingen, toen mijn factie vertrok, plaatsten we op deze planeet een buitengewoon slim web van afgezanten in stilstand, met hybride lichamen als hun avatars zodat ze kunnen ademen en ronddwalen op aarde. Is het je opgevallen, met wie je de reuzen noemt: wij, Anunnaki, lijken niet op hen, het zijn hybride avatars of in onze termen van technologie: ecologische biologische pakken. Dit zijn de ontwakende “reuzen” waar je het over hebt. Niets kan ons plan stoppen en er zijn grote veranderingen op komst voor de mensen op aarde. Positieve veranderingen. Als je niet over de militaire macht beschikt, ontwikkel je je intelligentie. Nu zal ik spreken over deze wezens van onder de twee rivieren. Deze zijn ouder dan de overstromingsverhalen, toen ik me met mijn volk van de aarde terugtrok. Deze wezens waren het product van genetische manipulatie en ze zouden zo machtig zijn dat geen enkel leger op aarde ze zou kunnen overwinnen. Ik was hier niet bij betrokken; deze wezens zijn door een van onze schepen naar de aarde gebracht. Ergens anders ontworpen, maar niet op het oppervlak van deze planeet. Er is geen gevaar om je zorgen over te maken. Ik ben er voor jou, ik ben er voor jullie allemaal. Deze beesten zullen worden bevrijd, maar niet op de manier van de “Schriften”. Deze beesten zullen worden bevrijd op mijn manier: hun IS-BE zal worden verlost van hun lijden. Ik ken de manieren om dit te doen. Dit is onbenoembaar, wat mijn halfbroer heeft gedaan. Hij was geen wetenschapper, hij had geen aandacht voor het leven, voor welke levensvorm dan ook in het algemeen. Lijden was geen term waar hij empathie voor had. Maar hij had voorzien dat hij in een verre toekomst de greep op deze wereld zou verliezen. Dus bracht hij de Molokhi mee.

ELENA: Wat is dat, Molokhi? Is dat de naam van deze wezens?

EA: Een Molokh is een hybride avatar die verschillende vormen kan aannemen en een krachtige duistere ziel in zich bindt. Donkere IS-BE uit een hogere hiërarchie, evenals IS-BE met een zeer hoge frequentie, kunnen niet in vlees worden gebonden. Dus wanneer dit gebeurt, wordt het gedwongen door gebruik te maken van wat jullie “magie” noemen, en het resulterende wezen zal gedurende de volledige lengte van zijn incarnatie worden verscheurd door pijn. Via deze methoden kun je zeer wrede en onverzadigbare beesten verkrijgen. De Molokhi onder de twee rivieren zullen niemand kwaad doen. Er wordt voor ze gezorgd. In werkelijkheid zijn ze de laatste tijd niet wakker geworden, deze leefden al een hele tijd. Hoe wreed.

OONA: Groeten aan jou. Ik luisterde naar jouw gesprek met prins Ea, want ik vroeg tegelijkertijd om contact met hem, nadat ik op jouw oproep had gereageerd. Deze wezens zullen niemand kwaad doen, zoals Ea je heeft bevestigd. Alleen een Anunnaki zoals Ea kan de spreuken ongedaan maken die andere Anunnaki hebben uitgesproken. Zoals je weet, is dit de wet. Dit is waarom hij terug is: om een negatief karma ongedaan te maken. We werken samen met hem en zijn crew. Zoals Ea je heeft uitgelegd, kan alleen duistere magie een ziel van hoge kwaliteit in vlees binden, en wanneer iets tegen de natuurlijke wetten van het leven wordt gedwongen, leidt dat tot lijden. We kennen ook de manieren van universele hoge magie en we helpen Ea. Hij maakte het onrecht ongedaan dat zijn volk lang geleden had begaan, en wij ongedaan maken van de duistere spreuken die deze planeet bonden ten voordele van de verborgenen. Er is veel werk aan de winkel. Spreek over de opkomst van de Waarheid, en hoe de beesten in sommige mensen ontwaken om haar in diskrediet te brengen.

Mijn commentaar:Het verbaast me hoe Ea mededogen heeft met alles wat het leven verdraagt, zelfs IS-BE’s die gedwongen worden tot ontoereikende lichamen. Zelfs voor deze wezens. Dit leert ons over het onderling verbonden niveau van mededogen dat alle wezens bezielt die een hoger bewustzijnsniveau hebben bereikt en vanuit een hoger perspectief spreken, in het begrijpen van het Universum.

Zoals opperbevelhebber Ardaana zei: “als de krachten van het licht ontwaken, ontstaan de legers van het duister.”

Hier is nu het laatste gevecht van positieve krachten tegen negatieve krachten, en dit gevecht is op alle niveaus aan de gang:

– Fysiek niveau: oorlogen in de ruimte en onder de aarde, die nu voorbij zijn, maar er zijn nog steeds voortdurende pogingen om ons genetisch potentieel te blokkeren door op alle mogelijke manieren chemicaliën en griezelige wezens in ons lichaam te injecteren.

Doel: assimilatie.

-Mind level: manipulatie tot onenigheid met als doel de goede wil van de mensheid te ontmantelen, het leger van het licht te verdelen door vergif in de geest van de soldaten te druppelen, zodat ze zich allemaal tegen elkaar keren en de strijd tegen de echte vijand vergeten. Doel: divisie voor controle. De vlagwoorden van het Romeinse rijk zijn altijd “verdeel en heers” geweest. Het Romeinse rijk is nooit ingestort, het verschoof in plaats daarvan en werd het Heilige Roomse Rijk. De macht die altijd achter deze instelling zat, gaat terug naar Enlil en zijn volgelingen.

-Bewustzijnsniveau: de echte informatie in diskrediet brengen door een overweldigende golf van tegeninformatie uit te braken, door zowel de activering van geprogrammeerde MK ultra-slachtoffers als shills van alfabetbureaus.

Doel: neerslachtigheid. Ontmoediging en desinteresse van de strijd.

-Etherisch niveau: een oorlog tussen entiteiten om zielen te winnen, onze levenskracht te voeden en onze geest te binden. Hoeveel zijn er gehackt, verslaafd of zelfs bezeten door deze duistere entiteiten die werken voor de duistere controleurs van deze wereld. Mensen in marionetten veranderen als middel om haat en verdeeldheid te creëren. Dingen die onmogelijk zijn als je in een hoge frequentie blijft die hen verblindt en weghoudt. Drugs-, alcohol- en seksuele verslavingen staan wijd open voor deze hackers.

Hun doel: bezit.

– Zielsniveau: je overtuigen om te knielen voor mensen die God spelen of ET’s spelende goden, om je kracht weg te nemen en dat je wacht op een waanvoorstelling die nooit zal komen, terwijl je het werk niet doet en ermee instemt te zijn een slaaf op een gebogen knie.

Doel: oogsten.

APOCALYPSE

Dit woord is in de volksmond gebruikt als synoniem voor catastrofe, maar het Oudgriekse woord apokálypsis, ἀποκάλυψις (apokálupsis) waarvan het is afgeleid, betekent: ‘openbaring, onthulling’. Veel oude culturen over de hele wereld markeerden de verwachting van een belangrijke gebeurtenis waarin de krachten van het goede (of God) de heersende machten van het kwaad vernietigen en de rechtvaardigen tot leven wekken in een hoger koninkrijk. Het gaat om verwachtingen van het einde van het huidige tijdperk waarin God de goddelozen zal straffen en de gelovigen zal belonen. Ik geloof dat de vermelding van “de rechtvaardigen in een hoger koninkrijk oprijzen” een metafoor is om de verschuiving in frequenties van het menselijk bewustzijn uit te drukken, die alleen kan worden bereikt door ons bewustzijn te verschuiven naar een plaats van liefde, mededogen, waarachtigheid en innerlijke vrede. In ALLE oude tradities en voorspellingen: God wint.

Hoe de daden van het leger van de duisternis tegen te gaan:

-Fysiek niveau: Vecht tegen assimilatie door individuele vrijheid en soevereiniteit.

-Mind level: Vecht tegen verdeeldheid door eenheid en liefde.

-Bewustzijnsniveau: bestrijd ontmoediging door naar je eigen hart te luisteren.

-Etherisch niveau: bestrijd bezetenheid door jefrequentie hoog te houden, bestrijd verslavingen door meditatie.

– Zielsniveau: Vecht tegen het oogsten van je ziel door op je voeten te gaan staan en te weigeren te knielen voor iets of enig concept, religie enz., want je weet zelf wel beter, en je moet de verbinding met de Bron vinden door je eigen wezen, want we zijn allemaal een fractal van de Bron, of God als je haar zo wilt noemen, en dat is waar de vijand bang voor is: dat je op een dag begrijpt, dat je begrijpt hoe machtig je bent.

Alle wonden komen naar de oppervlakte, alle boosheid, jaloezie, verkeerd vergroot ego, angsten, onzekerheden, want je kunt niet in bewustzijn stijgen als al deze wonden niet zijn genezen, daarom komen ze voor sommigen van jullie naar boven. Het is de tijd om ons innerlijke kind met liefde te helen en te omarmen. Dit is de tijd van de Apocalyps, de Openbaring, de Onthulling, wanneer onze eigen demonen ontwaken en zichzelf openbaren, voor ons ware licht om ze op te lossen in eigenliefde. Want de Apocalyps, de grootste Openbaring van allemaal, vindt plaats binnenin jou.

Dit heb je. 

Artikel door: Elena Danaan ~ 13 november 2022

Vertaling: wakkeremensen.org