UFO-waarnemingen: Enorme UFO Vastgelegd Op Tape? Meer dan 50 meter breed Metalen Disk Update!

UFO-waarnemingen:
Enorme UFO Vastgelegd Op Tape?
Meer dan 50 meter breed Metalen Disk Update!

Submitted by Rain on Thu, 07/18/2013
Gepubliceerd op 4 juli 2013 door thirdphaseofmoon

 

Kon Billy Meier het “Smoking Gun” Bewijsmateriaal, “Wij zijn niet Alleen” hebben? Wij OpThirdphaseofmoon Willen deze vraag stellen in “toekomst Episodes” Met Michael HornAmerikaanse Representitive van Billy Meier.  bezoek de Website http://www.theyfly.com/

Citaat van Billy Meier het Het doel van ons leven voor ons is om te evolueren – een vooruitgang en verdere ontwikkeling van ons wezen, op een constant tempo, naar steedshogere niveaus. Het doel van de evolutie ligt binnen het concept van het bereiken van dehoogst mogelijke menselijke ontwikkeling, met inbegrip van liefde, harmonie,bekwaamheid, kennis en wijsheid. Evolutie dient niet alleen om menselijke entiteiten tot een hoog niveau van kennis en wijsheid te brengen, zodat ze een leven kunnen leiden in harmonie met de scheppings wetten en richtlijnen en dergelijke: door onze evolutiehelpen wij ook Schepping met haar eigen evolutie. 

Net als mensen en voor bijna al het leven is er behoefte aan evolutionaire vooruitgang,Zo ook is het met de Schepping, het universele bewustzijn. Zelfs Schepping is slechts relatief perfect en moet evolueren om te stijgen naar hogere vormen van zijn eigen bestaan. En om Zijn doel te bereiken, vereist de Schepping mensen die evolueren in de loop van miljarden jaren in pure-geest-vormen en uit deze in steeds hogere vormen vanbestaan​​, zich verder uitstrekkend naar het Petale niveau. Daar gebeurt de overgang in deSchepping naar het universele bewustzijn, en gebeurt de eenwording, “EEN worden”.  Op deze manier assimileert de Schepping deze voormalige menselijke geest vormen, die zich tegen die tijd hebben ontwikkeld tot hun eigen hoogste niveau en die, in eerste instantie,afkomstig was uit de Schepping zodat het zich kon ontwikkelen door middel van deze menselijke entiteiten. 

Tijdens hun eenwording met de Schepping, wordt alle verzamelde kennis en wijsheid ookgeabsorbeerd door Schepping, en dus verheft het Haar eigen evolutie door een fractie van een beetje (iota), en maakt enige tijd later vorderingen in het volgende hogere Scheppings niveau.. Na een ongelooflijk lange tijd, blijft deze latere Schepping evoluerentotdat het een is met het Absolute Absolutum. Het Absolute Absolutum is het het hoogste niveau en allesomvattende vorm van een Schepping wat bereikt kan worden, en toch ookhet Absolute Absolutum moet Haar evolutie proces voortzetten in alle-Grootse-Tijd enchronologische eindeloosheid.”

Als je iets Verbazingwekkends hebt vastgelegd over UFO’s neem dan contact op metThirdphaseofmoon Via Skype of Facebook!
Bezoek onze nieuwe website www.thirdphaseofmoon.net
facebook https://www.facebook.com/blake.cousins.3
Twitter https://twitter.com/Thirphaseofmoon