Profetieën en voorspellingen van Billy Meier 76 t/m 100

Profetieën en voorspellingen van Billy Meier
76 t/m 100

Het jaar is 1958 en Billy Meier, de man die in contact staat met de buitenaardsen Sfath en Asket, stuurt een waarschuwing naar de leiders van Europa.

Dit is deel 5 van Billy Meier en het vierde deel van de profetieën en voorspellingen uit 1958.

76) En zoals nu al gebeurt, zo zullen er in de toekomst steeds meer vaders hun kinderen seksueel misbruiken, zullen er meer pedofielen komen, jong en oud die zich aan kinderen zullen vergrijpen, zullen vrouwen van alle leeftijden worden verkracht, bezoedeld en vermoord worden, niet zelden gebeurt dit open en bloot en over de hele wereld als het resultaat van meer open en steeds verder groeiend sekstoerisme.

77) Mannen zullen mannen verkrachten en vrouwen, vrouwen en kinderen zullen naar de hoogste bieder gaan, kinderen vaak via hun eigen ouders, familie of door kindontvoerders en dan zullen ze worden verhuurd of verkocht aan de hoogste bieder.

78) Vaders zullen kinderen krijgen bij hun eigen dochters en moeders van hun eigen zonen, waardoor het bloed van de familie steeds meer vermengd zal worden en waardoor het kwaad zichzelf zal verspreiden van bed tot bed en dit zal psychische schade veroorzaken en ook zorgen voor een “beschadigd” bewustzijn waardoor mensen niet meer echt van elkaar zullen houden, maar alleen verbonden zijn door hun seksuele praktijken.

79) Door hun manier van leven, door hun gedachten en gevoelens en door hun totaal gebrek aan normen en waarden, zullen deze mensen gezichten krijgen die er verlopen, gekweld en gekrenkt uitzien omdat hun verkeerde levenswijze hierin weerspiegeld zal worden.

80) De tijd zal komen wanneer als er iemand zich sterk maakt voor orde en de wet hij of zij door niemand gehoord zal worden. Ook zal het dan lang geleden zijn dat iemand zich uitsprak tegen het sektarische en godsdienstige geloof. Met betrekking tot het leven, de Schepping, haar wetten en aanwijzingen die in het bijzonder nieuw leven zullen worden ingeblazen als er in het Derde Millennium een fanatiek religieuze Duitse paus het pontificaat zal bekleden. Deze Paus die gelooft dat hij door zijn fanatiek geloof in God de wereld kan behoeden voor het uiteenvallen en haar ondergang.

81) De verwoestende intriges van religies en sekten zullen zich wederom wereldwijd verspreiden. Er zullen talloze valse profeten en Messiassen het onstabiele en “blind voor de waarheid” overgrote deel van de bevolking verleiden. Hen opnieuw leiden naar waanzin. Veel van deze gelovigen zullen wapens dragen, bommen bouwen en in hun fanatisme zullen ze moord en doodslag verspreiden zoals nooit te voren. Waarbij ze ook geweldige verwoestingen zullen veroorzaken.

82) Deze moordende en vernietigende fanatici van religies en sekten zullen in hun dood en verderf brengend geloof spreken over rechtvaardigheid in de naam van God en daarbij ellende, nood, dood en corruptie verspreiden.

83) Het zal gebeuren dat de Islamitische fanatiekelingen bloedige wraak op de verre afstammelingen van de Christenen zullen nemen, als reactie op de door hen uitgevoerde kruisigingen. Zij zullen hun doel zullen bereiken door hun dodelijke en verwoestende terroristische acties over de hele wereld.

84) Er zal een dreigende onweersbui over de wereld losbarsten en er zullen duizenden doden vallen wanneer de criminele overheden van Amerika een oorlog over de wijde wereld zullen verspreiden. Hetzelfde wat de troepen van Israël zullen doen, het verspreiden van dezelfde terreur, moord, doodslag en corruptie. Wanneer de Palestijnen zelf, het land waar ontelbare “zelfmoordbommers” vandaan zullen komen, de wereld in zullen trekken om mensen te werven en die op te leiden tot moordmachines, gespeend van ieder gevoel en geweten, die plezier zullen hebben in het uitvoeren van iedere soort marteling.

85) Georganiseerde moord en terreurcommando’s zullen wereldwijd in geheime steden wonen en van daaruit dodelijke aanvallen plannen en uitvoeren waarbij duizenden mensen gedood zullen worden in een onvoorstelbare golf van vernietiging.

86) Er zal geen orde meer heersen en geen effectieve overheid om het leven van de mensen te beschermen. Dit zal de schuld zijn van de oorlogszoekende machtige nationalisten, het opstandige, religieuze, sektarische en fanatieke terrorisme zal oplichten als een heldere straal in de hemel om dood en corruptie te zaaien.

87) Door onmenselijk terreuraanvallen, martelingen en door oorlog zullen veel mensen vervallen tot barbaren. Hierbij zal iedereen schreeuwen om de dood en marteling van hun buren wanneer deze anders denken of tegen de wet handelen. Hierdoor zal haat en wraak zich verspreiden en zelfs de organisaties die de orde moeten handhaven zullen worden aangevallen. Hun pogingen om orde te scheppen zullen worden verhinderd waarbij wreedheden tussen mensen onderling terrein zullen winnen en niemand nog haast zal maken een ander te helpen als deze in nood is.

88) Al heel spoedig zullen mensen zich niet in lijn opstellen met de wet, maar alleen met hun geloof en bloed. De rechter zal daarna alleen zijn eigen ambt exploiteren waardoor de kleine man moet hangen en de grote vissen buiten het net blijven omdat niemand nog om echte gerechtigheid zal vragen. Alles zal worden beoordeeld in termen van geld, geloof en verschijning.

80) Kinderen zullen in de loop van de komende decennia nog meer door hun ouders worden verwaarloosd, omdat deze steeds meer alleen geld en plezier zullen najagen. De kinderen zullen hierdoor veel liefde missen en grotendeels alleen opgroeien. Waarna ze al heel jong het huis en gezin worden uitgegooid omdat niemand zich om hen zal bekommeren en hun een beschermende hand boven het hoofd zal houden. Hierdoor zullen ze vaak wegglijden in asociale sferen, drugs, diefstal, roven, criminaliteit en prostitutie.

90) De wereldwijde haat zal toenemen en steeds meer nationalisten zullen zoveel honger naar macht hebben dat ze geen enkele beperking meer kennen. Waardoor er door de overheid slechte wetten zullen worden gemaakt die de burgers zullen kwellen en waar niemand aan kan ontsnappen; niet de ouderen, niet de jeugd, noch de kinderen.

91) Huizen zullen worden vernietigd en geplunderd worden door criminele bendes of er zal worden ingebroken in de huizen om de bewoners te gijzelen, ze te beroven en zelfs te doden.

92) Mensen zullen steeds onverschilliger worden naar hun buren, dus zullen ze ook de andere kant opkijken als er op straat iemand wordt gemolesteerd, een vrouw wordt verkracht of een kind ontvoerd. Kinderen zullen handelswaar worden en seksobjecten, hun zwakte zal worden vergeten en ze zullen als dieren worden afgericht en na gebruik aan de kant gegooid. Of ze worden geslacht en vermoord, omdat de mens geen liefde meer kent, alleen nog maar afgrijselijkheden.

93) Al een hele lange tijd kan de mens via de publieke media zoals krant en radio, weten wat er in alle uithoeken van de wereld gebeurt, maar dat zal slechts het begin zijn omdat de communicatiemiddelen en het verspreiden van nieuws zich snel uitbreiden. Zoals door televisie, hiermee kunnen gebeurtenissen direct worden gevolgd middels beelden uit alle hoeken van de wereld en door diverse telecommunicatieapparatuur die via satellieten alles zullen doorgeven, tot de verste uithoek op de aarde, in woord en beeld. Terwijl over veertig jaar de meest eenvoudige burger een zaktelefoon zal hebben en deze op ieder mogelijk en onmogelijk moment zal gebruiken.

94) Door de permanente stijging van de levensstandaard in de geïndustrialiseerde landen zullen de mensen daar hun ogen sluiten voor de ellende in de Derde Wereld. Inderdaad zien ze de stervende kinderen op televisie, wiens ogen en monden alsmede wonden bedekt zullen zijn met ontelbare vliegen en die als konijnen zullen worden opgejaagd door de moordende militairen en als oefenschietschijf zullen worden gebruikt. Of zij zien hen die gedood zullen worden vanwege hun organen die voor veel geld verkocht worden voor transplantatiedoeleinden.

95) Veel mensen zullen wat de buren betreft niet alleen onverschillig zijn, maar ook zonder mededogen en als gevolg daarvan zullen ze de andere kant opkijken zodat ze niet de ellende en de nood van de buren zullen zien. Ze zullen er geen moment van wakker liggen dat kinderen of volwassenen sterven van de honger omdat zij hen niets hebben gegeven, of hoogstens een aalmoes die te groot is om van dood te gaan en te weinig om van te leven.

96) De mensen die beter af zijn in de welvarende landen slapen op zakken met goud en wat hij met de ene hand geeft zal hij met de andere hand wegnemen, waarbij de behoeftigen net niet dood gaan en verder zullen vegeteren in ellende.

97) De mens zal zaken doen met alles wat er maar in zijn vingers komt en het resultaat zal zijn dat alles een prijs heeft. Zelfs voor water wat een gemeenschappelijk bezit is van iedereen op aarde daarvoor moet men betalen. Alles zal verkocht worden en niets meer gegeven en dat betekent dat voor iedere gift er iets teruggegeven dient te worden.

98) Naarmate kinderen opgejaagd en gedood zullen worden vanwege hun organen zullen volwassen hun organen voor geld aanbieden voor transplantatie. Of ze zullen organen achterlaten als een erfenis want voor hen is niets meer heilig; noch hun lichaam, noch hun bloed, noch hun organen, hun bewustzijn of geest. En als ze hun ziel tegen een winst zouden kunnen verkopen dan zouden ze dat ook doen. Mensen zullen vermoord worden vanwege hun organen op een verraderlijke manier, zoals bij executies, terwijl onverantwoordelijk artsen, belust op winst, met opzet hiervoor dode lichamen zullen opensnijden.

99) De mens heeft het aangezicht van de aarde al zo drastisch veranderd dat het niet langer meer teruggebracht kan worden in haar oorspronkelijke staat. Dat zal nog niet het einde zijn omdat nog veel ergere veranderingen zullen plaatsvinden in de toekomst waarbij de wouden nog verder leeg gekapt zullen worden en de bergen en de velden zijn omgevormd tot menselijke woongebieden. Geasfalteerd en met beton overgoten blijft de mens in de waan dat hij de heerser is op aarde en van het leven. Alhoewel hij nooit de macht zal kunnen uitoefenen over wezens op andere planeten zoals hij dat op aarde doet omdat deze vastbesloten zijn om zich te verdedigen. Zij zullen de mens zijn beperkingen duidelijk maken.

100) Wanneer de natuur zichzelf zal verdedigen tegen de menselijke waanzin van planetaire vernietiging zal de aarde nog naakter en onvruchtbaarder worden. Door de schuld van de mens zal de lucht branden omdat de ozonlaag langzaam vernietigd zal worden.

Bron: They Fly

Wordt vervolgd…..