Profetieën en voorspellingen van Billy Meier 51 t/m 75

Profetieën en voorspellingen van Billy Meier
51 t/m 75

Het jaar is 1958 en Billy Meier, de man die in contact staat met de buitenaardsen Sfath en Asket, stuurt een waarschuwing naar de leiders van Europa.

Dit is het derde deel van de profetieën en voorspellingen van Billy Meier uit 1958.

51) Hierdoor zullen in de toekomst veel gezinnen worden vernietigd, omdat vaders en moeders voortdurend ruzie maken wat vaak zal leiden tot de vader of de moeder die het hele gezin vermoordt.

52) Over dertig jaar zal de voorspoed van het zakenleven, die tot die tijd nog zal standhouden, in elkaar storten en ervoor zorgen dat er een hoge werkeloosheid ontstaat in alle ontwikkelde landen, waarbij niet alleen miljoenen mensen zonder werk zullen zijn en afhankelijk van een uitkering, maar waarbij ook hele gezinnen zullen worden vernietigd, de misdaad zal zich verspreiden en er veel moorden zullen worden gepleegd.

53) Voor het nieuwe Millennium begint zal zich een onvoorstelbaar groot asielzoekers probleem voordoen in de ontwikkelde landen en dit in de vorm van een stroom van “toeristische” asielzoekers waardoor veel antisociale elementen zullen emigreren en een golf van misdaad veroorzaken, waarbij niet alleen aardse bezittingen niet veilig zijn, maar ook lijf en leden in gevaar zijn.

54) Door de waanzin van overbevolking heeft de mens nu al de wereld in een zodanig slechtere conditie gebracht dat de opwarming van het klimaat steeds duidelijker zal worden en dit zal doorgaan tot ver in het Derde Millennium. Dit zal monsterlijke natuurrampen tot gevolg hebben, maar dat zal nog niet het einde zijn, want alles gaat op dezelfde manier door en in het begin van de Derde Millennium zullen er meer dan 7 miljard mensen op aarde zijn. Dat gaat zorgen voor meer schade en wereldwijde verwoestingen, omdat enerzijds de natuur woedend terug zal slaan en anderzijds de mens er alles aan doet het milieu en het leven te vernietigen. 
55) Deze voortdurende toename van de overbevolking zal leiden tot apathische mensen en het zachter worden van mensen, waarbij de echte relaties kouder zullen worden en verdwijnen terwijl het mannelijk geslacht, weliswaar langzaam maar niet te stoppen, minder krachtig zal worden.

56) Door atoomvergiftiging van het milieu, veroorzaakt door atoomexplosies, kerncentrales en radioactief afval van de industrie en ziekenhuizen, zal de totale flora en fauna, alsmede de mens, meer gewond raken en ziektes krijgen, terwijl er zich ook vreselijke mutaties zullen voordoen in zowel flora en fauna als bij de mens.

57) Noch de lucht, watermassa’s, land, bergen of zeeën zullen in de toekomst veilig zijn voor de mens, omdat, wanneer hij ruimte schept voor de groeiende overbevolking en voor sportieve doeleinden hij onvermijdelijk alles zal vernietigen, door ski liften, massale nederzettingen, bergbeklimming, racen met motoren en boten en door monsterlijke woonhuizen die tot hoog in de lucht gebouwd zullen worden en ook door de constructies van bijvoorbeeld wegen en tunnels.

58) De mens zal steeds verder de aarde bevolken, de lucht en de zeeën en zal alle leefruimte in beslag nemen die bedoeld is voor de in de natuur levend wild en zal hierdoor zorgen dat talloze exemplaren en variëteiten voorgoed zullen verdwijnen.

59) De mens zal zich steeds meer verheffen als de commandant van de aarde en al in de eerstvolgende 20 jaar zal hij een poging ondernemen om de macht van de Schepper te verkrijgen waarbij hij geen grenzen zal kennen. En toch, alles zal zich tegen hem keren omdat hij zal waggelen als een dronkaard, een blinde die de wereld regeert en aan het eind van zijn pad zal hij in een diepe afgrond vallen.

60) In de komende tijd zullen er complete steden uit de grond gestampt worden en meer en meer mensen zullen het platteland verlaten.

61) De mensheid als soort zal steeds meer instabiel worden en velen zullen proberen hun eigen wetten te maken en daarnaar te leven.

62) In het Derde Millennium zal er een tijd komen dat er niet meer genoeg voedsel voor alle mensen is en dat zal vreselijke taferelen opleveren van hongersnood, moord en doodslag.

63) Criminelen en mensen die verkeerde dingen doen hebben zich al door de steden verspreid en georganiseerde bendes zullen in hinderlagen liggen, mensen in elkaar slaan, of zelfs doden, alleen maar voor de lol of om ze te beroven, omdat vredelievende spelletjes en een normaal leven zullen voor hen niet meer genoeg zijn.

64) Niet alleen zullen veel mensen honger leiden, maar ze zullen ook in de kou zitten, blauw worden en bevriezen, en als dat gebeurt, zullen velen ervoor kiezen om de dood te zoeken, liever dat dan ze een onwaardig leven moeten leiden in de grootste armoede en moeten bedelen om het lichaam en de ziel bij elkaar te houden.

65) In de toekomst zullen veel mensen zichzelf uit het leven katapulteren omdat ze verslaafd zijn aan drugs of ziek en oud geworden zijn en zich eenzaam voelen, hulpeloos en verlaten, omdat het burengevoel steeds verder zal verwateren omdat men altijd haast heeft en alleen nog maar winst wil maken, wat gebeurt tegen een verschrikkelijke prijs; zij die oud worden zullen weggestopt worden in een tehuis voor ouderen en financiëel tot de laatste cent worden uitgekleed.

66) Het aantal zelfmoorden zal nog verder toenemen evenals euthanasie (redactie: dit lijkt ons hetzelfde), omdat criminele zakenlieden daar financieel voordeel uit halen, waarbij in sommige landen een “sterf toerisme” zal ontstaan, waar men mensen die willen sterven legaal geholpen zullen worden bij moord en zelfmoord. De helper van de dood zal een dealer zijn zonder illusies en hij zal zijn vergif verkopen aan eenieder die het wil.

67) Het drugsprobleem zal groter en groter worden waarbij internationaal opererende criminele bendes zelfs kinderen in de vicieuze cirkel van drugsverslaving binnen zullen trekken.

68) De lichamen van de mensen zullen door de drugs en verslaving worden vernietigd en in het begin van het Derde Millennium zal er een nieuwe en gevaarlijke drug komen met de naam “Chrystal”. Dit zal een rage worden onder de verslaafden en hun lichamen en gezichten zullen binnen enkele maanden kapot zijn en verschrompeld en ze zullen zo oud lijken alsof ze monsters van honderd jaar oud zijn.

Noot redactie: Er is inderdaad een drug met die naam: Chrystal Meth, bijgenaamd “de verwoestende drug”, voor meer info klik hier.

69) Door egoïsme, haat, wraak, liefdeloosheid, zedenloosheid en verslaving aan plezier zullen de gedachten en gevoelens van de mens steeds kouder worden, waarbij de psyche, het bewustzijn en de moraliteit totaal verdorven zullen zijn.

70) Al diegenen die verslaafd zullen zijn aan iedere willekeurige drug die ze drinken, inhaleren of injecteren in hun bloed zullen als wilde dieren worden en volledig de controle over zichzelf verliezen. Veel van hen zullen gaan stelen, roven, inbreken en moorden, verkrachten om toch maar het vergif te bemachtigen waaraan ze verslaafd zijn. Hun leven zal een hel en een ramp worden.

71) De nabije toekomst zal een situatie teweeg brengen waarbij ieder mens zal proberen zoveel mogelijk plezier, aardse bezittingen, pret, geld en rijkdom te bemachtigen en het zal zo zijn dat ouders hun kinderen bedriegen, de kinderen hun ouders en ook de kinderen onderling zullen elkaar bedriegen als ze daar een voordeel voor zichzelf uit kunnen halen.

72) Huwelijken zullen niet langer uit liefde worden gesloten, maar meer uit een verslaving aan winst, voor de show en als een gevolg van foutieve en korte termijn gevoelens. Het zal steeds vaker voorkomen dat man en vrouw ontrouw zullen zijn en net zo vaak zullen scheiden als dat ze trouwen.

73) Zoals het eens was in Sodom en Gomorra, zo zullen in de toekomst veel vrouwen en mannen naar huizen van plezier gaan en alles en iedereen nemen als seksuele partners, iedereen doet waar ze zin in hebben.

74) Veel getrouwde vrouwen en mannen zullen nog vaker andere buitenechtelijke partners gebruiken, dus mannen zullen vader zijn van kinderen van wie ze het bestaan niet eens kennen en vrouwen zullen kinderen dragen waarvan ze niet eens weten wie de vader is. Het zal zo worden dat iedere tiende geboorte niet van de wettelijke vader is en dat het kind wordt opgedrongen aan de echtgenoot. Er zullen kinderen zijn die kinderen krijgen en moeders die niet de naam van de vader zullen noemen.

75) Veel kinderen zullen geen vader of moeder hebben omdat ze gescheiden zijn of verdwenen omdat ze niet als een vader en een moeder willen leven in een huwelijk. Omdat de orde en de traditie van een goed functionerend gezin verloren zullen gaan en de huwelijkse wetten zullen geen waarde meer hebben omdat de mens weer als een wilde is geworden.

Bron: The Fly

Wordt vervolgd…..