Profetieën en voorspellingen van Billy Meier 26 t/m 50

Profetieën en voorspellingen van Billy Meier
26 t/m 50

Het jaar is 1958 en Billy Meier, de man die in contact staat met de buitenaardsen Sfath en Asket, stuurt een waarschuwing naar de leiders van Europa.

Hier het tweede deel van de profetieën en voorspellingen van Billy Meier uit 1958.

26) Al over enkele jaren zal een huwelijk tussen man en vrouw alleen nog worden aangegaan zonder dat er sprake is van echte liefde die hen verbindt. Men zal meer een huwelijk aangaan uit persoonlijke belangen van de afzonderlijke partners, met het resultaat dat de huwelijkse verbintenis alleen maar leugen en bedrog is en niet langer een stabiele factor zal zijn. Als gevolg hiervan zullen veel huwelijken eindigen in een scheiding.

27) Ook zal de hele natuur in opstand komen tegen de mens en zijn onverantwoordelijke handelingen, waarmee hij de loop van de normale organische dingen verstoord van alle leven, inclusief die van flora en fauna.

28) Er zullen zware tot zeer zware stormen komen tot diep in het Derde Millennium. Deze zullen onvoorstelbaar veel schade aanrichten en de zwaarste zijn sinds mensenheugenis.

29) De meest zware aard- en zeebevingen ooit zullen met een oerkracht miljoenen mensenlevens eisen evenals als zondvloedachtige regenval die voor ongekende overstromingen gaat zorgen, zodanig zwaar dat dit nog nooit eerder door de collectieve mensheid is meegemaakt.

30) Wat er aan rampen en kwaadheden nog zal plaatsvinden in de laatste 42 jaar van het Tweede Millennium zal zich voortzetten in het Derde Millennium en het zal overal haar tol eisen.

31) Wanneer het eind van het Tweede Millennium is aangebroken zal de mensheid zich in de meest donkere periode van zijn bestaan bevinden. Het zal lijken op een ondoordringbaar doolhof waarin zij niet langer haar weg kan vinden omdat het bewustzijn zo donker is als de nacht en waar achter de dreigende rode gloeiende lichten, de religies en sekten op de loer liggen als een vurige val.

32) De religies en sektes zullen woedend worden want de gelovigen zullen eindelijk de waarheid willen gebruiken om van hen los te breken en dus zullen zij hun machtsspelletjes spelen om de jonge mensen in de val te lokken en ze te verbranden in de vlammen van religieus fanatisme, een gemene val van waaruit ze niet kunnen ontsnappen.

33) Dus, jonge mensen zullen zichzelf willen beschermen tegen de leugens en de valse profetieën van de religies en sektes die in hun afgrijselijke woede heel ver zullen gaan om de gelovigen om zich heen te verzamelen.

34) Het speelt nu al, maar pas goed in het Derde Millennium dat de mens diep van binnen weet dat hij weg moet blijven van religies en sektes en op zoek moet naar de echte waarheid, de waarheid van de Schepping, alsmede de Wetten en Richtlijnen van de Schepping (Universele Wetten). En hoewel hij de stem van de waarheid van binnen hoort, wil hij hem eigenlijk niet horen, omdat hij gekweld zal worden door religieuze angst en niet in staat is om zich te bevrijden van zijn religieus en sektarisch geloof omdat hij denkt dat God hem zal straffen als hij dat zou doen.

35) Als de mens de echte waarheid zoekt zal hij misleid en bedrogen worden, want in het Derde Millennium, zelfs nog meer dan in het Tweede, zullen er ontzettend veel sektariërs zijn die een lucratieve handel voeren met hun waanideeën en valse leringen en daarbij grote winsten.

36) Zowel de eenvoudige mens als de rijken zullen alleen Mammon aanbidden en proberen rijk te worden, luxe te vergaren, amusement en vakanties terwijl de overheden en autoriteiten de gewone man zullen misbruiken door allerlei soorten nieuwe accijnzen en belastingen.

37) In het Derde Millennium, zal de Moloch Mammon nog veel ergere uitwassen produceren dan in de Twintigste Eeuw, omdat zowel degene die fout handelen, als de mensen zonder moraal, de witte boorden criminelen en oorlogszoekers geen grenzen meer zullen kennen voor wat betreft hun aanbidding voor Mammon.

38) De criminele leiders van de handel zullen gemakkelijk omgaan met miljoenen Dollars aan betalingen en gouden handdrukken en zich bezighouden met wanbeleid waardoor oude gevestigde bedrijven ten onder zullen gaan. Privé personen die failliet verklaard zullen worden omdat ze niet in staat zijn hun financiën te beheren omdat ze weggedreven worden van het traditionele geld. Ze worden uitgerust met plastic geld in de vorm van kunststof kaarten waardoor hun schulden zullen toenemen. Iedere kleinigheid wordt met krediet betaald waardoor ze uiteindelijk diep in de schulden zullen blijven zitten. Er zullen speciale bedrijven komen voor de administratie van de plastic kaarten die ze credit cards zullen noemen en waarmee ze hun klanten afhankelijk van hen zullen maken. Hierbij richten ze zich speciaal op de jeugd die hierdoor gigantische bergen schuld op zich laden waardoor ze in nood en ellende terecht komen.

39) Het vuur van een slecht beleid verspreid zich steeds verder, tevens naar de regeringen die zich hier ook schuldig aan maken en daardoor van hun eigen landen een puinhoop maken. Ze bouwen zulke immense schulden op dat die op een bepaald moment zo snel zullen stijgen dat ze het land alleen nog maar failliet kunnen laten verklaren.

40) Het zal gebeuren, zelfs voor het Derde Millennium, en inderdaad in 1993, dat er een politieke en commerciële dictator zal opstaan die ze de “Europese Unie” zullen noemen en die kwaadwillig het nummer 666 zal voeren. Door dit nummer zullen uiteindelijk alle burgers van alle lidstaten onder totale controle worden gebracht via biometrische gegevens in identificatiemiddelen. Het zal zijn in de vorm van kleine chips met gegevens in het hoofd of lichaam als een “biometrisch identificatiesysteem” onder toezicht en gecontroleerd door een “Centrale Databank”, waardoor eindelijk de handel en wandel van ieder mens tot op de meter nauwkeurig kan worden bijgehouden. Dit zal het eerst in Amerika worden geïntroduceerd en later in Europa als moderne vorm van slavernij. Daarna zullen andere landen volgen en Zwitserland voorgaan, waarbij door dit proces de persoonlijke en nationale rechten van de mens drastisch beperkt zullen worden. Het is iets wat fundamenteel als was gepland bij de constructie van de Europese Unie, waarbij de burger eindelijk volledig niet meer in staat zal zijn om zijn eigen zaken nog te regelen en volledig gecontroleerd zal worden door de overheid, zonder daarbij ook maar enige inspraak te hebben in zaken en beslissingen van de regering.

41) Het moraal van veel mensen zal naar een dieptepunt dalen. Gepaard hiermee en als gevolg hiervan zal iedere stad en elk dorp lijken op Sodom en Gomorrah. En het zal erger worden naarmate de prostitutie van volwassenen en kinderen verder en volledig uit de hand zal lopen.

42) Veel jonge mensen zullen, op elke manier en in iedere vorm, vervallen tot extremisme, waarbij drugs, alcohol en medicijnen de boventoon zullen voeren.

43) Veel mensen zullen zich aansluiten bij extreem radicale skinhead en Neo Nazi groeperingen en zwaaien met hun vlaggen. Daarnaast zullen gelijksoortige organisaties worden gevormd die veel kwaad zullen doen en grote schade zullen aanrichten. Zonder aanziens des persoons zullen onschuldige mensen op straat worden aangevallen en niet zelden net zolang totdat ze kreupel zijn.

44) De komende tijd zullen veel bloedbanken worden besmet met virussen waardoor mensen ziek zullen worden als ze een bloedtransfusie ontvangen.

45) Aan het eind van de Twintigste Eeuw zullen er continue nieuwe planeten worden ontdekt in verre zonnestelsels, maar geen van die planeten zal geschikt zijn voor menselijk leven.

46) Er zullen nieuwe zonnesatellieten worden ontdekt in ons zonnestelsel die tot ver voorbij de baan van Pluto zullen gaan, maar dat zal pas gebeuren in het Nieuwe Millennium.

47) Al over twintig jaar zal de tijd komen dat er, in het bijzonder in Afrika maar ook in andere landen, nieuwe ernstige voor de mens dodelijke plagen zullen worden ontdekt en voor het grootste gedeelte zal hiervoor geen genezing zijn.

48) Verder zullen er geweldige hongersnoden heersen in de Derde Wereldlanden terwijl in de rijke landen de gigantische opslagplaatsen zullen uitpuilen van blikken voedsel en andere boodschappen. Dit terwijl boeren op een zinloze manier ondermeer groenten en fruit simpelweg zullen vernietigen omdat ze hun waren niet onder de prijs willen (redactie: en mogen) verkopen. Hun hebzucht naar geld en rijkdom zal geen grenzen kennen en daardoor zullen zij ook hun landerijen en bezittingen opsplitsen en ruilen voor klinkende munt zodat ze daarvan kunnen leven in plaats van te werken in een eerlijke baan.

49) De mens zal in zijn verslavende hebzucht naar geld en rijkdom steeds minder scrupules kennen. Ze zullen zelfs in staat zijn om in het geheim hun ouders te vermoorden, een misdaad die nooit aan het licht zou komen, om maar van hen te kunnen erven.

50) Het zal steeds vaker voorkomen dat moeders bij de geboorte hun kinderen vermoorden of in de steek laten, terwijl anderzijds stiefouders hun kinderen bijna dood slaan en ze van honger en dorst laten omkomen.

Bron: They Fly

Wordt vervolgd…..