Profetieën en voorspellingen van Billy Meier 128 t/m 145

Profetieën en voorspellingen van Billy Meier
128 t/m 145

Het jaar is 1958 en Billy Meier, de man die in contact staat met de buitenaardsen Sfath en Asket, stuurt een waarschuwing naar de leiders van Europa.

Hier deel 7 van Billy Meier en het 6e en op één na laatste deel van de profetieën en voorspellingen uit 1958.

128) Tegen het einde van het Tweede Millennium zullen onderzoekers dieren gaan klonen en hun genen veranderen op iedere mogelijke manier. In het Derde Millennium zullen onderzoekers de kundigheid hebben om kunstmatige mensen te creëren die bedoeld zijn om als onderdelenmagazijn te dienen voor organen.

129) Het is nu al gebeurd en het zal voortduren in het Derde Millennium, de aardmens die onherroepelijk veel diersoorten en afgeleide soorten in de lucht, water en land zal uitroeien omdat voor hem de winst belangrijker is dan het behoud van de fauna.

130) Zoals het nu al is, zo zal het ook in het Derde Millennium zijn en zelfs nog vele malen erger. Kinderen die niet langer een echte opvoeding zullen krijgen en hun bewustzijn zal niet langer worden ontwikkeld in de context van evolutie omdat hen niet langer de waarheid door de ouders zal worden verteld. Dus worden ze steeds onwetender over de waarheid en de lessen van het leven, zodat zij, net als hun ouders, zonder hoop zullen zijn, onwetend, overal tegenin zullen gaan en alleen toegewijd zijn aan hun plezier.

131) Ook zal de mens in het Derde Millennium steeds agressiever worden en zichzelf wijsmaken dat hij de hoogste macht is. Het resultaat daarvan zal zijn dat hij om zich heen zal slaan in haat en wraak en uit gierigheid en jaloezie, net zoals het hem uitkomt. Hij zal overweldigd worden door kwade gedachten en gevoelens en ontaard gedrag vertonen, omdat de verkregen macht hem onvoorspelbaar maakt, zal hij in blinde woede met wilde kreten van vreugde veel van wat met moeite is verzameld en opgebouwd, vernietigen.

132) Tot ver in het Derde Millennium zal de mens zwak en angstig blijven en een dwerg in de ontwikkeling van zijn kennis, wijsheid en liefde. Hij zal gedreven worden door machtsgedrag en dominantie over andere mensen, terwijl zijn hoofd wordt volgepropt met onnodige en foutieve kennis van idioot religieus, sektarisch, filosofisch, militair en oorlogsgericht onderwijs. Een onderricht in de honger naar bloed, wraak en vergelding.

133) Wat al sinds heugenis niet bekend is, zo zal de aardmens nog tot ver in het Derde Millennium niet weten waarom hij leeft en sterft, wat de dood betekent, reïncarnatie en geboorte. Net zoals dat gebeurt sinds oude tijden, zal de mens met zijn armen zwaaien en tevergeefs zoeken naar de waarheid van de Schepping en haar wetten en aanwijzingen en houdt hij vast aan religies en sekten die zorgen dat hij zal jammeren als een klein kind.

134) Net zoals dit al sinds de oudheid het geval is, zullen in het Derde Millennium de gelovigen van de verschillende religies en sektes het tegen elkaar opnemen. Omdat iedere gelovige de juiste God wil hebben en het maakt niet uit of die Shiva heet, God of Allah. De aarde zal een slagveld worden wanneer Moslims, Christenen en Joden oorlog met elkaar zullen voeren. Net zoals in de oudheid en ook nu gebeurt, zal iedereen het geloof van een anders belijdende beledigen. Ze willen allemaal de zuiverheid van hun eigen geloof verdedigen en verspreiden met hun bloed, zelfs wanneer er grote machten tegenover hen staan die de gerechtigheid van hun gedrag in twijfel trekken.

135) Net zoals nu in 1958 het geval is zo zullen in het Derde Millennium ontelbare mensen worden buitengesloten van het leven in de maatschappij. Daarnaast zullen velen in armoede een bestaan bijeen moeten harken bestempeld als asociaal, als bedelaars en zullen ze afhankelijk zijn van aalmoezen omdat ze niet door de maatschappij worden geaccepteerd. Ze worden verstoten of zijn werkeloos en worden behandeld alsof ze minderwaardige mensen zijn waarbij geen leider of regering iets zal doen. integendeel, zij, die overheden, zullen de armen en bedelaars exploiteren middels allerlei soorten belastingen en heffingen, waarbij ze zich niet langer een dak boven hun hoofd kunnen veroorloven en hierdoor geen burgerrechten meer zullen hebben omdat ze uitgestotenen zijn. En wel door hen die in overvloedige welstand leven. Ze zullen half naakt zijn omdat ze geen geld zullen hebben om kleren te kopen en als ze al iets te verkopen hebben is het alleen hun lichaam voor de organen of via het pad van prostitutie.

136) In het Derde Millennium zullen veel mensen luisteren naar de oude profetieën en voorspellingen, naar de verzen van de profeten en de waarschuwingen van de wijzen die sinds oude tijden zijn doorverteld. Dit zal bij mensen de honger naar vergelding losmaken en zij zullen opstaan en eisen dat de waarheid boven tafel komt.

137) Echter, voordat de mensen die waarheid zullen eisen zullen ze verdwaald raken in een ondoordringbaar doolhof waarin angst en wantrouwen de boventoon voeren. De mens zal rusteloos voortgedreven worden om een manier te vinden om uit alle ellende en nood te komen waarin ze leven.

138) De waarheid van de Schepping en haar wetten en richtlijnen alsmede de spirituele leringen en de lessen van het leven zullen zich luid en sterk wereldwijd verspreiden. Toch zal de aardmens deze niet horen, want slechts enkelen, die de weg van rede en begrijpen volgen, zullen de grote leringen ter harte nemen. Terwijl al de anderen steeds meer bezittingen zullen wensen en zich zullen verliezen in fantasieën die ze in hun hoofd hebben gecreëerd, aangespoord door slechte en valse profeten op religieus en sektarisch gebied.

139) Het zal lang duren voordat dit alles zal gebeuren, ver in het Derde Millennium, 800 jaar ver. Dan pas dan zullen de zaden van de leringen van de Schepping en haar wetten en richtlijnen, alsmede de lessen van het leven, zich langzaam beginnen te ontwikkelen bij de meerderheid van de mensheid. Langzaam zullen ze dan hun ogen en oren openen en eerlijk op zoek gaan naar de werkelijke waarheid.

140) De mensen op aarde zullen luisteren en de leringen van de profeten aanhoren en beginnen met het elkaar begrijpen. Men zal van elkaar weten dat de ander geslagen is of gewond door woorden en de pijn van de ander voelen.

141) Dan zal het tijd zijn wanneer, uit medemenselijkheid, mensen één zullen worden en gaan begrijpen dat ieder een klein onderdeel van de buurman is. En alleen eenheid geeft kracht. Noch huiskleur, noch geloof, maar gewoon de gemeenschappelijke kernmerken en de effectieve waarheid van de Schepping en haar wetten en richtlijnen zullen van belang zijn.

142) In verre tijden zal het zijn dat er nog maar één waardevolle taal wordt gesproken over de hele wereld en dat de bevolking eindelijk échte mensen zullen worden.

143) In verre tijden zal het zo zijn dat de aardmens de verre ruimte heeft veroverd en zal reizen tot diep in het universum, waar ze kunstmatige stations buiten de atmosfeer van de aarde hebben gebouwd, waar veel mensen zullen verblijven, werken en wonen.

144) Het zal in die verre toekomst zijn dat de aardmens grote steden in de zeeën gaat bouwen en dat hij zich daar gewoon kan bewegen en zich zal voeden met allerlei soorten vruchten uit de zee.

145) En in verre tijden zal het zo zijn dat mensen redelijk en met respect met elkaar praten en de oude boodschappen van de werkelijke profeten zullen accepteren, omdat hun gedachten en gevoelens voor elkaar openstaan en het bewustzijn en de geest met elkaar in balans zijn.

Bron: They Fly

Wordt vervolgd…..