Profetieën en voorspellingen van Billy Meier 1 t/m 25

Profetieën en voorspellingen van Billy Meier
1 t/m 25

Het jaar is 1958 en Billy Meier, de man die in contact staat met de buitenaardsen Sfath en Asket, stuurt een waarschuwing naar de leiders van Europa.

Hier is het eerste deel van de profetieën en voorspellingen van Billy Meier uit 1958.

1) Mijn ogen en mijn geest zien dingen in de toekomst die vanaf vandaag, het jaar 1958, zullen plaatsvinden en die daarom zullen gebeuren.

2) Daarom zie en begrijp ik dingen door de tijd die verstrijkt tot in meest verre toekomst die verborgen blijft voor de mensen die op aarde leven. Vele jaren zullen voorbijgaan voordat mijn profetieën en voorspellingen zullen zijn uitgekomen en een nieuwe betere tijd begint.

3) Het is nog ver tot die tijd, heel ver en er zal nog veel ellende en nood evenals kwaad, oorlogen, terror, chaos en rampen over de mensheid en de wereld losbreken.

4) Tot nu toe zijn er grote massa’s gelovigen over de aarde uitgezworven en ook in de toekomst zullen er ontelbare gelovigen van ongelooflijk veel gekke sektes over het oppervlak van de aarde rondlopen, waarbij sommige sekte goeroes hun gelovigen zullen drijven tot massale zelfmoord en moord.
5) Ze zullen zich verspreiden als giftige paddenstoelen en hun waanideeën zullen over de aarde schallen als een trompet.

6) De hokjesgeest zal niet vruchtbaar zijn en zal veel levens kosten door moord en zelfmoord en in veel landen ook door politieke spelletjes en honger naar macht. Er zullen honderdduizenden mensen worden vermoord in de Sovjet Unie, die niet later dan 1991 uit elkaar zal breken en Oost Duitsland zal maar bestaan tot het eind van de jaren tachtig en daarna zal Duitsland weer herenigd worden. Dit in tegenstelling tot Irak wat bezet zal worden door de President van Amerika, echter zonder succes en daarom zal één van zijn zonen in het derde millennium een tweede oorlog beginnen in Irak die uiteindelijk zal leiden tot een geweldige ramp en ook martelingen en massamoord door Amerikaanse troepen en de opstandelingen.

7) Aardmens, ik zie de grote expansie van de aarde, de bijna eindeloze oceanen, de prachtige continenten, machtige bergen, de uitgestrekte wouden, borrelende bronnen, de stromende beekjes, rivieren en alle meren en ik zie dat dit alles door de hand van de mens zal worden ziek gemaakt, verwoest en voor een groot deel vernietigd.

8) Het zal geen eeuwen of millennia duren voordat alles wat in de profetieën en voorspellingen staat zal gebeuren, omdat het begin van het kwaad al begonnen was met de ontwikkeling van moderne technologie en met de verschrikkingen van beide Wereldoorlogen.

9) In de toekomst zullen er zich zoveel kwade oorlogen over de wereld verspreiden dat de gewone mens de tel kwijtraakt.

10) Door oorlog en opstand zullen mensen worden vernietigd en landen zullen ineenstorten en ze zullen een nieuwe naam krijgen, gegeven door iedere macht onder wiens bevel het land is gestolen waarbij de traditionele naam zal ophouden te bestaan.

11) Veel mensen, arbeiders, bedelaars, dienstverleners, extremisten, anarchisten en Neo Nazi’s zullen, als tegenstanders van de bevolkingsvijandige en corrupte autoriteiten, ellende, nood, moord en doodslag uitlokken alsmede terreur, rebellie en gewelddadige demonstraties. Er zullen veel persoonlijke eigendommen en bezittingen worden vernietigd.

12) Terroristen zullen wereldwijd moord en vernietiging verspreiden en daarna zullen ze terugkeren naar hun glibberige holen en zich verbergen terwijl ze nieuwe vreselijke wandaden zullen bedenken en dood en corruptie zullen brengen voor de mensheid.

13) De terroristen, oorlogzoekers, mensen die slechte dingen doen, prostituees en criminelen zullen zich wereldwijd organiseren en zich inbeelden dat ze koningen en keizers van de wereld zijn, terwijl de mensen en organisaties die bedoeld zijn om de orde te handhaven machteloos toekijken en zich moeten verbergen om hun leven te beschermen.

14) Zelfs volgend jaar, op 13 september 1959, zal door raketaandrijving de aardmens, respectievelijk de Sovjet Unie een harde landing maken op de Maan met een onbemand object en op 12 april 1961 zal een aardmens met een raket hoog de lucht in klimmen en in de ruimte een baan maken rondom de aarde en dan op 3 februari 1966 zal een ruimteobject een zachte landing op de Maan maken, dan in 1968 zullen de uiterste grenzen van de ruimte om de Aarde worden verlaten en later zal de eerste reis naar de Maan worden ondernomen, waarbij tot het jaar 1972 vijf bemande maanlandingen zullen worden uitgevoerd door Amerika, terwijl een zesde Maanlanding, zogenaamd de eerste, op 20 augustus 1969 zal berusten op een wereldwijd bedrog als een gevolg van de politieke bewapeningsrace met de Sovjet Unie.

15) De tijd waarin de mens de dieptes van de oceaan begint te veroveren is net begonnen en ook langzamerhand om energie uit de kracht van de zon te halen.

16) De mensheid is op weg om in de volgende decennia tot aan het nieuwe millennium het geheim van het leven te ontsluiten, de gene.

17) Net zoals in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zal het gebeuren dat de mens gekweekt kan worden door kunstmatige bevruchting, terwijl rond het begin van het derde millennium mensen en dieren gekloond kunnen worden uit een cel zonder de feitelijke daad van voortplanting.

18) Aan het eind van het Tweede Millennium zal de mensheid zich bezig houden met de eerste verreikende stappen van genetische manipulatie van flora en fauna, dan, in het Derde Millennium zal met men genetische manipulatie van mensen beginnen.

19) Aan de ene kant zal het eind van het tweede millennium worden gemarkeerd door een zeer snelle ontwikkeling van computertechnologie, opstand en een grote oorlog die men zal noemen de Eerste Golf Oorlog en een Tweede Golf Oorlog zal volgen en die valt samen met het begin van het derde millennium. Een oorlog begonnen door Amerika die al vanaf de Eerste Wereldoorlog in de waan verkeert dat het de politieagent van de wereld is en die ook de totale wereld onder haar controle wil brengen.

20) Aan het eind van het tweede en het begin van het derde millennium zal de mens denken dat hij de Schepper is en zal schade en verwoestingen teweeg brengen over de hele aarde, iets wat te merken zal zijn in de hele natuur.

21) De tijd begint al aan te breken waarbij mensen door elkaar gemixt raken en veel mensen zullen hun thuisland ontvluchten om bescherming te zoeken in het buitenland. Er zullen veel vluchtelingen zijn die moeten vechten om hun leven te behouden, terwijl weer anderen weg zullen kruipen als economische vluchtelingen in de structuren van de meer welvarende landen.

22) Prostitutie is al onderweg om een wereldwijd door de overheden toegestane ondernemingsvorm te worden die niet kan worden beteugeld en die zal bijdragen aan de belastinginkomsten waardoor ethiek niet langer een rol speelt, net zomin als dat het geval zal zijn met fatsoen en gezondheid.

23) Vanwege onbeperkte prostitutie zal er over ongeveer 25 jaar zich een dodelijke epidemie ontwikkelen die men AIDS zal noemen en die uiteindelijk aan honderden miljoenen mensen het leven zal gaan kosten.

24) Ook kinderprostitutie zal snel aanslaan op een monsterachtige manier evenals seksuele moorden op vrouwen en kinderen.

25) De mensenhandel van kinderen en vrouwen ten behoeve van prostitutie en voor de orgaanhandel (redactie: denk ook aan het huidige schandaal rond orgaanroof in China) is nu al mondain geworden, maar toch dit kwaad zal nog veel erger worden tot aan het nieuwe millennium en dan tot in het derde millennium, daar orgaantransplantatie van menselijke organen reeds over een paar jaar de gewoonste zaak van de wereld wordt voor de aardmens.

Bron: They Fly

wordt vervolgt…...