De Brief van Semjase

De Brief van Semjase

(Billy) Eduard Albert Meier / Semjase
Datum / tijd van contact: dinsdag 28 januari, 1975 – 14.34 uur

Het 31ste contact dat Billy Meier op 17 juli 1975 had, is een van de meest memorabele. Toen ik voor het eerst het Semjase Silver Star Center in 1989 bezocht, kreeg ik alle in het Engels vertaalde contactnotities om te lezen. Het was alles wat ik deed van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Elke pagina was een nieuw avontuur voor mij, en ik hapte naar adem en was verbluft over de vele ervaringen die Billy had met zijn buitenaardse wezens die hem begeleidden en hem als het ware bijles gaven.

Het 31ste contact was degene die ik had gewacht om te lezen. Een ongeoorloofde editie vond zijn weg door Los Angeles, waar ik toen woonde, en ik wilde graag meer details over de “The Big Trip” weten.

Toen ik op een avond bij Billy zat, vertelde hij me dat hij op het “Grote Ruimteschip” was en iets zag wat leek op een grote hoeveelheid algen die zweefden en door de ruimte zweefden terwijl hij uit het raam keek. Het waren de geesten van een planeet die op zoek waren naar een andere planeet om op te gaan leven. Ik veronderstelde dat hun vroegere planeet was vernietigd door de natuur of oorlog of beide.

In Deel 1 van de Contact Berichten, p. 262-263, is Billy is op het schip van Ptaah en vraagt ​​aan Semjase om voor hem een ​​begroeting aan zijn groep te schrijven. Ze aarzelde en zei dat ze niet wist wat ze moest zeggen. Billy zei dat ze het niet zo ingewikkeld moest maken, maar alleen wat mooie woorden van haar moest schrijven en niet van hem.

Hier is een vertaling van wat ze in haar brief schreef:


Beste groepsleden,

Met jullie schrift waar ik niet vertrouwd mee ben, doe ik mijn best om naar de wens van jullie vriend een ​​paar woorden te schrijven en te zeggen:

Vertrouw op onze woorden en leringen, want als ze je vreemd lijken, bevatten ze in zichzelf de diepste waarheid die, helaas in alle van jullie geschriften sinds oudsher, vervalst worden en moeten in deze tijd en met grote moeite opnieuw worden aangekondigd.

Door de bestaande valse leringen lijkt de waarheid echter opnieuw en vreemd en dwingt ook de harde woorden er doorheen.

Toch moet de waarheid doorbreken en jullie allemaal helpen om de overwinning te behalen. Zie dat noch werken noch inspanning de hoekstenen voor de overwinning neer zal halen.

Vervul jullie missie, vertrouw op ons en onze gemeenschappelijke, grote en wijze vriend die, van ons allemaal, de moeilijkste missie vervult. Blijf altijd bij hem en geef hem de best mogelijke hulp, want alleen deze last dragen zou te zwaar voor hem kunnen zijn.

In naam van ons allemaal, betuig ik jullie onze grote dankbaarheid, echter dank ik jullie ook voor jullie eerdere problemen, ook al wordt niet altijd alles precies gevolgd volgens onze voornemens.

Neem echter de moeite, in de toekomst, om alles volgens de nauwkeurige orders te volgen en maak het jezelf niet lastig met de gedachten dat wij van onze kant alleen contact kunnen hebben met onze wederzijdse vriend.

In Liefde geef ik jullie mijn groeten

Semjase

Bron: http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Semjase%27s_Letter

Vertaling: wMartien