Alex Collier – Verdedigen van Heilige Grond – Deel 3

Alex Collier – Verdedigen van Heilige Grond

De Mondiale ET Connectie

Deel 3 – Lezing op de Amerikaanse Gnostische School (16-11-1996)

Alex: Oké, een kort overzicht. Ik ben al gedurende 30 jaar bezocht door en aan boord geweest bij wezens die in de constellatie Andromeda wonen. Ze zijn lichtblauw van kleur. Ze lijken op de afbeelding daar aan de muur, maar ze hebben geen haar. Ze zijn ontzagwekkend. Ze zijn een zeer helend ras en nadat ik hier een poosje over na heb gedacht, denk ik dat de reden waarom zij zo ‘helend’ zijn, gelegen ligt in het feit dat zij een absoluut onderling respect voor iedereen hebben. Zij hebben gezegd dat de enige manier om een helend ras te worden is respect voor elkaar te hebben.

Ik besef dat een dergelijke boodschap niet meer op onze wereld wordt onderwezen. Ik moest naar het karakter van ons ras op Aarde kijken, want ik verkeer in de bevoorrechte positie om het met iets anders te vergelijken. Mensen, er staat ons veel werk te doen en dat nog wel in een zeer korte tijd. Er staat veel te gebeuren rond februari, maart en april 1997. Weet je, ik zou jullie graag verteld hebben dat het allemaal ‘liefde en licht is’, maar dat is niet de werkelijkheid. Wij leven hier in een dualiteit en er zijn absoluut sommige rassen die ons de duimschroeven willen aandraaien. Ik begrijp van enkele mensen, waarmee ik hier heb gesproken, dat jullie geleerd hebben veel te doen. Het is nodig dat de informatie die jullie hier hebben ontvangen mee naar huis nemen en gaan onderwijzen, want die waarheid vind je daar niet. Dit is een van de droevigste dingen die ik heb meegemaakt, want mij zijn enkele waarschijnlijke toekomsten getoond. Veel mensen zullen het niet halen. Tweederde van de mensen op de planeet zullen het niet halen in die waarschijnlijke scenario’s en ik wil echt niet dat dit gaat gebeuren.

Weet je, er zijn genoeg werkelijk goede, gulle mensen, maar zij kennen de waarheid niet. Zij zien geen kans om zich met de waarheid te verbinden, omdat hun bewustzijnsniveau dit niet accepteert. Jullie zijn allen leraren. Jullie waren al leraren voordat jullie hier kwamen. Maar wanneer jullie weer vertrekken, wandelen jullie, volgens Val, Judy Pope, Greg en anderen, als ‘professoren’ deze school uit.

De ware betekenis van het woord ‘strijder’

Het woord strijder betekent oorspronkelijk dat je niet bang bent om jezelf te zijn. Het betekent dus niet iemand die houwt, steekt en moordt. Het betekent: niet bang te zijn wie je bent en wij zijn allen koninklijk en daar kom ik nog op terug. De twee wezens die me opzoeken en waarmee ik omga zijn twee Andromedanen. De één is heel groot, ongeveer 2,5 meter lang. Hij weegt ongeveer125 kg en is imposant. Hij was zeer zelfbewust. Ja, dat is iets mannelijks. Zijn naam is Morenae. Welnu, wanneer deze wezens ouder worden, wordt hun huid bleek en langzamerhand wit. Hun gemiddelde levensduur in onze lineaire tijd bedraagt 2000 jaar. Dus, natuurlijk zie je dan veel veranderen in die tijd. Het hier zestig jaar rondhangen is voor hen slechts een ‘weekend’. De andere heet Vissaeus die in onze lineaire tijd 4300 jaar oud is. Hij wordt als een Wijsgeer in zijn wereld beschouwd en hij zal spoedig overgaan, zijn lichaam verlaten. In Andromeda wordt er een feest gevierd wanneer iemand zijn fysieke lichaam verlaat. Hier is dat een sombere aangelegenheid, tenzij je een Ier bent. De Ieren hebben de juiste opvatting: zij vieren feest met de nodige drankjes.

Nou in ieder geval vroeg ik Vissaeus eens wat onze toekomst zou zijn. Wat zou er met ons gaan gebeuren. Ik wil jullie de volgende definitie voorlezen die hij me gaf. Misschien hebben jullie deze al eerder gelezen of gehoord, maar dit zeiden ze:

‘Verantwoorde vrijheid van zelfbeschikking. Zelfverzekerd en vrij worden om onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor jezelf te zijn, zonder gedwongen te worden de een of andere hogere autoriteit te aanvaarden’.

Welnu, ik begrijp dat dit precies datgene is wat jullie op deze school wordt onderwezen. Wat nu zo aardig is dat dit niet alleen voor mij een bevestiging is, maar voor iedereen hier. Ik wist tot ongeveer drie weken geleden niet van het bestaan van deze school.

De veranderingen die gaan komen, zoals me dat door Morenae en Vissaeus is verteld, zullen de man het meest beïnvloeden, omdat wij het meest afgesloten zijn, niet alleen genetisch maar ook spiritueel. Ik spreek nu in het algemeen en dit hoeft dus niet op jullie allen betrekking te hebben. Ik doe alsof de hele wereld meeluistert. Het lijkt alsof de hele wereld hier is.

De liefde die je tegenhoudt is de pijn die je draagt

Een van de meest diepgaande ervaringen die ik heb gehad was toen ik in 1987 in Lake Arrowhead, Californië woonde. De contacten waren twee jaar geleden opnieuw begonnen en ik had een ‘rot’ jaar. Er gebeurde allemaal ‘shit’ dingen. Het voelde of ik afscheid moest nemen. In ieder geval was Vissaeus gekomen om me te zien en wij bespraken het een en ander en het was tijd om terug te keren. Ik wilde nog niet terug. Ik zou jullie allen in grote verlegenheid hebben gebracht met wat ik mee zou nemen. Maar ik wilde niet terug. Ik voelde dat hier niets werkte en dat ik wat anders moest gaan doen. Hier ben ik al in een andere werkelijkheid. Dus, hier zat ik op de grond en zij vertrekken, stijgen op en ik hoorde Vissaeus in mijn oor, want hij is bepaald telepathisch, die zei: “Alex, draai je om”. Dus ik draaide me om en nu begon ik te huilen, voelde me verlaten en hij zei: “Alex, de liefde die jij tegenhoudt is de pijn die je meedraagt, leven na leven”. En mensen, er gaat geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. Het heeft me geholpen bij het revalueren van alle beslissingen die ik in mijn leven heb genomen. Het hielp me ook om even naast mezelf te gaan staan  en naar alle stukjes van mijn persoonlijkheid te kijken, naar mijn overtuigingen, naar de waarheid van wat ik denk en van wat ik ervaar. Dat kostte heel veel tijd en ik ben nog niet klaar. Weet je, je bent voortdurend met jezelf bezig, met je overtuigingen etc. Onze werkelijkheid is niets anders dan ‘overtuigingen’, voor het grootste deel althans. Weet je, ik zou dit zo graag aan jullie mee willen geven, want ik heb een hoop besluiten genomen, en ik ben er zeker van dat jullie dat ook hebben gedaan, waar geen liefde bij te pas is gekomen en waar je letterlijk de liefde hebt tegengehouden, om de een of andere reden. Het is tijd dat we hieruit groeien. Wij hebben geen keus.

De ‘shit’ gaat over hoe we de fans kunnen pakken. En het gaat allemaal over liefde en de angst die de liefde tegenhoudt. En ik ga jullie enkele dingen voorlezen in hun eigen woorden, want zij brengen het een stuk beter dan ik dat kan doen. Morenae heeft Engels geleerd en er zal een tijd komen, waarschijnlijk tussen nu en na 2003, als alles tenminste goed gaat, dat hij letterlijk hier met ons zal rondlopen. Hij wilde Engels leren en zijn Engels is niet erg goed. Jullie kunnen mij de schuld geven. Ik heb mijn best gedaan. Welnu, wanneer zij met elkaar praten, doen ze dit telepathisch en hun taal is holografisch, zoiets als het oude Chinees of het oude Japans. Dit zijn letterlijk hologrammen, want je kunt ze letterlijk uit de bladzijde trekken. Een holografische taal bevat gehele concepten in één oogopslag, dus wanneer je bijvoorbeeld één symbool hebt, kan in dat ene symbool 10000 jaar geschiedenis opgeslagen liggen. Het is moeilijk te beschrijven en het heeft me veel tijd gekost om er achter te komen. Zij onderwezen mij met veel geduld hoe ik hun taal moest begrijpen.

Ik zou nu graag over willen gaan naar vragen en antwoorden, want er is zoveel in mijn hoofd opgeslagen waar ik tot nu toe nog niet bij kan komen, totdat iemand een vraag stelt. Oké? Dus ik reken op jullie dat jullie werkelijk goede vragen stellen en wanneer ik het antwoord niet mocht weten, dan zal ik jullie dit vertellen. Welnu, ik spreek wel niet dezelfde taal of gebruik niet dezelfde woorden als jullie. Ik ben echt een simpele, gecompliceerd soort kerel. Oké. Dus ik ga dit voorlezen. Ik kreeg het op 3 november 1996.

Menselijke genetische overdracht en reïncarnatie

“Alex, wij hebben al gedetailleerd met jou gesproken over de genetische overdracht van jullie rassen en over reïncarnatie. Ik zal dit nog wel aangeven wanneer dit nodig is, want je weg en geluk hangt samen met je vermogen om je met de waarheid te verbinden. Ja, wij zijn ons bewust dat jullie planeet een grote afwijking vertoont op de juiste weg in een ernstige periode. Maar, alsjeblieft, deel dit moment in je planetaire evolutie als voorbereiding op de uitvindingen die in de nabije toekomst door jullie rassen gedaan zullen worden”.

Welnu, er is een hele conversatie aan vooraf gegaan. Allereerst had ik contact en ik ging er heen met een bepaalde houding. Weet je, ik ben een Aardling, ik bezit extreme emoties en ik ben werkelijk gefrustreerd door veel dingen. Ik kan maar niet begrijpen hoe de planeet wordt geacht te evolueren wanneer niemand de waarheid wil weten en het meeste van de waarheid is zelfs niet beschikbaar. Ik ben daarover zeer gefrustreerd en dan hoor ik metafysici verkondigen, als rechtvaardiging: “Wij onderwijzen de verkeerde dingen, maar dit is alles wat wij hebben”. Ik heb het hier heel moeilijk mee. Waarom iets propageren waarvan wij weten dat het niet echt is? Dat is weer een ander verhaal en wanneer je bij het onderwerp godsdiensten terechtkomen, zal ik heel graag met jullie willen delen wat mij verteld is. Oké, het vervolg:

“Sinds het verwijderen van de condities door de dichtheidstechnologie, gaat jullie evolutie in een hogere versnelling, zoals jullie zeggen. (Opm.: hier pauzeerde Morenae even om te luisteren naar informatie over bewegingen van ruimteschepen rond Uranus. Hij glimlachte en ging toen verder met zijn uitleg) Wij moesten de vibratie van jullie planeet verhogen om verandering en ‘verlichting’ teweeg te brengen. Het was noodzakelijk. Dit betekent ook belangrijke testen in verdraagzaamheid in situaties die voor jullie rassen nodig zijn. De belangrijkste tolerantie zal veroorzaakt worden door de misleidende discriminaties tussen jullie mensen”.

En mensen, die gebeurt nu overal in de wereld en het is zo’n rotzooi.

“Momenteel dragen jullie rassen in jullie DNA de invloeden van duizenden eeuwen, van zowel de positieve als de negatieve aspecten. Begrijp alsjeblieft dat wij jullie rassen willen voorbereiden op de echte volwassenheid”.

“In de huidige tijd vindt er op jullie planeet veel energie-uitwisseling plaats tussen de verschillende culturen en rijken. Elk lid van de rassen op en in jullie planeet zal natuurlijk zijn eigen mentaliteit laten zien. Deze zullen strijdig zijn met jullie huidige culturen”.

Zij zijn zeer specifiek in hun woordgebruik.

“Maar, vergeet alsjeblieft niet dat we jullie verteld hebben over mentale conflicten, die zij elk veroorzaken doordat zij door de testen van volwassenheid gaan. Wij stellen jullie mentaliteit vast door signalen die we van jullie rassen ontvangen door middel van de gedachtestromen. Welnu, de keuze van de man of de vrouw en de situaties die zij transcenderen zijn heel wat moeilijker, omdat hun voorbereiding (in termen) van de toekomst conform hun bewustzijnsniveau is”.

“Alex, je kunt niet alle rassen helpen. Elk lid van jullie rassen zal hun essentie voelen in (tijdens) het uitbalanceren van het positieve en het negatieve wanneer dit heeft plaatsgevonden en het zal in hun eigen bewustzijn gewogen worden. Degenen die zich klaarmaken en investeren zullen voorbereid worden op de evolutie naar een andere dichtheid. Het aanzien van jullie planeet zal zeer snel veranderen”.

“Verwar onze compassie voor jullie rassen alsjeblieft niet met de liefde voor jullie planeet. Begrijp alsjeblieft dat deze (twee concepten) anders zijn dan die van ons ras. Wij zijn noch verheugd over jullie wereldlijke overvloed, noch raken wij van streek door zijn armoede. Wij komen om te horen, om te assisteren in de periode van oprechtheid, in het ophelderen van de oorspronkelijke intentie in ons allen in deze ‘veedia’ (klankholograaf). Vanwege onze gezamenlijke afkomst keren wij naar jullie terug”.

“Jullie wereld is een plek van gesluierd bewustzijn. Om belichaamd te kunnen worden in de stoffelijke wereld, moesten alle frequenties samengesteld worden in één totaal bedoeling. Het erge leed, het heftige verlangen zijn het resultaat van conflicten in het beperkt bewustzijn van jullie rassen. Daarom kunnen jullie planeetrassen jullie eigen Zelven niet bereiken (en) toch alles willen ‘bezitten’”.

“De reflecties van jullie evolutionaire staat van de fysieke lichamen heeft tot gevolg dat jullie niet comfortabel op jullie planeet kunnen wonen. Jullie huidige godsdiensten veroorzaken dat jullie (het denkbeeld) verenigen van jullie fysieke lichamen met jullie abstracte ego’s. Jullie noemen dit ‘vooruitgang’. Zo zien wij dat niet. Stop met het kijken naar je fysieke lichaam om je de verlichting te brengen. Jullie lichamen zijn het gevolg van de oorzaak, welke de door emotie bewogen intentie is, die de fysieke lichamen schept”.

“Tijdens oude tijden in jullie derde dichtheid, nam de opvoeding van de ziel verscheidene incarnaties van leven en dood van het fysieke lichaam in beslag. Situaties en reïncarnaties zouden dit stelsel reflecteren zodra deze verschenen. Alle wezens zouden de fysieke lichamen transcenderen in overeenstemming met de graad van bewustzijn dat het bezat. Sinds het lijkt alsof jullie rassen geen concept van de Wet van Consistentie bezitten, werd alles tot in het extreme onderverdeeld. Godsdiensten werden geloofsafdelingen en de conflicten tussen jullie rassen vonden plaats. De aanbidding van overtuigingen en verafgoding staken de kop op”.

“Nu heeft de technologie van ontwikkelde rassen in de hogere dimensies de controle over jullie evolutionair systeem overgenomen en door middel van dit controlesysteem de evolutie van bepaalde dimensies”.

“Reïncarnatie is geschiedenis geworden en dit betekent, Alex, dat jullie rassen en andere (rassen) dan die van jullie, de mogelijkheid hebben gekregen DIRECT toegang te verkrijgen tot jullie VOLLEDIGE ESSENTIES”.

De reden waarom we jullie deze waarheid in alle duidelijkheid willen vertellen is omdat we jullie willen bevrijden van de conflicten en tegenstellingen, waardoor jullie rassen de waarheid zo snel mogelijk kunnen krijgen. Dus vraag ons niet over jezelf, stel de vragen OVER jezelf AAN je eigen Zelf”.

Wanneer jullie rassen de waarheid niet kunnen verkrijgen en niet verenigd kunnen worden met JULLIE OORSPRONKELIJK VOORNEMEN,  dan zullen wij niet in staat zijn contact te maken met jullie planetaire rassen”.

“Zolang het EGOBEWUSTZIJN in jullie rassen voortduurt en zolang jullie de ontkenning van je innerlijk zelf niet kunnen afbreken, blijven jullie schadelijk voor de planeet en voor jullie planetair stelsel”.

“Op dit moment zijn er veel wezens in onze melkweg die niet echt respect voor het Zelf en het Zelfbewustzijn hebben. Ook deze worden onder controle gehouden. Hun evolutie wordt op een indirecte wijze gemaakt”.

“Jullie rassen zijn ook vervolgd en gemanipuleerd door andere rassen uit andere galactische planetaire stelsel met een negatieve lading, anders dan die van jullie. Tijdens vervlogen tijden hebben zij zich aan jullie voorouders willen bewijzen door middel van hun TECHNISCHE MACHT, waardoor de angst in jullie rassen is GECREËERD. Wij zijn teruggekomen om de waarheid te onthullen en om de angst weg te nemen”.

Sinds jullie planeet de plek is waar zowel het meest primitieve als de hoogste rijpheid te vinden is, bestaan er de grootste tegenstellingen. Van jullie godsdiensten, die velen hebben geholpen om te evolueren, hebben jullie je nog niet bevrijd. Jullie rassen hebben geweigerd geloofsovertuigingen los te laten die jullie planeet niet hebben gediend gedurende de laatste 453 rotaties van jullie sterren(jaren). Door je hiervan te bevrijden en door gebruik te maken van het GEZONDE VERSTAND, hopen we dat jullie rassen weer verbinding krijgen met je EIGEN ZELF en VOLLEDIG ONAFHANKELIJK WORDEN. Wordt één”.

In hun visie, en dat is wat het is, is het opvallend dat er niet ‘één waarheid’ is. Er zijn vele waarheden. De ene waarheid is dat we allen bestaan, dat we weten dat wij alleen een essentie hebben die ondefinieerbaar en werkelijk eeuwig is. Zij zeggen dat ergens rond het begin van december 2012 de derde dimensie gaat imploderen. Het zal imploderen. Wat betekent dat? Ik weet niet of het waar is, maar zij zeggen en ze zijn ervan overtuigd dat er letterlijk een bevordering uit de stoffelijke wereld zal plaatsvinden. Dat betekent dat veel van ons naar huis gaan en dat vele anderen alles over mogen doen. Veel hiervan heeft te maken met onze genen. Volgens de Andromedanen is ons stoffelijk lichaam de som van 22 verschillende rassen, die hier gekomen zijn om een ‘weekend’ door te brengen, er een rommeltje van maakten en toen weer naar huis gingen. Ze vermengden zich met ons, lieten kinderen achter en vertrokken. De Egyptische farao’s zijn hiervan een schitterend voorbeeld. De ‘blauwbloedigen’, de Rothschild’s die ook ‘blauw bloed’ hadden zijn een ander voorbeeld. Hun bloed is op koper gebaseerd. Dat behoort bij de ET’s. Oké? Het bloed op koperbasis heeft niet veel zuurstof nodig. Jullie fysieke lichamen heeft de neiging om te groeien en heeft een grotere longcapaciteit. Dus, hierdoor kunnen we in veel omgevingen niet leven. Wat nu interessant is in de stoffelijke wereld, die we als de Aarde kennen, is dat onze atmosfeer steeds dunner wordt. Ik weet dat er veel gepraat wordt over de ozonlaag, dat de ‘ozoncrisis’ een mythe is. Er bestaat een ozoncrisis. Wij zijn allen gedeeltelijk verantwoordelijk voor het vernietigen van onze atmosfeer.

Volgens de Andromedanen, was 3500 jaar geleden het zuurstofgehalte 34 tot 38 procent. Ze zeggen dat dit momenteel letterlijk minder dan 17% is. Welnu, degenen onder jullie die de studie biologie hebben gevolgd weten wat er gebeurt met het fysieke lichaam wanneer het zuurstofgehalte minder wordt dan 15%. Jullie lichamen sterven. Welnu, waarom gebeurt dit? Omdat er een groep aardse mensen bestaat, die beloofd is door een groep buitenaardse wezens met Orion overtuigingen dat, wanneer ze bevrijd willen worden van een aantal rassen op deze planeet, deze buitenaardsen hun technologie zullen gebruiken om ‘de Aarde terug te brengen’ naar zijn oorspronkelijke staat. Dergelijke volkerenmoorden werden al gedaan met behulp van virussen. Zoals de meesten van jullie weten, werd het ‘AIDS’ virus gecreëerd. Er zullen nog meer volgen, zoals anthrax (infecties, zoals door de gekkenkoeienziekte) en bubonic (liesinfecties). Ik ben bang dat al die dingen terugkomen, ‘nieuwe en verbeterde’, omdat er werkelijk enkele krankzinnige mensen in machtsposities zitten op jullie planeet. Velen van hen komen en gaan naar onze planeet de maan. Nu zegt dit jullie misschien nog niets, en dat is in orde, maar ik kan jullie vertellen dat jullie dit in de volgende tien jaar absoluut als een feit zullen erkennen. Richard Hoagland zal gelijk krijgen. Er bestaan bijna overal op de planeten in ons zonnestelsel ruïnen. Er bestaat nu leven op Uranus. Er is leven, planten en dierlijk leven. Nu. Als je iemand uit zijn vel wil laten springen, zend daar dan een satelliet naar toe. Wanneer je contacten zou hebben, krijg hen dan zover dat zij hun camera’s laten lopen bij het binnenkomen in de atmosfeer.

Goed, ik wil het hebben over de genen. Ik wil jullie iets voorlezen dat ik in augustus 1996 gekregen heb, en het kostte me heel wat moeite om het bij Val te krijgen en het gaat over genen. Eens hadden we blijkbaar bloedstelsels op koperbasis. Onze fysiologie was gebaseerd op koper. Wij hadden allen ‘blauw bloed’. Wij waren allen koninklijk. In feite zijn we dat nog steeds. Alleen ons lichaam werkt niet meer op die manier. Dat is gekomen omdat er hier blijkbaar een atoomoorlog heeft plaatsgevonden. Een van de atoomoorlogen die hier hebben plaatsgevonden. Welnu, waarom de Aarde? In de eerste plaats omdat het een prachtige plek is. Het is niet de enige plek met water. Wanneer je de wetenschapper hoort praten over ‘de verschillende manen met water’, moet je jezelf afvragen ‘waar komt dat water vandaan?’ Wanneer er een maan is zonder atmosfeer, hoe kan daar dan water zijn? Omdat het er niet altijd was. Het zag er niet altijd zo uit. Het had een atmosfeer. Ze zijn verwijderd. Zelfs de Aarde is uit zijn baan verwijderd, tweemaal. Er bestaat de mogelijkheid dat ze dit opnieuw gaan doen. De ‘zondvloed van Noach’ was een resultaat van het verwijderen van de Aarde uit zijn oorspronkelijke baan. Dat heeft het veroorzaakt. We hebben het over enorme schepen die planeten kunnen verplaatsen. Zij bezitten deze technologie. Maar, dat is dan ook alles wat het is: technologie. Waarschijnlijk kunnen wij diezelfde dingen doen door middel van ons denken, wanneer we tenminste gedisciplineerd genoeg zijn en helder gefocust op ons voornemen. En, dat is nou precies waarover jullie worden onderwezen op deze school, het je herinneren wie we oorspronkelijk waren voordat we in tijd en ruimte vielen. Dus, ik wil jullie nu het volgende voorlezen.

“In jullie lineaire tijd van de derde dimensiemeting van 439231 rotaties geleden (jaren), vond een serieuze oorlog plaats in jullie zonnestelsel. Deze agressie gebeurde tegen niet alleen de aardlingen, maar ook tegen de zogenaamde Nibirus. Deze invasie in jullie stelsel door Orion werd geleid door een koningin genaamd Suttee. Deze (oorlog) was vernietigend op veel niveaus (frequenties) van de stoffelijke wereld”.

“Wij zullen ons vanavond richten op jullie aardse fysieke vorm. Het hangt een beetje af van degenen die je horen, Alex, maar niet willen luisteren. Deel dit, zonder te letten op de eventuele emotie die als uitdaging naar je terugkeert. Wanneer jullie wetenschap hun blinde dweepzucht achter zich laten, zullen ze de wijsheid hiervan ontdekken. Het laatste ernstige conflict was zeer schadelijk voor jullie fysieke vorm. Veel vernietigingswapens, veel atoomsplitsing (nucleaire wapens) zijn gebruikt. Dit is dan ook de reden van de vele aardse huidskleuren. We zullen dit uitleggen”.

“Orion was en is het meest geïnteresseerd in de vrouwen van jullie ras, vanwege de voortplanting en het genetische gehalte. Wij willen (het feit) delen, dat veel van jullie aardse geschiedenis vervalst is door degenen die uiteindelijk de controle over jullie zonnestelsel wilden overnemen (zij herschreven de geschiedenis om de waarheid te verbergen). Nibiru won een korte veldslag, voordat zij en andere buitenposten gedwongen werden (het zonnestelsel) te verlaten, vanwege de genetische beschadiging. Jullie oorspronkelijke rassen waren groen van huidskleur. Dit weten we vanwege de grote kopersporen in jullie 22 aardse bloedtypen (verwijst naar de samenstelling van de menselijke genen die genetische codes bevatten van 22 menselijke soorten). Ook de hypofyse en de schildklier waren (in de tijd) volledig in functie. De genetische schade aan deze organen was veroorzaakt door (de) radioactiviteit in (de) lucht en alle dingen waarmee men contact maakte (de omgeving). De lucht was zeer lang besmet”.

“Het (de radioactiviteit in het milieu) veroorzaakte dat het genetische geheugen (het gebruik op volledige capaciteit) van deze organen afgesloten werd en bijna wegkwijnde. Jullie wereld beleefde dramatische veranderingen in klimaat en enorme magnetische fluctuaties. Jullie verschillend gekleurde rassen zijn het resultaat van een opeenhoping van schade aan jullie bloed (veranderingen in de bloedchemie). Om te overleven was het (toen) nodig om zelfvoorzienende en aan de omgeving aangepaste behuizing te scheppen, zowel boven als onder de oppervlakte”.

Welnu mensen, dit was dan het ‘Hof van E-den’. Het was een kunstmatig gecreëerde natuurlijke behuizing. Het is zoiets als waar Richard Hoagland over gesproken heeft. Dit was het precies.

“Veel van de verstening, de fossielvorming van jullie aardse overblijfselen is veroorzaakt door deze straling op jullie planeet (hier maken zij de toespeling dat de omringende straling een rol speelt in het versteningsproces). Jullie stelsel bevat in die tijd drie zonnen. Slechts twee zijn er overgebleven (één aan de andere kant van de zichtbare zon en deze roteert dusdanig dat het vanaf de Aarde niet te zien is). Jullie biologie (lichaam) bevat in zijn oorspronkelijke vorm een goed uitgebalanceerde verhouding zink, koper, magnesium en ijzer. Jullie ware (oorspronkelijke) bloedkleur was groen, zoals jullie chlorofyl (bladgroen). Sommen hadden, hebben we zelfs ontdekt, bloed met een goudtint. Daarom kon (in die tijd) jullie fysiek lichaam overleven in een atmosfeer met een hoog kooldioxide gehalte. Vanwege deze groene kleur waren de enige sterren in jullie stelsel, die jullie fysieke vorm beïnvloedden, die met een kleurspectrum van oranjerood, blauw en groen”.

Wel, denk daar eens over na. Wanneer je voorstelt dat alles een hologram is, die een groep frequenties is …

“Veel aardse rassen waren vastgelopen op het oppervlak. De genetische veranderingen waren het resultaat van stralingsschade. Jullie ras (huidskleur) ging van groen, rood (inheemse Amerikanen, Egyptenaren en Maya’s), naar geel (Aziaten), naar zwart (Afro-Amerikanen en Afrikanen) en toen naar wit. Jullie witte rassen werden toen als de zwaksten beschouwd”.

“Dus, de overlevenden en hun afstammelingen van de oorlog waren genetisch veranderd en werden wit door middel van ‘edema’ (bedoeld hij bloedarmoede?) en werden vervolgd en gedwongen onder de grond te leven en keerden na 5508 rotaties (jaren) opnieuw naar het oppervak van jullie wereld terug”.

Welnu, iemand had dit op onze website (Leading Edge) gelezen en zond me een bericht waarin stond dat het ‘witte ras’ voor het eerst ergens in de bergen van Tibet waren verschenen. Ik weet niet of dit waar is, maar ik zal het aan Val vragen.

De koperbloedlijn is (nu) een klein ras op jullie wereld (hij moet hebben verwezen naar het ‘blauwe bloed’ van degenen die zichzelf tot de adel rekenen), maar met een sterke genetische invloed. Jullie rode inheemse ras is heel sterk en het gemakkelijkst te ontdekken en te begrijpen”.

Dit moet de verklaring zijn van de voorkeur voor ontvoeringen van degenen met ‘rode’ genetische bloedlijnen en ook met de daarmee verbonden volkerenmoord van de ‘rode’ rassen door de blanken, want, wanneer je een lafaard bent, onderdruk je degenen die sterker zijn. Natuurlijk, velen van ons hebben hier weinig mee te maken en zeggen: ‘Ik wil er niet bij betrokken worden, het is hun probleem en hun zaak”. Wij zijn het aan hen verplicht om erbij betrokken te zijn. Wij zijn het aan onszelf verplicht.

“Het rood komt het dichtst bij jullie oorspronkelijke vorm. Jullie fysieke lichamen had een natuurlijke verdediging tegen positieve en negatieve frequenties (die het gevolg waren) van kopermineralen in jullie bloed (weerstand tegen elektromagnetische variatie). Dit gemis (nu) van koper in jullie bloed heeft een gedeeltelijk verlies van de hersencapaciteit en van de capaciteit van het zenuwenstelsel veroorzaakt. Herinner je (dat) jullie DNA het cellulaire geheugen bezit. Het is mogelijk dit geheugen te ontsluiten door het (gebruiken) van mineralen, zoals koper. Jullie bloedsystemen (zijn) aangepast aan ijzer, vanwege de koperuitputting ten gevolge van de (omringende) straling. Wij zullen nog meer meedelen, maar we moeten nu terugkeren. Wees een eenheid, Alex”.

Menselijke evolutiefasen van ontwikkeling

Het zwerven – waar komen we vandaan, waarom, ons doel en het verzamelen van ons ‘gereedschap’.

Inwijding – voorbereiden op onze weg, ieder mens is anders en hoopvol gericht.

Eerbetoon – het begrip voor de Bron van onze schepping, herkenning van het heilige in onszelf.

Het verklaren van je intentie – besef en erkenning van je ware bedoeling om het Zelf te creëren.

Overgave -de controle loslaten om je gevoeligheid toe te staan, leren wat al bekend is.

Het aanvaarden van onze eigen duisternis – de onbekende delen door het Zelf te trekken, het zijn en het worden van de leegte (lege ruimte).

Het ontsteken van de vlam in het Hart – het verbinden met het Zelf en het vinden van betekenis, eer, ritueel.

Transformatie – het beklimmen van de ladder van zelfverantwoordelijkheid, het bewaren van een visie van Eénzijn, de visie te zijn die alle percepties verandert.

Menswording – empathie en compassie naar allen, het Zijn in werkelijk verantwoorde betrekkingen, relaties (en mensen, ik heb geleerd dat voor mij – en dat is het geheim van het leven – relaties alles weerspiegelen wat ik ben).

De weg gaan – het integreren van alle levenservaringen, een leraar zijn door te Zijn.

Dienstverlening – het kwijtraken van de illusie van scheiding, totale benadering van het leven in nederigheid en vreugde.

De verering van de Is-heid – de aanbidding van de Isheid is de schepping van het Zelf.

(De Isheid is hun concept van de Schepper, waar wij ‘God’ zeggen. Ik gebruik niet graag de uitdrukking ‘God’ meer, gezien de relatie met de bijbel en de “God’ van het Oude en het Nieuwe Testament zijn beide buitenaardse wezens. Het is niet ‘de grote Bink’ … ‘de grote Meid’, sorry.

Het onderwerp ‘angst’

Angst is een belangrijk onderwerp. Misschien niet hier, maar wel daarbuiten. Ik ken het in mijn ‘slechte dagen’, weet je. Dus, ik wil jullie graag hun visie over angst geven om het jullie te laten begrijpen.

“In jullie tijd en ruimte bestaat er momenteel een grote uitdaging voor jullie allen. Dat is de uitdrukking van angst. Voor ieder van jullie die bang is geldt, dat er een gemis is van een helder begrijpen van de meeste situaties. Wij hebben jullie wereld geobserveerd en vastgesteld dat jullie wereld op een meest verwarrend punt in zijn geschiedenis en ontwikkeling is gekomen. Wij begrijpen jullie opmerkelijke drang en betrokkenheid om in leven te blijven (overleven). Wij begrijpen echter niet waarom jullie werktuigen van de dood scheppen, in de verwachting (dat) jullie daarmee allen in een toestand van ‘begrip en vrede’ kunnen houden. Wij hebben waargenomen dat jullie in een toestand van angst bouwen, scheppen en plannen, niet in een bewustzijn van liefde, dus jullie verdedigingslinie van instituten die scheppen en gebruiken is altijd in een staat van ontwarren en desintegratie. Wij delen dit met jullie, want zij tappen jullie en de energie van jullie aarde af, zowel het spirituele als het fysieke lichaam.

Angst moet altijd gevoed worden. Angst schept zichzelf niet. De angst die wij waarnemen is voor ons moeilijk te begrijpen. Het zuigt je leeg en doet je gerichtheid op het oorspronkelijke doel verdwijnen”.

(Wel, dit verwijst naar veel, maar ik heb nooit meer iets over de oorspronkelijke bedoeling gehoord, maar ik denk dat dit de definitie is die ik in het begin heb gegeven).

“Het is een uitzuiger. Het is een zeer geheime energie. Angst houdt de liefde tegen. Het is heel treurig om dit te zien en te voelen. Hoe kunnen we begrip en liefde delen, wanneer zovelen van jullie je terugtrekken van het Zelf en van elkaar? Probeer alsjeblieft de woorden te voelen. Wij als ras proberen jullie ras duidelijk te maken, dat een van jullie oorspronkelijke bedoelingen in het scheppen van je stoffelijke werkelijkheid het idee is van het creëren en het leren manipuleren en uitdrukken van jezelf door middel van de stoffelijke wereld, door gebruik te maken van het bewustzijn. Jullie bewustzijn is het geschenk van de Is-heid, die de Is-heid jullie heeft gegeven en in feite alles wat de Geest draagt. Het geschenk is bewolkt en het allerbelangrijkste, het is bewolkt door angst. Deze schepping van angst is volledig irrationeel voor wie jullie allen zijn. Angst, zoals we zelf eens als Lyraanse voorouders hebben beleefd, zocht een verdediging om het terughouden van de liefde te legitimeren. Wij zijn gaan begrijpen dat het terugtrekken van de liefde alleen maar een onafgebroken desintegratie schept”.

“Wij hebben in onze eigen galaxy de ruïnen van grote rassen ontdekt die uitgestorven zijn. Zij vernietigden zichzelf, alleen maar omdat ze de liefde tegenhielden en de zuivere levenskracht uit hun intentie afvoerden en implodeerden en hun zelfschepping vernietigden. Angst is de tegengestelde projectie van de oorspronkelijke bedoeling. De eerste projectie van angst is ontkenning, een emotie van een ongelooflijke beperking. Ontkenning en angst zal als een beperking resulteren in een compleet tegenovergestelde werkelijkheid van wat het claimt te zijn. Angst is gebaseerd, vanuit ons perspectief, op een verkeerd begrip van iemands eigen woord en veiligheid. Waarom is dat? Wij hebben een visie gevormd op basis van jullie geschiedenis”.

“Jullie vele godsdiensten hebben bij dit proces geholpen en veel leed veroorzaakt. Sommige van jullie wereldovertuigingen hebben velen ervan overtuigd dat zij ‘’van nature zondige schepselen’ zijn”

Nu wil ik hierop een aanvulling geven. In één van mijn gesprekken met Morenae viel het woord ‘zonde’. Ik bracht het naar voren. Ik ben als Katholiek geboren en grootgebracht, dus ik was zeer geïndoctrineerd. Hij vertelde mij dat het woord ‘zonde’ pre-Sumeriaans is en dat dit woord oorspronkelijk een genetisch defect aanduidde. Dus, misschien helpt dit wanneer je weer eens in de bijbel leest. Laat ik nog eens gaan beginnen.

“Sommige wereldgodsdiensten hebben velen ervan overtuigd dat zij ‘van nature zondige schepselen’ zijn. Jullie wetenschappers beweren dat jullie fysieke vorm een ‘plas chemicaliën’ is dat door toeval bij elkaar is gekomen zodat jullie een ‘ongelukje’ zijn en zonder betekenis een leven van toeval leven”.

(Opm.: hier zien we Darwin en Malthuse aan het werk, dat door de orthodoxen het publiek als geloof door de strot wordt geduwd).

Mensen, de eerste groepen ET’s zullen niet edelmoedig zijn, maar ze zullen zichzelf wel voordoen als weldoeners en ze zullen jullie gaan vertellen dat jullie ‘hun schepping’ zijn en dat wij hun ‘bezit’ zijn omdat zij ‘ons hebben geschapen’. Dit is absoluut onjuist, zij hebben ons niet gecreëerd. Nog een leugen is, dat de eerste groep die hier arriveert waarschijnlijk van Sirius B komt en openlijk contact met ons zal maken.

(Opm.: Verschillende contacten in november 1996, die beweren informatie te krijgen van de ‘Federatie’.werken samen met de ET’s van Sirius B, die al minstens drie decades lang geavanceerde manipulatieve technologieën aan fracties van de wereldmacht hebben overgedragen en die bekend staan als de deelnemers in de ontvoering en manipulatie van mensen).

Jullie zien, er is veel ‘shit’, misleidende informatie. Het spel gaat verder en veel mensen zullen hierin trappen, want de Aarde gaat door grote veranderingen en zij zullen hier komen en zeggen ‘wij zullen jullie redden’ en ‘dit is de weg’ enz. Wat zij in essentie willen gaan doen is – onze vrije wil tegen onszelf laten gebruiken. Want alles wat jullie hebben is je vrije wil. Het is de enige ware soevereiniteit die jullie hebben in deze hologram die we ons bestaan noemen. Je bent er omdat je er wilde zijn. Zo simpel is dat. En, wanneer je niet ‘wilt zijn’, kan je dat ook nog veranderen. Maar, het is jouw beslissing. Laten we verdergaan met wat zij hebben gezegd.

“Jullie vrezen een ‘God’ waarvan een boek zegt dat het een ‘liefhebbende en vergevende God is’, die “jullie voor je fouten eeuwig in de buitenste duisternis wil gooien’.

Dit schept een ernstig disfunctioneren, denken jullie niet? Je denkt: “Welke weg moet ik gaan?” en je doet niets.

“Wij denken dat deze angst van waardeloosheid en onzekerheid hier vandaan komt. Velen in jullie wereld, Alex, zijn gaan begrijpen dat angst en het denkbeeld van angst hun vijand is. Jullie allen worstelen tussen begrip en angst en tussen reden en vrees. Wij vragen jullie dit alsjeblieft met jullie ras te delen: deze ‘strijd’ in op geen enkele wijze van tevoren besloten. Onze visie is dat deze strijd jullie wereld zal leiden naar óf vrede en zelfverantwoordelijkheid, óf naar de vernietiging van een ras. Dit zou ons veel verdriet doen. Het is nu de tijd om jullie op de juiste weg terug te brengen”.

De volgende informatie ontvang ik op 9 februari 1991.

Dus, met de informatie die Morenae en Vissaeus mij gegeven hebben over ons ras, kostte het mij veel moeite om hier terug te komen, in het bijzonder omdat ik had gezien hoe ze elkaar behandelen. Welnu, ik woonde drie maanden bij hen in 1986. Maar in onze lineaire tijd was ik slechts achttien minuten weg. Tijdreizen is iets speciaals! De eerste keer werd ik naar een Andromedaans moederschip gebracht, die 1500 km in doorsnee was en complete zelfvoorzienende werelden bezat. Ik moest een gordel dragen die mijn lichaam bij elkaar moest houden, waardoor ik deze tijd bij hen kon doorbrengen. Het schip waarop ik mij bevond had 24 verschillende niveaus (dekken) en in het midden van dit schip bevond zich een park van 45 km in het vierkant met bomen enz. Zij gebruiken uitgebreide holografische technologieën en zij kunnen letterlijk hun zonsopgang en zonsondergang scheppen. De bomen en planten groeien, omdat het een hologram is, maar het is echt hoewel ze het met technologie creëren.

Zij onderwijzen hun kinderen in het midden van hun parken. Alles wordt in de natuur gedaan, zoals bij de inheemse Amerikanen werd gedaan. De eerste keer dat ik op het schip rondliep, afdaalde naar een gang beneden en in deze enorme ruimte binnenstapte, liepen de kinderen bij mij vandaan. Ik was echt gekwetst en Morenae zei tegen mij: “Het komt niet door jou, maar wij hebben hen over jullie ras onderwezen”. Zij waren bang voor ons.

(Opm.: Ik vroeg Alex later om dit te verduidelijken en hij vertelde dat de ‘angst’ die de kinderen voelden intellectueel van aard was, een intellectuele uitwijkmanoeuvre. Het Zenetaanse ras van Andromeda zijn in wezen zoiets als een ras van ‘kleine Spockjes’ die niet op dezelfde wijze ‘reageren’ als de aardse mensen.)

Voor de kinderen vertegenwoordigde ik ons ras. Ik doe mijn uiterste best, maar ik moet mijn eigen dingen uitwerken. Dus, zij leren en ik ben verbaasd dat zij toch hier terug willen komen en willen helpen. Een andere keer moest ik op hen wachten en eindelijk kwamen zij en ik stapte de controlekamer binnen, waar ik naartoe was gebracht door een Andromedaan en Morenae keek naar een aantal monitoren op de muur waar onze atmosfeer geanalyseerd werd en hij keek bezorgd. Ik zei tegen hem: “Wat is er aan de hand?” Hij wees naar de atmosfeer en zei: “Begrijpen ze dan niet dat het hier is omdat ze het nodig hebben?” Zij begrijpen onze zelfmoordneigingen niet. Ik denk dat ze het idee hebben dat we echt beter weten. Ik weet niet waar ze dat idee vandaan halen.

Een andere keer. Vissaeus was onze Tv-uitzendingen aan het monitoren en hij bekeek een uitzending over een schietpartij in Chicago, waar een politieman een zwarte man neerschoot en toen er naartoe rende om te proberen zijn leven te redden. Het kostte hem veel moeite om te begrijpen waarom een politieman probeert eerst het leven te ontnemen en daarna probeert het leven te redden. Hij begrijpt die tegenstelling niet en ik weet niet of ze het nu al begrijpen. Weet je, dat wij als ‘werkelijkheid’ accepteren is buitengewoon vreemd voor veel andere rassen. Zij begrijpen het gewoon niet en wij kunnen het voor hen op geen enkele manier ‘rationaliseren’, omdat zij zelf van een ‘ruimte’ komen van onvoorwaardelijke liefde en wederzijds respect. Het is mij niet gelukt hen dit duidelijk te maken, want wanneer ik echt stop hierover na te denken, dan begrijp ik dit eigenlijk ook niet. Dus, zoals Val placht te zeggen – het is tijd voor een nieuw paradigma. Ik denk dit een rol speelt voor jullie op deze school, voor degenen vóór jullie en voor degenen die na jullie komen.

Wat maakt een mens tot een menselijk wezen

Ik heb veel over ons ras en over het karakter hiervan nagedacht en ik wil jullie enkele gedachten over het menselijke ras en over de mensen delen. Veel van die gedachten zijn ontstaan uit eigen ervaringen.

Een menselijk wezen wiens hart geen passie toont, is iemand zonder leven.

Een menselijk wezen die niet uit het hart geeft, is iemand die zal liegen.

Een menselijk wezen wiens hart met niets verbonden is, is iemand die niet wil proberen maar slechts wil nemen.

Een menselijk wezen die geen kansen in de liefde wil riskeren noch nemen, is iemand die absoluut leeg vanbinnen en reeds ‘dood’ is.

Ik ben tot deze conclusies gekomen door mijn relatie met Morenae en Vissaeus. Ik hou absoluut van deze beide wezens. Ze zijn mijn ‘vaders’, mijn ‘broeders’, mijn vrienden en in bepaalde opzichten zelfs mijn ‘zonen’, omdat ik de gelegenheid heb gehad om hen te onderwijzen.

De meeste mensen hebben geen idee wat er allemaal gebeurt

Weet je, er komt zoveel informatie naar buiten dat volstrekt vals is. Ik ging naar de Star Visions Conference. Daar was iemand die plaatjes van een ruimteschip had en die zei dat hij contact heeft gehad met de Sirians en hij noemde Sirius B. Toen ging hij verder met zijn toespraak, waarin hij zei dat ‘Jezus Christus een commandant van een sterrenschip is, die op de Aarde ondergronds woont op een plek die de Vallei van de Echo’s wordt genoemd en dat, wanneer ze terugkeren, een oorlog zal zijn en dat degenen die Jezus niet volgen vernietigd zullen worden’. De mensen daar gaven die man een staande ovatie. Dit is geen grap. Zij gaven die vent een staande ovatie. Het was echt droevig, want die mensen weten niet wat er bezig is. Zij willen geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Ze kunnen die oorlog volstrekt voorkomen. Wij hoeven niets van dit alles te doen, zodra we beginnen met elkaar samen te werken, elkaar wederzijds te respecteren en een natuurlijke tolerantie voor ons ras hebben. Ik weet dat dit niet gemakkelijk is vanwege al onze conditionering, maar mensen, ik heb jullie hulp nodig. Ik heb wanhopig jullie hulp nodig. Wij hoeven niet het ‘boek Openbaringen’ te creëren, want dat is precies wat er gedaan wordt. Er zijn daar wezens met technologieën die heel graag willen helpen ons tegen elkaar uit te spelen, want wij zijn een bedreiging voor hen. De reden waarom wij een bedreiging zijn is niet alleen omdat wij spiritueel zijn, maar ook vanwege onze genen.

Onze ‘biologie’ is een combinatie van menselijke buitenaardse wezens en de primaten. Deze vermenging heeft ons die ongelooflijke uitersten in emotie gegeven, waardoor we zoveel creatieve energie in ons kunnen vasthouden. Daarom hebben de Andromedanen zoveel ontzag voor onze creatieve energie en daarom zijn ze er zo bij betrokken. Zij moeten technologie gebruiken om bepaalde delen van hun lichaam te creëren. Wij hebben dit niet nodig. Zij zijn verbaasd dat, wanneer je je huis verlaat, alles nog in dezelfde toestand verkeert als wanneer je terugkomt. Het desintegreert niet. Zeker, wanneer je in het zuiden van Los Angeles woont, moet je je misschien zorgen maken of al je eigendommen er nog zijn. Zij zijn hierover verbaasd. De intentie en de energie die het kost om al die kleine dingen te scheppen die op je boekenplank staan. Ze zijn verbaasd. Zij hebben niet al die kleine dingen die wij bezitten.

Volgens de Andromedanen en andere rassen zijn in onze holografisch universum, 11 lagen of dimensies en nu is er waarschijnlijk een 12e. Dit hun zienswijze. Ze zeiden dat wij in tijd en fysieke lichamen afdaalden en dat zij en vele andere buitenaardse rassen gefascineerd zijn door wat wij weten, wat in ons ligt opgesloten. Omdat wij al naar dat niveau geëvolueerd zijn en terugkwamen om opnieuw te beginnen. Zij hebben geen toegang tot datgene wat wij denken te weten, wat waarschijnlijk in ons ligt opgesloten. Niet alleen dat, maar waarschijnlijk kozen wij ook specifiek dát fysieke bestaan en dié vibratie omdat het in staat is dergelijke extreme emoties vast te houden. Wanneer je dit idee koppelt aan het denkbeeld dat dit fysieke lichaam samengesteld is uit 22 rassen, inclusief het Andromedaanse ras, dan is volgens hen ieder van jullie op deze planeet van ‘koninklijke bloede’. Ze zeggen dat veel andere buitenaardse rassen, in het bijzonder de edelmoedigen, hiermee bekend zijn vanwege het feit dat wij geest zijn en dat wij deze genen in ons lichaam bezitten.

De ‘duistere rassen’, o.a. de Grijzen, zien ons als ‘beesten’ vanwege de componenten van de primaten. Ze zeggen – kunnen wij toestaan dat zij ons overtreffen? Daarom bestaat hier een voortdurende genetische en mentale manipulatie. De negatieven zijn bezorgd dat wij eens uit onze ‘gevangenis’ van de 3e dimensie zullen stappen en dat we alles radicaal zullen veranderen. En dat zullen we. Ik weet niet wat jullie willen, maar ik heb behoefte aan een verandering!

De Andromedanen vertelden me dat ik één van de vier contacten ben en dat waarschijnlijk in de zeer nabije toekomst er meerderen aan zullen worden toegevoegd. Ik hoop dat het te maken heeft met mijn voortdurend ‘gejammer’. Ik heb gebeden en gesmeekt. Er zijn niet genoeg mensen om dit te doen. De reden waarom ik en de andere drie mensen voor de ‘eerste ronde’ zijn uitgekozen is, omdat ik waarschijnlijk één van hen was, toen zij 62300 jaar geleden hier waren en hier 65 jaar lang een kolonie bezaten. Er ontstond een veldslag en zij werden verdreven en ik (mijn lichaam) werd gedood. Dus ik weet dat ik van een andere planeet ben. In feite geldt dat voor ieder van jullie hier. Jullie zielen waren hier niet ‘geboren en uitgebroed’.

Ze zeggen dat ons universum, volgens onze berekening in lineaire tijd, een 21 triljoen jaar oud hologram is. Ze zeggen ook dat er 100 triljoen melkwegen in dit universum zijn, met inbegrip van alle dimensies. Eén honderd triljoen! En sommige mensen denken nog dat daarbuiten geen leven is! Ik weet niet wat ik met dat soort mensen aan moet! Ik heb enkele werkelijk goede vrienden waarmee ik werk, goede mensen, angstige mensen, integere mensen, die overtuigd zijn dat er een ‘vervoering’, een extase moet komen en dat ze niets anders hoeven te doen dan ‘af te wachten’. Mijn God, daar wordt ik beroerd van. Ik bedoel, er is zoveel te doen en zij blijven op hun kont zitten en wachten af. Ik zei eens tegen iemand: ”Veronderstel dat Hij van gedachten verandert?” Hij zei: “Dat zou Hij niet kunnen maken”. Ik zei: “Is hij God? Hij zei: “Ja”.

“Welnu”, zei ik, “Dan kan het!” Oh mijn God, ik ben zo gefrustreerd.

Weet je, ik voel de ‘druk’ van de dingen ‘strakker’ en ‘kleiner’ worden en ik vond het prachtig dat jullie hier zijn. Ik was het afgelopen weekend erg teleurgesteld en ik zei hartgrondig tegen mezelf: “Het is mooi geweest, ik baal als een stekker, ik stop ermee. Ik dacht er zelfs over om hier geen lezing te gaan houden, want ik was helemaal opgebrand. Wel, jullie weten mensen, dat het niet gemakkelijk is om in twee werelden rond te stappen. Weten jullie dat? Ja, ik weet dat jullie dit beseffen. Oké. Ik vergat even tegen wie ik sprak.

Maar goed, er zijn tijden dat ik in de nacht even ga wandelen en probeer hen op te roepen en ze komen niet altijd. En dan kijk ik even naar mijn vrouw en dan zeg ik tegen mezelf: moet ik al mijn energie hierin stoppen? Kan ik beide doen? Er zijn tijden dat ik echt worstel met de vraag waar ik eigenlijk wil zijn. Want de twee werkelijkheden zijn zó erg verschillend. Wanneer ik bij hen ben, dan voel ik me zo vrij en dan kan ik het zelfs in woorden uitdrukken. Wanneer ik terugkom, vind ik de telefoonrekening, de elektriciteitsrekening, de gasrekening, de termijnbetalingen van de auto, de verzekering, al die kleine dingen en dan zeg ik tegen mezelf: “God, zij hebben toch zo gelijk, ze houden het echt eenvoudig”. Al hun energie zit in het creëren van henzelf. Zij worden niet afgeleid door al die andere dingen. Ik worstel hier erg mee. Ik ben nog niet tot een conclusie gekomen. Ik hou jullie op de hoogte.

Elk jaar worden menselijke kinderen van de planeet ontvoerd

Sommige van de vermiste kinderen op deze planeet zijn niet alleen meegenomen door de Grijzen, door Orion, maar ook door de Pleiadiërs. Welnu, in de stelsels van Aldebaran bestaan menselijke kolonies. De Pleiadiërs hebben mensen hier vandaan meegenomen. Toen ik Morenae vroeg of ze hiervoor toestemming hadden, zei hij: “Nee, er zijn veel gebroken harten achtergelaten”. Oké. Opnieuw, wat ook de rechtvaardiging moge zijn, het gaat altijd tegen de vrije wil in. En op die manier moet je de acties van anderen beoordelen. Sirius heeft ook deze dingen gedaan. Er zijn veel kinderen ondergronds meegenomen, niet alleen door jullie eigen regering. Veel van de kinderen worden … opgegeten. Ik kan jullie vertellen dat de Andromedanen dit bevestigd hebben. Dames en heren, deze kinderen zijn onze toekomst, wat die dan ook moge zijn. Ze zijn onze toekomst. Jullie moeten je gezin beschermen. Het gezin is het doel. Dat is het fundament, de hartslag van de samenleving. Veel mensen, zelfs als ze lafaards zijn, vinden hun kracht in het gezin. Wanneer dat niet meer zou bestaan dan zouden we echt in de moeilijkheden zitten. Kinderen verlaten deze planeet in een omvang van tenminste 100000 per jaar, overal op deze wereld en jullie horen er niets over.

De instorting van de corrupte US Regering in 1997

Ze (de kinderen) worden hier gewoon weggehaald en sommige ET’s voelen dat zij hiertoe het ‘recht’ hebben. Fundamenteel reflecteert dit een ‘deal’ die met de wereldregeringen is gemaakt. Ik wil dit met jullie delen, want dit kan jullie helpen wanneer de dingen bloot komen. Voor degenen die Amerikaan zijn, jullie staan op het punt getuige te zijn van de grote instorting van de regering van de Verenigde Staten, die begint na april 1997. Het is het begin van veel ophelderingen in het volgende jaar.

De leugens en waarheden beginnen uit te komen en de mensen zullen verbaasd zijn hoe corrupt de regering is. Goed, misschien niet jullie. Opnieuw, ik was weer eens vergeten tegen wie ik spreek. Jullie moeten begrijpen dat ik niet vaak tegen een dergelijk ontwikkeld gezelschap spreek. Dat is werkelijk een feest voor mij. Ik bedoel, jullie mensen zijn echt ontzagwekkend.

De Andromedaanse Holografische Taal

Laten we ons naar enkele holografische taalsymbolen van de Andromedans kijken. Welnu, besef dat je deze symbolen in een driedimensionale vorm op je bord dient te plaatsen en er omheen moet kunnen lopen. Ik ben geen deskundige hoe een hologram werkt, maar in deze hologrammen – wanneer je er omheen kunt lopen – zit alle informatie.

En dan volgen er een aantal symbolen die, indien holografisch weergegeven, alles over de inhoud vertelt.

  1. a.      het Andromedaanse ras
  2.          liefde, of wederzijds respect
  3.          onze aardse geschiedenis
  4.          de aardse rassen
  5. e.      vrede

Meer over de komende dimensionale veranderingen

Goed. Er is me vaak gevraagd wat nu precies de implosie, de instorting van de derde dichtheid inhoudt. Dus hier volgt wat mij verteld is. Welnu, sommigen van jullie zullen de fysische verschijnselen beter dan ik begrijpen. Volgens de Andromedanen, waren wij 21 miljard jaar geleden in lineaire tijd, waarschijnlijk essenties, vonken van de geest, ergens in een volstrekt andere werkelijkheid. Zij vertelden dat de Big Bang theorie fundamenteel juist is in zijn eenvoud, maar het fysische deel dat wij kennen was het laatste van de werelden die gecreëerd werden in wat wij het universum noemen. Wanneer ik naar het woord ‘universum’ verwijs, dienen jullie wel te beseffen dat ik over alle 11 dimensies of dichtheden spreek. Ze zeiden dat alle zwarte gaten gecreëerd werden, omdat – waar we ook vandaan komen – dat universum begon te evolueren en wanneer het evolueert kregen degenen van ons die nog niet gereed waren om te evolueren letterlijk ‘gewicht’ in massa. In het ‘krijgen van gewicht’ begonnen we zwarte gaten te vullen en op een bepaald punt, toen dit andere universum naar een bepaalde frequentie evolueerde, braken sommigen van ons uit die zwarte gaten en creëerden deze ruimte, welke wij nu ons universum noemen.

Wat wij nu zien, 21 miljard jaar later, is precies hetzelfde. Wat nu in ons universum plaatsvindt is dat, volgens Morenae en Vissaeus, op 23 maart 1994 een kleur en klankfrequentie begon te ontstaan uit alle zwarte gaten. De kleur en geluid verbindt zich letterlijk, in een verenigd effect, met alle dichtheden of dimensies. Het verhoogt alle frequenties, stuwt alles omhoog. Het creëert letterlijk een ander hologram bovenop de bestaande 11 dichtheden. Zij noemen dit nieuw gecreëerde hologram ‘de 12e’ en de reden is, omdat het zowel verenigd met als gescheiden van de anderen is. Er is hen door andere rassen verteld dat er wezens van een soort bewustzijn zijn die nooit eerder in deze ‘12e’ dimensie zijn gezien en dat deze wezens letterlijk het vermogen hebben om recht naar ‘beneden’ door alle dimensionale niveaus te zien.

Wat er gebeurt is dat de derde dichtheid begint in te storten, omdat, wanneer de frequentie van de derde dichtheid begint te stijgen degenen die er voor gekozen hebben om te evolueren, hieruit zullen verdwijnen. Er zijn er velen die vrezen dat zij niet zullen evolueren. Omdat wij geest zijn sterft er niets voor altijd. Er worden zwarte gaten gecreëerd, letterlijk ‘verzakkingen’ in de stoffelijke wereld waar de zielen in deze ruimten verzameld worden, waardoor zij verder kunnen evolueren door letterlijk een andere ‘ruimte’ te creëren. Jammergenoeg bevindt zich één van die gebieden (‘verzakkingen’) tussen ons en het Sirius Stelsel, waardoor er zoveel ‘troep’ onze richting uitkomt. Goed, wij zitten op de voorste rij. En alles wat ik kan zeggen is ‘zegen hen’ wanneer zij de overstap maken, want wij allen zijn daar al eerder geweest. Er is mij verteld dat het zeer waarschijnlijk is, dat er niet meer dan 400 miljoen van onze aarde deze overstap zullen maken. Het is wel droevig. Het zou mooi zijn wanneer iedereen meegaat. Wanneer jullie in de vijfde dimensie arriveren, kijk dan uit naar een brievenbus met ballonnen. Dat is mijn huis. Ik heb daar alles, gebakjes … je hoeft alleen maar even je neus te laten zien.

Interventie verandert de werkelijkheid voor iedereen

Wanneer we terugkeren naar de genetische informatie, waarover we hebben gesproken toen we het Hoofd ras behandelden en omdat onze waarschijnlijke essenties besloten hadden dat we ‘terug moesten keren’ om alles opnieuw te doen, is het volgende van belang. Ons DNA kan, vanwege ons vermogen om extreme emoties te verwerken, op een dusdanige frequentie trillen dat we letterlijk onze ervaringen van hier en een deel van ons stoffelijk lichaam naar de vijfde dimensie kunnen brengen. Wanneer dit gebeurt zullen we radicaal veranderen, wat de Andromedanen weten. De mensen zeggen altijd: “Waarom komen de Andromedanen dan niet tussenbeide?” Er zit veel meer aan vast dat hier te komen en zich in onze aangelegenheden te mengen, dit verandert niet alleen onze werkelijkheid, maar ook hun werkelijkheid. Een klein stukje van ons gaat met hen mee. Veronderstel eens dat velen van jullie naar de vijfde dimensie gaan en besluiten om naar de Andromedaanse galaxy te gaan. Wij allen marcheren Andromeda binnen. Hun beschaving en werkelijkheid zullen nooit meer hetzelfde zijn. Deze factor is precies datgene waarom vele rassen, speciaal de welwillende, terugkomen. Zij willen het naadje van de kous weten. Zij willen weten wat zij kunnen verwachten. Zij willen weten ‘wie we zijn’. Volgen jullie wat ik probeer te zeggen?

Welnu, de negatieve beschavingen hebben het allemaal prachtig voor elkaar waar zij wonen. Zij hebben alles onder controle en zij hebben hun kastenstelsels. Zij willen niet dat één van ons, die oorspronkelijk van het Orion stelsel komt, hun stelsel binnenkomt en hun controlesysteem ‘opblaast’ en de mensen beginnen te onderwijzen over vrije wil en vrijheid. Dát willen ze niet. Hoewel zij op een ander niveau zijn, betekent dat nog niet dat zij zover zijn geëvolueerd. Er is daar ook veel ‘troep’. Zij hebben een grote belangstelling in controlesystemen, controlemechanismen. Zij willen niet ‘het paard van Troye’ binnenhalen, speciaal niet een ras die zij als ‘beesten’ beschouwen. Het is hierbij heel interessant dat zij hun eigen ondergang scheppen. Dit hebben ze echt gedaan door overal mee te rommelen. Dit alles zou echt gebeuren indien één van ons daar naartoe zou gaan, alleen maar door de frequentie. Dus, jullie zijn werkelijk koninklijk. Jullie mensen zijn gewoon ‘vreselijk’ en de ‘oorlog’ die gaat komen gaat alleen hierom, omdat er welwillende rassen zijn die onze ervaring en onze DNA willen. Zij willen onze emoties. Zij willen ons als leraren, omdat vele van de goedwillende rassen hun passie kwijt zijn.

De oorspronkelijke gedachte-emotie van de Grijzen was een ‘zwakheid’, dus hebben zij dat er letterlijk uitgefokt en nu sterven ze uit als soort en zijn totaal afhankelijk van techniek. Zij kunnen geen kinderen meer krijgen, want de passie is verdwenen en de geest kan zich nu niet met de stoffelijke vorm verbinden. Er zijn ook andere rassen met hetzelfde probleem. Er zijn rassen, zoals de Pleiadiërs, die over 1000 jaar een genetische defect zullen laten zien door te veel kruisingen. Wij worden als ‘oplader’ gezien, want wij bezitten hun genen in ons en ook de passie en het vermogen om passie vast te houden, welk een enorme creatieve kracht is. Dus, er zijn sommigen die ons daar heel graag willen hebben (hogere dichtheid) en er zijn anderen die hiervoor heel bang zijn. Daar gaat het allemaal om.

De lange termijn gevolgen tussen nu en 2013

Waarschijnlijk zal er ongeveer over 400 jaar een dictatuur zijn. Dus wat er nu hier gebeurt is van groot belang … vanwege wat we zijn. Wat wij hier doen op de derde dichtheid terwijl wij naar de vijfde dimensie gaan, zal letterlijk alle dimensies boven ons als in een domino-effect veranderen, vanwege onze afkomst voordat wij in deze stoffelijke wereld kwamen. Dus, wij zijn hiervoor verantwoordelijk. Er is hier een veel grotere agenda en ik ben er zeker van dat er veel meer is dan ik weet over iemand die in de toekomst naar voren zal komen. Jullie dienen ‘privé-detectives’ te worden en ik weet dat daar buiten veel meer informatie en zoveel ‘troep’ is waar je doorheen moet worstelen. Niemand heeft alle antwoorden. Niemand. Er zal daar meer stukjes van de legpuzzel zijn. Maar de hoofdzaak is dat ieder van jullie in dit vertrek, zelfs van de mensen die hier niet zijn en die geen enkel idee hebben en denken dat ‘ET’ een grap is, toch een stukje van de puzzel bezitten. Misschien zijn ze niet in staat om hun stukje mee te brengen wanneer we naar de vijfde dimensie gaan. Wat gaat er de volgende tien jaar gebeuren? Jullie zullen het druk krijgen. Er gaat veel gebeuren de komende tien jaar.

Vraag: Wanneer begint de dimensionale instorting?

Antwoord: Het is al bezig. Wat wij in de nabije toekomst gaan horen gaat over straffen. Het zal iets zijn wat via een videotape wordt overgebracht. Jullie gaan grote lichtstrepen zien die door de lucht schieten, die etherisch van aard zijn maar op een videotape staan. Jullie gaan vierde en vijfde dimensionale ruimteschepen zien, die geen flauw besef hebben dat ze dwars door ons heen vliegen. Dat is omdat jullie op dat punt de implosie beginnen te zien. Jullie zullen ook meer ‘geesten’ en ‘verschijningen’ zien, want degenen die ‘gevangen’ zitten tussen de vierde en vijfde dimensie zullen meer zichtbaar worden wanneer onze frequentie gaat toenemen. Velen van hen zullen, wanneer zij genezen zijn en zich hebben bevrijd van hun zelf geschapen ‘gevangenissen’, verdergaan,  overstappen.

De menselijke visie over ‘engelen’

Engelen. Mensen, wees heel voorzichtig met degenen die jullie vertellen dat ze een ‘engel’ zijn. Welnu, ik heb een vraag gesteld over ‘aartsengelen’ en de visie van de Andromedanen is, dat de ‘aartsengel Michaël’ letterlijk een vloot ruimteschepen was die ‘Mi-Chaël’ werd genoemd. Dat was de naam van de ruimteschepen en deze patrouilleerden in de noordelijke hemisfeer van de planeet toen de Orion groep in volle uitrusting hier was. De naam ‘Gabriël’ was de naam van een andere vloot ruimteschepen etc. Het is veranderd en gemanipuleerd naar een andere opvatting dat zij jullie zullen ‘redden’, hoewel dat nooit de bedoeling is geweest.

Meer over de volgende tien jaren

Wat gaat er de volgende tien jaren gebeuren? Ik wil dit zeker met jullie behandelen. Er bevinden zich bepaalde dingen onder de Sfinx, maar het grootste deel van het echte materiaal dat ons informatie gaat verschaffen over onze oude geschiedenis ligt nog steeds onder de piramide. Er was een gewelf van drie niveaus en de piramide is er overheen gebouwd. Daar ligt het echte materiaal. De Sfinx heeft bepaalde dingen, maar dat is een afleidingsmanoeuvre. Die kerels zijn echts goed in het afleiden van de aandacht en van de waarheid. Wanneer ze evenveel energie zouden stoppen in het vertellen van de waarheid, mijn God dan zouden we er helemaal uit zijn.

Gedurende de volgende tien jaren zullen we er achter komen wie we genetisch zijn. Informatie zal vanuit alle hoeken van de wereld naar voren komen door middel van contacten. Er zullen steeds meer contacten zijn en zij zullen ons vertellen over de 22 rassen en meer over onze geschiedenis. Er zullen ook grote aardeveranderingen plaatsvinden. Ze zullen beginnen met een magnetische poolverschuiving, wat kan plaatsvinden vanaf nu en het jaar 2001. Alles komt in een versnelling. Wij beginnen de magnetische poolverschuiving al op te merken wanneer we de vogels op het verkeerde tijdstip in de verkeerde richting zien vliegen. De vogels vliegen langs de magnetische leylijnen.

Over de betekenis van het gebruik van veren bij de inheemse Amerikanen

Ik wil nog wat vertellen. Ik word heel erg gefascineerd door de Indianen en verzamel graag veren op mijn reizen. Ik ontving deze informatie op 19 maart 1994 en ik wil dit met jullie delen. Het gaat allereerst over de inheemse Amerikanen en de oorspronkelijke bedoeling achter het dragen van veren.

‘In de oude tijden begrepen jullie inheemse rode Amerikaanse rassen de aard van de vogels. Vogels zijn zeer gevoelig voor magnetische velden en micro-energiegolven, zoals jullie dat noemen. Zij trekken langs de energierasters van de aarde en hun vleugels, die hoofdzakelijk uit veren bestaan, hebben een waarnemingsfunctie, want ze zijn zeer gevoelig. Wanneer we de vogels op hun weg volgen, kunnen we de magnetische stromen van de aarde ontdekken. De Indianen sloegen hun kampen op buiten deze magnetische banen, want de straling kon op bepaalde tijden schadelijk zijn. De veren zijn zeer gevoelig voor energievelden, magnetische velden en zijn op een bepaalde wijze een soort antenne. De veren bevorderden de telepathische communicatie tussen alle stammen. Wanneer de opperhoofd plannen bedacht of wilde bespreken, dan zou de rest van de stam deze boodschap met weinig of geen woorden in de oude tijden ontvangen”.

Is dat niet bijzonder? Welnu, het echt interessante is het feit dat de meeste van onze steden gebouwd zijn op de magnetische rasters. Er zijn veel zieke mensen in onze binnensteden. Er is veel ellende in onze steden, omdat we niet in balans zijn. Natuurlijk, zij roeiden de Indianen uit omdat hun kennis niet de onze was.

De archeologische wetenschap zal meer en meer over de oude geschiedenis ontdekken, met inbegrip van de buitenaardse beschavingen. Er moet zich veel kennis bevinden in een tempelcomplex dat tot Lemurië behoorde, dat waarschijnlijk nog in tact is en dat 250 kilometer zuidwestelijk van de Paaseilanden ligt. Er is mij verteld dat het enorm groot is en dat de Russen hiermee bekend zijn. Zij hebben het gefotografeerd en gebruiken het voor hun marine.

Ik weet dat jullie hiervan al op de hoogte zijn, maar voor het grote publiek geldt dat men gaat ‘ontdekken’ dat bewustzijn niet in de hersenen zit, maar geheel gevonden wordt in het energieveld of aura rond het lichaam en dat het energieveld het 100 tot 400 gram aan gewichtsverlies is dat bij de dood van het lichaam optreedt. Zeker, jullie weten dit al.

Oké, UFO’s. Waarschijnlijk zijn er discussies geweest onder de edelmoedige raden en ik zal slechts namens de Andromedaanse Raad spreken, want dat is wat Morenae mij verteld heeft, dat ze alle negatieve buitenaardsen die zich in en op onze planeet en maan bevinden, verzocht hebben voor 12 augustus 2003 te vertrekken. Er is mij ook verteld dat er een grote waarschijnlijkheid bestaat dat we op de een of andere dag wakker worden en dat onze maan verdwenen is. Dat komt vanwege het feit dat de maan de eerste verdedigingslinie vormt en dat zij het letterlijk met een trekstraal uit zijn baan zullen slepen wanneer ze er een strijd zal ontstaan. Wanneer zij de negatieven op de maan gaan aanvallen om hier te kunnen komen en wanneer de maan zou exploderen, dat dan de fragmenten de aarde kunnen beschadigen. Toen ik de allereerste keer hierover sprak, waren veel mensen geschokt en zeiden: “Wat gebeurt er met de oceanen en de golven en mijn maancyclus en al die andere dingen?” Dus ging ik naar Morenae en zei: “Welnu, ik hoor wat geklaag over de maan”. Hij zei: “Welnu, we zullen je er nog één geven”. Ik zei: “Jullie gaan zeker vertellen dat de maan niet hol is?” Hij zei: “Ja”.

Dus, alles wat er waarschijnlijk gaat gebeuren is dat de oceanen meren zullen worden. We zullen geen eb en vloed meer hebben met al die vreemde gedragingen. Ik heb het onderwerp ‘astrologie’ aangesneden. Ik wilde hun visie weten. Hun zienswijze is dat het niet nauwkeurig is en dat het doel van het in kaart brengen van sterren is dat ze de magnetische stromen en de sterrenstelsels voor hun ruimtereizen moesten kennen. Op de een of andere manier is dit een totaal nieuw geloofsstelsel geworden. Jullie weten dat. Misschien moet ik nu buiten gaan zitten. Dit is een mening. En jullie komen nog wel helemaal uit Colorado!

Laten we wat vragen stellen.

Vragen en antwoorden

Vraag: Alex, waarom besloten de Andromedanen en de Raad om de ET’s een ultimatum qua tijdstip te stellen en waarom waren sommigen van de Raad er niet mee eens? Wat gaat er gebeuren wanneer iedereen zijn interesse verliest?

Alex: De reden waarom zij en zoveel anderen ons waarschijnlijk willen helpen is vanwege jullie genen die een frequentie bezitten die verbonden is met verschillende rassen. Ik heb een frequentie die verbonden is met de Andromedanen. Juist vanwege het feit dat ik me misschien naar een andere ruimte en tijd kan verplaatsen, blijft er steeds een deel van me met hen verbonden. Er bestaat een graad van non-evolutie, voortvloeiend uit de Wet van Consistentie, waardoor we niet allemaal op een hoop worden gedreven. Op een bepaald punt zal ons totale universum met inbegrip van alle dimensies imploderen en zullen we allemaal naar ‘Huis’ terugkeren. Dit is een van de redenen. De andere is vanwege onze genen. Wij hebben iets wat zij ook nodig hebben. Toen zij elkaar waarschijnlijk voor de eerste keer ontmoeten om ons zonnestelsel te bespreken, die langs een handelsroute ligt die zich uitstrekt tot de Andromedaanse galaxy, waren er ongeveer 72 tot 133 planeten die bij elkaar kwamen. Iets meer dan de helft stemden erin toe om hier eens te kijken en ons te helpen. De andere planetaire rassen wilden ons niet helpen, omdat zij vonden dat wij ons huis, onszelf en elkaar niet respecteerden. Wat is dan onze waarde vanuit die optiek?

Ik huilde toen ik dit hoorde, want ik had geen enkele verontschuldiging. Op deze wijze kijken veel rassen naar ons. Gelukkig heeft een meerderheid ermee ingestemd om ons te helpen vanwege de lange termijn consequenties. Dat is de hoofdreden dat ze hier zijn. Ook zal er over vier honderd jaar een dictatuur in onze melkweg bestaan en op de een of andere manier zijn wij er bij betrokken. Dus, aan de ene kant komen zij hier ook uit eigen belang, om zeker te zijn dat er sommige zaken hier worden opgeruimd. Zij weten dat zolang de buitenaardsen hier zijn en ons blijven manipuleren, wij geen stap verder komen. Dus, die moeten verwijderd worden. Ik vroeg hen: “Waarom moet dit met geweld gebeuren?” Ze zeiden: “Wij moeten wel”. Hun plan is de aarde via de openingen aan de polen binnen te treden en alle ET’s te verwijderen. Dus mensen, wanneer jullie een reptiel de snelweg zien oversteken, rijdt dan niet over hem heen. Ga hem uit de weg. Ik bedoel, het kan er hier de komende zes of acht jaren heel vreemd toegaan.

Ik bedoel, je kunt een waarheid maar een bepaalde tijd verborgen kunnen houden en dan komt het uit en zij proberen ons langzaam op dit alles voor te bereiden. Een vriend van mij vertelde mij over een uitzending op TV met de naam Donkere Luchten, waar zij dit werkelijk allemaal vertellen, maar dan wel op een manier dat je denkt ‘het is alleen maar TV’. Ik kijk niet naar TV, maar ik hoor er wel veel over.

Vraag: Ken je het boek ‘Het belangrijkste verhaal dat nooit eerder verteld is’ door Lana Cantrell, waarin zij ons beschrijft als wezens met een groene huid en met bloed dat op koper gebaseerd is en verder dat wij door alle kleuren heengingen tijdens onze evolutie. Weet je iets van de Andromedanen hoe we naar de vroegere kleur terug moeten keren? Wij bezaten waarschijnlijk DNA in de vorm van  meerdere strengen. Weet je hier iets over?

Alex: Ik heb iets over het boek gehoord, maar ik weet dat het niet meer gedrukt wordt en ik heb begrepen dat Cantrell geen brieven beantwoordt. Zij verbergt zich ergens zonder dat ik de reden ken. Wat betreft het DNA, ik weet dat degenen die een hogere frequentie bezitten letterlijk een derde streng creëren. De meeste van de kinderen die na 1982 zijn geboren hebben die derde streng reeds. Dus, dit is de manier van de natuur om dingen aan te passen, tenminste wanneer we er voor open staan.

Vraag: Hoe kunnen we onszelf helpen?

Alex: Ik heb die vraag gesteld en alles wat Morenae verteld heeft is dat de informatie en de wijsheid reeds op jullie planeet bestaat. Dus, we moeten onszelf vragen stellen.

Vraag: Ik vraag me af of je wat meer over de Draconiërs zou kunnen vertellen en over de vermiste kinderen? Ik weet dat je die informatie hebt en ik hoop dat ons daarover vandaag wat meer wilt vertellen.

Alex: Dit is een onderwerp waar ik niet graag over spreek. De Draconiërs zijn een zeer groot reptielen ras, die ook bekend staan als de ‘Draken’. Er is een koninklijke lijn van het reptielen ras die Ciakar wordt genoemd. Hun gemiddelde lengte varieert van 4,5 tot 7 meter en het gewicht kan meer dan 800 kg bedragen. Zij hebben ook gevleugelde aanhangsels en het zijn verschrikkelijke wezens. Ze zijn extreem helderziend en schrander en ze kunnen ook buitengewoon sinister zijn. Ze zijn waarschijnlijk door iemand naar onze tijd en ruimte, ons universum gebracht en hier in stoffelijke gedaante gedumpt. Ik weet niet wie dat was. Ze werden naar Alfa Draconis gebracht, want in die omgeving konden ze het beste overleven. Dus, ze werden ergens uit het universum geschopt. Ze vormen een belangrijke factor om rekening mee te houden. Ze zijn voor het grootste deel egogericht, ze dienen zichzelf  en bekommeren zich niet om het menselijke ras want, toen ze hier werden gedumpt, werd hen verteld dat dit universum aan hen toebehoorde. Dus, we zitten hier mooi mee opgescheept. Ze denken nog steeds op die manier. Zij waren een van de eerste rassen die ons zonnestelsel in kaart brachten en in feite waren zij het eerste ras dat verklaarde dat dit zonnestelsel hen toebehoorde.

Blijkbaar hebben sommigen van hen nog diezelfde houding en ik heb begrepen dat sommigen terug zijn gekomen en dat er meer zullen volgen. Het gaat erg interessant worden, mensen.

Ik kan je nog vertellen hoe interessant het gaat worden. Ze bereizen de ruimte al drie miljard jaren en het is een opvallend ras. Maar zij bezitten een bepaalde houding en veel menselijke rassen in en buiten onze melkweg hebben problemen met hen gehad. Ik wil hiermee niet zeggen dat ze allemaal zo zijn, maar dit is wel alles wat ik over hen heb gehoord. Ze lijken op een 7 meter lange roofvogel en ze zijn slim, intelligent en heel anders dan ons.

Ze arriveerden blijkbaar op een bepaald moment bij de menselijke kolonies in Lyra. Welnu, het menselijke ras hoeft niet per se in het Lyraanse stelsel ontstaan te zijn. Het was daar naartoe gebracht om te overleven en opnieuw, wat de Andromedanen mij verteld hebben, om de een of andere reden gingen ze eens 427 miljoen jaar geleden terug en zij weten niet het hoe en het waarom. Om de een of andere reden bestaat er voordien geen geschiedenis van de rassen, hoewel hun stoffelijke verschijning daar is. Althans, degenen van het Lyra stelsel weten dat niet. In ieder geval de Draconiërs kwamen bij de menselijke kolonies, die uit landbouwers bestonden, binnenvliegen. Vanwege hun tuinbouwtalenten verbeterden de mensen de planeet met tuinen. Toen de Draconiërs kwamen en die ongelooflijke rijkdom aan voedsel zagen, wilden ze dit allereerst controleren. Blijkbaar was er een misverstand. De Lyranen wilden meer over de Draconiërs weten en waarschijnlijk begrepen de Draconiërs dit verzoek niet, gingen terug en vielen de planeten aan, bliezen drie ervan op en doden veel mensen. De Tyranen werden gedwongen om te verhuizen en verspreidden zich naar verschillende delen van onze melkweg. Dus, deze actie bevorderde de kolonisatie, hoewel ik me afvraag of de Draconiërs hier naartoe gebracht zijn om ons tot evolutie te dwingen, of dat er nog een andere agenda bestaat. Ik weet dat er andere reptielenrassen zijn die afstammen van de Draconiërs en velen van hen zijn meester-genetici. Mij is verteld dat de meeste dinosaurussen hier naartoe gebracht zijn en naar Mars, waar de primaten en de menselijke genen werden gecombineerd en toen naar de aarde gebracht om als slaven in de mijnen te werken. Dus, dus we moeten nog steeds salaris ontvangen.

Ze genieten van het menselijk vlees en het liefst hebben ze kinderen en wel om twee redenen. De eerste is dat kinderen geen opeenhoping van vergiften in hun lichaam hebben en dat, wanneer de kinderen bang zijn, hun energieveld en adrenaline exploderen. De reptielen komen hierdoor in een roes.

Weet je, zorg goed voor je gezin en voor elkaar. Dat is de enige manier om hier doorheen te komen.

Vraag: Wat is er met het menselijke brein aan de hand, waardoor andere soorten ons zo graag willen onderdrukken? Wat maakt onze genen zo uniek? Hebben zij op dezelfde wijze als ons een vrije wil?

Alex: Ik weet niet of het aan onze hersenen ligt of aan onze extreme emoties en onze essentie. Zij hebben steeds benadrukt, dat het kunnen verwerken van emoties in onze fysieke vorm zo aantrekkelijk voor hen is, want zij willen dit als gevolg van hun verlies aan passie en omdat zij daardoor volledig afhankelijk geworden zijn van hun technologie. Hier zitten we dan, steeds dieper in de stof verwikkeld, terwijl we in feite het vermogen hebben om dit alles achter ons te laten. Dus, wij gebruiken onze kracht als ras niet op de juiste wijze. We verspillen het. Voor zover onze vrije wil vergeleken kan worden met die van andere rassen, het is een en hetzelfde. We hebben als bevolking alleen nog niet de kracht van onze vrije wil gerealiseerd. Wij hebben nog niet onze soevereiniteit bereikt die onze vrije wil ons geeft. Daarom manipuleren ze ons door geloofsstelsels om onze vrije wil op te geven, door ons te dwingen onze vrije wil tegen onszelf te gebruiken en door hen te vragen of ze hier willen komen om ons te controleren. Het is een keus.

Vraag: Wat weet je over implanteringen?

Alex: Wat de implanteringen betreft, ik weet dat er veel rassen zijn die mensen hebben ontvoerd en implanteringen in hen hebben geplaatst en dat dit een eigendomsbewijs of zegel is. Oké? Zij hebben het gevoel dat jullie hun bezit zijn. Welnu, de Grijzen hebben dit vaak gedaan, want de Verenigde Staten hebben hen hiervoor toestemming gegeven. Wij zijn verkocht, fundamenteel. Ik weet dat veel implanteringen geneutraliseerd kunnen worden door het gebruik van zeer sterk ultraviolet licht.

Vraag: Hebben de Andromedanen je enige ‘herkenningstekens’ gegeven, waardoor we misschien op een cultureel niveau kunnen herkennen dat er bepaalde veranderingen staan te gebeuren?

Alex: Welnu, de aardschokken zijn tekens en de vulkanische activiteit is een teken. In culturele termen, wanneer je grote groepen mensen begint te zien die zich terugtrekken uit de wereldregering, dan zal dit het grootste teken zijn dat er stront aan de knikker is. Veel van jullie wereldleiders zijn ondergrondse faciliteiten als schuilplaats beloofd, zelfs op de maan. En mensen, er bevinden zich bases op de maan, die gebouwd zijn door de Verenigde Staten, Rusland en de Britten met Brits geld. Ik zou voor willen stellen Prins Charles in het oog te houden.

Vraag: Waarom?

Alex: Wacht maar af.

Vraag: Wanneer je spreekt over de transitie van de vierde naar de vijfde dichtheid, hoe zullen we dan weten dat we die overstap maken?

Alex: Wij leven in een kleurspectrum van 72 frequenties. Wanneer je vijfde dimensie bereikt zijn er 223 kleurfrequenties. Je zult kleuren zien die je nooit eerder hebt gezien en het zal in een oogwenk plaatsvinden. Je zult weten dat je daar bent. Wanneer MacDonalds paarse bogen heeft, dan weet je het.

Vraag: Hebben de Andromedanen een militaire macht en hebben ze ook een financieel stelsel zoals bij ons?

Alex: Nee, ze hebben geen financieel stelsel. Alles wat zij technologisch creëren wordt gebruikt voor de ontwikkeling van hun ras. Het heeft alleen maar educatieve doeleinden. Maar het kan voor de verdediging gebruikt worden. Nee, ze kennen geen militaire macht, het zijn wetenschappers. Zij sturen kun kinderen 150 tot 200 jaar naar school, in onze tijd dan natuurlijk. Zij leren hun studenten alles over kunst en wetenschap. Het zijn werkelijk meesters in alles. Na hun opleiding moeten zij een keus maken wat zij willen gaan doen en ze kunnen op ieder moment van gedachten veranderen om iets anders te gaan doen. Dus, zij krijgen alle hulpmiddelen. Alles is voor de educatie bestemd, niets voor vermaak. Ze zullen er nooit aan denken om de TV als vermaakinstrument te creëren. Nooit. Alles dient om te helpen evolueren en hun wetenschap en technologie kan voor verdedigingsdoeleinden gebruikt worden, meestal holografisch spul.

Vraag: Ik vraag me af of je de Andromedanen en Hale-Bopp een beetje kunt bewerken.

Alex: Wat ik verteld heb is alles wat ik weet. Ik weet alleen maar dat het leven daar heel anders is. De media zeggen dat het een ‘komeet’ is. Maar het is geen komeet. Ik kan jullie vertellen dat het uit twee stukken bestaat, en beide stukken roteren rond een gemeenschappelijke as wanneer het beweegt. Ik heb gehoord, maar niet bevestigd gekregen, dat een astronoom een groot voertuig langs Hale-Bopp heeft zien vliegen, die groter dan de aarde is. Dus, wanneer het niet van koers veranderd, zal het groots worden. Niemand kan er dan meer omheen.

Vraag:Ik begrijp dat de Andromedanen een versie van het verhaal over Enki en En-Lil bezitten en ik vraag me af of je hier iets over kunt vertellen.

Alex: Dat is een lang verhaal. In feite zijn er twee broers geweest die met elkaar een strijd leverden over veel zaken. Wij zijn alleen maar een van hen. Ze hebben me verteld dat Enki verraden en gedood werd en dat zijn lichaam letterlijk begraven werd binnen het gezicht (graftombe) op Mars. Welnu, of hij opnieuw reïncarneerde weet ik niet. In feite hebben wij momenteel alleen met En-Lil te maken, maar gelukkig zal binnenkort de waarheid over dit alles onthuld worden. De mensen beginnen te ontwaken en gaan alle tegenstrijdigheden in het Oude Testament en zelfs in het Nieuwe Testament beseffen en ze gaan de vraag stellen: wat is een goed teken. Weet je, Vissaeus zei eens tegen me: “Het is niet zo belangrijk wat je gelooft, maar waarom je iets gelooft”. Wat je geloof ook is, wees zeker of het de moeite waard is om je er op een diep niveau mee te verbinden. Ik denk dat we als ras veel dingen oppervlakkig hebben geaccepteerd, zonder het echt onderzocht te hebben, of het op diep niveau in ons te hebben gevoeld. Deze (gewoonte) heeft ons in grote moeilijkheden gebracht, b.v. tijdens de Inquisitie. De Inquisitie was echt een aanval op de vrouwen. Veel mannen werden vermoord omdat zij de Godin aanbaden.

Vraag: Dit scenario dat je ons schetst bestaat op deze tijdlijn. Wat hebben de Andromedanen gezegd over parallelle tijdlijnen waar dit niet plaatsvindt?

Alex: Zij hebben hier niets over verteld. Ik weet dat er parallelle werkelijkheden zijn en ik weet dat verschillende parallelle werkelijkheden van de aarde reeds bestaan op de hogere octaven boven ons. Ik weet dat op een van die parallelle werkelijkheden de Nieuwe Wereld Orde reeds gevestigd is en bestaat. De vlag van de Nazi’s vliegt over de hele wereld. Ik kan jullie vertellen dat wanneer de derde dichtheid begint te imploderen, dat al die werkelijkheden gaan bewegen en versmelt met zijn eigen tijdlijn, wat de werkelijkheid is vanwaar de anderen zijn gecreëerd. Al die andere parallelle tijdlijnen zullen naar de Bron terugkeren.

De Andromedanen hebben gezegd dat de Nieuwe Wereld Orde deze werkelijkheid gaat binnenkomen, maar slechts voor een korte tijd wanneer we maar blijven bewegen. Zolang we maar bij elkaar blijven en elkaar helpen en zolang we elkaar maar blijven respecteren, dan zullen we ons proces niet vertragen wanneer we naar een hogere dimensie gaan en blijven vasthouden van het denkbeeld van een verenigde wereld met een vrije wil, die niet gedwongen met een pistool wordt gedwongen om het te doen, die geen afstand doen van hun vrije wil. Hier in de Verenigde Staten maken veel mensen zich zorgen over de Russen, de Hong Kong politie en de Nieuwe Wereld Orde. Laat me jullie iets vertellen mensen. Jullie verliezen elke dag jullie land in de rechtszalen.

Jullie rechtszalen met hun corrupte rechters en geïnstitutionaliseerde corruptie zal dit jullie laten zien. Wanneer jullie toestaan dat het Congres en de President het tweede amendement laten verdwijnen, dan zullen jullie alle rechten kwijtraken. Ik geloof niet in het dragen van een geweer om iemand te doden, maar de stichters van dit land kenden de corruptie en de dictatuur en de reden van dit tweede amendement is er om alle andere rechten te beschermen. Tenzij we de transitie meemaken en de visie van iedereen veranderen, anders ben ik bang dat we dit als een noodzakelijk kwaad zullen beleven. Maar dat is mijn zienswijze, oké? Jullie hebben zoveel in zo’n korte tijd gedaan, maar je moet wel begrijpen dat wanneer je een Draconische of een Orions geloofsstelsel zou hebben, er geen vrije wil zou bestaan en er geen zelfbestuur zou zijn.

De reden waarom we tot dusver er nog weinig mee te maken hebben gehad, is vanwege het feit dat we in een uithoek van onze Melkweg zitten. Zij beginnen nu pas rond te kijken en te beseffen dat het bewustzijn van deze planeet gaat veranderen. Dit heeft veel rassen nu naar deze plek getrokken. Ook onze nucleaire wapens heeft hen hier naartoe getrokken, niet alleen omdat ze de derde dichtheid beïnvloeden, maar ook de vierde en de vijfde. Het zendt een schokgolf door deze dimensies en we gedragen ons dan ook zeer onverantwoordelijk in onze onwetendheid. Wij wisten niet wat we deden en daarom zijn zoveel rassen massaal hier gekomen om uit te zoeken wat hier allemaal bezig is. Opnieuw, ik heb slechts een paar stukjes van de puzzel.

Vraag: Velen van ons vragen zich af hoe we contact kunnen maken dat veilig en liefdevol aanvoelt?

Alex: Ik heb me dit vaak genoeg afgevraagd en alles wat ik jullie kan adviseren is het volgende. Je kunt letterlijk alles scheppen wat je wilt. Wanneer je contact wilt, dan moet je de ruimte scheppen om dit te laten gebeuren. Toon je intentie om dit te doen en blijf integer.

Vraag: Op je tapes praat je over dat, wanneer we 10 procent consensus op onze planeet zouden hebben, dat dit genoeg is om de overgang te volbrengen en je noemde ook een oefening hoe men zichzelf in zijn binnenste kan zien. Ik zou graag wat meer informatie willen.

Alex: Ik kreeg van hen een oefening die ik elke dag doe. Weet je, ze geven mij nooit een antwoord over mezelf en daar word ik vaak kwaad over, want wij zijn aardse mensen en we zoeken altijd naar antwoorden. In ieder geval houdt de oefening in, dat ik mezelf in een nederige, serieuze staat moet brengen en me mentaal bij de onderkant van mijn voeten moet vastpakken en letterlijk mijn hele lichaam binnenstebuiten moet keren, waardoor alles wat zich aan de buitenkant bevindt nu aan de binnenkant zit. Je doet het goed wanneer jij je plotseling op je kop ziet staan. Zonder je zorgvuldig af en kijk wie je bent. Werk ermee. Dat is de enige oefening die ze me gegeven hebben.

Vraag: Weet je of er exacte mathematische ratio’s zijn, zoals b.v. Pi, in de holografische symbolen die je ons eerder hebt laten zien?

Alex: Ik heb een dergelijke vraag nog nooit gesteld. Ik zal naar de specifieke klanken, dimensies en frequenties vragen en deze aan Val Valerian geven, zodat hij ze op de web kan plaatsen of je kan toezenden.

Vraag: Het gebruik van wapens is erg controversieel, speciaal met betrekking tot wederzijds respect. Hebben de Andromedanen een visie over individueel wapenbezit en of dit een rol speelt in de komende gebeurtenissen?

Alex: Dat is een heel goede vraag en tevens een moeilijke vraag. Zij hebben gezegd dat we elkaar vernietigen in onwetendheid en ik begrijp dat wapens niet de oplossing is en ik geloof dat. Maar goed, laten we kijken naar de situatie waarin wij ons bevinden, oké? Er zijn veel heilige, spirituele mannen geweest die vermoord zijn. Zij gingen letterlijk dood, terwijl ze hun onvoorwaardelijke liefde bewaarden en dat is prachtig. Maar, en dat is mijn mening, wanneer iemand mijn deur binnenstapt om mijn gezin kwaad te doen, gooi ik ze eruit om wat voor manier dan ook en daar maak ik geen punt van als ze aan mijn gezin komen. De Andromedanen zijn niet blij met onze samenleving, op geen enkel onderdeel, maar zij beseffen dat we onszelf niet kunnen verdedigen. Daarom overwegen zij en andere groepen om tussenbeide te komen en wij worden ernstig bedreigd. Je kunt een staat van liefde vasthouden, maar gelijktijdig ben je soeverein en afkerig van dictatuur. Wat voor nut heeft onvoorwaardelijke liefde als dit op onze planeet volkomen onderdrukt wordt?

Vraag: Wanneer we die houding aannemen, creëren we dan niet een situatie waar we naar terug moeten keren en ‘het aan de andere kant opnieuw moeten doen’?  Zitten we dan niet weer gevangen in oorzaak en gevolg?

Alex: Dat zou best eens waar kunnen zijn. Ik heb hier geen antwoord op. Zoals ik al zei, ik heb mijn problemen en ik werk eraan.

Vraag: Zijn de holografische tekens op het bord een universele taal of behoren zij alleen maar tot de Andromedaanse cultuur? En ook, worden de Andromedanen geleerd om zich op deze symbolen te concentreren om de werkelijkheid te creëren?

Alex: Een goede vraag. Ik weet niet of het universele symbolen zijn. Ik heb niet meer dan twee andere rassen buiten de Andromedanen ontmoet en ik heb niet met hen gesproken, maar ik zag hen en later werd mij verteld wie ze waren. De ene behoorde tot een groep van Cygnus Alfa en die ander was iemand van het Cassiopeja stelsel die er heel anders uitzag. Ik weet niet hoe ze communiceerden. Wat de symbolen betreft, voor zover ik weet slaat het alleen maar op hun taal en het is een van de vele vormen die zij gebruiken. Ik weet niet of de andere rassen de symbolen gebruiken of hiermee bekend zijn. Het zou heel goed kunnen dat, wanneer de raad bijeenkomt, dat vertalers de symbolen interpreteren. Ik weet het dus niet.

Vraag: Zou je ons wat willen vertellen over wat je hebt gezien hoe de Andromedanen met hun kinderen werken?

Alex: Zij behandelen hun kinderen als volwassenen. Ik begrijp dat zij in water worden geboren, dat hun zwangerschap acht maanden duurt en dat de kinderen, wanneer zij worden geboren, volledig bewust zijn wie ze in het vorig leven waren. Dus, daar is een onafgebroken evolutie, leven na leven. Welnu, gedurende de periode tussen twee incarnaties – en ik weet niet of dit plaatsvindt voor alle wezens op de vijfde dichtheid – onderwijzen de oudsten en de wijsten met de meeste ervaring de jongeren. Er is geen situatie waarbij bepaalde dingen worden achtergehouden. Dit is de Wet van Consistentie (wet van behoud). De kinderen weten alles wat de ouders weten en zelfs meer. Er bestaat geen afstand tussen ouders en kinderen, want daar is geen behoefte aan. Hun trots is hun ras en ik zou willen dat wij dezelfde filosofie hadden.

Vraag: Toen je daar drie maanden was, wat zag je toen in het park?

Alex: Ze zitten in cirkels. Opnieuw, zij zijn telepathisch en dus hoeven ze alleen maar in een cirkel te zitten en dan zie je ze knikken, glimlachten en lachen. Maar zonder geluid, dus ik kan je niet vertellen wat zij zeggen. Het lijkt wel wat op een conferentie van doofstommen. Je hebt geen idee wat er bezig is, maar ik ben er zeker van dat ze over ongelooflijke dingen praten, dingen die waarschijnlijk met mijn hoofd te maken hebben. In ieder geval behandelen ze hun kinderen als volwassenen en ze leren hen van alles vanaf een zeer jonge leeftijd. Zij gaan 150 jaren naar school, mijn lieve hemel wat moet je in die tijd wel niet kunnen opnemen! Er is geen ‘huishoudboekje’ of iets dergelijks, het is echte opvoedkundige stof. Geen ‘automechanica 102’ of iets dergelijks.

Vraag: Mijn vraag gaat over de oorspronkelijke zaden van deze planeet. Je vertelde dat de Andromedanen hier 62000 jaar geleden aanwezig waren. Zijn er symbolen die het latente genetische potentieel in de menselijke bevolking kunnen doen ontwaken? En is er ook een verband met wat er op Lemurië in die tijd gebeurde en de aanwezigheid van de Andromedanen toen?

Alex: In die tijd bestond Lemurië en Atlantis werd pas gekoloniseerd. Welnu, vanuit de visie van de Andromedanen was Atlantis een buitenaardse kolonie en Lemurië ook. Er waren daar echter ook sommige van ons aardlingen en wij waren min of meer de knechten. Sommige van de sterkere genetische aspecten van ons ras werden gebruikt als ‘priesterschap’ om de andere mensen in lijn te houden. Wanneer je teruggaat en je kijkt naar je geschiedenis van Sumerië, Egypte tot vandaag, dan zie je dit. Vandaag bestaat het nieuwe ‘priesterschap’ uit wereldbankiers. Zij hebben de totale controle over ons leven op een monetair stoffelijk niveau. Het is moeilijk om hier op deze wereld iets zonder geld te doen. Wat betreft de latente DNA en het latente geheugen, er is mij verteld dat er een punt zal zijn waarop, wanneer de frequentie toeneemt, we dingen beginnen te herinneren. Er zijn vandaag kinderen die zich dingen herinneren en die al die buitenaardse talen spreken. Sommige van die talen zijn uitgestorven talen die deze kinderen gewoon kennen. Het latente geheugen in het DNA komt boven. Dit zal steeds vaker voorkomen. Ik ken een vrouw die contact met mij zocht en die in Tennessee woont. Zij heeft een kind die op een dag bij haar kwam en zei: “Mama, wanneer ik een omgekeerde nucleaire bom kan maken en het laat exploderen, dat zou het alle straling wegnemen”. Dit kind is zes jaar oud. Weet je, er zijn momenteel kinderen in Egypte die de woestijn inlopen en archeologische dingen vinden en zeggen: “Ik herinner me dat hier een bibliotheek moet zijn geweest”. En, ja hoor, ze vinden de fundering. Onze regering, die gebruik maakt van satellieten, zal dit wel weten. Maar een kind van zes kan dit niet weten. Dus de wereldmachten hebben een echt probleem. De mensen worden wakker en dat is prachtig. Onze afkomst is voor ons verzwegen en dus zullen we erom moeten vechten. Geef het niet op. Wij moeten weten wie we zijn.

Vraag: Je zei dat de reptielachtigen in onze kinderen geïnteresseerd zijn vanwege wat ze van hen krijgen, maar het is toch mogelijk dat ze met hun ontwikkelde technologie in staat moeten zijn hun voedsel te klonen, of supplementen te klonen?

Alex: Zeker. Ik vraag je naar dit denkbeeld te kijken. Wanneer is een kloon even goed als het origineel? Oké? Waar je niet bij stilstond is ja, ze kunnen klonen creëren en ze hebben menselijke klonen, maar je kunt er geen ziel in stoppen. Je kunt een organische processor in het brein stoppen, waardoor ze kunnen handelen en allerlei dingen doen, maar er is geen ziel mee verbonden. Zolang er geen ziel is, heb je geen echte emotie. Wanneer ik daar vandaan zou komen en dingen zou doen die jullie hels maakten, dan zou er een sterke emotie losbreken. De reptielachtigen zijnverslaafd aan die emotionele pieken. Het is voor een drug, want zij bezitten dit niet. Zij zijn verdoofd. Ze zitten alleen maar ‘in hun hoofd’, in een zelfzuchtige positie.

Vraag: Maken zij de kinderen bang?

Alex: Ja.

Vraag: Heb je informatie dat een licht werpt op het mysterie van zwaartekracht op onze planeet? Verdwijnt het wanneer de frequentie verandert?

Alex: De Andromedanen zien de zwaartekracht als iets dat door de straling van de zon is ontstaan. Er wordt ons verteld dat dit komt door de rotatie van de planeet om zijn as. Zij zeggen dat elk stoffelijk lichaam dat groter is dan 45 kilometer een zwaartekrachtveld bezit. Zij hebben ook zwaartekracht op hun ruimteschepen en ik veronderstel dat ze daardoor meer kunnen doen en niet voortdurend in het luchtledige zweven. Wanneer we naar een hogere dimensie gaan, denk ik dat we met een ander aspect van zwaartekracht te maken hebben dan de zwaartekracht die we nu kennen. Het zal een anders veldsterkte hebben, maar dan hebben we ook een ander fysiek lichaam.

Vraag: Zij laten een wederzijds respect en liefde zien, maar ik zou willen weten hoe zij dit doen. De tweede vraag is dat in onze samenleving al onze mythen en legenden de ‘blauwdrukken’ van onze levens lijken te zijn. Hebben zij mythen en legenden? Wanneer je die informatie aan Val zou kunnen geven, dan zou ik dat graag ontvangen.

Alex: Zij hebben geen concept van ‘mythen’. Zij noemen het geschiedenis. Ik zal dit aan Val doorgeven. Je hebt gelijk, er is veel, maar het is geschiedenis. Wij hebben de waarheid opgenomen en hebben dit in mythen versluierd, omdat wij een agenda te verbergen hebben. Hoe toon je wederzijds respect? Zij eren alle aspecten van het leven en het leven van iedereen. Want, omdat zij zo geëvolueerd zijn, bestaat daar geen misdaad. Zij hebben geen ‘laserwapens’ op hun schepen. Ze hebben niets dergelijks nodig. Alles wat ze bezitten dient om zich verder te ontwikkelen en zij werken allen aan dat doel. Zij laten niemand achter. Ik zal jullie hiervan een goed voorbeeld geven.

Er was een schip dat waarschijnlijk in 1985 neergeschoten werd. Er bevond zich een menselijk wezen in van Tau Ceti, die letterlijk te dicht bij de aarde kwam en neergeschoten werd. Ik heb begrepen dat de militairen hem hebben meegenomen naar een ondergrondse basis ergens in Noord-Dakota, waar ze verschrikkelijke dingen met hem gingen doen. Morenae vertelde me dat een Tau Ceti vloot onze planeet wilde binnenvallen, speciaal in Noord-Dakota, om deze persoon te bevrijden. Het waren de Andromedanen en de Pleiadiërs die zich ermee bemoeiden en zeiden: Nee, nog niet, het is nog geen tijd”. Dat is wederzijds respect. Wederzijds respect is niet het achterlaten van POW’s in Vietnam, omdat jullie een regering drie miljard dollars beloofden. Het is niet mannen in Noord-Korea achterlaten, omdat jullie logen en handelden in drugs en omdat jullie niet wilden dat de bevolking hier achter zou komen. Dat is geen wederzijds respect.

Dit zijn de karakteristieken waar we naar moeten kijken, want er zijn vandaag nog steeds 117 mannen als POW’s achtergelaten, maar ze zijn niet in Vietnam, maar worden in Noord-Laos vastgehouden. Er worden ook nog drie mannen uit de Koreaanse oorlog in Noord-Korea vastgehouden en onze regering weet er alles van. Veel POW’s werden voor wetenschappelijke experimenten gebruikt. Wij deden dit ook met sommigen van hun jongens, gebruikten drugs, LSD etc. Ze hebben werkelijk echt verschrikkelijke dingen met onze mensen gedaan. De jongens zijn in de Golfoorlog verschrikkelijk verraden. Lees over de Golfoorlogsyndroom door Joyce Riley. Maar jullie weten niet dat wij nauwkeurig worden gadegeslagen door sommige ongelooflijke rassen, zowel de goeden als de slechten, en zij letten op onze karaktereigenschappen. Wat we doen en wat we niet doen. Zij letten op onze eer en intentie als ras. Het gaat niet alleen maar over ‘ons’, het gaat over iedereen. Oké, we zijn verraden en wij moeten samenkomen en een weg vinden om alles te vergeven waardoor we verder kunnen. Maar in onze vergevingsact moeten we alert zijn dat dit niet opnieuw gaat gebeuren.

Nu ben ik erg moe. Het materiaal over de aardeveranderingen bevindt zich op de Leading Edge website. De meesten van jullie kennen dit materiaal al. Jullie zoeken naar specifieke data. Dat is niet belangrijk. Het komt er allemaal aan, maar het wanneer is nog niet bekend.

Vraag: Waar is de tweede zon?

Alex: Achter de zon die we zien. Deze is kleiner en ligt achter onze zon verborgen. Wanneer je op Mars bent kun je hem zien, oké? Welnu, onze planeet is versleept omdat de straling van twee zonnen na de vorige oorlog de aarde te veel zou zijn. Dus hebben ze deze versleept. Toen ik Morenae vroeg wie de aarde heeft weggehaald, was zijn antwoord dat de Pleiadiërs dit moeten beantwoorden. Dus, ik weet niet of zij toestemming hebben om deze informatie naar buiten te brengen, of dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn. Ik weet het niet. Maar, waarschijnlijk zal de aanwezigheid van een tweede zon binnenkort openbaar gemaakt worden.

Jullie kunnen niet de juiste beslissing nemen met slechts halve waarheden. Het is toch de verkeerde beslissing, of het kan zich tegen ons keren omdat we niet alle stukjes van de puzzel kennen. Van al dat weinige wat ik weet, lijkt het dat jullie gezegend zijn om naar deze school te komen en de informatie te krijgen die je nodig hebt, waardoor je anderen weer kunt onderrichten. Mensen, ik kan dit niet genoeg benadrukken. Het is van groot belang dat jullie de informatie nemen die je bezit, die jullie gegeven is om anderen te onderwijzen. Wij hebben niet veel tijd meer.

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)