Alex Collier – Verdedigen van Heilige Grond – Deel 1

Alex CollierVerdedigen van Heilige Grond

De Mondiale ET Connectie

Een lezing door Alex Collier (Hoofst. 1 /deel 1)

Hoewel veel elementen van de lezing van december 1995 in wezen niet verifieerbaar zijn, maakt de samenhang met het materiaal dat gepresenteerd werd door Drunvalo Melchizedek en dan speciaal zijn videopresentaties over de Broederschap van Licht en Duister en zijn lezing op de Michaël Conferentie in Banff, Canada in 1994, dit materiaal zo zeer interessant dat het gepresenteerd hoort te worden in The Leading Edge. Vergelijk het met ander materiaal en trek je eigen conclusies. Samen met het andere materiaal lijkt het verband te houden met de onmiddellijke toekomst van de planeet en haar bewoners.

Introductie

AC: Hallo, ik ben Alex Collier. In de afgelopen 31 jaar heb ik zoveel informatie ontvangen, dat ik jullie zou willen verzoeken je vragen op te schrijven, anders raak je deze misschien weer kwijt. Er kleven zowel positieve als negatieve aspecten aan deze informatie. Er is absoluut niets wat we niet kunnen oplossen, wanneer we de handen ineenslaan. Wat ik hiermee bedoel is dat we elkaar niet in de haren moeten vliegen. Dit is juist wat men wil proberen – ons verdelen. De problemen in de wereld die we op het gouvernementele niveau hebben, zijn het symptoom van een veel groter probleem. Ik geloof dat het Bill Cooper was, die enkele jaren geleden zei: “Wanneer je de ET’s in het middelpunt van de problemen plaatst, dit absoluut terecht is”. Ik wil de zienswijze van de Andromedanen laten zien over wat er gaande is, wie we zijn, en wat materiaal aanleveren over onze oude geschiedenis. Zij kunnen veel over onze vroegere geschiedenis vertellen.

Ik heb al 31 jaar lang contacten. Dit is niet onafgebroken geweest, maar vanaf 1985 is het dit wel geweest. Het eerste contact was op het schiereiland Michigan in een plaats Woodstock. In 1964 was ik bij een familiepicknick. Ik ging naar buiten om met neven te spelen en ik lag in het gras. Het volgende wat ik me herinnerde was dat het nacht was. Ze konden mij niet vinden. Ik was tijd kwijtgeraakt. Ik kon me niets meer herinneren tot mijn veertiende jaar. Wij gingen terug naar het terrein waar ik had geslapen. De afdruk van mijn lichaam was er nog. Mijn moeder, vader en een agent van de Michigan State Trooper bezworen me dat zij daar gezocht hadden. Ik was daar niet. Dus, dit was één van de dilemma’s. Op veertienjarige leeftijd ging ik naar bed op een normale avond in augustus. Ik werd wakker en zag mezelf op een platform. Er stonden twee mannen over me heengebogen, een korte en een zeer lange. Zij waren beide heel mooi. Op zielsniveau had ik absoluut herkend wie ze waren. De lange, Morenae, had een lichtblauwe huidskleur. Vissaeus, de kleinere, was veel ouder en zijn huidskleur was witachtig, en had veel van het blauwe pigment verloren.

De Andromedanen zijn een zeer, zeer oud ras. Waarschijnlijk komen alle menselijke rassen van Lyra. Er is veel informatie hierover beschikbaar. Billy Meier spreekt hier ook over. Het menselijke ras bestond oorspronkelijk niet in Lyra, het kwam van een andere galaxy, maar begon voor het eerst in onze melkweg te evolueren in het Lyra-stelsel.

Volgens de Andromedanen zijn er meer dan 135 miljard menselijke wezens in de 8 galaxy’s die het dichtst bij ons in de buurt liggen. Nu bevinden zich daar ook andere rassen. Sommige van die rassen hebben veel conflicten gekend met het menselijke ras en dat conflict duurt voort. Maar, er gebeuren gelukkig dingen die dat probleem zullen verminderen. Dit gebeurt eerder door filosofieën dan door andere dingen.

De Andromedanen zijn een telepathisch ras. Morenae heeft gedurende de afgelopen tien jaren geleerd zijn stembanden te gebruiken. De reden dat de nieuwsbrief ‘Brieven van Andromeda’ wordt genoemd, is vanwege de eerste woorden die Morenae tot mij sprak toen ik eens aan boord ging met een ‘andere brief’. Hij probeerde het begrip ‘ontmoeting’ te begrijpen en had geprobeerd het woord te zoeken. De Andromedanen maken zich grote zorgen over wat er gebeurt en veel schijnt te maken te hebben met wat we als ziel zijn, wie we genetisch zijn en het heeft ook te maken met de toekomst: een toekomst waarin we waarschijnlijk een andere vorm zullen hebben. Wij spreken over de toekomst tussen nu en 357 jaren na nu.

Ons Universum is een Hologram

Bij ons zullen sommigen zeggen: “Dat maakt ons niets uit, want wij zijn er dan toch niet meer”. Maar, voor zover andere buitenaardse rassen erbij betrokken zijn, zij zullen hier wel zijn. Velen van hen worden gemiddeld tussen de 1000 en 1500 jaar oud. De Andromedanen leven gemiddeld 2000 jaar. De ‘jaren’ die ik jullie geef als een tijdmeting zijn lineair, dat is enige manier waarop ik dit kan doen. Zij bezien de tijd niet op dezelfde wijze als wij dit doen. Houd dat in gedachten. Zij zeggen dat ons universum, welke bestaat uit alles wat wij doen en waarvan we nauwelijks iets weten, een 21 triljoen jaar oud hologram is. Dat beweren zij dus. Zij vertellen dat de materie dat zich in ons universum bevindt uit een zwart gat kwam. Onder elke galaxy, zeggen ze, ligt een zwart gat van waaruit alles is gekomen. Zij beschreven dit als volgt. Er was een universum dat evolueerde (wanneer zij evolueren aangeven, dan bedoelen ze dat de frequentie van dat universum verdergaat met evolueren) en toen het universum evolueerde waren er energieën die niet wilden evolueren of een stapje terug deden, omdat zij bang waren om ‘in gewicht toe te nemen’ om zo maar eens te zeggen. Deze energieën, dus ook het bewustzijn, vormden ‘energiezakken’ die ‘zwaarder’ werden. Toen het universum haar frequentie verhoogde (kleur en geluid), braken de zakken van weerstand en explodeerden. Dit scenario begint nu waarschijnlijk in ons universum, 21 triljoen jaren na zijn schepping.

Alles in ons universum, inclusief wij mensen, kwamen uit een zwart gat. De Adromedanen zeggen dat wij geen leeftijd hebben. Wij zijn werkelijk eeuwig. Je kunt dat bekijken zoals je wilt. Volgens Vissaeus en Morenae begon op 23 maart 1994 een speciale kleur en geluid zich te ontwikkelen vanuit alle zwarte gaten in het ons bekende universum. In termen van hun wetenschap, wat zeer oud is, is dit de eerste keer dat dit gebeurt. Deze energie en frequentie creëren een holografische afdruk op alle dimensionale niveaus, waarvan ze zeggen dat er elf geschapen dichtheidniveaus bestaan. Dit nieuwe holografische stempel heeft één frequentie, dat geen dualiteit kent.

Deze frequentie duwt alle dimensionale niveaus die eronder liggen omhoog. Ze zeggen dat in december 2013, de derde dichtheid, zoals wij die kennen, ophoudt te bestaan, het implodeert terwijl iedereen wordt opgetrokken. Zij van de elfde gaan naar de twaalfde dimensie. Er wordt veronderstelt dat wij van de derde naar de vierde en daarna naar de vijfde dimensie gaan. Vanuit het standpunt van de Andromedanen is de vierde dichtheid een bewustzijn. Het is de plek waar een geheel ras telepathisch met elkaar omgaat, ze zijn zich van elkaar bewust, ze voelen elkaar, ze zijn één brein, wel gescheiden als individuen, maar toch één. De vijfde dimensie is de plek waar we, vanuit de derde dimensie gezien, licht zouden zijn. Zij zeggen dat dit niet eerder dan in 2013 met ons gaat gebeuren, volgens hun wetenschap. Denk ik dat dit juist is? Ik zal het weten zodra jullie het weten, maar tot nu toe zijn ze nog niet fout geweest.

Welnu, er zijn individuele bewustzijnen verschenen in dit twaalfde dimensionale holografische bewustzijn. Zij lijken ogenschijnlijk op niets dat ooit eerder is gezien. De Andromedanen weten niet wie ze zijn, wat ze zijn en ze weten zelfs niet hoe ze hen moeten beschrijven. Maar klaarblijkelijk hebben deze twaalfde dimensionale wezens het vermogen om door alle dimensies heen te kijken en alles te zien wat er plaatsvindt. Dat is alles wat ik hiervan weet. Waarom gebeurt dit?

Wanneer dit alles gebeurt beginnen bepaalde essenties ‘gewicht te verzamelen’, omdat de stijging van de frequentie ‘alles opduwt’. De regressieve energieën beginnen ‘opgewonden te geraken’. Volgens de Andromedanen bestaat iedereen van ons op de Aarde en op 21 andere sterrenstelsels in onze melkweg uit een groep wezens, individueel bewustzijn, dat waarschijnlijk enkele triljoenen jaren geleden evolueerden naar de elfde dimensionale frequentie. Een experiment werd geboren waar wezens in een concept van tijd zouden vallen en het experiment zouden aangaan om met ons denken materie te scheppen. Zij beweren, dat waarschijnlijk een grote groep van ons in de derde dichtheid afdaalde en daar reeds een specifiek ras vonden met een zeer speciale genetische codering van 22 verschillende buitenaardse rassen. Al het leven op Aarde was hier gebracht door handelaren (de Aarde ligt langs een galactische handelsroute), onderzoekers, mijnwerkers, avonturiers, allemaal verschillende mensen. Oorspronkelijk bevond de Aarde zich in een andere baan, dichter bij Mars en bestond alleen maar uit ijs.

De Draconiërs en de Paa Tal

De Alfa Draconiërs, een reptielachtig ras, dat is samengesteld uit genetische specialisten, knoeiden met het leven, welke vanuit hun gezichtspunt bestaat als een natuurlijke hulpbron. De Draconiërs bezien de levensvormen die zij hebben gecreëerd of gewijzigd als een natuurlijk hulpmiddel. Waarschijnlijk creëerden de Alfa Draconiërs het ras van primaten, welke eerst naar Mars en vervolgens naar de Aarde werd gebracht. De primaten werd toen vermengd met veel andere rassen, 21 andere rassen, met als gevolg dat het ras van primaten wel 22 keer is aangepast. Dit ras van primaten werd uiteindelijk de Homo Sapiëns. Sapiëns zijn we allen op het fysieke niveau. Ja, ooit hadden we een 12 strengen DNA. Tien strengen werden weggemanipuleerd door een groep vanOrion om ons te controleren en onze evolutie te blokkeren. Waarom wilden ze ons beperkt houden?

De reden van de Orion groep om ons te blokkeren, was vanwege het feit dat zij ontdekt hadden wie we op zielsniveaus waren. Opnieuw, volgens de Andromedanen zijn wij mensen een deel van een groepsenergie die zij als Paa Tal kennen. Zij gebruiken het woord Paa Tal, wat tussen haakjes een Draconisch woord is, vanwege het feite dat de Draconiërs legenden bezitten over oorlogen met een ras, dat menselijke levensvormen schiepen die strijdig waren met de Draconische filosofie. De Paa Tal creëerden levensvormen die uit zichzelf konden evolueren, met de mogelijkheid zich vrij uit te drukken. De Draconiërs daarentegen schiepen rassen voor hun eigen genoegen, die alleen maar functioneerden als natuurlijke hulpmiddelen. Dus, je hebt twee verschillende filosofieën.

Welnu, de Orion groep ontdekten wie we waren door onze extreme emoties van uitersten. Wij zijn heel anders dan alle andere rassen. Zelfs de Andromedanen begrijpen niet hoe we het ene moment kunnen haten en even later liefdevol tegen iemand kunnen aankruipen. Tijdens een bezoek werd ik naar een ruimteschip gebracht en Vissaeus keek naar een monitor die in het midden van een vertrek zweefde, met een aardse nieuwsuitzending waar een politieman een zwarte man had neergeschoten en vervolgens naar hem toerende om zijn leven te redden. Vissaeus begreep niet waarom een politieman dit deed. Ik kon het hem niet uitleggen, want ook ik begreep dit niet. Zij staan versteld over het feit dat wij zo’n ongelooflijk ras zijn en dat we dergelijke vermogens bezitten en dat we zo gek zijn om onszelf te vernietigen.

Een andere keer kwam ik aan boord en Morenae keek naar de Aarde, terwijl hij alle meters gadesloeg die de atmosfeer van de Aarde analyseerden. Hij keek heel droevig en ik vroeg hem wat er aan de hand was. Hij zei: “Begrijpen zij dan niet dat dit alles er is omdat zij het nodig hebben?” Zij snappen niet waarom wij ons milieu vernietigen. Het lijkt er wel op alsof we nog een andere plek hebben. Maar dat is onjuist.

De mens heeft het vermogen om zonder technologie te scheppen

Wij hebben het vermogen – ieder van ons – zelfs nu we dit nog niet op die manier voelen, om op het spirituele niveau door de tijd te reizen, om alles te creëren zonder technologie.

De reden waarom we dit kunnen is vanwege wie we zijn en vanwege onze extreme emoties. Volgens de Andromedanen creëert ons mannelijk aspect de gedachte en het vrouwelijke aspect van ons laat de dingen gebeuren, manifesteert dit door middel van de emoties.

Welnu, de derde dimensie is ongelooflijk dicht, compact en veel buitenaardse rassen verblijven hier niet graag. Het beste voorbeeld om aan te geven hoe sterk de weerstand is – probeer maar eens je hand te bewegen door een bad vol gelatine. Zo ervaren de anderen wezens de derde dichtheid. De Andromedanen zeggen dat het bewijs van hoe afschuwelijk de mensen zijn, wordt gedemonstreerd door het feit dat we letterlijk deze derde dichtheid kunnen scheppen. Hoe traag ook deze derde dichtheid is, onze vastbesloten inspanning kan deze derde dichtheid scheppen. De Andromedanen kunnen dit niet zonder hun technologie. Deze wereld waarop wij leven helpt iedereen bij het scheppen. Wij zijn het letterlijk. Wij zijn letterlijk één. Wij creëren deze plek. Zij begrijpen dan ook niet waarom wij het willen vernietigen.

De Hiërarchie in onze Galaxy

Er zijn twee denkstelsels of filosofieën in onze galaxy. Er zijn de regressieven, dat zijn de rassen die de angst meedragen en vanwege die angst anderen willen controleren. De hiërarchie van de regressieven begint met een groep van Alfa Draconis. De Andromedanen weten niet waar de Alfa Draconis vandaan komen, maar wat zij hebben geleerd van andere dimensionale rassen is, dat iemand de Draconiërs naar dit universum heeft gebracht en hen ‘gedumpt’ heeft in het Alfa Draconis stelsel, waar ze de grootst mogelijke kans op overleven hadden.

Volgens de Andromedanen hebben de Alfa Draconiërs gedurende meer dan 4 miljard jaren door de ruimte gereisd. Zij zijn een ongelooflijk ras en hebben belangrijke dingen bereikt, maar het zijn onruststokers. Het zijn ruwe gasten en dat is een beoordeling, ik neem dit voor mijn rekening. Dit is mijn beoordeling op basis van wat ik over hen weet. De Draconiërs houden niet van de mens. De Andromedanen zeggen dat de Draconiërs geloven dat dit universum er voor hen is, dat hun geschiedenis hen leert dat zij hier gekomen zijn om dit universum te regeren. Maar, toen ze begonnen te reizen, stuitten ze op andere rassen. Zij hebben veel van die rassen onder controle gebracht door middel van genetische manipulatie.

Welnu, onze regering, die van de USA, de Orde van de Nieuwe Wereld, of hoe je deze ook wilt noemen, wil iedereen implanteren of onder haar invloedssfeer brengen. Vanuit het Andromedaanseperspectief betekent dat eigendomsrechten bezitten. Buitenaardse wezens willen deze vorm van bezit niet, want het is niet permanent. Buitenaardsen zien meer heil in de genen. Wat zij doen is binnenvallen, een ras veroveren en deze genetisch aanpassen. De genetische wijzigingen veranderen de frequentie, het geluid en de gedachtepatronen van het ras wanneer die zich in een fysieke vorm bevindt. Begrijpt iedereen dit?

Vraag: Kun je ons hiervan een voorbeeld geven?

AC: Het beste voorbeeld dat ik je zou kunnen geven betreft de Grijzen. Waarschijnlijk leken de Grijzen in het begin meer op de mens. Wat er gebeurde was, dat zij als ras 891.000 jaren geleden werden onderworpen, terwijl ze Zeta 1 en Zeta 2 verlieten om hun eigen dingen te doen. Dit gebeurt veel en op deze manier werd de Aarde gekolonialiseerd. Zij werden onderworpen door een groep in Orion die reeds genetisch veranderd was en onder controle stond van de Alfa Draconiërs. Volgens Morenae was het eerste wat deze door de Draconiërs veranderde Orion groep deed, het afslachten van bijna alle vrouwen van het overwonnen ras om het geboorteproces te controleren. Hierna gingen ze de overblijvende vrouwen genetisch veranderen, waardoor alle kinderen die daarna geboren werden ook genetisch gewijzigd waren. De mannen werden tot slaaf gemaakt, moesten in de mijnen werken en werden afgeslacht door de door de Draconiërs gecontroleerde groep, die absoluut geen respect voor het leven had. Wat wij nu over de Grijzen weten is dat ze als een natuurlijk hulpmiddel werden beschouwd.

Tijdreizen is de kans om het bewustzijn van een ras te veranderen

Welnu, mij is verteld dat de Grijzen heel graag van deze Hiërarchie bevrijd willen worden, maar zij hebben niets anders gedaan dan alleen maar hun problemen vergroten. Welnu, wij hebben jullie verteld dat de Grijzen ‘hier duizenden jaren zijn geweest’.  Volgens de Andromedanen echter, zijn ze hier pas sinds 1931. Vanwege hun vermogen van tijdreizen lijkt het alsof ze hier al duizenden jaren zijn, want zij gaan terug in de tijd. Wanneer je in de tijd terug kunt gaan, dan kan je letterlijk het bewustzijn van elk ras veranderen. Je kunt elke gebeurtenis veranderen. Dat is precies wat zij hebben gedaan. Zij zijn hierin niet de enigen. Er bestaat ook nog een groep van Sirius B die dit ook heeft gedaan. Het kostte me veel tijd om te begrijpen waarom ze dit wilden doen. Het cruciale punt is, dat ze ons willen controleren. Wij hebben dingen die zij nodig hebben. Wij hebben het voordeel dat wij in de elfde dichtheid hebben bestaan, wat betekent dat we een zeer breed terrein aan spirituele ontwikkeling achter de rug hebben en daarom is het bereik van onze emoties zo groot.

Zij willen die informatie. Maar niet alleen daarom, want de nieuwe frequentie komt binnen en de derde dichtheid begint uit zichzelf te imploderen. De Grijzen proberen hun ras te redden.

Volgens Morenae zijn er slechts 2000 echte Grijzen achtergelaten. De rest zijn klonen: organische robotten. Zij bezitten geen spirituele essentie.

Mensen, wij hebben het over een technologie die duizenden jaren verder ligt dan waar we nu zijn.

Het Ontvoeren van Mensen

De reden dat de Grijzen zoveel mensen ontvoeren is vanwege de genen. Zij proberen de rassen op één lijn te krijgen. Zij creëren hybriden, waarvan de meeste vrouwen zijn. Er zijn weinig mannelijke hybriden. Het probleem is dat ze deze zo moeilijk in leven kunnen houden, want de geest wil hier niet binnentreden. De levenskracht wil zich niet hechten. Dus, ontvoeren zij de menselijke moeders en kinderen en gaan het vitale lichaam afpellen die de energie bevat en voeden hiermee de hybriden van dezelfde afkomst. Zij proberen een ziel te creëren en dat lukt maar niet en daarom zijn ze wanhopig. Daarom gebeuren er zoveel vreemde dingen. Dit is maar één voorbeeld van de dingen die plaatsvinden. Er zit een enorm ingewikkeld complot van de Grijzen achter. Waarom wij erin toestemmen om hieraan mee te werken, ik zou het absoluut niet weten.

(Aantekening: de toestemming van de regeringen om hieraan mee te werken was een ruilhandel van technologieën die men zou krijgen om de mensen te manipuleren. Uiteindelijk was dit voordelig voor de opperste hiërarchie van de allianties voor het onderdrukken van de menselijke ‘bedreiging’.)

Dus dit werkt niet en de rassen sterven uit. Welnu, wat de Grijzen hebben gedaan, vanwege de problemen die ze hiermee hebben, is dat ze grote groepen kinderen hebben ontvoerd. Daarom verdwenen er talrijke kinderen overal op de wereld zonder een spoor achter te laten. Sommigen van hen zijn door de Grijzen ontvoerd. In Westchester County, New York, zijn de laatste drie jaren meer dan 5000 kinderen verdwenen zonder een spoor achter te laten. De regering weet wat er gebeurt, maar zijn niet in staat er iets aan te doen. De reden waarom ze hier geen aandacht aan willen besteden is vanwege het feit dat zij in eerste instantie de bastaards hierbinnen hebben gehaald. Zij hebben een ‘deal’ gesloten. Zij hebben ons verkocht en ik heb hier veel mee te maken, want ik heb vrienden die willen weten waar hun kinderen gebleven zijn.

Dit is slechts één scenario. Waarschijnlijk zijn we al 5724 jaar gemanipuleerd. Wij zijn ongelooflijk gemanipuleerd. Om het nog erger te maken, wij hebben al vrije-energie-technologie in ons bezit die achtergehouden wordt. Dus, de laatste 100 jaren hebben we voor niets het milieu verpest.

De rest van de Galactische Hiërarchie … en de rest van het verhaal

Wij zullen naar de ‘positieven’ kijken. Er zijn zó veel die ons willen helpen. Degenen onder jullie die ‘trekkers’ zijn, jullie kennen regelnummer één: je mag niet tussenbeide komen bij een evoluerend ras, tenzij je wordt gevraagd. Dat lijkt te gaan gebeuren. Zij zullen niet rechtstreeks interveniëren – dit wordt tenminste verondersteld – totdat zij specifiek worden gevraagd. De mensen met contacten hebben een reïncarnationele afkomst die teruggaat naar veel positieve rassen en om die reden wordt dit niet als een interventie beschouwd.

De Raad van Andromeda

Welnu, in onze galaxy zijn er vele raden. Ik weet niet alles van deze raden, maar ik ken wel de Andromedaanse Raad, die bestaat uit een groep wezens van 139 verschillende sterrenstelsels die bijeenkomen en bespreken wat er gaande is in deze melkweg. Het is geen politiek lichaam. Wat zij onlangs besproken hebben gaat over de tirannie in onze toekomst, 357 jaren na nu, aangezien dat iedereen beïnvloedt. Waarschijnlijk zijn zij door middel van tijdreizen in staat geweest uit te vogelen waar zich de bewuste energieverschuiving plaatsvond die de tirannie veroorzaakt, 357 jaren verder in onze toekomst. Zij hebben het met terugwerkende kracht in ons zonnestelsel getraceerd en het spoor verder gevolgd naar de Aarde, de Maan en Mars. Deze drie plaatsen.

De eerste vergadering van de Andromedaanse Raad ging over de beslissing of zij zich wel of niet zouden bemoeien met wat hier bezig is. Volgens Morenae waren er slechts 78 stelsels die hiermee voor het eerst in contact kwamen. Van deze 78 wilden slechts de kleinste helft niets met ons te maken hebben, gezien de problemen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jullie weten waarom ze dit standpunt innemen. Wij spreken over sterrenstelsels die honderden miljoenen lichtjaren van ons verwijderd zijn. Sommigen hebben zelfs nog nooit van ons gehoord.  Zij wisten alleen maar dat de vibratie van de planeet alles beïnvloedde. Zij wilden niets met ons te maken hebben vanuit hun perspectief dat de aardse mensen zichzelf niet respecteren, noch de andere mens, noch de planeet. Wat kan dan de waarde van de mensen op de Aarde zijn?

Gelukkig had de meerderheid van de raad de mening dat, aangezien de Aarde al meer dan 5700 jaren gemanipuleerd is geweest, wij een gelegenheid verdienden om onszelf te bewijzen, om tenminste het andere deel van de raad te bewijzen dat zij het fout hadden.

Dus, de Raad van Andromeda liet een instructie uitgaan dat alle buitenaardse aanwezigen zich uiterlijk 12 augustus 2003 moesten verwijderen.

(Opmerking: Is het niet opvallend dat 12 augustus 2003 ook een resonantieknooppunt is voor het Montauk Project? 1943, 1983, 2003, iedere twintig jaren. Ook in een 12 jaren progressie: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. De implicaties zijn interessant. Het jaar 2002 was ook bestemd voor de nieuwe richtdatum voor de implementatie van de Nieuwe Wereld Orde, één jaar voor het jaar 2003).

Zij willen dus dat elke buitenaardse bezoeker op de planeet, in de planeet en op de Aardse maan zich op die datum verwijderd zal hebben. De reden hiervan is dat zij willen zien hoe wij handelen wanneer we niet meer gemanipuleerd worden. Wij zijn allen gemanipuleerd geweest en mijn eerste suggestie is: gooi je TV eruit en ik bedoel dit heel serieus. Zij beïnvloeden jullie in wat je denkt, niet hoe je denkt. Wanneer je dat opgeeft word je een robot. Ik weet dat het er ruig aan toe zal gaan.

Deze vaststelling dat de ET invloed op 12 augustus 2003 zal eindigen is heel interessant, want binnenin onze planeet, 150 tot 300 kilometers onder de oppervlakte, wonen 1837 reptielen die hier al heel lang zijn, 17 menselijke wezens van Sirius B en binnenin de Aarde en de Maan zijn er 18000 Grijsklonen. De meeste van de oorspronkelijke Grijzen bevinden zich op Phobos, een van de manen van Mars, welke een kunstmatige satelliet is. Er bevinden zich ook ongeveer 141 Orion wezens in de Aarde van 9 verschillende rassen.

De Negatieve Hiërarchie liggen 932 tot 3700 jaren vóór in Technologie

Er zijn hier veel ‘slechte jongens’ die een technologie bezitten met een voorsprong van duizenden jaren op ons. De schatting is dat de technologie van de Grijzen 2500 jaar op ons vóór ligt. De Oriongroep die de Grijzen controleert hebben een technologie die gemiddeld een voorsprong heeft van 3700 jaren. Niemand weet echt hoever de Draconiërs zijn, aangezien ze ongelooflijk ontwijkend zijn. De groep van Sirius B liggen gemiddeld 932 jaar op ons vóór.

Verboden planeet Redoux

Hoe vaak hebben jullie gehoord van de Montauk technologie? Het is tijdreizen, het openen van tijdkrommingen. Waarschijnlijk is die technologie aan onze overheid gegeven door de groep van Sirius B. Er wordt vanuit gegaan dat wij die niet bezitten. Er werd verondersteld dat wij pas over 150 jaar deze technologie zelf zouden hebben ontwikkeld. Doelbewust gaven zij ons deze technologie in de wetenschap dat wij er misbruik van zouden maken. Welnu, ik kan jullie niet vertellen wat de gedachtegang was van de mensen die deze technologie kregen en ermee begonnen te experimenteren. In de afgelopen zes weken vertelde Morenae mij dat de Andromedanen een kleine aardse menselijke militaire colonne hebben gezien, die gezinnen met kinderen bij zich hadden in het Altair sterrenstelsel. Zij hebben de wezens van die planeet tot slaven gemaakt. Montauk werkt alleen maar als je de juiste coördinaten bezit. Dit betekent dat iemand hen de coördinaten van de planeet in de Altair stelsel hebben gegeven. De Andromedanen zijn hierover werkelijk ongerust. Dat is nog maar één van de problemen.

De Aardse Mens, het enige ras dat zichzelf uitroeit

Het andere probleem dat zich hieruit heeft ontwikkeld betreft de menselijke buitenaardse rassen die edelmoedig zijn. Veel rassen zijn werkelijk zuiver – zij planten zich alleen maar voort met hun eigen soort. Er heeft zich echter een dermate grote vermenging tussen de rassen plaatsgevonden, dat ze een afbraak in hun genetische codering verwachten. De Pleiadiërs zullen waarschijnlijk binnen 172 lineaire aardse jaren een genetische afbraak gaan meemaken. Voor de eerste keer in honderdduizenden jaren zullen ze geboorteafwijkingen gaan zien. De Andromedanen zelf verwachten dit probleem over 757 jaren. Welnu, er is slechts één ras in staat hen een genetische impuls te geven, waardoor deze afbraak niet hoeft op te treden. Zij zeggen dat wij dat zijn. Zij willen een voorstel doen om sommige genen van ons te lenen, maar zij kunnen dit niet. Zij kunnen niet dicht genoeg bij ons komen vanwege onze trillingsfrequentie. Zij kunnen op dit moment onze genen niet gebruiken, omdat wij momenteel de angstvibratie meedragen, een emotie die zij niet kennen. De eerste keer dat ik op één van hun schepen wandelde, rende een groep kinderen bij mij vandaan. Zij wisten dat ik op de Aarde geboren was. Wij hebben een slechte reputatie, want wij zijn het enige ras in onze melkweg dat zichzelf vermoordt, die zich tegen zichzelf keert. Wij zijn het enige ras dat in armoe wil leven. Wij zijn de enigen die andere leden van ons ras laten sterven. Wij zijn de enigen die de leden van het ras in de steek laten. Wij zijn het enige ras dat zichzelf als slaaf verkoopt. Ik hou niet van de manier waarop zij ons een spiegel voorhouden. Zij oordelen evenwel niet. Zij begrijpen gewoon niet waarom wij dit doen. Wanneer iemand een antwoord weet, dan graag. Ja, wij worden gemanipuleerd door onze overtuigingen, maar waarom geloven wij dit?

Geloven of niet geloven, dat is de vraag!

Ik heb veel vragen gesteld over de Aarde, de religies en onze geschiedenis. Morenae heeft veel moeite gedaan om deze vragen naar mij terug te spelen, te spiegelen. Een van de dingen die hij terugspiegelde was een vraag met betrekking tot de geschiedenis van een speciale religie. Zijn antwoord was: “Het is niet zo zeer een kwestie van waarin wij geloven, maar waarom wij het geloven”. Ik moest hier eens goed over nadenken en keek naar alle geloofsstelsel die ik had. Zijn ze werkelijk de mijne of zijn ze mij ingegoten, waardoor ik ben gaan geloven dat het waar is en waarop ik mijn percepties baseer of ze wel of niet waar zijn? Een andere keer voelde ik mij depressief en ik had een contact en ik besloot dat ik niet naar de Aarde terug wilde keren. Ik moest terug en ik raakte daardoor aardig overstuur.

Toen ik wegliep keek Vissaeus mij aan en zei: “Alex, de liefde die je tegenhoudt is de pijn die je met je meedraagt”. Er gaat geen dag voorbij waarop ik niet hierover nadenk, dat ik niet kijk naar iedere beslissing die ik neem en waarbij het me absoluut duidelijk moet zijn waarom ik die beslissing maak en waar dat besluit in mij vandaan komt. Op een andere keer wandelde ik met Morenaeen hij vroeg mij: “Alex, wanneer je een relatie hebt, waar komt die liefde dan vandaan? Wanneer je een relatie met je gezin hebt, waar komt die liefde vandaan? Wanneer je een relatie met het universum hebt, waar komt dan die liefde vandaan?” Wel, het meest waarschijnlijke antwoord is dat het uit mezelf vandaan komt, wat ik hem ook vertelde. Hij keerde zich om naar mij en vroeg me: “Waarom denk jij dan dat je een tekort aan liefde in je leven hebt?” Opnieuw, het heeft allemaal te maken met overtuigingen. Wanneer ze juist zijn, scheppen wij dit alles om te kijken hoe onze gedachten materie kan creëren. Dus, in essentie is alles een geloofsstelsel, of overtuiging.

De Ruimte is een Plek om je Ware Gezicht te Zien

De Andromedanen noemen ons universum bewustzijn. Ze zeggen dat bewustzijn de ruimte is die je creëert waarin je wil evolueren, groeien. Dus, met andere woorden, om te evolueren moesten we een ruimte creëren om dit te realiseren. Dat is de stoffelijke wereld. Er is een fysische werkelijkheid in elke dimensie. De vijfde dichtheid is niet gevuld met ‘fluisterende wolken’. Er is daar echte fysische materie. Het is heel anders dan wat we hier geschapen hebben, maar niettemin het blijft stof, materie.

Geschiedenis: meer een cirkel dan een spiraal

Ik wil even naar de hiërarchie teruggaan, want ik wil jullie laten zien wat het verleden en deze tijd betekenen. Ik wil jullie de overeenkomsten illustreren dat de geschiedenis zichzelf herhaalt totdat we besluiten de cirkel te doorbreken en ook dat het altijd op hetzelfde neerkomt wanneer je naar de geschiedenis kijkt. Wanneer je naar Egypte, de Sumeriërs, de Babyloniërs en de Griekse mythologie kijkt vindt je overal elementen van waarheid.

In de oude tijden had je ‘goden’. De mythologie kent vele verhalen over de ‘goden’ die elkaar bestreden, de dochter van de mens huwden etc. Door de gehele oude literatuur vindt je soortgelijke verhalen. De goden gaven hun afstammelingen, koningen of farao’s toen toestemming om namens hen te regeren, waarna ze weer door de galaxy rondfladderden. De koningen wilden niets met het ‘gewone volk’ te maken hebben, dus hadden zij hun ‘priesters’ om de informatie en de massa te controleren en rijkdommen te vergaren. De militairen hielden de massa onder controle. Wat ook de dictaten waren, de militairen zorgden ervoor dat het gebeurde. Op deze manier is het altijd gegaan, door de gehele oude geschiedenis. Wanneer je de informatie van Sitchin leest en een boek “Het Belangrijkste Verhaal dat Nooit Verteld is” door Lana Cantrell (het is nu niet meer verkrijgbaar), De Goden van Eden door William Bramley, dan zul je zien dat dit alles goed gedocumenteerd is.

De dingen veranderen, maar blijven hetzelfde

Fundamenteel hebben we nog steeds dezelfde situatie. De ET’s zijn er nog. De namen en gezichten veranderen, maar zij hebben nog dezelfde doeleinden – controle, controle, controle. Wanneer je naar de overeenkomsten met de oude tijden kijkt, heb je vandaag, in plaats van farao’s, presidenten, ministers-presidenten en koningen. In termen van priesters, heb je vandaag godsdiensten en bankiers. Degenen van jullie die onderzoek hebben gedaan, zullen zien dat geld de macht geeft aan geheime bestuurders en dat in feite elk land op de planeet virtueel bankroet is en dat kleine groepen mensen alles controleren. Deze mensen voeren waarschijnlijk de opdrachten van de ET’s uit, want hun bezoek aan de Aarde heeft slechts één doel – het afnemen van het recht op zelfbeschikking en vrije wil. Het achterliggende idee is, de dingen op de planeet zo beroerd te maken dat de massa’s zullen smeken om ‘gered’ te worden. Volgens de Andromedanen zal, wanneer je niet de eigen verantwoordelijkheid accepteert en je iemand toestaat om hier te komen om je te ‘redden’, je evolutie stagneert en niet verdergaat. Ik ben hier niet om de overtuiging van iemand onderuit te halen, ik ben hier om jullie op de hoogte te brengen wat zij hebben gezegd.

Dan heb je nog de militairen. Jullie hebben nucleaire wapens en technologieën gekregen, waarvan wij nog geen enkel idee hebben. Het verstrekken van deze technologieën aan twee of meerdere partijen is de garantie voor destructie. Dan heb je nog eens de massa. Dus, zoals jullie zien, er is niets veranderd, behalve dan dat we nu de middelen hebben om elkaar te vernietigen. De ‘goden’ waren meer dan gelukkig met dit gegeven. Daarbij kunnen ze de baan van de planeet veranderen, waardoor poolverschuivingen optreden. De technologie is er al. De Draconiërs kunnen letterlijk een zonnestelsel creëren. Zij kunnen planeten verplaatsen en manen brengen waar ze willen. Er bestaan rassen die deze technologie bezitten. De Andromedanen hebben gezegd dat, wanneer de regressieven – met de maan als hun eerste verdedigingslinie – hier niet vóór 2003 verdwenen zijn, zij een sleepstraal op de maan zullen plaatsen om het uit zijn baan te slepen. De Andromedanenbeweren dat er 100 triljoen galaxy’s in het universum zijn.

De NSA: Zwarte Monniken, Alfa 1&2 en MJ-12

Onze maan is gekoloniseerd. Mij werd verteld door Morenae dat er een continu werkende bevolking van 35000 mensen op de maan is en dat zij allen Ariër van geboorte zijn. Ik laat het aan jullie verbeelding over wat dat betekent. Er zijn geen zwarte mensen, Chinezen, Spanjaarden, Koreanen, Japanners, Italianen …zij zijn allen Ariër van geboorte. In de UFO berichtgeving, wordt ons verteld dat er veel verschillende groepen zijn. Dit onderdeel maakt mij nerveus. Volgens Morenae – en dit is de visie van de Andromedanen – bestaat er binnen de Nationale Veiligheidsdienst een groep die de ‘zwarte monniken’ wordt genoemd. Dit zijn menselijke wezens die een voortdurend contact hebben met de buitenaardsen. Morenae zei dat deze mensen dusdanig met buitenaardse geloofsstelsels zijn geïmplanteerd dat ze niet langer tot de menselijke wezens behoren. Onder de Zwarte Monniken staat een groep die de Blauwe Maan wordt genoemd. Welnu, ik heb begrepen dat deze naam af en toe verandert, maar de Blauwe Maan is de belangrijkste groep die contacten heeft met de bases op de maan. Deze groep is samengesteld uit Amerikanen, Russen, Britten en Fransen. Nu staan boven de NSA de bankiers. Het enige wat zij hoeven te doen is het voorzien van geldmiddelen. Degenen van jullie die de Federal Reserve hebben onderzocht, weten hoe gemakkelijk het is om geld te creëren.

Project Blauwe Maan

Blauwe Maan heeft te maken met de technologische ontwikkeling en dit is verbonden met wat er bezig is in de Manzano bergen, speciaal die projecten die verbonden zijn met het Departement van Energie die gebruikt moeten worden op de Maan. Onder de Blauwe Maan staat een groep met de naam Alfa 1 en Alfa 2. Het is me niet helemaal duidelijk wat Alfa 1 doet, maar ik heb begrepen dat het te maken heeft met het mondiaal verzamelen van materialen en met het zorgen dat de bevolking geen schrik wordt aangejaagd. Alfa 2 werkt met personeel. Het was hun taak te zorgen dat de 35000 mensen op de maan het soort overtuiging bezaten die zij wensten en de kolonisten op Mars hebben ook dezelfde overtuigingen die zij verlangden, zelfs als ze niet wilden vertrekken. Volgens Morenae is Alfa 2 MJ-12. Dus, MJ-12 is niet de top van de ladder, zoals wij denken, maar de onderste tree. Dit zegt Morenae althans. Ik kan dit niet verifiëren.

De Verboden Geschiedenis van onze Maan

Wij leven in een interessante tijd. Wij delen een algemene belangstelling in onze landen en onze wereld. Wij zijn tijdelijk geïnteresseerd in de nieuwe en nog niet eerder verstrekte informatie en ontdekkingen over de ruimte, totdat ons dagelijks bestaan van overleven de overhand krijgt. Ik zou jullie informatie willen geven over de Maan en ons zonnestelsel. Deze informatie heb ik gekregen van de Andromedaanse kosmonauten.

Ik hoop dat ik iets kan toevoegen aan de informatie en de verborgen openbaringen, zoals ik door mijn vrienden van Andromeda eraan herinnerd werd dat wij allen stukjes van de legpuzzel zijn. Ik bied deze visie aan als ook een stukje van de legpuzzel. Ik wil niemand hiermee tekort doen. Ik heb deze informatie geaccepteerd vanuit het begrip dat het een klein deel is van een veel groter drama dat zich in onze achtertuin en in ons huis afspeelt. Deze informatie werd gedurende een zekere periode van contacten verstrekt, zowel fysiek als telepathisch. Het nu volgende is de visie van de Andromedanen over onze Maan.

Onze Maan heeft een atmosfeer dat in veel opzichten vergelijkbaar is met die van de Aarde. In veel grote kraters op de zichtbare en de onzichtbare kant, is de atmosfeer dichter dan het zeeniveau op Aarde, wordt er beweerd. Onze Maan heeft een kleine uitgang op de noordpool en de korst is er op bepaalde plekken dunner. Het is op bepaalde plaatsen maar 33 kilometer dik en op andere 53 kilometer .

Er wordt ons verteld dat onze Maan droog is, een miljoen keer droger dan de Gobi woestijn. Volgens de Andromedanen hangt dit af van waar je bent. Zij zeggen dat de onzichtbare kant veel ondergrondse meren heeft van een enorme omvang. De irrigatie en grondvorming vindt plaats op de onzichtbare kant van de oppervlakte, maar gebeurt ondergronds op de zichtbare kant met de bedoeling deze te verbergen. Apollo 15 ontdekte en nam foto’s van wolken van waterdamp aan de verborgen kant. Dit lijkt heel vreemd en ongewoon als de Maan werkelijk nauwelijks een atmosfeer bezit. Dan zouden wolken onmogelijk zijn.

De ouderdom van de maanstof is 6,2 miljard jaar en bezit scheikundige verbindingen en chemicaliën die niet op de Aarde worden gevonden. In feite zijn er veel chemische verbindingen ontdekt die niet aan het grote publiek bekend gemaakt werden. Er zijn nog talrijke andere die we nog moeten ontdekken, aangezien onze wetenschap nog niet ver genoeg ontwikkeld is. Het maanstof kwam niet van de rotsen die zijn bergen en kraters vormen. Dit is sommige maanwetenschappers bekend. Hier wordt echter niet over gesproken, maar wel gefluisterd. Dus, waar komt die maanstof dan vandaan?

De Andromedanen zeggen dat de stof en veel rotsen van Ursa Minor komen. De locatie is een zonnestelsel met de naam (Orion uitspraak) “CHOWTA”. Dit is een binair zonnestelsel, of een stelsel met twee zonnen. Wij kennen talrijke van dergelijke voorbeelden in ons stelsel. “CHOWTA” is een zeer groot stelsel, die 21 planeten en 47 manen bevat. Van onze Maan wordt gezegd dat deze gemaakt is in de omgeving van de 17e planeet van dit stelsel.

Delen van de maankorst is radioactief. Apollo 15 ontdekte dit. In het bijzonder bij de Apennijnen bergen. Waarom was dit zo’n heet hangijzer in de berichtgeving? De Andromedanen zeiden dat dit kwam omdat er nogal wat nucleaire afvalstoffen naartoe zijn gebracht, die opnieuw gebruikt werden als brandstof voor de ruimteschepen die de wereldregering hebben gebouwd. Veel schepen die nucleaire brandstof gebruiken zijn echter verouderd geraakt. Dus, hoe is de Maan hier gebracht? Mij werd door de Andromedanen verteld dat het in de staart van een astroïde werd geplaatst die het naar dit zonnestelsel bracht. Diezelfde astroïde omcirkelt ons deel van de melkweg elke 25.156 aardse jaren. De Andromedanen hebben gezegd dat onze maan periodiek bewoond is geweest gedurende zijn geschiedenis van 1,8 miljoen aardse jaren.

De Maan is hol. Het bevat enorme ondergrondse faciliteiten, die door de ET’s en later door de mensen van de Aarde zijn gebouwd. Er zijn zeven openingen in de korst van de Maan en de ondergronds bases. Conservatieve wetenschappers hebben zich afgevraagd waarom zoveel kraters zo ondiep waren, ondanks hun afmeting. De Andromedanen zeggen, dat dit komt omdat een groot deel van het oppervlak gebouwd is op de bovenkant van een metalen huid van een ronddraaiende top van een ruimteschip, of een “gevechtsmoederschip”, zoals de Andromedanen deze beschrijven. Een voorbeeld van een ondiepe doch grote krater is de krater Gagarin. Deze krater is ongeveer 280 kilometer breed, maar is slechts 7 tot 8 kilometer diep. Gezien de schok en de omvang die de inslag op het oppervlak zou hebben gehad, zou de krater minstens 4 tot 6 keer zo diep moeten zijn. In feite zijn alle kraters hetzelfde, ze zijn te ondiep. Zij zijn in tegenspraak met de huidige wetenschap.

Veel kraters zijn kunstmatig gemaakt. De Andromedanen zeiden dat vele kraters aan het uiterste rand in feite eens als overkoepelde steden werden gebruikt en dat andere grote kraters als opslagdepots voor ruimteschepen dienden voor ongeveer 200 schepen.

De bases aan het oppervlak bestonden uit 9 overkoepelde steden met de grootte van een kleine stad. Kleine meren of vijvers waren overal over het oppervlak verspreid. De restanten van deze overkoepelde bouwsels werden ontdekt door de NSA astronauten, Russische astronauten en de NASA Apollo astronauten. Het echte militaire complex van de maan is nu ondergronds. De ingangen van deze ET en menselijke bases is aan de beide polen, het Taurus Gebergte, de Jules Verne krater en Archimedes. Dit zijn de oorspronkelijke ingangen. De zwarte overheid heeft meer openingen gemaakt en breidt momenteel het ondergrondse complex uit. De uitbreiding is bestemd voor de operatie van civiele wetenschappers en voor de militaire doeleinden voor de Wereld Orde. De Andromedanen verklaren ook dat dit een militaire buitenpost was, omdat het nodig was in ons deel van de melkweg om een opstand te beëindigen. Het personeel bestaat uit reptielachtigen, half mens/half reptiel en zij die als mens bekend staan.

Veel van de oorspronkelijke bouwwerken aan het oppervlak van de Maan werden vernietigd tijdens, wat de Andromedanen betitelen als het ‘Conflict van het Zwarte Verbond’. Dit was een veldslag tussen mensen uit verschillende stelsels die een geheime alliantie vormden en de overheersing van het Orion Rijk bevochten. Een onafgebroken vernietiging vond plaats op één kant van de Maan toen het vervoerd werd door ruimtebrokstukken. De kant die het zwaarste te lijden heeft gehad is de zichtbare zijde. De vernietiging was het gevolg van wapens, deeltjesstralers toen onze Maan zich in een baan van Mardek bevond, nu een vernietigde planeet. Onze huidige Maan was één van de twee manen die daar een baan beschreven. De tweede maan, zo werd mij verteld, is de maan Phobos. Het is ook al verwoest, evenals Venus die een maan van Uranus was. Uranus kent een overvloedig planten- en zoogdierleven. Het glas dat zo overvloedig over het oppervlak van de Maan ligt verspreid, komt van de overkoepelde steden die zich eens op gevechtsmoederschip bevonden. Ik wil hier nog graag uitleggen hoe het komt dat de maan zwaartekracht bezit. Welnu dit is een wetenschappelijke verklaring door de Andromedanen welke lijnrecht ingaat tegen de opvatting van onze huidige wetenschappen. Maar, desalniettemin, hier volgt de Andromedaanse verklaring over het verschijnsel zwaartekracht van de maan.

Onze Zon produceert een hoog doordringende straling in het elektromagnetische spectrum. Deze frequentie is gemiddeld een triljoen trillingen per seconde. Deze frequentie bevindt zich tussen het lagere deel van het infrarood en de radarband. Deze straling van de Zon veroorzaakt de zwaartekracht, niet de rotatie van de planeet. Ik zal dit nader verklaren bij het onderdeel de Holle Aarde. De Andromedaanse wetenschap claimt dat elk planetair lichaam, die minstens 44 kilometer groot is en aan de Zon wordt blootgesteld, de mogelijkheid bezit van een zwaartekrachtveld, zelfs wanneer het niet om zijn eigen as draait.

De Andromedanen hebben me verwezen naar de volgende reeks gebeurtenissen. Ze zeiden dat deze informatie opgenomen is. Tot nu toe heb ik dit nog niet gezien. Dus, ik geeft deze informatie in goed vertrouwen door, in de hoop dat het nauwkeurig is.

Toen de NSA astronauten op het oppervlak van de Maan arriveerden werden ze, samen met hun gidsen, de Grijzen, meegenomen naar de ondergrondse faciliteiten waar de restanten en skeletten van de reptielachtige wezens en menselijke wezens werden gevonden. Ook werd Orion technologie ontdekt. Deze locatie werd door de Andromedanen geïdentificeerd als beneden de krater Jules Verne. De Andromedanen zeggen, dat de omvang van deze faciliteit die verborgen lag onder de onzichtbare kant van de maan, ongeveer de grootte van de staat New York heeft.

Deze enorme ondergrondse faciliteit bevat grote meren, plantenleven van de Aarde, naaimachines voor buitenaardse uniformen, voedselopslagplaatsen en hangaars voor ruimteschepen. Ook getuigen buitenaardse geschreven teksten op de muren in de portalen hiervan. Ook werden de NSA astronauten acht gewelven getoond die afgesloten waren, maar ik kreeg geen informatie over de inhoud van deze gewelven. Kunstmatige aardse omgevingen zijn al die tijd gecreëerd om het personeel, dat door de Wereld Regering was uitgekozen, huisvesting te bieden.

De menselijke leider van deze basis of faciliteit wordt Mr.Secretaris genoemd. De baan geeft nu huisvesting aan ongeveer 36.719 menselijke wezens van de Aarde, een kleine kolonie, allen geboren Ariërs. In overeenstemming met het werk dat boven en onder de grond gedaan is om de faciliteiten uit te breiden, voorzien de Andromedanen een populatie van 600.000 in de nabije toekomst. Er is veel contact op de Maan tussen regressieve buitenaardsen en de mensen van de Wereld Orde.

Momenteel heeft de Wereld Orde 53 UFO-vormige ruimteschepen op de maan die op de Aarde zijn gebouwd. Ook zijn er andere wapens op de maan gebouwd, zoals deeltjesstralers, lasers, nucleaire bomsatellieten en antimateriewapens. Antizwaartekrachtafwijkingen op de Aarde werden gebruikt om uitrustingen en gereedschap naar de maan te sturen. Pine Gap, Australië en DiegoGarcia Island in de Indische Oceaan waren de belangrijkste lanceergebieden. Ook Siberië in Rusland is een andere locatie.

Er is aan de buitenste kant van de Maan een atmosfeer op het oppervlak gecreëerd voor een uitgebreide bewoning. Er is daar ook water, meren en begroeiing. Zij hebben er letterlijk een bewoonbaar gebied van gemaakt. Vanuit deze plek besloot de Wereld Regering in maart 1959 naar Mars te gaan. Dit ultra geheime programma was ontwikkeld en grootschalig gelanceerd door de Sovjet Unie, eenvoudig vanwege zijn natuurlijke bronnen en omvang. Zij konden feitelijk alles in het geheim doen. Bij het allereerste arriveren op de Maan, heropenden de Wereld Orde astronauten met behulp van de Grijzen de oude ondergronds faciliteit. Wij (de Amerikanen) hadden een werkende kolonie op de Maan sinds 1961 volgens de Andromedanen.

Toen de Apollo astronauten op de maan landden, is de Wereld Orde daar enige tijd geweest. Deze kennis en technologieën werden niet bekend gemaakt bij de lagere niveaus van de NASA en onze militairen. NASA werd als een gordijn gebruikt om de mensen te misleiden over wat er zich afspeelde. De astronauten werd onder bedreiging de mond gesnoerd en dat is nog steeds het geval.

Ik wil ten aanzien van dit punt een oud verhaal of een voorval vertellen, waarvan de Andromedanen vinden dat het belangrijk is. Ik ben niet in staat geweest enige informatie hierover te verkrijgen, maar omdat de Andromedanen dit specifiek naar voren brachten, meen ik dit bekend te moeten maken. In 1953 lieten aardse satellieten en radar grote objecten zien die naar de Aarde kwamen. Dit waren de moederschepen van de Grijzen. Deze tijdreizende ruimteschepen waren dezelfde schepen die gezien waren bij Venus in 1787, 1788 en 1789. In het jaar 1645 werd een grote maan bij Venus gezien, die vier keer kwam en ging. Dit was een moederschip van Sirius B. In november 1844 was het grote schip dat een deel van Mars verlichtte, een Orion moederschip. Ditzelfde schip verlichtte Mercurius in 1799. Hetzelfde schip, dat sferisch, bolvormig is, kruiste de Zon op 26 maart 1859.

Bij de clips van 29 juli 1878 waren de twee grote gloeiende lichamen, die gezien werden tussen Mercurius en Venus, moederschepen uit de Pleiaden en Andromeda, die door ons deel van de melkweg trokken.

In 1783 en 1787 waren de grote heldere lichten die op de Maan werden gezien geen vulkanen. Het waren Pleiadische moederschepen, die de creatie van een regering met eigen wetten inspireerden, de eerste op Aarde – Amerika. In de maand februari van het jaar 1894 was het enorme gefotografeerde object een gevechtsmoederschip van Alfa Draconis. Op 4 april 1892 was het schip dat het oppervlak van de maan kruiste geen grote vogel, maar het was een ruimteschip dat ogenschijnlijk vleugels had. Het was een schip van Alfa Draconis. Ditzelfde ruimteschip was voor het laatst in ons zonnestelsel 27 januari 1912.

Dames en heren, deze tijd waarin we nu leven is en zal bekend staan in onze toekomst als het einde van de onwetendheid. Wij, als een planetair ras, moeten onszelf vertrouwd maken met het denkbeeld dat de waarheid moet overleven. Wij moeten belangrijke uitdagingen onder ogen zien en, wat ook de waarheid is, wij moeten er alles aan doen om onze handen ineen te slaan. Wij zijn verscheurd, wanhopig dat we verraden zijn. Maar alsjeblieft, laten we het niet opgeven. Wij zijn in staat om helden te worden. Wij kunnen de wereld redden en onze vrijheid. Wij moeten elkaar geloven en onszelf.

Wordt vervolgt..

Vertaling: Martien