Wanderer of the Skies – September 2011

Wanderer of the Skies – 27 September 2011

Gegroet door de Federatie:

Opnieuw komen we om meer nieuws aan jullie te brengen in de dagen die voeren naar Disclosure . We hebben vaak gesproken over wat er in jullie wereld achter de schermen aan het gebeuren is. Vandaag willen we voornamelijk praten over wat er hier gebeurt bij ons, bij de Federatie.

We komen elke dag bij elkaar om over zaken te praten die vlakbij zijn over alles dat op handen is op jullie planeet. We zijn hier voornamelijk om Gaia te assisteren bij haar ascentie en als gevolg daarvan, ook alle voelende wezens op jullie planeet. Als we “samenkomen” is het niet hetzelfde als bij jullie vergaderingen, specifiek die jullie hebben met je zakenrelaties. Onze vergaderingen zijn eigenlijk bewuste raakvlakken tussen groepen die nodig zijn voor een proces tot besluiten. We verbinden ons bewustzijn gewoon met ieder van een specifiek project en bespreken wat er moet worden gedaan en komen dan overeen over hoe we dat gaan doen. Deze bijeenkomsten hoeven niet alleen met onze eigen soort van de Federatie te zijn, maar ook met andere species en andere wezens, of indien jullie hen nu Engelen of Opgestegen Meesters noemen. We verwelkomen wijsheid van iedere kant. Zoals jullie weten is dit project een massaal project, dat is ondernomen in de richting van en volgens de orde van de Schepping zelf en wij hebben die oproep vrijwillig beantwoord en zonder reserves. Maar zo’n monumentale taak heeft inbreng nodig vanuit vele afdelingen. Inderdaad we consulteren zelfs jullie, op veel niveaus over hoe de zaken lopen en wat de beste manier is om verder te gaan. Sommigen van jullie hebben weet van deze “vergaderingen” terwijl anderen dat niet hebben. Niettemin is jullie inbreng vitaal voor dit proces. Houd echter in gedachten dat jullie, als Lichtwerkers, die deze diverse boodschappen lezen, zich bewust kunnen zijn van wat er aan het gebeuren is, maar er zijn honderden miljoenen mensen in jullie wereld die dat niet zijn. Als jullie deze nuchtere waarheid zien vanuit ons perspectief, is het proces een ontmoedigend en langzaam proces.

We zijn pas kort geleden bijeen geweest om te praten over de afrondende plannen voor Disclosure. We zijn ons bewust geworden van de “duwtjes” van de Schepping zelf die tot Disclosure aandringen. Door gebrek van enig teken van jullie leiders naar het eind hiervan, van wie wij ook zien dat ze meer en meer de boel traineren, moeten wij zelf naar voren komen om deze job te bewerkstelligen. Het oude gezegde luidt: “ geef ze een vinger dan nemen ze een hele hand.” Wij hebben jullie leiders veelvoudige gelegenheid gegeven om Disclosure naar jullie te brengen en iedere keer bleven ze in gebreke. Wij hebben nu onze “drang” om het wel te doen dat van de hoogste bron komt. Er is een steeds kleiner en kleiner wordend raam van gelegenheid tussen Disclosere en jullie Ascentieproces. Dit raam moet gebruikt worden om jullie te laten acclimatiseren voor wat er nog op je afkomt en als dit venster te klein wordt, voelen wij dat er te weinig tijd is om de massale inspanningen te leveren die nodig zijn om jullie op je ascentie voor te bereiden. En daarom zal er eerder vroeger dan later actie worden ondernomen om deze onbillijkheid in orde te brengen.

We voelen nu dat de bescherming van die delen van jullie militaire groepen die naar het Licht zijn overgegaan, genoeg zal zijn om onszelf aan jullie te onthullen. We zijn ook tot overeenstemming gekomen dat degenen die willen doorgaan om ons te bevechten voldoende worden ingesloten om ons met die doelstelling door te laten gaan.

De sluier tussen jullie wereld en de veelvoudigheid aan dimensies die toegankelijk zijn voor jullie Hogere Zelf wordt dunner, en dat is meer dan jullie vermogen om de drie dimensionale begoocheling over wat werkelijkheid is, vast te kunnen houden. We komen tot een punt waar alles zichzelf in waarheid zal onthullen. We hebben ook veel verzoeken ontdekt van een nieuwe vorm van “doelbewust” gebed dat door jullie aan de Schepper werd gericht. Deze gedachte is bedoeld om de zegen van de Schepper te vragen om het proces zelf te beginnen, liever dan de zegen die al is ontvangen om het naar ons beste oordeel te ondernemen. Wij zijn blij met die gedachten omdat dit het proces, meer dan iets anders, zich zal laten ontvouwen.

Terwijl we de laatste fasen van Disclosure ten slotte plannen, zullen jullie zonder twijfel grotere en bredere vertoningen zien van onze schepen aan jullie hemelen, die meer uitdagen en die minder weg verklaard kunnen worden. Onze concentratie, voornamelijk in de derde wereld landen, zal nu gaan verschuiven naar de grote naties op jullie wereld en jullie zullen zien dat de media daar nota van neemt. Het schijnt dat sommigen van de cabal/kliek die de media beheersen opmerkzaam zijn van dit eindspel en ‘last-minute’ deals willen treffen die inhouden om zich toch op de waarheid te richten in hun respectievelijke media, en dit in te ruilen voor clementie en verzachting. Onze overeenstemming hiermee is dat dit een goed ding is, omdat dit het proces teweeg brengt dat we voor iedereen wensen.

Dit is werkelijk een verbazende tijd voor jullie. Opwindend, frustrerend, blij makend, spannend, intimiderend en opvrolijkend, alles tegelijkertijd. Met Liefde, ongeconditioneerde Liefde, kunnen jullie deze tijd doorstaan tot aan wat jullie weten dat de grootste belevenis is in jullie menselijke geschiedenis. Houd vertrouwen in het proces en weet dat wij hier zijn, we werken onvermoeibaar naar dit uiteinde. Stel je hele wezen, lichaam, ziel en geest, voor die gevuld is met Ongeconditioneerde Liefde en jullie zullen jezelf bemoedigen en de negativiteit kalmeren.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny