Wanderer of the Skies – Oktober 2011

Wanderer of the Skies – 14 Oktober 2011

Gegroet door de Federatie:

We komen weer terug om de gaten te vullen in de informatiestroom die jullie de laatste tijd hebben gekregen. Het schijnt dat meer en meer op jullie wereld aan het gebeuren is en dat die zaken waarvoor jullie je hebben voorbereid, zich in een snel tempo staan te versnellen. Zo is het ook ontworpen. Jullie bevinden je nu aan het begin van de veranderingen die plaats vinden waarover al zolang is gesproken. Dat alles zo oproerig is, komt omdat het nou eenmaal zo is.

De Illuminati hebben enige tijd geprobeerd om vast te stellen wat wij van plan waren en wat onze plannen waren voor de toekomst van de mensheid. Ze hebben op elke denkbare manier deze informatie proberen vast te stellen. Ze hebben geprobeerd om degenen te monitoren waar wij al die jaren contact mee hebben gehad; ze hebben geprobeerd om onze vaartuigen naar beneden te schieten, niet alleen voor de technologie maar ook om de kans om toegang te krijgen tot een Federatielid in de hoop om informatie “uit die entiteit te trekken” en ze hebben psychische strijders gebruikt om telepathisch “ te luisteren” naar wat onze activiteiten zijn terwijl we rond jullie wereld draaien, en van onze diverse bases. Wat dit betreft, zij verwachtten niet dat onze technologie ‘veraf kijken” kon opsporen blokkeren als we dat willen. Op elke manier hebben ze dat geprobeerd en ze zijn er niet in geslaagd.

De verjaardag/verjaring van onze “datum” die jullie drie jaren geleden werd gegeven (= 14 oktober ’08) is net voorbij. Deze datum werd om een aantal redenen gegeven. Terwijl we echt de bedoeling hadden om die datum te eren, wisten we ook dat het snel exact door de Illuminati zou worden gemonitoord en daarom observeerden wij wat zij deden als antwoord daarop en waarom ze dat deden. Meer details hierover kan nu in deze tijd niet worden gegeven. Wij zijn desondanks in staat geweest om op al de bewegingen vooruit te lopen, welke door de Illuminati gemaakt kunnen worden, gegeven de beperkte mogelijkheden van handelen.

Overal wachten Lichtwerkers en zien uit naar een uiterlijk teken dat voor de plannen uit gaat. Wij zeggen, kijk nu om je heen, want alles dat je ziet is deel van dit plan en een opvallend teken. De vernietiging van de ondergrondse bases, de grote aantallen mensen die over jullie hele wereldbol in protesten bijeen gekomen zijn tegen onrechtvaardigheid, de reflecties van de media op deze gebeurtenissen, de reacties van de elite en een veelvoud aan andere feiten zijn daar buiten al zodat jullie dat zien. Blijf je gericht houden op Disclosure op een positieve en besliste manier en het zal gebeuren.

Er zal binnenkort nog een “correctie” komen in de stroom van Gaia’s energie en dat zal ten gunste van haar weer meer energie brengen. Jullie zullen niet in staat zijn om die impact te negeren maar het komt niet uit de verscheidenheid die door mensen is gemaakt en er is geen noodzaak voor vrees of paniek. Dus blijf gebeurtenissen gadeslaan in jullie media over de behandeling van veelvoudige sightings(waarnemingen) die over jullie wereld gebeuren. Er is een subtiele verschuiving op de manier waarop dit nieuws wordt gepresenteerd. Het zal de manier beïnvloeden waarop in de nabije toekomst, grotere dingen worden besproken en uiteindelijk uitwerken als een baken voor verandering in deze zaken.

Wij denken altijd aan jullie in deze laatste momenten die voeren naar de grote veranderingen op jullie wereld. Wij zijn trots om jullie broeders te zijn en zenden jullie onze liefde.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny