Wanderer of the Skies – November 2011

Wanderer of the Skies – 7 November 2011

Gegroet door de Federatie:

Wij willen vertrouwen naar jullie brengen. Want voor de meesten van jullie is vertrouwen alles dat je hebt. Jullie hebben ons niet gezien, noch met ons gecommuniceerd, hebben geen werkelijke kennis van ons bestaan buiten deze boodschappen. Jullie zijn niet aan boord van onze toestellen geweest, of hebben geen werkelijke manier om te weten of de boodschappen die zijn doorgekomen nu van de Federatie of van spirituele bronnen of van wat anders zijn, dat ze iets anders zijn dan de fantasie van degenen die de woorden op papier schrijven. Toch accepteren jullie ze omdat je hart je vertelt dat ze waarheid bevatten die jullie ontkend hebben uit/van andere bronnen. Dit is vertrouwen. Het is niet minder krachtig voor jullie dan het voor iemand anders is van een godsdienstige overtuiging. En in die betekenis moet je altijd waakzaam blijven over wat er van ons is gehoord of van degenen die beweren dat zij ons zijn maar ook van degenen die rechtmatig deze woorden als buitenstaanders bekritiseren.

Jullie hebben het vertrouwen opgepakt voor je taak om naar voren te gaan in het nieuwe tijdperk van bestaan. Of jullie zullen gelijk krijgen in het komend jaar of zo, of jullie zullen alles dat jullie zijn moeten her-evaluren. Welke manier ook, jullie zijn ontwaakt voor een werkelijkheid voorbij je wildste fantasie. Een wereld die niet gevuld is met statische dingen maar van beweeglijke energieën die samen bestaan met jullie bestaan. Dit is de ware aard van de werkelijkheid en jullie moeten het voor jezelf uitzoeken.

Wij staan stevig in onze positie dat alles dat we jullie verteld hebben werkelijk en waarheid is. Jullie moeten accepteren wat jullie kunnen accepteren en de rest onderscheiden als je het goeddunkt. Op dit punt hebben jullie de vrije wil en de vrije keus. Alleen jullie kunnen deze besluiten nemen. Staan jullie achter een leider van een eerste wereld land waarvan we herhaaldelijk verteld hebben dat hij degene zal zijn die jullie succesvol uit de grepen van de Illuminati zal leiden, of bezwijken jullie voor de druk van de “reële wereld” en geloven jullie wat jullie vanuit die bronnen wordt verteld? Opnieuw, de keuze is aan jullie. En denk er altijd aan dat je ten allen tijde je eigen werkelijkheid zelf creëert. Laat hier geen vergissing over bestaan. Jullie hebben de leiding over je eigen bestemming. Niemand anders.

Jullie zullen binnenkort een grote vertoning zien van onze schepen in een grote stad van een Europees land als een bevestiging van ons dat wij hier zijn, we kennen jullie zorgen, we kennen jullie angsten, we kennen jullie pijn en jullie ontevredenheid. Laat dit onze mate van troost voor jullie zijn, onze vrienden. Het is altijd het meest duister vóór dat het dag wordt. Dit zou nooit een makkelijk spoor zijn geweest om te volgen maar jullie hebben het zo prachtig gedaan. We kunnen niet trots genoeg op jullie zijn. We hebben nog maar een paar kleine wegen te gaan en jullie zullen inderdaad beginnen te zien dat we ‘business’ bedoelen.

Zoals we in het verleden hebben gezegd, Disclosure zal het eerste grote gebeuren zijn dat jullie zullen krijgen om stoffelijk alles te bevestigen dat we jullie verteld hebben. We hebben de bedoeling om die op jullie drempel te brengen. Jullie hebben de opening zo sterk voor ons gesloten dat we eigenlijk heerlijk achteruit zitten terwijl jullie zelf de beheersing overnemen voor jullie eigen bestemming naar dat einde toe.

Spoedig zullendiverse wereldregeringen aanklachten aankondigen die onderweg zijn voor grote spelers in de internationale financiële markten als een reactie op jullie protesten en een antwoord op de stijgende energie van Licht die snel alle duisternis zal wegvegen. Dit zijn geen voorlopers van het bewijs en tekens die jullie nodig hebben, dit ZIJN de tekens. Stop met sluiten van jullie ogen voor wat overal om je heen, bevestiging genoeg is,.

Blijf positief in wat je zegt en doet. Denk eraan dat ieder van jullie hierin samen zit. We hebben allemaal onze rollen te spelen en ieder speelt deze uit zoals hij voelt dat juist is.

Bemoediging nu van degenen die niet zullen wankelen in het Licht van waarheid en een lange weg zullen gaan om hen te helpen die hun moment van twijfel aan vertrouwen hebben gekregen. Laat elkaar de liefde zien die je verdient en jullie zullen het gelijkelijke terug ontvangen

Wees in vrede.

Vertaling: Winny