Wanderer of the Skies – Juni 2011

Wanderer of the Skies – 29 Juni 2011

Gegroet door de Federatie:

Er gebeurt nu veel op jullie wereld, ondanks het feit dat zo velen van jullie twijfels hebben over het verdergaande proces. We kunnen jullie verzekeren dat het echt op koers zit en dat alle dingen gaan zoals we die gepland hebben.

Er zijn velen die naar antwoorden uitkijken over wat er nu bezig is te gebeuren en nog veel meer die zich totaal verpletterd voelen door het proces. Over die zaken zullen we het niet met jullie hebben. We vragen alleen dat jullie gefocust blijven op je taak die op handen is. We vragen of jullie je liefde sturen, in zijn zuiverste en meest intense vorm die mogelijk is, naar jullie leiders omdat zij praten over de laatste stappen naar Disclosure toe. Dit zal een grote beweging naar voren inspireren terwijl de kracht van jullie intentie jullie werkelijkheid zal creëren.

In de tijd die naar Disclosure voert vragen we jullie dat je zo diplomatisch en duidelijk mogelijk als je kunt, je boodschap uitdragen, zodat het grootste aantal mensen er een idee van gaan krijgen van wat er staat te gebeuren. In de dagen die volgen op Disclosure vragen we jullie om die inspanningen te verdriedubbelen, omdat de actie van Disclosure zelf jullie verzamelde schreeuw zal zijn en die jullie “in het gelijk stelt” met al jullie daden die tot aan dit moment hebben geleid.

Het is hier! en het is bij jullie! Jullie zullen het absoluut zeker weten als het gebeurt. Er zal hier geen vergissing mogelijk zijn. Onze vertegenwoordigers zijn al bij jullie en nemen hun plaats in voor de announcement/aankondiging. De “scheuren in de dam” komen nu van iedere kant met steeds toenemende aantallen en met kwaliteit van informatie.

We weten hoe moeilijk die ‘ups en downs’ in al die jaren zijn geweest over dit disclosure/ onthullingsproces. Maar de tijd is nu afgelopen en we zijn er aardig van overtuigd dat uitbraken van vijandelijkheden vanwege die aankondiging, niet zullen gebeuren, en we zijn er meer en meer van overtuigd dat die door ons kunnen worden bedwongen. De ware ‘test’ zullen jullie vermogens als Lichtwerker zijn om de angsten van al die mensen te kalmeren die er geen idee van hebben dat dit proces al zo lang onderweg was. Informatie en kennis zijn de sleutels zodat vrees de vergetelheid ingaat. Het is de toorts van Waarheid die vrees verwijdert uit het denken van het menselijk wezen. Als Disclosure gebeurt, hoef je niet op de zeepkist te gaan staan om over ons te prediken. Ze zullen dat dan al weten. Je hoeft alleen maar degenen die zich onzeker voelen of in angst zitten, te wijzen op dezelfde bronnen die jullie deze lange jaren gevolgd hebben zodat ze mogen drinken van dezelfde vijvers van kennis en informatie die jullie er zeker van hebben laten zijn dat wij goedwillend zijn.

Daarna zullen we zelf net zo diplomatiek, de wateren van Disclosure “beproeven” door duidelijk/zichtbaar te worden op meer dan duidelijke manieren. In de weken en maanden die volgen zullen we het proces beginnen van wederzijds begrip, wederzijds respect, wederzijdse vriendelijkheid en liefde. Die daden alleen al zullen de toorts van Waarheid brengen aan degenen die nu onzeker zijn. Tot dan worden jullie opgeladen met de verantwoordelijkheid van de kennis die jullie hebben. Begin door jullie resultaat de bedoeling mee te geven van Liefde en Vriendelijkheid voor iedereen.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny