Wanderer of the Skies – Juni 2011

Wanderer of the Skies – 21 Juni 2011

Gegroet door de Federatie:

Onze oproep naar de “verloren” zielen in de Illuminati is niet zonder succes gebleven. Diverse groepen hebben de overgang gemaakt naar de Onthullings overeenkomst, die de weg openbreekt voor degenen die verschanst zitten in oude manieren. Bepaalde overeenkomsten zijn bereikt die de weg plaveien voor jullie leiderschap om zeker te zijn dat hun aankondigingen die op hun tijd gemaakt zijn, zonder vergelding kan komen door deze groepen. Ons vertrouwen blijft heel hoog dat er een gebeuren zal zijn die voor jullie het proces Disclosure/Onthulling heel spoedig zal opstarten. Verlies de hoop in ons niet omdat wij de hoop in jullie niet verloren hebben. Stuur in de plaats hiervan Licht en Liefde en stuur je intentie over Disclosure zo krachtig als je kunt naar jullie eigen leiders, en dat Liefde hen optilt naar inspiratie om te ondernemen wat aan hun kant gedaan moet worden om dit proces te beginnen.

Wij hadden gehoopt dat meer video bewijs van onze verschillende ras-soorten nu al in de openbaarheid zouden zijn omdat we voelen dat het noodzakelijk is dat jullie die beelden zien om je zelf voor te bereiden op wat wij zijn. Wij onderzoeken hen die deze informatie beheersen om door te gaan met jullie campagne om deze beelden te laten “lekken”, op welke manier dan ook dat aangenaam is voor jullie om te doen, in de hoop dat dit nog kan worden gerealiseerd. We gaan door met onze eigen campagne om direct foto bewijs van ons door te laten komen via onze eigen bronnen zodat jullie die dingen uit de eerste hand kunnen kennen. Er is veel weerstand bij deze benadering van het grootste deel, maar wij hebben ons geval uiteen gezet.

Wanhoop nooit met wat je doet. Intensiveer de Liefde in jezelf zodat je die kunt sturen naar degenen in leiding die capaciteit hebben met de bedoeling dat ze moedig het proces van Disclosure/Onthulling kunnen oppakken vanuit jullie perspectief. Als dit eenmaal is bewerkstelligd, dan beloven we jullie dat we de ‘bal zullen oppakken’ aan onze kant om die opdracht te voltooien. Wees van Liefde en Licht en voor altijd met Hoop.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny