Wanderer of the Skies – Juni 2011

Wanderer of the Skies – 13 Juni 2011

Gegroet door de Federatie:

Opnieuw sturen we onze boodschap naar de Illuminati om in deze zaak hun positie te bekijken en om verstandig te worden en naar het Licht te komen. We vragen degenen van de Illuminati die de “rangen willen doorbreken”, of ze verder willen gaan naar Onthulling, ten bate van de hele mensheid, en voor hun eigen overwegingen. We zeggen jullie opnieuw dat deze daden zonder twijfel zullen werken als een matiging van het recht om in de gerechtshoven van de wereld te worden toegemeten voor alle overtredingen die tegen jullie mensen worden aangedaan. Het is noodzakelijk dat jullie je plicht doen voor je eigen ras en terug stappen van de rand van krankzinnigheid om overwicht onder ogen te zien. Jullie zullen daar geen spijt van krijgen en jullie hebben onze zegen om dat te doen. Jullie daden, hoe klein die ook schijnen zijn in het hele programma, zullen geweldige effecten op iedereen hebben.

Wij zijn nooit ver af van alles dat er gebeurt op jullie wereld en we hebben zeker de kortgeleden vergaderingen bekeken van jullie zogenoemde Bilderberg. Zij zijn zich daar ook best bewust van. Zij bekijken ook het internet zoals jullie dat doen maar anders dan de critici, weten zij waar deze informatie vandaan komt. Wij zullen stil blijven wat betreft de diverse gesprekken die gehouden zijn op deze vergaderingen en nemen een “wacht en zie”houding aan voor hun suggesties over hoe met die zaak om te gaan. Ons aanbod van Compassie, Genade en Liefde blijft voor altijd op tafel liggen. Hun daden zullen het resultaat dicteren maar het raam van gelegenheid gaat snel sluiten.

Sta klaar waarvoor jullie zover voor zijn voorbereid. We weten dat deze woorden soms afgezaagd kunnen klinken en zeker langdurig zijn voor het toekomstige, maar jullie zullen zien hoe een kleine daad van Onthulling zulke intense consequenties kunnen hebben voor jullie. Deze consequenties zijn wat al die vertraging heeft veroorzaakt omdat met elk element rekening gehouden moet worden in het totale plan. De daad zelf schijnt eenvoudig genoeg – een wereldleider die zich richt naar zijn of haar natie en een onomkeerbare verklaring over ons bestaan is gemaakt. Maar bij de nasleep van zo’n verklaring komen de onthullingen van waarheden die zich als golven zullen uitbreiden van een druppel tot een vijver maar met een aanhoudende intensiteit.

Wij omringen jullie in Liefde en Licht terwijl jullie de energieën verzamelen die jullie spoedig nodig hebben om in actie te springen om de massa’s onze aankomst te onderwijzen. Wees voor immer open met jullie hart, sta groot tegen vijandigheid, bewaar altijd Liefde en Medeleven voor elkaar omdat dezen jullie zullen leiden naar de waarheid.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny