Wanderer of the Skies – Juli 2012

Wanderer of the Skies – 21 Juli 2012

Gegroet door de Federatie:

Misschien geloven jullie het niet, maar er is veel wat er op jullie wereld gebeurt in de richting van resultaten die het goddelijke plan een lange tijd heeft voorverwacht. We zijn hier om te zorgen dat jullie door deze tijd van twijfel heenkomen en om jullie te helpen bij je missie. We begrijpen de moeilijkheid die jullie verlies van geheugen je brengt, over wie jullie zijn en waar jullie vandaan kwamen. Wij zorgen voor jullie en wij zijn hier. Terwijl jullie misschien alle daden en niet-daden niet begrijpen die op jullie wereldtoneel werden uitgespeeld, zeggen we jullie dat alles verder gaat volgens het plan dat lang geleden op zijn plek werd gezet en jullie zijn allemaal op koers.

Er zullen spoedig verslagen in jullie media komen over een grote verschuiving in energie patronen op jullie wereld die door jullie wetenschappers gemeten en waargenomen zijn.
Deze verschuivingen zijn deel van de steeds wijder worden uitbreiding van energie die jullie wereld optilt uit zijn verstrikking. Let specifiek op de graad waarin deze verschuivingen werden opgemerkt en jullie zullen de massale effecten begrijpen die deze energie heden op jullie wereld heeft.

Zoals we jullie altijd verteld hebben, komen de veranderingen die je in je wereld ziet, niet net zo als in een Hollywood film maar als een geleidelijke serie omstandigheden die zich opbouwen naar de gewenste verandering toe die het plan zal bewerkstelligen. Jullie verwachtten massale veranderingen te zien in de structuren van jullie regeringen, het banksysteem en in zaken werelden, maar dit ondersteboven gooien zou veel te ver zijn gegaan voor jullie mensen om er mee om te gaan. De veranderingen, zoals alle noodzakelijke veranderingen, zijn geleidelijk van aard en soms eerst onwaarneembaar. Toch zijn ze er en ze zijn onderweg. Hebben jullie de subtiele maar zeer krachtige verschuiving niet opgemerkt van jullie mensen richting bank kartels? Hebben jullie het langzamer gaan van Gaia’s natuurlijke rampen niet gezien? Hebben jullie de verschuiving niet gevoeld in het denken van de wereldleiders naar die zaken en gebeurtenissen die georiënteerd zijn op mensen en niet alleen gunstig werken voor de corporatie belangen? Dit zijn subtiele veranderingen waar de achter-de-schermen bewegingen, deals en daden over gingen.

Pas geleden hebben we op galactische schaal weer vergaderd om in te schatten waar wij in het proces zijn gekomen en wat er gedaan moet worden om verder te gaan naar de onvermijdelijke doelen die door het plan gewenst worden. Die vergadering, die opnieuw plaats vond op een van onze grote ruimte toestellen( – spacers). heeft geleid tot enkele interessante overeenstemmingen over onze wederzijdse situatie. De vergadering hield delegaties van jullie wereld maar ook vertegenwoordigers van de Federatie in.
Jullie mensen werden gehoord en jullie gevoelens werden als eerste in acht genomen bij deze overeenstemming. Wij zijn nu serieus begonnen om de eerste stappen te zetten van deze overeenstemming. Jullie zullen die eerste stap in de komende dagen zien in de vorm van onze overweldigende aanwezigheid aan jullie hemelen. De eerste voorhoede van de grote agenda is onderweg.

Jullie mensen zijn de verandering begonnen door de greep van de Illuminati op de wereld te begrijpen. Zij die nog aan de macht zijn met het vermogen om hier een eind aan te maken hebben zich gerealiseerd dat de weg vrij is voor hen om door te gaan en dat de weerstand van de geheime mensen verminderd is geworden naar een graad die actie in deze tijd waarborgt. Met deze moedige zetten door jullie eigen helden, en de eersten die wij in een serie stappen zullen doen in de volgende fase van het plan, hopen wij om de energie in jullie wereld voldoende te verhogen om het volgende niveau te bereiken en om de volgende fase uit te voeren die nodig is voor het doel.

Jullie zijn buitengewone menselijke wezens. Jullie hebben stevig en lang gestudeerd op de grootste van de galactische spirituele scholen, en staan op het punt om te slagen op de Harvard van leerinstellingen. Jullie diensten zijn heel hard nodig in het universum en jullie zullen met open armen ontvangen worden en met grote eerbied voor wie jullie zijn en wat jullie bereikt hebben. Blijf in liefde en wees vastberaden voor een positief resultaat. Wij, op onze beurt zullen altijd ontzag hebben voor jullie vermogens, jullie talenten, en jullie pure spirituele kracht.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny