Wanderer of the Skies – Juli 2011

Wanderer of the Skies – 6 Juli 2011

Gegroet door de Federatie:

Het pad naar Disclosure is lang en moeilijk geweest en is gevuld met tegenslagen en teleurstellingen voor iedereen die er bij betrokken is. Wij voelen jullie teleurstelling omdat het ook onze teleurstelling is. Net zo wanhopig als jullie willen wij Disclosure, wij willen contact met jullie op een persoonlijk niveau zodat we de dingen kunnen delen die we aan elkaar kunnen geven met Liefde en begrip. Wat dit betreft moeten jullie nog steeds alert blijven, omdat de tijd toch zo veel dichterbij is gekomen dan jullie je kunnen voorstellen.

De activiteiten van de Illuminati nemen steeds meer af nu meer en meer van hun gunstelingen weggaan van dat (slechte) pad naar het goede. Iedere dag zijn er meer die weigeren om te gehoorzamen. Wij zien de meeste weerstand tegen die verandering bij de Illuminati die de ondergrondse faciliteiten beheersen die verspreid liggen over jullie wereld. Zij hebben vele jaren min of meer in schuilplaatsen gewoond, raakten zo nog meer afgesloten van jullie aan de oppervlakte en werden nog stoutmoediger in hun denken dat ze onoverwinnelijk zijn. Bij deze groep ondervinden we de meeste problemen. Zij die op de oppervlakte jullie geld beheersen zijn redelijker en lieten kort geleden zien dat meer en meer concessies gedaan worden tot plannen voor Disclosure.

Een nieuwe golf energie is kortgeleden in jullie wereld ge’download’ en veroorzaakt kleine momenten van ongerustheid en rusteloosheid bij jullie. Dit is weer een volgende stap richting Ascensie die deel is van het Goddelijke plan.

Jullie media gaan verder jullie aandacht weg te trekken van het zeer prachtige en soms problematische nieuws over jullie wereld dat onderling verbonden is met onze boodschappen van Disclosure en Ascensie. Dit wordt duidelijker voor degenen die beginnen wakker te worden. Dit zal niet voor eeuwig duren en jullie ontdekken, als de tijd dichter bij Disclosure komt dat meer aandacht gericht zal worden op ter zake doende onderwerpen, meer tot ieders verrassing. Dit zal een van de vele wegwijzers zijn dat Disclosure aan het gebeuren is. Het zal gebeuren en wij verheugen ons met jullie als dit zo ver is.

Voor nu, ga verder met het richten van jullie Liefde en Intentie op degenen die de macht bezitten om dit te laten gebeuren en dit zal het proces helpen verhaasten dat een maximum veiligheid zal verzekeren voor iedereen als Disclosure plaats vindt. Als wij ervan kunnen worden verzekerd dat we zo’n niveau hebben bereikt, dan zal het startsein komen. Het is onze vurige hoop dat jullie leiders het als eersten zullen doen om jullie bereidheid aan te geven dat jullie als volk Kosmische Burgers willen worden.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny