Wanderer of the Skies – Juli 2011

Wanderer of the Skies – 26 Juli 2011

Gegroet door de Federatie

Verschillende handelingen op jullie wereld worden zorgvuldig georchestreerd naar een doel dat het openbaarmakingsproces zal laten verlopen met een minimum aan verstoring voor jullie allen. Het is van het grootste belang dat, wanneer het zover is, jullie dagelijkse routines zo min mogelijk veranderen, zodat de juiste programma’s kunnen worden ontvouwd en snel operationeel kunnen worden. Wanneer de eerste schok van de aankondiging is weggeëbd, willen wij voorkomen dat jullie in een onnatuurlijke reeks gebeurtenissen terechtkomen. Wij hebben geleerd dat jullie menselijke natuur hunkert naar het vertrouwde en daarom is het belangrijk dat het meest vertrouwde bij jullie blijft in de dagen en weken na de gebeurtenis van Openbaarmaking, zodat een maximaal aantal mensen deze kennis kan integreren in hun geloofssystemen. Momenteel werken wij met verschillende regeringen samen om gebeurtenissen op sublieme basis te orkestreren, zodat deze informatie op een geplande en goed getimede manier wordt verspreid.

Jullie zullen de komende maand een reeks gebeurtenissen zien ontwikkelen die niet alleen te maken hebben met jullie monetaire systeem (wat onze grootste zorg is omdat het jullie het meest vertrouwd is), maar ook met andere gebeurtenissen betreffende veiligheid (of de valse dreiging van onveiligheid) en aankondigingen van wetenschappelijke ontwikkelingen die velen van jullie zullen doen afvragen hoe zulke sprongen in de technologie konden worden gemaakt. Deze maken deel uit van het spel dat zich ontvouwt en dat zal leiden tot Openbaarmaking.

Er zijn velen aan boord van deze “trein” van gebeurtenissen die vroeger op de rails stonden en die proberen zijn onophoudelijke beweging voorwaarts te stoppen. Naarmate er meer beginnen te ontwaken, gebeurt het onvermijdelijke. Er is een wiskundig percentage ontwaakten die volgelingen waren van de Illuminati en deze individuen begrijpen nu hun rol in het grotere geheel. Als de wereldrechtbanken deze mensen berechten, zal hun ontwaken zelf de grootste verzachtende factor zijn voor hun genade.

Neem moed en ga door met jullie missies, individueel en samen. Dit zijn werkelijk de meest opwindende tijden. Onthoud ze zo goed mogelijk, want jullie zullen er vaak op terugkijken en de momenten willen herbeleven die voorafgingen aan de gebeurtenis van de Openbaarmaking en, uiteindelijk, als de zaken daarna in een stroomversnelling komen, naar Ascensie. Het heeft een zekere “Hollywood aantrekkingskracht”.

Wij zullen ons meer en meer in jullie luchtruim vertonen en wij hebben zelfs nog nauwere gebeurtenissen dan gepland in de komende tijd als een manier om voort te bouwen op de langzame vooruitgang die wij hebben bereikt in het acclimatiseren van de mensen aan onze aanwezigheid. Dit zal steeds nauwere “fly bys” inhouden en een grotere helderheid van onze schepen, zodat men ons niet meer kan ontkennen. Dit is allemaal al lang geleden gepland en naar onze inschatting gaat het goed vooruit. De tijd nadert en we raken steeds meer opgewonden voor onze reünie. Wij zullen jullie met open harten begroeten en met Liefde en bewondering voor jullie ongelooflijke veerkracht in het aangezicht van zoveel tegenspoed.

Wees in vrede.

Vertaling: Martien