Wanderer of the Skies – Juli 2011

Wanderer of the Skies – 22 Juli 2011

Gegroet door de Federatie:

De tussenruimtes tussen de ramen voor gelegenheid tot Disclosure worden steeds korter na elke keer als een van die momenten voorbij is. Net als de tijd waarin we jullie kunnen laten acclimatiseren voor Ascentie, ook korter wordt, zo zijn ook deze intervallen.

Toch is er nog een volgend raam van gelegenheid dat binnenkort komt. Of jullie leiders hun voordeel doen met deze gelegenheid dat is geheel aan hen. Maar, ze kunnen niet langer meer doorgaan met tijd verspillen die verschaft wordt door onze vertegenwoordigers die tussen jullie in werken.

Wij hebben jullie hele wereld doorzocht en de duisternis wordt steeds zwakker terwijl meer en meer Licht jullie op elke wijze voldoende van energiebronnen voorziet. We hebben de laatste weken alleen sporadische gevallen ontdekt van het gebruik van chemtrails, en van technologieën die het weer veranderen en andere instrumenten van de Illuminati. Wij denken dat jullie leiders deze momenten moeten aangrijpen om gepast te handelen en de aankondiging doen om jullie in een nieuwe tijd van zijn te brengen.

De wereld zal na die aankondiging niet in een nacht veranderen voor jullie. Het is alleen een drempel die moet worden overgegaan met de erkenning dat al jullie werk, jullie geloof in de missie van Liefde, niet vergeefs is geweest. Er zal eerst heel weinig drastisch veranderen, maar er zullen steeds toenemende cirkels van verandering zijn die vanuit deze aankondiging op alle niveaus zullen uitstralen.

Wij zullen doorgaan ons te richten op de stappen die tot Disclosure voeren, en aan anderen de lessen overlaten betreffende dat grote gebeuren in de menselijke geschiedenis, jullie ascentie samen met Gaia in de hogere rijken van bestaan. Daar de laatste tijd relatief rustig is geweest voor de Disclosure zaak, voelen we een bepaald raam van gelegenheid opengaan en willen jullie opnieuw voorbereiden voor deze mogelijkheid.

We kennen de vermoeidheid door de cyclus van voorbereiding, opwinding en verwachting en het neergeslagen zijn als jullie zien dat wat moet komen weer niet is gebeurd. Toch is dit onvermijdelijk.

Het enige onderscheid is hoe jullie de tijd meten om daar te komen. Wij zien dit als een nanoseconde in de grootsheid van tijd die tot dit moment heeft geleid. Jullie zien elke tweede seconde voorbij kruipen zoals uren en dagen. Jullie werden door de Illuminati geconditioneerd om directe bevrediging/beloning te krijgen voor alle dingen. Wij begrijpen die gevoelens wel. Maar we begrijpen ook en we bewonderen ook jullie geweldige veerkracht voor de cycli die jullie hebben ondergaan en jullie voortdurende geloof in het proces. Jullie hebben onze uiterste eer en respect.

Wij eren jullie en je missie en staan klaar om jullie bij te staan als de tijd komt. Blijf druk houden voor Disclosure door Liefde en bedoelde gedachten voor die leiders die in staat zijn om de aankondiging te maken die jullie voorbij deze drempel trekt. Geniet van het proces en ga door om elkaar ongeconditioneerd lief te hebben.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny