Wanderer of the Skies – Juli 2011

Wanderer of the Skies – 14 Juli 2011

Gegroet door de Federatie:

We zijn terug om ontwikkelingen met jullie te bespreken.. Ten eerste willen we er op wijzen dat we het afglijden van vertrouwen voelen bij velen van jullie die al zo lang met deze zaken zijn omgegaan. Het is makkelijk om je vertrouwen te verliezen en nogal begrijpelijk. Het is voor jullie soms heel moeilijk om te bepalen wat waarheid is en wat niet, specifiek degenen die nog niet het voordeel hadden om direct met ons te communiceren. Gebruik je hart om de Waarheid te onderscheiden, om vast te stellen of we hier zijn, en of waar wij over spraken met jullie ook zal gaan gebeuren. Alleen jullie kunnen de keuze maken om met je pad door te gaan. Wij zijn desondanks met/bij jullie en deze processen zullen toch gebeuren.

Er is zeker een rustiger energie in de laatste paar dagen, die over jullie wereld is neergedaald en de pogingen van de Illuminati om te ontwrichten worden minder en zeldzamer. We hebben talloze gunstelingen van de Illuminati zich naar het Licht zien keren, òf door waar begrip van het proces òf door de erkenning dat er vergelding zal komen. Deze houding is niet anders dan die van de Nazi’s aan het eind van de Tweede Wereldoorlog toen zij zich realiseerden dat ze verantwoordelijk zouden worden gehouden voor hun gruwelijkheden. Dit zelfde gevoel is nu doorgedrongen bij de gunstelingen van de Illuminati en meer en meer weigeren nu om hun bevelen op te volgen, hopend op wat genade als de onvermijdelijke gerechtelijke onderzoeken plaatsvinden.

Jullie planeet is letterlijk omgeven met toestellen uit alle hoeken van het universum omdat alle wezens wedijveren om plaatsen op de eerste rij voor de grootste show in de galaxy. Jullie wereld is lang hoog gewaardeerd als een van de beste spirituele scholen in het universum en er werd zeer gezocht om in deze Universiteit binnen te komen. Nu, jullie zitten op de rand van een school-brede graduatie, en jullie staan in het middelpunt voor de familie die uit alle delen van het universum zijn gekomen om de ceremonies voor de geslaagden bij te wonen.

Weet, als jullie leiders het binnenkort niet eens worden over een aankondiging van Disclosure(Onthulling), wij dat zelf zullen doen namens hen, daar de tijd waarin jullie acclimatiseren moeten voor de veranderingen die nodig zijn voor Ascentie, iedere dag korter wordt. Jullie zal de Waarheid gebracht worden zodat je die zelf ziet. Jullie taak als Lichtwerkeres zal zijn om de boodschap zo ver en vaak mogelijk te verspreiden opdat iedereen de Waarheid zal kennen en de angst zal verdrijven die onvermijdelijk omhoog zal komen door onze onthulling.

In de totale omlijsting van tijd zoals jullie die kennen, is dit maar een korte wachttijd voordat het proces kan beginnen. Ga door vertrouwen in ons te hebben zoals wij dat in jullie hebben. Ga door met jullie toewijding aan het Licht, aan Liefde en aan elkaar. Jullie zijn werkelijk grootse en krachtige spirituele wezens.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny