Wanderer of the Skies – Januari 2012

Wanderer of the Skies – 12 Januari 2012

Gegroet door de Federatie:

Wat moet komen te gebeuren wordt heden, achter gesloten deuren besproken op de hoogste niveaus van jullie wereld regeringen, door afgezanten van diverse andere regeringen over de wereld. Terwijl de tijd dichterbij komt voor het onvermijdelijke, zijn jullie leiders zich bewust dat ze het tij voor Disclosure (Onthulling) dat over jullie planeet veegt, niet kunnen keren of stoppen. Ze weten dat ze of door dit tij worden weggespoeld of moeten besluiten om de teugels op te nemen en Disclosure van henzelf te maken. Hun vermogen om over dit onderwerp te wauwelen verbaast ons, evenals we hen in zichzelf zien vechten voor een algemene grond. Als dit eenmaal is bereikt, trekt iets onvermijdelijks hen weer terug en het proces begint weer helemaal opnieuw. Wij zitten op de achtergrond voor wat moet worden gedaan, als dit niet door jullie eigen mensen wordt gedaan.

Er zal jullie binnenkort nieuws bereiken over een “nieuw” wetenschappelijke ontwikkeling in het veld van wat jullie genoemd hebben de ‘zero point’(nulpunt) energiesystemen. Dit wordt aangeprezen als iets theoretisch, maar in werkelijkheid is het een functionerend model van een werkelijk energie apparaat dat al lang geleden werd gemaakt en dat nu alleen wordt vrijgegeven. Er zullen interessante ontwikkelingen komen in jullie wettelijke veld van patent beschermingen. Het “nieuws” over deze doorbraak zal zorgvuldig worden bekeken door degenen aan de macht om te bepalen welk soort inslag zo’n onthulling maakt op de mensheid als geheel.

De koningin van Engeland heeft de beheersing afgestaan over een factie van de Illuminati, aan een groep bij wie onze bondgenoten privileges hebben ‘geconsulteerd’ (geraadpleegd). Dit betekent op lange termijn dat deze factie meer open gaat staan voor veranderingen die nodig zijn om Disclosure te beïnvloeden en het loslaten van de greep die de cabal (kliek) heeft over de mensen. Dit was een onderhandelde “vrede” die ontstond na vele, vele maanden stellingnames (standpunten) aan alle kanten. Wij hebben vertrouwen dat dit weer een volgende blokkade is die succesvol werd verwijderd naar het onvermijdelijke.

Jullie zullen een lichte toename hebben gemerkt in de sightings (zichtbaar zijn van UFO’s) de laatste tijd, alhoewel de sighting die het tot jullie nieuws heeft gebracht van meer spectaculaire aard is geweest. Dit staat op het punt te veranderen. We zitten nu in een volgende fase van het Disclosure proces waarin de onthulling van onze toestellen aan jullie wat meer uitgesproken zullen worden.

Kortgeleden werd een grote vergadering van alle facties van de Federatie gehouden. Dit was een heel groot gebeuren, niet alleen van aantallen maar ook van belangrijkheid. Het was de laatste voorbereidende vergadering van allen die betrokken zijn om het over ieder detail te hebben van de komende gebeurtenissen, inclusief politieke, sociale, godsdienstige, emotionele, mentale en stoffelijke inschattingen van Disclosure. Deze vergadering werd gehouden aan boord van onze grote ruimtetoestellen, een levende machine die zo groot is, wat jullie begrip van constructie geheel in de schaduw zou stellen. Alhoewel de stoffelijke ruimte niet echt nodig was voor dit proces, omdat wij telepathisch veel van deze zaken al hebben besproken, van tijd tot tijd komen we stoffelijk bijeen om zaken beter op te lossen en waar op die manier beter mee kan worden omgegaan. Bij deze vergadering waren ook aarde mensen vertegenwoordigd, die hun stem lieten horen over opinies van komende gebeurtenissen en wier meningen ten zeerste werden geacht.

Alhoewel jullie veel tegenslagen hebben gehad in al die jaren, zijn we opgewonden door de vooruitzichten van de komende maanden en wat er allemaal voor ons allemaal wacht. Zet jezelf er toe om opnieuw je blijdschap/opwinding te voelen voor de tijd waarin je verkoos te leven en de wijze waarop je bent ontwaakt voor de waarheid. Jullie gedachten zullen golven creëren die zullen werken als bakens voor de waarheid en deze waarheid zal krachtig naar jullie terugkeren.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny