Wanderer of the Skies – Februari 2012

Wanderer of the Skies – 18 Februari 2012

Gegroet door de Federatie:

Vandaag spreken we over een versnelling die op ieder niveau van jullie werkelijkheid gebeurt. Het is geen ‘versnelling’ van tijd als jullie dat misschien denken. Soms is het gewoon een manier van jullie waarneming en niet van de “werkelijkheid” van de tijd zelf. We spreken eerder over een versnelling van alles dat in de grond het weefsel van werkelijkheid van jullie wereld is.

Er worden grote geluiden gehoord aan jullie hemelen. Die zijn echt, ze gebeuren, en ze zijn deel van dit versnellingsproces. Het wordt zeer duidelijk voor iedereen aan de macht dat alles wat ze gezien hebben in de technologieën van hun tijd, werkelijkheid wordt rondom hen. Die geluiden zijn weer een volgende niveau van ontwikkelingen naar het proces dat de blijvende veranderingen zal brengen waar jullie op gewacht hebben. Maar deze veranderingen zullen niet met enorme sprongen komen. Ze zullen geleidelijk komen, maar onmiskenbaar.

De versnelling zal ook de manier beïnvloeden die er op ieder niveau is in jullie werkelijkheid. Jullie zullen meer en meer merken en minder en minder woorden spreken om een bedoeling over te brengen. Jullie technologieën die jullie helpen bij communicaties ondergaan ook veranderingen van zichzelf. Weer een “doorbraak” technologie zal weldra aangekondigd worden die de radiogolven zal beïnvloeden die gecommuniceerd worden over de planeet.

Schepping door gedachte in de stoffelijke werkelijkheid wordt ook beïnvloed door de versnelling. De tijd tussen de schepping van de gedachtevorm en zijn manifestatie in de 3de dimensionale werkelijkheid is zodanig korter geworden dat jullie nu in staat zijn om de intenties te manifesteren op een meer effectieve schaal. Dit zijn enkele voordelen van hoger dimensionaal bestaan die jullie kant uitkomen.

En terwijl deze veranderingen vast worden in jullie werkelijkheid en jullie collectieve denken zich aanpast zodat ze “natuurlijk” en “allerdaagse” gebeurtenissen worden, kunnen wij ons proces van Disclosure/Onthulling ook beginnen. Veel zaken moeten binnenkomen in het spel zodat deze dingen kunnen gebeuren. Wij maken ons gereed voor de volgende fase van onze geplande strategie voor onthulling. Dit brengt veel meer dingen met zich mee dan hier kan worden uitgelegd. Maar jullie kunnen een meer persoonlijke benadering naar ons bestaan verwachten dan jullie gewend waren in het verleden. De rest zal zichzelf wel ontvouwen.

Verwacht een grote aankondiging in de financiële markten die, ten eerste, geen betrekking lijkt te hebben tot iets wat jullie gevolgd hebben. Het zal uiteindelijk bewijzen de inleidende schreeuw te zijn die de eerste van veel veranderingen in grote gebieden van jullie werkelijkheid zal beginnen met een waterval van gebeurtenissen die de norm zullen worden voor de komende maanden.

Houd altijd je hart en je liefde voorin je denken. Draag ze uit en ze zullen terugkeren om jullie te koesteren en te beschermen door deze moeilijke tijden heen. Wij blijven altijd in bewondering voor jullie en je vermogens. Wij zijn maar een gedachte ver weg.

Wees in vrede

Vertaling: Winny