Wanderer of the Skies / Augustus 2011

Wanderer of the Skies – 2 Augustus 2011

Gegroet door de Federatie

Er is momenteel een subtiele Onthulling bezig die nogal veelbelovend is door zijn mogelijkheid om naar de aankondiging te voeren die ondubbelzinnig zal zijn voor iedereen op jullie planeet. Let zorgvuldig op de effecten terwijl die uit de bron voort rimpelen.

Wij willen een vermoedelijk scenario klaarleggen voor Disclosure (Onthulling) terwijl die op jullie planeet plaatsvindt. Na de “Grote Aankondiging” zal er een tijdje zijn, enkele dagen tot meer dan een week, waar officieel maar weinig over het onderwerp wordt gezegd. In deze korte tijd kan de grootste angst en onbegrip zich verspreiden. En ook in die tijd zal jullie allemaal gevraagd worden om jullie deel te doen om je zin van evenwicht en rust te handhaven, door dit bijvoorbeeld langzamerhand bij iedereen binnen te brengen die anders misschien in paniek zou raken. Terwijl de officiële kanalen, in dat tijdskader, beetje bij beetje informatie zullen gaan uitzenden, zal er niet nog meer van enige impact worden vrijgegeven. Maar, dit zal de media en anderen niet stoppen om te gaan speculeren, te gissen en vrees te zaaien. De eerste aankondiging zal duidelijk maken dat er geen vijandelijkheid is bedoeld, maar zij die opspringen door speculaties die op angst zijn gebaseerd, zullen niettemin hard aan het werk zijn.

Na die korte periode ná de aankondiging, zal een tijdtabel gebracht worden door de leiders van jullie wereld voor een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Federatie. Wij hebben zorgvuldig een groep geselecteerd die de eersten zijn om een open contact met jullie te hebben. Die groep zal hopelijk veel angst verdrijven die de mensen hebben wat betreft onze aanwezigheid, onze motieven en onze technologie als het jullie veiligheid betreft. Deze groep zal aan alle media worden gepresenteerd en zal beschikbaar zijn voor ieder soort vraag of alle vragen die gesteld worden. Er zal geen onderwerp niet worden toegestaan, niets geheim worden gehouden, er zal geen heimelijk motief zijn. Wij wensen eenvoudig dat iedereen toegang heeft tot de waarheid die wij zijn.

Duidelijk is dat de groep, voor het Eerste Contact, er menselijk uit zal zien daar dit de minste impact, emotioneel en mentaal zal hebben op jullie soort, het mensdom. Alleen later, als de meeste mensen onze verschijning en bedoeling hebben verwerkt, zullen degenen naar voren komen die andere verschijningen hebben, die er dus anders uitzien. Wij hebben geen tijdschema vastgelegd voor het contact van deze tweede groep met jullie. We willen liever eerst jullie reactie inschatten bij het Eerste Contact, voordat we besluiten wanneer dat het best is om dit optreden te laten gebeuren.

Zeer waarschijnlijk na het Eerste Contact, zal onze dé-cloaking, onze onthulling, komen terwijl we geleidelijk aan jullie onze schepen laten zien op een meer open en ongesluierde manier. Deze dé-cloaking (onthulling) zal eerst op grote afstand gebeuren, maar er zal toch geen verhulling nodig zijn om pogingen van Illuminati om hen neer te halen te omzeilen. Na deze eerste dé-cloaking zal er steeds meer dichtbij (fly-bys) overvliegen komen en afhankelijk van jullie reacties en jullie staat van geest, kunnen we misschien enkele van onze grotere ruimte vloten onthullen. Dit zal een besluit zijn dat uitsluitend genomen wordt vanwege jullie progressie, omdat wij ons heel bewust zijn dat Hollywood jullie geesten heeft geprogrammeerd om ruimte toestellen van deze grootte te associëren met vijandelijkheid.

Als eenmaal de eerste contacten gemaakt zijn, zullen we langzaam aan beginnen om naar beneden te komen, niet naar jullie leiders, maar naar jullie massa’s, omdat jullie het zijn waar wij allermeest contact mee willen leggen. Wij zullen dit eerst doen daar waar wij voelen het meest welkom te zijn, zodat anderen, die meer aarzelen en die meer sceptisch zijn, dit op “veilige” afstand kunnen zien en gadeslaan wat er gebeurt. Wij zullen jullie dan aan boord uitnodigen om onze technologie te bekijken, en jullie vragen beantwoorden over elk onderwerp (er zijn geen belemmeringen) en in het algemeen genieten van onze wederzijdse vriendschap.

Als verdere dingen zich ontvouwen met jullie leiders, en als de plannen die reeds voor jullie zijn ontwikkeld, economisch, wettelijk en sociaal, op hun plek zijn gezet, dan zal het zichtbaar worden van ons meer algemeen worden en zullen we de waarheid beginnen te verspreiden over deze tijd en wat dat betekent voor jullie menselijke soort en voor het Ascentie proces. Dit, ons ware doel voor jullie, zal zich ontvouwen als een natuurlijke consequentie van dit contact.

Deze informatie zal voor enkelen overweldigend zijn, verblijdend voor anderen, verbijsterend voor velen. Waarheid op deze schaal zal sommigen van jullie in een bijna-verstarring brengen als jullie proberen om op een rij te krijgen wat er gebeurt. Natuurlijk zullen we iedereen bijstaan die hulp nodig heeft bij die aanpassing, spiritueel, mentaal of emotioneel. Onze hulp wordt vrijelijk gegeven met Vreugde en Liefde.

Wij geven jullie deze informatie zodat jullie je overeenkomstig kunnen voorbereiden. Als de tijd komt, zullen de dingen erg snel gaan en wij willen dat jullie zo voorbereid mogelijk zijn als maar kan. Net als soldaten in oorlogstijd, kunnen jullie je zo veel mogelijk voorbereiden, maar zijn nooit werkelijk klaar voor de gebeurtenissen die zich ontvouwen. Wij staan klaar om jullie te leiden, in Liefde en diepe bewondering voor jullie, onze broeders en zusters.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny