Wanderer of the Skies – Augustus 2011

Wanderer of the Skies – 31 Augustus 2011

Gegroet door de Federatie:

Wij hebben wat tijd genomen na onze laatste communicatie omdat we heel erg druk geweest zijn de laatste tijd.

Er is een geweldige hoeveelheid activiteit aan onze kant omdat iedereen zich gereed maakt voor een ongewoon groot evenement. We blijven opgewonden en zijn verwachtingsvol over de gebeurtenissen die op jullie wereld plaatsvinden. We hebben nu gelegenheid om jullie wat dit betreft op de hoogte te brengen.

De recente gebeurtenissen in de Amerika’s hebben zonder twijfel velen van jullie zich laten afvragen wat er zich heeft voorgedaan. We ontdekten het gebruik van chemtrails en andere methoden om, wat oorspronkelijk een natuurlijk gebeuren was, een orkaan, zich te laten uitbreiden en zijn pad te verleggen. Wij namen onze stappen om de woestheid van dit gebeuren te verminderen maar erkennen ook jullie inspanningen, die nogal effectief waren, om de impact te verminderen door de kracht van jullie gedachten. Terwijl er grote verwoesting was, was toch het grootste gedeelte deel van de natuurlijke wereld en was nodig voor Gaia’s transformatie.

Wij hebben veel “debatten” gehad over wat er precies wel of niet moest worden openbaar gemaakt aan jullie via onze gesprekken. We erkennen jullie wens om geen data meer door te geven betreffende Onthulling omdat dit eerder de menselijke spirit neigt te verzwakken dan te versterken, temeer daar we zelf niet zeker zijn over de absolute zekerheid van het resultaat van deze evenementen. Onze gesprekken gingen ook over wel of niet voor-zeggen van door de mensen gemaakte of natuurlijke evenementen die op jullie wereld plaats vinden. We hebben op dit moment besloten om deze zaken niet openbaar te maken voordat ze gebeuren behalve als die op een of ander manier passen in een uitleg die nodig is voor jullie

Jullie zullen zonder twijfel een betekenisvolle toename hebben gemerkt in de verschijning van onze schepen aan jullie hemel, in alle hoeken van de wereld, en soms werkelijk in grote aantallen. Dit zal doorgaan en zelfs meer worden in grootheid en frequentie. Wij brengen zo veel mogelijk mensen tot de gewenste instelling voor ons bestaan om ze voor te bereiden op het onvermijdelijke. Een sleutel deel van het Illuminati boeven element heeft kortgeleden het “Licht gezien” en maakte een geheime deal met degenen die al een machtsverschuiving ‘regelen’ welke al onderweg is in veel van hun essentiële functies. Dit kan helpen om het pad naar Disclosure gladjes te maken.

Sta klaar voor het onvermijdelijke. Focus je op je taak die op handen is terwijl de zaken zichzelf aan jullie onthullen. De subtiele Onthulling waar eerder over is gesproken zal nu plaats maken voor een veel duidelijker en krachtiger vorm van Onthulling die gaat komen. Wees aardig voor elkaar in deze moeilijke tijd.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny