Wanderer of the Skies – Augustus 2011

Wanderer of the Skies – 10 Augustus 2011

Gegroet door de Federatie:

We hebben de effecten van de Illuminati in korte tijd zo veel zien verminderen dat het bemoedigend is voor de aankondiging van Disclosure. (= Onthulling) We nemen waar dat de laatste “instandhoudingen” feitelijk militaire schelmen operaties zijn van diverse van jullie regeringen die hun greep van de macht niet willen afgeven. Sommige ervan zijn fundamentalistische religieuze overtuigingen, dus worden wij als een grote bedreiging voor hen gezien in plaats van verbondenen die we zijn voor de mensheid. Deze groepen, die nu niet verbonden zijn en apart opereren, bekijken deze channelingen om te bepalen welk voordeel ze over ons kunnen krijgen. Ze kunnen zich nooit de uitgebreidheid en de aard van onze technologie voorstellen. Zij zijn de ontvangers geweest van technologie die hen met de jaren door de paplepel werd ingegoten door diverse egoïstische soorten en zij geloven dat die technologieën het “einde” is van wat daar buiten is tussen de verschillende rassen van wezens in dit universum. Zij vergissen zich droevig genoeg met dit geloof. Hen werden maar kleine hoeveelheden onsamenhangende technologieën gegeven voor de ‘eigen veiligheid’ van die rassen. Het raakt nog niet eens het topje van de ijsberg van het niveau van onze technologische mogelijkheden.

Zoals wij besproken hebben met jullie, in alle gebeurtenissen die ooit gebeurd zijn hebben wij toegang met onze technologie. Die technologie is eigenlijk beschikbaar voor deze schelmen groepen en worden heden door hen gebruikt. Wij kennen iedere beweging die deze boevengroepen maken, waar ze hun volgende actie willen uitvoeren, en wat hun uiteindelijke plannen zijn. We hebben aan jullie gedemonstreerd hoe makkelijk het voor ons is om jullie nucleaire wapens uit te schakelen, om raketten te ontmantelen die aan hen zouden worden gegeven, welke anders militaire acties uiteen zouden rukken. Wij wijzen jullie op deze dingen niet om onze sterkte over jullie aan te prijzen, maar om jullie te laten weten dat wij op ieder moment door geweld jullie planeet hadden kunnen overnemen als we dat gewild hadden. Maar dat is onze bedoeling niet. Wij zijn hier uit Liefde en zorg voor jullie, onze broeders en zusters. Daar sommigen van jullie ‘dit snappen’, zijn er anderen, zoals deze boeven groepen die ideologieën hebben die hen blind maken voor die waarheid.

Als deze boeven elementen aan de tafel komen om deel te worden van overeenkomsten waar zoveel anderen van de Illuminati al in hebben berust, dan willen we het als veilig beschouwen dat we gaan onthullen. Deel van de voortdurende vertraging van Disclosure is vanwege deze instandhouding. Onze diplomatische teams zijn in contact geweest met vertegenwoordigers van deze groepen maar het is moeilijk om deze zaken met hen te bespreken.

Als er meer onrust groeit op jullie wereld, zullen zorgen en angst voor velen de dominante gedachtesoort worden. Deze dominante gedachte zal jullie planeet overnemen behalve als jullie, die al zo lang zijn voorbereid, deze emoties met Liefde en Medeleven ongedaan zullen maken. Het is jullie verantwoordelijkheid om deze waarheden naar zoveel mogelijk mensen te sturen als jullie kunnen. We stellen voor dat je heel natuurlijk praat over deze dingen alsof iedereen er alles van wist. Op die manier wordt het ijs gebroken en een diepere discussie over deze zaken kan beginnen als een manier om angst met kennis te overstijgen.

Per dag wordt de tijd korter. Als deze boeven elementen spoedig geen overeenkomst bereiken met onze gezanten, zullen we geen andere kans hebben om hen voorbij te gaan bij de regelingen die gemaakt worden. Wij zijn redelijk overtuigd dat jullie leiders, en velen van de vroegere Illuminati het pad zullen plaveien voor een soepele overgang als mogelijk is, ondanks de afwezigheid van deze groepen bij de overeenkomst.

Weet dat wij altijd met jullie zijn en jullie nooit zullen opgeven aan de oogmerken van de oude orde. Jullie tijd om Kosmische Burgers te worden is daar. We weten dat jullie klaar zijn voor de taak en we verwachten opgewonden jullie acceptatie van onze uitnodiging.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny