Wanderer of the Skies – Mei 2011

Wanderer of the Skies – 12 Mei 2011

Gegroet door de Federatie,

Wij verkozen dit nieuwe medium om nog een inslag te introduceren bij de informatie die op jullie planeet wordt ontvangen over de aankomende gebeurtenissen, inclusief Onthulling en Ascensie.

Wij zijn een kleine groep binnen de Galactische Federatie die recent is toegestaan om aan onze (“take”) “deelname” aan de gebeurtenissen een stem te geven. Met klein, willen we benadrukken dat dit een relatieve term is. Onze groep vertegenwoordigt een factie van de Federatie die vele planeten groot is.

Wij willen alle lichtwezens voor hun werk tot aan heden loven. Als jullie maar konden weten hoe dicht we bij de verwezenlijking zitten van onze gezamenlijke plannen, zouden jullie dansen in de straten. We voegen onze stemmen hierbij met de toestemming van Hatonn en na zorgvuldige beschouwing of het gunstig voor jullie zou zijn dat er nog meer stemmen vanuit onze kant gehoord moeten worden.

Wij hebben een nieuw medium gekozen dat tot nu toe onbekend was voor jullie, waarbij wij kunnen vertrouwen dat de boodschap vertrouwelijk en bekwaam wordt overgebracht.

De tijd is daar. De tijd is nu. Jullie hebben een oud gezegde dat luidt: “Zij die geen deel van de oplossing zijn, zijn deel van het probleem.” Gebruik dat als een leiding in deze zaken. De zaken zullen nu zo’n stuwkracht gaan krijgen dat geen macht ze meer kan stoppen. Dit is Goddelijk bevolen. Wij zijn werkelijk geëerd deel te zijn van dit hele Project.

Jullie pad kan niet beginnen voordat Onthulling is bereikt. Dit is een kiemkrachtig moment voor alle toekomstige gebeurtenissen en het eerste vaste bewijs dat jullie krijgen dat het waar is wat wij jullie verteld hebben via deze discussies en door deze diverse bronnen. Onthulling is heel dichtbij. Wij willen niet langer “de wortel voor jullie neus houden”. Het is nu bij jullie. Degenen aan de macht kennen deze waarheid en de duisteren zijn bang voor de vrijheid die deze waarheid zal onthullen voor de hele mensheid. Het is werkelijk een vruchtbaar gebeuren.

Dit is het waarom het maken zo lang heeft geduurd en zo moeilijk te coördineren was. Stel je de logistieke nachtmerrie voor die de coördinatie van gebeurtenissen was die leidden naar jullie D-day invasie. Verveelvoudig dat door een buitengewone macht en dan krijg je een idee waar wij aan onze kant mee te maken hebben. Veel van wat jullie menselijke reacties, emoties, culturele vooroordelen voorschrijven, de onvoorspelbare aard van het menselijke denken, zijn al door ons ingecalculeerd. Sommige dingen zijn voor ons geïnterpreteerd zoals jullie een vertaler zouden gebruiken om een vreemde taal te begrijpen. Ja, ondanks onze technologische vooruitgang, hebben we soms toch problemen om de menselijke geest te begrijpen. Deze factoren hebben allemaal dit gebeuren vertraagd en duwden het steeds maar verder de tijdslijn op.

Maar, wij hebben ook onze “mars orders”. Ons is bevel gegeven, zogezegd, om onthulling verder te brengen. De duistere kliek zal of afstappen of worden overweldigd. Op welke wijze ook, ze zullen hun gerechte straf ondergaan. Wat dit betreft kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat onze technologie waarheden zal onthullen in jullie gerechtshoven die onweerlegbaar zijn. Wij kunnen conversaties opnieuw afspelen die bij “achterkamertjes-overeenkomsten” gemaakt zijn door Illuminati die elke speler, groot of klein, zal veroordelen voor misdaden tegen de mensheid. Dat is de verantwoordelijkheid van deze groep na de Onthulling. Vertrouw erop dat wij alle overeenkomsten hebben gedocumenteerd en gerechtigheid zal zegevieren.

Wees gereed nu. De tijd is werkelijk kort en Onthulling zal komen, eerst door jullie eigen regeringen, zoals dat door ons gepland is, en dan door onze acties. Wij zijn klaar om jullie te dienen, met eer. We zijn zo erg trots dat jullie binnenkort kosmische burgers en onze broeders worden.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny