Wanderer of the Skies / Mei 2011

Wanderer of the Skies – 31 Mei 2011

Gegroet door de Federatie:

We komen vandaag met belangrijk nieuws voor jullie. We willen de boodschap activeren die we jullie lang geleden stuurden. Toen de meeste lichtwerkers van de wereld veel jonger waren dan ze nu zijn, ontvingen ze een boodschap die werd gedownload in de vorm van een iconische beeldspraak, waarvan zij wisten dat het opmerkelijk belangrijk was voor hen ook al wisten ze niet waarom. Die boodschap werd door het grootste gedeelte van jullie uitgelegd als een lange pijplijn, die lijkt op een olie pijplijn, met veel kleppen die beheerst werden door wieltjes die de stroom konden aan of uit zetten. Dat beeld was van: klaar staan om “je deel te doen” door het goede wiel om te zetten om de stroom precies op het juiste moment en synchronistisch met alle andere wielen op de lijn aan of uit draaien, zodat de stroom gelijk en gesmeerd liep.

Sommigen van jullie interpreteerden deze iconische beeldspraak een beetje anders maar de boodschap was dezelfde. Enkelen van jullie hebben die boodschap vergeten, dus “herinneren” we je er nu aan om te ontwaken in deze laatste “momenten” voordat het proces van onthulling begint en in een windhoos van activiteit heen en weer schiet wat uiteindelijk tot ascentie voert.

Verwacht diverse grote afbeeldingen van vele honderden “lichtende orb-achtige” waarnemingen in verscheiden grote steden van Europa en Noord en Centraal Amerika in de volgende paar weken. We “toetsen” diverse verschijn patronen die we willen gebruiken na de tastbare onthulling en dit is dus de voorbereiding ervan.

Wij hebben het HAARP gebruik van de Illuminati gemonitoord /bekeken en geven opnieuw onze waarschuwing af dat zulk bedoeld misbruik als die plaats vonden en die nog gepland zijn, niet langer meer worden getolereerd. Midden-West Amerika moet worden bevrijd van deze woeste aanvallen, en het verdere gebruik, zelfs onder het mom van “proeven” is niet langer een optie.

We hebben de gesprekken heropend in onze eigen raden over onze eigen onthulling aan jullie met foto’s en video’s van onze diverse rassen van mensen, maar opnieuw werd er geen overeenstemming bereikt. We zullen verdergaan met een dergelijke resolutie door te zetten omdat wij het noodzakelijk vinden voor het totale proces.

Wij genieten erg van jullie gedachten en gevoelens van liefde die naar ons toe worden gestraald en zijn in ontzag over jullie vermogen om optimistisch te blijven in het licht van de zaken die jullie dagelijks worden gepresenteerd. Weet dat wij met jullie zijn in deze momenten. Blijf glimlachen, blijf liefdevol en heb altijd medeleven, omdat deze zaken degenen die mindere bedoelingen hebben, bij jullie wegduwen.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny