Wanderer of the Skies / Mei 2011

Wanderer of the Skies – 25 Mei 2011

Gegroet door de Federatie:

Hallo aan iedereen die in deze tijd voor ons dienst doet. We zenden onze liefde en energie aan jullie. We willen over een bepaalde vraag praten die bij groepen van jullie omhoog kwam, over de tijdslijn. Ja, er is geen andere manier dan met zekerheid over onthulling een beslissing te nemen. Wij hier, gebruiken alleen ons beste oordeel wat betreft de grotere informatie en bronnen die we hebben over deze zaken. We kunnen niet controleren hoe jullie regeringen en mensen deze besluiten maken en hoe ze die uitvoeren. Alhoewel wij dat makkelijk kunnen doen is dit niet van de hoogste orde. Deze besluiten worden gemaakt door menselijke wezens met alle menselijke zwakten die horen bij jullie derde dimensie dichtheid. Maar we zijn er redelijk van verzekerd dat er spoedig een aankondiging aan staat te komen die de poort is van het onthullingsproces.

Wij hebben veel gesprekken gemonitord waar machtselite bij betrokken is in jullie landen en hebben dat al een heel lange tijd gedaan. We worden bemoedigd door de gesprekken die we horen en de vermindering van sabotage in de Illuminati-gesprekken. In feite, zijn die conversaties een door-sijpeling geworden. Ze worden nu vervangen door een bepaald rustig besluit dat dit moet gebeuren en zij die dit moeten doen, moeten dapper naar voren komen om die taak te bewerkstelligen. Wij hebben degenen aan de macht verzekerd dat ze onze zegeningen hebben om wat dit betreft naar voren te komen.

De vulkaan uitbarsting was een kleine aanpassing van Gaia in haar pogingen om de processen ‘af te stemmen’ die ze ondergaan moet voor de ascensie uit. We verwachten enige tijd, wat dit betreft, niet meer zo’n activiteit.

Let op de Europese business conferentie voor tekenen dat ze over onthulling spreken. Er wordt al tussen hen besproken om op bepaalde reeds bestaande technologieën patent te nemen om er munt uit te slaan als eenmaal de onthulling plaatsvindt. Ze kunnen geen rekening houden met dat wij deze technologieën direct aan de bevolking verspreid hebben maar de mensen zullen geen blind voordeel meer toestaan over wat gratis voor de mensen is. Een van die technologieën zullen de apparaten zijn om al die gesprekken ‘terug te spelen’ die als bewijs in jullie wereldse gerechtshoven gebruikt zullen worden.

Gebruik al deze technologieën verstandig/wijs en ze zullen jullie allemaal voordeel brengen.

Glimlach, want jullie zijn van licht en zijn uitgenodigd om kosmische burgers te worden. Er is hier veel opwinding omdat we heel graag jullie alle dingen willen laten zien die aan jullie geweigerd werden en om jullie te verwelkomen als bezoekers aan onze culturen en gemeenschappen voor degenen die willen leren. Wees gereed, wees blij en

Wees in vrede.

Vertaling: Winny