Wanderer of the Skies / Mei 2011

Wanderer of the Skies – 21 Mei 2011

Gegroet door de Federatie:

Er wordt veel gesproken over een “rapture” (geestvervoering, of einde van de wereld) die vandaag in jullie wereld zal gebeuren. Dat zal niet zo zijn. Maar kijk niet minachtend of smalend naar degenen die deze kijk voortbrengen. Zij worden gewoon verkeerd geïnformeerd. Inderdaad, jullie Lichtwerkers van ons, er zijn er die net zo naar jullie kijken om de boodschappen die jullie brengen om anderen te helpen. Zie maar liever voor wat het is. Deze zielen kunnen het niet helpen dezelfde energie te voelen die jullie voelen, die jullie wereld instroomt. Zij vertalen het gewoon in hun eigen ideologisch kader.

Weet dat zaken nu heel snel verder gaan. De ramp die verwacht werd en door de duisteren zou worden uitgevoerd, werd voorkomen. Verstand heeft overwonnen, tot een bepaalde hoogte. Ze zien nu dat van de planeet af gaan hun enige weg om te vluchten is, want gerechtigheid zal snel zijn als het proces zich eenmaal begint te ontvouwen. Zij zijn als verwende kinderen die ten slotte niet hun pad kunnen lopen. Ze zullen eerder ineen storten dan verstandig worden.

We begrijpen dat er de laatste tijd in enkele “achterkamertjes” overeenkomsten plaats hebben gevonden waarin de leiders van verscheidene van jullie ontwikkelde naties gesproken hebben over de beste manier om de aankondiging te doen. Ze hebben het over een gezamenlijke aankondiging, wat lijkt op jullie summits en conferenties die van tijd tot tijd tussen jullie landen plaats vinden. Ze spraken ook over het aanwijzen van een land om voor allen te spreken, met het overslaan van de Verenigde Naties in haar autoriteit, ondanks het feit dat deze entiteit het best zou handelen voor de belangen van het menselijke ras. Dit gebrek aan eenstemmigheid over wat er moet worden gedaan heeft hun progressie op stal gezet. Maar ze weten dat de tijd afneemt en het schijnt dat de leider van een van jullie landen werkelijk naar voren komt om de eerste stap te zetten met of zonder de zegeningen van de anderen.

Er zal zich spoedig een “ramp” voordoen, klein in impact, waarvan sommigen zeggen dat het door de duistere krachten komt, maar dit is niet het geval. Het is Gaia die veranderingen aanbrengt ter voorbereiding voor wat onvermijdelijk is. Zelfs jullie moeder doet in deze fase haar best om de schok voor jullie te minimaliseren, dit is de diepe aard van haar liefde voor iedereen die haar bewoont.

Ga door in het Licht en de Liefde. Wees klaar voor de vreugdevolle gebeurtenissen die komen, en weet dat de “dromen” van een prachtige wereld spoedig de jullie zullen zijn.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny