Wanderer of the Skies / Mei 2011

Wanderer of the Skies – 18 Mei 2011

Gegroet door de Federatie:

Laat vandaag een dag van vreugde zijn in jullie landen. De formaliteiten voor Onthulling zijn ten einde en nu wachten we op het woord. Het proces van Onthulling is geselecteerd door jullie regeringen overeenkomstig hun eigen agenda, maar het zal niet worden vertraagd, in geen geval. Wij hebben de keuze voor het tijdsstip van Onthulling en de manier waarop die wordt overgebracht, overgelaten aan jullie individuele regeringen daar we in jullie handen de manier waarop, en de tijd leggen waarop jullie de Waarheid wordt verteld.

Op die manier, kunnen jullie als volk met dit nieuws omgaan met jullie emotionele, mentale en psychische reacties. Alleen dan zullen we in een positie zijn om openlijk te bevestigen wat jullie regeringen hebben onthuld.

Vergis je niet! Deze Onthulling is een levensveranderend gebeuren. Het zal eenvoudig alles veranderen wat jullie als volk en als cultuur ooit geweest zijn. Terwijl de dingen misschien hetzelfde zullen schijnen in de dagen en weken na dit gebeuren, toch zullen de dingen radicaal veranderen. Dit was de reden waarom de eerste richtlijn ons zolang weerhield om ons te richten op de kwade dingen van de Illuminati. Maar onze opdracht komt nu vanuit een veel hogere bron. De “verdragen” zijn getekend en jullie zijn, in Hollywood proza, “locked and loaded” of ‘vastgezet en geladen’. Het is werkelijk een opwindende tijd. Wij zijn ook niet zonder opwinding, daar we ons bewust zijn dat er mensen onder jullie zijn die nog steeds geen idee hebben van hun eigen Ascensie. We vertrouwen erop dat jullie, als volk, hen allemaal zullen verder brengen naar een nieuw bewustzijn. Want juist dat brengt Onthulling voor jullie. Het Ascensie proces is een voortdurend proces en Onthulling is de eerste grote stap om jullie vooruit te helpen.

De verdragen houden een voorziening in voor een wereld rechtzitting om diegenen naar het gerecht te brengen die deelnamen aan de foute dingen die gedaan zijn onder de Illuminati. Jullie zullen prettig verrast zijn bij de snelheid waarmee deze “clausule” van het verdrag met kracht wordt uitgevoerd, omdat er velen zijn die gerechtigheid zoeken. Jullie zullen ook prettig geroerd zijn door hoe jullie als volk met medeleven en met genade zullen reageren over hen die jullie fout hebben behandeld, ondanks jullie lange lijdensweg. Dit is een teken van jullie omhooggaan in bewustzijn en wij hebben met dit oprijzen rekening gehouden toen we besloten hoe we het best gerechtigheid kunnen gebruiken op jullie wereld. Alleen de meest wijze mensen onder jullie, en niet degenen die blinde gerechtigheid of wraak zoeken zullen dit proces besturen. En dat zal heel natuurlijk voor jullie lijken.

Goed werk! Jullie zijn ten slotte aangekomen bij het kruispunt van jullie menselijk bestaan. Vrees is een illusie. In waarheid zal alles worden onthuld.

Wees in vrede.

Vertaling: Winny