Nieuwsbrief Beyond Medicine

Lieve mensen,

Misschien hebben jullie je ook wel eens afgevraagd wat onze buitenaardse vrienden van de ontwikkelingen op onze planeet vinden ?

Wij krijgen in ieder geval veel vragen, en deze keer gaan we in op de vraag ‘wat Buitenaardsen vinden van het doen van aanpassingen in het DNA’.

Allereerst hebben mensen de neiging om alle buitenaardse beschavingen als één geheel te beschouwen, alsof alle beschavingen hetzelfde doen, hetzelfde ‘denken’ en dezelfde technologieën gebruiken enz…
Dit is in niet het geval. Je zult elke beschaving/federatie afzonderlijk moeten bekijken om te zien wat zij doen, denken/geloven en welke technologie wordt gebruikt.

Iedere beschaving heeft haar eigen achtergrond en ontwikkeling en het doel van Galactische Federaties is niet om beschavingen tot een homogene massa te maken, maar juist om alle diversiteit te benutten voor ieders ontwikkeling.

Ook van dit idee kunnen we veel leren.

En er is veel te zeggen over verschillende buitenaardse beschavingen en aanpassingen van het DNA en de motieven die er aan ten grondslag liggen.

Het is een groot onderwerp en we pakken hier een aantal aspecten uit.


Het genereren van aanpassingen in het DNA is – naast evolutionaire aanpassingen aan de leefomgeving die in een biologisch lichaam op natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden – heel normaal in het Universum.
Ooit is de ‘moderne mens’ (Homo Sapiens) lang geleden tot stand gekomen door een combinatie van een lang evolutionair proces van mensachtige rassen én aanpassingen van het DNA door de Annunaki, alsmede door bezoekers van Sirius en andere beschavingen.

Het doen van genetische aanpassingen is voor ons misschien nieuw, maar in het Universum al een heel lang bestaand fenomeen, waarschijnlijk miljoenen jaren geleden in het Lyra systeem al begonnen.

Barbara Marciniak noemt ze in the Bringers of the Dawn ’the Master Geneticists’.

Dit soort aanpassingen vereisen veel kennis, niet alleen van de fysieke aspecten van DNA, maar vooral van de metafysische aspecten.
DNA is als een soort ankerpunt voor bewustzijn om te incarneren en is veel meer dan een aaneenschakeling van aminozuren (moleculen) waarmee een fysiek lichaam wordt opgebouwd.

Het is een soort filter waardoorheen ons bewustzijn zichzelf projecteert en uitkristalliseert in fysieke realiteit – metaforisch vergelijkbaar met een dia (blauwdruk/template) die door licht uit een bron (bewustzijn) wordt geprojecteerd op een achtergrond (realiteit).

Actieve DNA codes bepalen welke frequenties van je bewustzijn door kunnen komen, inactieve DNA codes bepalen wat er in potentie is maar er (nog) uit gefilterd wordt waarbij het belangrijk is te beseffen dat het DNA meerdere lagen kent waarvan slechts een beperkt deel fysiek is c.q. te zien is met onze huidige technologie.

Note … de wetenschap is al tientallen jaren geïntrigeerd door dit wonder molecuul dat eigenschappen bezit die niet kunnen worden verklaard met klassieke natuurwetten en nog niet zo lang geleden heeft zij een “soort schaduw” ontdekt die niet kan worden verklaard, maar wel het vermoeden heeft bevestigd dat er meer is dan alleen de fysieke strengen.

Er is een beschaving (een soort federatie met subrassen) die vanuit hun perspectief is teruggekomen in tijd, in onze ’tijdlijn’, en ons al decennia lang bezoeken en informeren over hun beschaving en de effecten die zij ervaren als gevolg van het aanpassen van hun DNA.

In hun ’tijdlijn’ waren zij ooit een menselijke beschaving zoals wij en zij hebben ondermeer codes uit hun DNA verwijderd op basis waarvan het lichaam emotionele neurotransmitters aanmaakt met het idee minder vatbaar te worden voor emotionele schommelingen en uitbarstingen die voor hun beschaving in hun geschiedenis veel en vooral enorme problemen hebben veroorzaakt, zoals verwoestende oorlogen en het onleefbaar worden van hun planeet.

Tegelijkertijd creëerden zij met aanpassingen in het DNA een verbeterde collectieve mentale capaciteit met een soort hive-mind mentaliteit.

We kennen deze beschaving als de Zeta’s, de ‘positive oriented Grey Beings’ en de ‘Grey Federation’.

De aanpassingen hebben voor hun op lange termijn negatieve side-effects gehad en is zelfs catastrofaal gebleken voor hun beschaving.

Wij kunnen enorm veel van leren van hun geschiedenis, zowel hun geschiedenis die leidde tot het gaan doen van de aanpassingen alsook van de keuze van de gemaakte aanpssingen, want niemand in het Universum houdt ‘ons’ namelijk tegen om soortgelijke experimenten te doen en vergelijkbare fouten te maken.

Geen enkele buitenaardse beschaving die ons zal tegenhouden, het zijn onze eigen keuzes, het is onze eigen verantwoordelijkheid, het is een free-will universe.

De Zeta beschaving was als gevolg van hun aanpassingen aan het uitsterven en hebben/hadden ons DNA nodig om hun beschaving een voortbestaan te kunnen geven in de vorm van nieuwe hybride beschavingen zoals de Yayhel en de Sassani.

Hun belangrijkste boodschap is altijd geweest … ga beter zorgen voor jullie planeet en maak niet dezelfde fouten die wij hebben gemaakt.

En het kan ook goed gaan. Er kunnen door aangebrachte veranderingen in het DNA ook grote verbeteringen optreden anders zouden buitenaardse beschavingen die honderden tot duizenden jaren op onze ontwikkeling voorlopen zich hier niet bezig mee blijven houden.

Toen de eerste bezoekers uit het Lyra systeem zich vestigden op Aarde was hun lichaam niet genoeg geschikt voor de leefomstandigheden hier en in het bijzonder de zwaartekracht en zuurstof.

Ook zij hebben DNA gebruikt van de toen al op Aarde levende mensachtigen om hun eigen DNA aan te passen aan de omstandigheden hier.

Deze beschaving is na de komst van andere Lyra beschavingen op Aarde weer vertrokken en hebben zich gevestigd in het stelsel dat wij kennen als de Pleiaden. Zij noemen zich niet voor niets familie, we delen DNA met elkaar. Wij zijn connected, verbonden, we zijn familie.

Wanneer buitenaardse beschavingen experimenten uitvoeren met DNA, is hun doel ofwel om nieuwe lichamen te creëren voor zichzelf die geschikt zijn om nieuwe werelden te bevolken of om zichzelf voor te bereiden op een volgende stap in hun evolutie.

Dit laatste gebeurt meestal pas als alle mogelijkheden van het huidige lichaam zijn benut. En vaak vindt zo’n ‘upgrade’ van hun lichaam plaats door hybridisatie met andere beschavingen.

Het lichaam van de mens lijkt nog lang niet op het punt te zijn waar een DNA upgrade nodig is aangezien een belangrijk deel van de potentie van het bestaande DNA nog aan het ontwaken is.

Bij een volledig ontwaakt DNA hebben we te maken met kwaliteiten en vermogens die we nu “bovenmenselijk” zouden noemen, maar die gewoon in onze DNA-codes liggen te slapen en die ontwaken door contact met hogere frequenties, zoals die door verschillende buitenaardse beschavingen via belangrijke portalen in het Aarde grid en onze Maan worden gebracht als support voor onze ontwaking.

Dit ontwaken van ons DNA verloopt (gelukkig) stap voor stap maar kan ook een grote sprong maken door een encounter met een buitenaards wezen (pre-cursor), tijdens een healing of door een bezoek aan één van deze portalen.

In de staat waarin meer van onze codes wakker zijn, worden lichamen niet langer meer ziek door enerzijds de kracht van het systeem zelf en anderzijds omdat ons hogere bewustzijn zo sterk aanwezig is dat we zijn gestopt te doen met alles wat het systeem verzwakt.

Op dit moment gaat veel van onze energie in het lichaam verloren door de staat van overleven als gevolg van vervuiling van water, lucht, voedsel, ether, licht en informatie … ons lichaam wordt gebombardeerd met lagere frequenties.

Veel van onze energie is daardoor niet beschikbaar voor bewustwording, groei en expansie van het individu.

Collectief gaat er enorm veel energie verloren aan de staat van overleven waarin bevolkingen zich bevinden door strijd en belangen, energie die niet langer beschikbaar is voor bewustwording, groei en expansie van het collectief.

Een grote vraag voor de mensheid is of het toevoegen of wijzigen van DNA op dit moment noodzakelijk is om haar reeds bestaande potentieel de vrije ruimte te geven.

Of anders gesteld … is de toevoeging of aanpassing aan het DNA een ondersteuning in de richting van haar volledige potentieel, is het neutraal of is het een beperking.

Het komende decennium gaat de mensheid contact maken met hybride beschavingen, beschavingen die menselijk DNA bevatten die van onze planeet afkomstig is en een zekere (grote) mate van gelijkenis met ons vertonen.

Beschavingen die genetisch compatibel zijn met ons en die in de verre toekomst, als de mens op Aarde daarvoor kiest en klaar voor is, in staat zullen zijn een nieuw hybride ras voort te brengen waarmee ons collectieve bewustzijn, het Christusbewustzijn, een nieuwe evolutiecyclus kan ingaan voor de komende duizenden jaren en zijn plaats kan gaan innemen in Galactische Federaties en andere werelden kan gaan bezoeken en ondersteunen in hun evolutie op dezelfde manier als wij hulp hebben ontvangen in ons proces.

Deze keuzes zijn nog lang niet gemaakt, maar deze potentie is er.

En het brengt ons steeds dichter bij het besef … wie zijn we, wat betekent het om mens te zijn, wat maakt ons mens(elijk), wat is bewustzijn, wat is leven.

En ook vragen als … wat is een lichaam, wat is het doel (of nut) van een lichaam, wat is sterven, zouden wij ons lichaam willen aanpassen om op een andere planeet te kunnen leven, zouden wij ons DNA willen afstaan om een andere beschaving te helpen in haar ontwikkeling (of voortbestaan), zouden wij DNA van een andere beschaving willen ontvangen als stap in onze evolutie …

Het besef en het contact met leven van buiten de Aarde brengt ons zo dicht bij de kern van het leven op Aarde … met dankbaarheid, waardering, verwondering en erkenning voor al het leven.

Dit is ook wat onze gidsen van het begin af aan hebben aangegeven … het proces naar contact met Buitenaardsen lijkt op een weg naar iets buiten je, maar is in eerste instantie juist een weg naar binnen … om daarna vanuit je kern in contact te kunnen komen.

English Translation can be found on Human-ET One

Lieve mensen,

Er is nog zoveel te ontdekken en te delen met elkaar.
Het is super interessant om meer inzicht te krijgen hoe onze wereld en die van Buitenaardsen overeenkomen, maar ook (nog) verschillen!

We wensen tot slot iedereen veel wijsheid in de tijd die voor ons ligt en hopen dat ieder net als wij het bestaan van een nieuwe wereld kunnen voelen waarin we met elkaar in liefde en respect terugkijken op deze intense tijden van transformatie.

Hou van elkaar en hou elkaar goed vast de komende maanden!

Voor nu, heel veel liefs !!

En tot gauw, in levende lijve, op één van de online events en op de online community Human-ET One!

Jacqueline en Philip

HUMAN-ET ONE

Human-ET One is een online platform (community) die mensen met interesse in het contact met buitenaardse beschavingen samenbrengt en een plek creëert om met elkaar te delen, te leren en te verbinden (Community).

Graag nodigen we je uit ! Je bent van harte welkom op Human-ET One

FACEBOOK

Graag nodigen we je uit onze Facebook pagina te liken van Healing Centre Beyond Medicine.