Belangrijke boodschap uit 1977, nep?  De boodschap in elk geval niet!

Belangrijke boodschap uit 1977, nep?
De boodschap in elk geval niet!

Geschreven door Nexus en Martien / herplaatst 11 mei 2017

Op 26 november 1977 werd om 17.10 uur lokale tijd een uitzending van de Britse Independent Broadcasting Authority onderbroken. Een spreker, die naar eigen zeggen een afgezant is van een Galactische alliantie nam voor 6 minuten de uitzending over om deze boodschap over te brengen aan de mensheid. De identiteit van de spreker is nooit achterhaald. De politie vertelde destijds aan persbureaus AP en UPI de boodschap serieus te nemen.

Als je goed luistert hoor je de stem spreken over jullie werelden. Refereert de stem daarmee naar de holle Aarde, de wereld aan de binnenkant van onze planeet die al eeuwen wetenschappers en nieuwsgierigen bezig houdt? Wie zal het zeggen. Hoe dan ook. Of de uitzending een practical joke was of niet, de boodschap was dit zeker niet en lijkt met het verstrijken van de jaren steeds belangrijker te worden.

Ook andere boodschappen uit de ruimte, al dan niet echt, laten ons telkens weer weten dat wij met zijn allen in het spreekwoordelijke ootje genomen worden. De boodschap als reactie op een signaal verstuurd door o.a. Carl Sagan liet ons het volgende weten.

Beware the bearers of false Gifts and their broken promises

Much pain but still time

There is good out there

We oppose deception

Conduit closing

Vertaald betekent dit het volgende;

Pas op voor de dragers van de valse giften en hun gebroken beloften

Er is veel pijn maar ook nog steeds tijd

Er bestaat goedheid daarbuiten

Wij zijn tegen misleiding

Kanaal sluiten

Blijkbaar hebben entiteiten buiten onze werkelijkheid beter in de gaten hoe het hier gaat dan het overgrote deel van de mensen die hier op deze Aardkloot wonen.

Boodschap van Nexus en Martien

Los van deze boodschappen vragen wij ons af waar nu het grote probleem ligt, waarom wij niet kunnen samenwerken? Ligt dat aan de ‘gewone’ mensen of ligt dit aan onze leiders? Wij denken het laatste.

Het is nu eenmaal een feit dat wij met zijn allen op deze planeet wonen dus zit er niets anders op dan deze planeet zo in te richten dat ook iedereen baat heeft van hetgeen deze prachtige planeet ons te bieden heeft. Helaas hebben corporaties en overheden zich deze planeet toegeëigend en verkopen ze alles wat van of uit onze planeet komt alsof het van hen is. Grondstoffen, voeding, etc.etc. Daar begint het probleem. Niemand kan een deel of de hele planeet claimen als iets van hem of haar of een organisatie is, niemand, de planeet is van ons allemaal.

Om het probleem van oneerlijke verdeling en daarmee oorlogen en alle andere ellende op te lossen zullen wij de mensen die delen van onze planeet claimen als hun eigendom moeten duidelijk maken dat niets van hen is maar alles van iedereen. Dit zou de basis moeten zijn van een nieuwe samenleving als je het mij vraagt.

Vanzelfsprekend zal er handel moeten zijn om bepaalde producten over en weer uit te kunnen wisselen maar dat zou dan niet op basis van geld moeten gebeuren maar op basis van werkuren en producten. Wat de een aan werkuren en aan producten levert zal de ander moeten vergoeden in werkuren en producten. Het concept winst hoeft daar helemaal geen deel meer van uit te maken want daar gaan de verhoudingen stuk. Als niemand winst hoeft te maken kan alles onderling uitgewisseld worden zonder geld en kunnen er ook nooit tekorten ontstaan door het gebruik van geld want feitelijk zijn er nooit tekorten in producten of arbeid maar wel in geld en dat is waar wij met zijn allen tegenaan lopen om de zoveel decennia. Door deze manier van een nieuwe samenleving opbouwen krijg je vanzelf dat grenzen steeds meer zullen vervagen en uiteindelijk weg zullen vallen.

De mensheid kan op weg naar een nieuwe ordening, een nieuwe wereldorde die niet gebaseerd is op macht en geld maar op samenwerking, verdraagzaamheid, empathie en liefde. Meer hebben wij niet nodig!

Bron:  http://bovendien.com/categorieen/buitenaards/belangrijke-boodschap-uit-1977-nep-de-boodschap-in-elk-geval-niet