Ware religie is hereniging met goddelijke zelfaspecten / 25 Juli 2014

Ware religie is hereniging met
goddelijke zelfaspecten

Micha – 2014-07-25

Berichten uit betrouwbare bronnen, voorspellen ons nog deze zomer, dus vóór 2014-09-23, wereldvrede en disclosure. Hieraan wordt gewerkt door onze kosmische vrienden. Zie onderstaand artikel, dat ook elders mag worden verspreid.

 Jezus via John Smallman – Alle huidige oorlogen zullen eindigen  

Individuele aspecten van ascentie

In hoeverre dit alles doordringt tot ieders belevingswereld, hangt mede af van ons individuele niveau van ascentie. Wat volgens mij afhankelijk is van onze mate van bevrijding van beperkende denkbeelden zoals: ‘Je bent je lichaam.‘ Zulke beperkingen worden ons door zowel reguliere wetenschappers als door religieuze machthebbers opgedrongen. In onderstaand spinnenweb, zit je dan vast aan slechts dat ene draadje, dat je van het begin tot het einde afloopt. Bij lineaire reïncarnatie, ga je na het knooppunt door op een volgend draadje, waarbij je als regel het vorige vergeet. Bij traditionele regressietherapie, kun je terugkeren naar vorige levens om trauma’s op te sporen en die te helen. In werkelijkheid zijn wij – net als de Centrale Netwerkbeheerder – spinnen en zitten wij nergens aan vastgeplakt. Draadjes kun je in beide richtingen volgen. Je kunt overstappen op elk aangrenzend draadje, dus ook centraler gaan. Of naar voorliggende of achterliggende webben. Of via richtingen, die niet aanwijsbaar zijn, dus andere dimensies. We kunnen zelfs via de lucht overspringen. En omdat wij spinnen zijn, kunnen wij ook zelf draadjes maken. Met dit Multidimensionaal Incarnatie Model, kun je letterlijk alle kanten op. In gedachten doen wij dit al.

Downloaden van meesterschap uit andere levens

Door je te verbinden met volmaaktere fysieke levens, kun je transformaties bereiken, die officieel onmogelijk zijn. Zoals veranderen van seksuele voorkeur, hergroeien van verloren gegaan kaakbot en leren zien met blindgeboren ogen. Sommige vormen van aangeboren blindheid, zoals staar, zijn operatief te verhelpen. Betreft dit een baby, dan kunnen er alsnog visuele zenuwbanen uitgroeien en kan het kind volmaakt leren zien. Bij een zesjarig kind is dit officieel al te laat. Zodat zich dan slechts gebrekkig zicht ontwikkelt. Ik leed aan familiair ernstig scheelzien, waardoor ik met mijn rechter oog amper 10 % zicht had. Afdekken van het andere oog mislukte. Toen ik zes jaar was, zei de oogarts, dat mijn kans op herstel definitief verkeken was. Op mijn 36-ste kwam ik bij een optoloog. Met prisma’s trainde ik mijn scheelzien weg. Met twee ogen tegelijk leerde ik perfect stereo zien. Slechts twee jaar oefenen, totaal ongeveer een kwartier per dag. Nu heb ik twee ogen met 150 % zicht, waarmee ik ruimtelijk zie en – zonder hulpmiddelen – op alle afstanden scherp. Naast bij oefenen, had ik enorm baat bij het herinneren van fysieke levens met volmaakt zicht. Eerst in mijn dromen. Een astraal lichaam heeft immers meestal geen oogproblemen. Later werd dit perfecte zicht ook fysiek gedownload.

Multidimensionaal en multifrequentieel meesterschap

Het unieke van onze ascentie is, dat dit gebeurt met behoud van onze fysieke lichamen en van onze materiële wereld. Daarvoor is het noodzakelijk, dat de lage frequenties blijven bestaan, zij het dat deze worden gezuiverd en onder regie gebracht van de hogere frequenties, waarvan er worden toegevoegd. Het betreft stapsgewijze integratieprocessen. Die transformeren ons tot multifrequentiële meesters. Niet alles verandert tegelijkertijd. Tijd moet ergens rijp voor zijn. Als de tijd voor iets eenmaal rijp is, dan wordt die transformatie vaak meteen tijdloos. Als bij een plotselinge download. Die kan zelfs overkomen als walk-in van een hoger wezen. Wat trouwens niet vreemd, maar juist vertrouwd aanvoelt. Omdat het immers integratie met ieders eigen hogere – of correcter gezegd centralere – zelven betreft. Nog even over tijdsystemen, karma en ketens van oorzaak en gevolg in 3D, 4D, 5D en 6D.

3D ketens

Processen in lineaire tijd verlopen vaak te traag om te kunnen volgen, omdat gevolgen pas in volgende levens optreden.
Dit kan leiden tot willekeur en onverantwoordelijk gedrag, met alle ellende van dien.

4D ketens

Processen in cyclische tijd zijn meestal veel beter te volgen, omdat het overzicht vaak binnen één enkel leven valt.
Werelden in 4D zijn volmaakt vreedzaam.

5D ketens

Processen in 5D gaan vaak te snel om te volgen. Dit komt over als instant karma en directe creatie vanuit gedachte.
Werelden in 5D zijn paradijselijk. Daar wordt geen enkel wezen gedood.

6D ketens

Processen in 6D zijn zo tijdloos, dat de betrokkenen volkomen meesterschap hebben over de morfogenetische velden.
In 6D werelden wordt niet gestorven, omdat alle fysieke materie daar onmiddellijk opnieuw kan worden gegenereerd.

Hoe verder je bent geascendeerd, hoe onafhankelijker je bent en hoe krachtiger je bijdraagt aan de Nieuwe Wereld.

Micha Beuger

http://www.buitenaards.net/actueel.html#30