Volop in Ascensie / 2014-02-14 – Micha Beuger

Volop in Ascensie

2014-02-14 – Micha Beuger

In je eigen kracht staan in de Nieuwe Tijd

Deze Update is geen channeling, maar een persoonlijk artikel over hoe ik in deze periode ascensie ervaar. En dat kan voor iedereen weer anders zijn. En volgens mij is dit ook goed zo. Duizenden jaren lang hebben minderheden, meerderheden wijsgemaakt, wat ze moesten geloven en hoe ze moesten leven. Maar ook in deze tijd wemelt het van de voorschriften. Over hoe je moet geloven en hoe alles in elkaar zit. Over allerlei hulpmiddelen, die je nodig zou hebben. Over welk paden je moet volgen naar verlichting. Hoe je moet mediteren en hoe je moet ademen. En vooral dát je moet ademen. En dat je vooral heel veel water moet drinken. En dat je vooral op de stand van de hemellichamen moet letten. En op alle getalletjes en dat je die secuur bij elkaar moet optellen en dat je consequenties moet trekken uit de uitkomst. Dat je van alles en nog wat op een bepaald tijdstip moet doen, op de seconde nauwkeurig. Ik zeg je eerlijk, dat ik met dit alles niet zoveel heb, al doe ik er sporadisch weleens aan mee, zoals zondag de 16e. Maar verder houd ik niet zo van toeters en bellen en ga ik liever af op mijn innerlijke leiding. En verder doe ik liefst zo min mogelijk extra en laat ik alles zoveel mogelijk deel zijn van mijn dagelijkse leven. Er zijn mensen, die elke dag met de auto naar hun werk gaan en ter compensatie elke avond in de sportschool zitten. Ik ga nooit naar de sportschool, maar wel altijd met de fiets naar mijn werk en dat is al gauw anderhalf uur per dag.

In de Nieuwe Tijd valt er niets meer te volgen

Ik volg niet meer en ik laat me ook niet meer volgen. Als anderen achter mij aan lopen, dan ga ik zo snel rennen, dat ze mij niet kunnen bijhouden. Lukt ze dat toch, dan blijf ik net zo lang stilstaan, tot ze doorlopen. Natuurlijk krijgen we alle nodige hulp vanuit de Kosmos, maar als je teveel je heil zoekt in dingen boven en buiten jezelf, dan val je terug naar de afhankelijkheid van de Oude Tijd. Zelfs ervaren lichtwerkers zoeken soms, wat ze allang hebben. Of proberen te leren, wat ze allang kunnen. Ze hebben hun bestemming allang bereikt, maar lopen die voorbij. Ze geven hun macht weg en worden vervolgens misleid. In de Nieuwe Tijd staan we in onze eigen kracht, volgen we onze innerlijke leiding en zijn we zelfstandig verbonden met De Bron. En daarmee ook met de anderen. Die verbondenheid werkt dan op een natuurlijke wijze van binnenuit, terwijl iedereen zich in de buitenwereld vrij en los van elkaar beweegt. In vloeiende afstemming met elkaar en met De Bron. Met een minimum aan verslaving, behoefte, gehechtheid en andere afhankelijkheden.

Er gebeurt wel degelijk veel en ook nog eens steeds sneller

En dan ook nog min of meer spontaan. Veranderingen ten goede, die blijvend zijn. En tegenwoordig niet eens meer met ups en downs, maar in een constant stijgende lijn. Al heb ik sporadisch een stressvol dagdeel, waarin ik tijdelijk ben teruggegleden in 3D. Als ik al die veranderingen goed beschouw, dan zijn ze wonderbaarlijk. Daar zou ik vroeger jaren van therapie of cursussen voor nodig hebben gehad. Of misschien wel tientallen vorige levens, met het in bloed, zweet en tranen uitwerken van karma. Ook in onze tijd, wordt ascensie nog veel afgeschilderd als moeizaam bergbeklimmen. Als een zware weg, die we moeten afleggen, als ontwikkeling, als evolutie, kortom steeds laag beginnend en tenslotte hoog eindigend. Maar altijd met strijd en inspanning. In tijdsafhankelijke processen. Ik geef toe, dat ik bij ascensie wel degelijk zulk soort aspecten waarneem. Dat proces van voortdurende vooruitgang. Ik was altijd al behoorlijk gezond, maar mijn gezondheid neemt nog steeds toe. Ik zie er beslist jonger uit – zowel in het wild als op foto’s – dan tien jaar terug, dus lijkt mijn verouderingsproces inderdaad om te keren. Mijn grootste gezondheidsprobleem is nog steeds mijn chronische parodontitis, waarbij er een paar jaar terug stukken kaakbot en bijna een paar kiezen waren uitgevallen. Maar er heeft zich nieuw kaakbot gevormd – wat haast nooit voorkomt – en alles zit weer vast met mijn eigen wortels. Al die voorgestelde ingrijpende ingrepen als flapoperaties en implantaten heb ik niet door laten gaan. Mijn tandvlees heeft zich spontaan een stukje teruggetrokken, zodat ik alles gemakkelijker kan schoonhouden. Maar dit is nog altijd een provisorische oplossing. Een onderhoudsvrij 6D lichaam heeft geen kronen of vullingen. Alles zal er dus toch een keer moeten uitvallen en er zal een derde gebit moeten uitgroeien. Waarbij ik hoop, dat dit pas gebeurt, wanneer die wisseling zeer snel kan plaatsvinden. Maar ik verwacht toch minstens 500 jaar in dit fysieke lichaam rond te kunnen wandelen, want mijn missie op Aarde is nog lang niet voltooid.

Sommige aspecten van ascensie vergen nauwelijks tijd

Toegegeven, de eerste tientallen jaren van mijn ontwakingsproces verliepen wat moeizaam. Maar soms krijg ik een geschenk uit de hemel, waarvan ik mij afvraag, waaraan ik dat heb verdiend. Tot vorig jaar, dacht ik dat mijn individuele ziel 3,5 miljoen jaar oud was en van rond het centrum van onze Melkweg kwam. Ineens kreeg ik levendige herinneringen aan mijn welkomsceremonie in het Andromeda melkwegstelsel, zeven miljoen jaar geleden. Binnen een paar minuten, was mijn ziel twee keer zo oud en kwam die van honderd keer zo ver. Voor dit geschenk had ik helemaal niets gedaan. Ik was er zelfs niet eens voor gaan zitten. Maar verdiend of niet, die extra levenservaringen komen prima van pas. Immers, voor Andromedanen zijn 5D en eenheidsbewustzijn, al vele miljoenen jaren, dagelijkse kost.

Voortdurend oefenen in liefde en eenheidsbewustzijn

Opofferende liefde hoort typisch bij de Oude Tijd. In de Nieuwe Tijd gaat er nooit meer iets ten koste van. Daar is een puzzel pas opgelost, zodra zowel het Grote Geheel als allen, die deel maken van dit Geheel, zijn gebaat. Toegegeven, een koelkast geeft warmte af, maar is een zeer inefficiënte warmtebron. Vroeger offerden mensen zich in liefde voor anderen op, maar als je jezelf liefhebt, heb je ze zoveel meer te bieden. Een radiator is zelf het warmst, maar straalt veel meer warmte uit dan een koelkast, die vooral is bedoeld als koudebron. Die oude, opofferende liefde, is een hardnekkig paradigma. Liefhebben vanuit zelfliefde lijkt egoïstisch, maar is dit beslist niet. In vliegtuigen wordt geïnstrueerd om eerst bij jezelf een zuurstofmasker op te doen en dan pas bij je kind. Je bewijst het echt geen dienst, door het voorrang te verlenen, want dan loop je het risico, dat jullie beiden stikken. Het beste, dat je jouw medemens kunt bieden, is eerst goed voor jezelf te zorgen en al je oude zeer af te handelen, zodat je jezelf kunt vergeten en er helemaal kunt zijn voor die ander.

® Liever een radiator dan een koelkast als warmtebron
Liever zelfliefde dan zelfopoffering als liefdesbron

Tijdens mijn onderzoekswerk in de trein, ontmoeten wij per dag honderden reizigers, die wij vrijblijvend verzoeken om hun vervoerbewijs in onze handcomputer te laten invoeren. Wij krijgen vrij nauwkeurige instructies over hoe wij die mensen moeten benaderen, maar toch kunnen wij hieraan tot op zekere hoogte onze eigen invulling geven. Ook met een zelfde formulering, maakt de toonzetting en je grondhouding een wereld van verschil. Vroeger kreeg ik weleens geïrriteerde reacties, maar dat wordt steeds minder. Dat komt natuurlijk ook, omdat de mensheid massaal aan het  ascenderen is, maar ik merk toch, dat mijn functioneren nog altijd beter kan. En dit vind ik best een leuke uitdaging. De voldoening is ook niet in geld uit te drukken. Soms is de sfeer in een coupé hartverwarmend. En dat ligt echt niet alleen aan mij. Ik benader de mensen vanuit mijn eigen kracht, met vertrouwen, waardering en in gelijkwaardigheid. Als iemand liefdevol reageert, kan ik niet nagaan, hoe bewust dat gebeurt, net zo min als anderen aan mij kunnen zien dat ik lichtwerker ben. Wie weet, zitten er engelen en buitenaardsen in de trein. Ik bedrijf telepathie en waarnemen op afstand, maar ik zie geen aura’s meer en ik lees geen gedachten meer, omdat zoiets in mijn huidige missie alleen maar zou storen. Laat staan dat ik zou weten, wat voor paranormale vermogens die mensen in huis hebben. Ik straal de vanzelfsprekendheid uit – liefst met zo min mogelijk woorden – dat alle aanwezigen uit zijn op een liefdevolle wereld. Ik sta naar beide richtingen volkomen open voor 5D. Maar ik ben potdicht voor 3D en mede daardoor, kom ik dat bijna nooit meer tegen. Ik stem steeds nauwkeuriger af. Zonder een spoor opdringerigheid. Maar ook zonder verlegenheid. Verder hoef ik niet alwetend te zijn. Als ik elk moment maar weet, wat op dat moment onmisbaar is om te weten.

® Mijzelf AF sluiten – soms nuttig
Mijzelf OP sluiten – nooit meer

De buitenwereld verandert mee

Mijn eigen ascentie en die van de buitenwereld gaan per definitie gelijk op. Zo werkt eenheidsbewustzijn nu eenmaal. Al wordt dit soms afgeraden, toch volg ik reguliere media om na te gaan, hoe voortvarend kloven tot betrouwbaardere informatievoorziening worden gedicht. Bij deze observatie zorg ik, dat ik niet door al die 3D ellende word meegesleept. Mijn streven is niet om alles te doen, zoals iedereen dat doet, maar om vooral mijn authentieke zelf te manifesteren. Daarbij neem ik voorlopig maar voor lief, dat zelfs berichten van lichtwerkers dikwijls verre van op dezelfde lijn zitten. Verder probeer ik zo efficiënt mogelijk te werken. Zo is geld geven aan goede doelen, vaak dweilen met de kraan open. En bekrachtigen van de Oude Wereld, waar wij juist vanaf willen. Ik kan beter investeren in mijn eigen functioneren. Dan bied ik de Nieuwe Wereld de meeste liefde en de beste creaties.

® Ik besteed al zoveel tijd en geld aan een betere wereld
Daarom betaal ik niet ook nog eens aan goede doelen

Ook in de wereld – vooral in West-Europa – zijn er blijvende veranderingen ten goede. Zelfs economisch. De reguliere media worden steeds transparanter. Werd vorig jaar duidelijk, dat wij als burgers nauwelijks geheimen hebben, dit jaar moeten ook de onthullingsmechanismen zelf eraan geloven. Dat mensen massaal worden afgeluisterd en bespioneerd, is zo langzamerhand bekend. Maar nu kunnen zelfs de werkwijzen van inlichtingendiensten niet meer geheim blijven.

Het binnenaardse en het buitenaardse komen toch steeds dichterbij

Sommige lichtwerkers wachten met ongeduld op Disclosure. Ik eigenlijk niet meer zo, want al die vertraging vervult wel degelijk nuttige functies. Ik heb in mijn leven topervaringen meegemaakt, waarvan ik achteraf spijt heb, dat ik die toen had ervaren en niet nu met mijn ruimere bewustzijn. Zo ook zal de mensheid meer van ontmoetingen met buitenaardsen profiteren, zodra die op een hoger ascentie niveau leeft. Tot die tijd maken wij wel spectaculaire ontwikkelingen qua moraal en technologie door, maar verrichtingen doen wij hoofdzakelijk zelf, terwijl onze kosmische vrienden voorlopig op de achtergrond blijven. Toch zijn er aardig wat, zij het subtiele, onomkeerbare stappen richting Dé Gebeurtenis.. Die robotfoto, die aantoont, dat vanaf Mars met het blote oog, zowel onze Aarde als onze Maan als heldere sterren zichtbaar zijn, kan wel degelijk onze harten openen. Ook komen wetenschappers met de opmerking, dat er veel meer levensvatbare planeten moeten bestaan en wel vele veel gunstiger dan onze Aarde, omdat die eigenlijk aan de kleine kant is, met iets te hoge bergen, iets te diepe zeeën, iets te zwak magnetisch veld, instabiel klimaat en tektoniek en vrij groot risico op kosmische inslagen. Verder bevat de Kosmos veel meer zuurstof en water dan we durfden dromen. De huidige theorieën over zwaartekracht kloppen niet helemaal. Onze Melkweg heeft te weinig massa om zo keurig bij elkaar te blijven. Je kunt natuurlijk aannemen, dat zoiets bestaat als donkere materie, maar een andere verklaring is het bestaan van een paralleluniversum, waarvan wij geen licht ontvangen, maar waarvan wij wel zwaartekracht ondergaan. Dit klopt vrijwel zeker. Wij leven in het schaduwuniversum Nebadon – Ver Van Huis – dat net is als een wit op zwarte bladzijde van vele miljarden lichtjaren lang en breed, maar slechts enkele millimeters dik. Deze bladzijde ligt dan op het zwart op witte lichtuniversum On – Thuis – waar wij waarschijnlijk allemaal oorspronkelijk vandaan komen en waarnaar wij in een flits kunnen terugkeren. Met een aangepaste zwaartekrachttheorie is ook te verklaren dat onze Aarde hol is. Maar ook dit heeft wellicht te maken met het bestaan van meer dimensie lagen.

Zondag 2014-02-16 van 20:00 tot 21:10 uur via Internet – Wereldwijde live telepathie met buitenaardsen

Dus toch niet eerst massale vliegshows met landingen of ontmoetingen met buitenaards grondpersoneel? Die komen er zeker ook nog een keer. Maar de plannen voor Disclosure worden steeds subtieler. Alles moet zo min mogelijk paniek of ander onheil veroorzaken. En kosmische telepathie is verreweg het minst riskant. Iedereen kan meedoen, want in feite zijn alle mensen van nature telepathisch begaafd. Er is geen speciale methode of voorbereiding nodig. Alleen is gebruik van alcohol en koffie tot enkele uren van tevoren af te raden. Op de Engelstalige website is trouwens onduidelijkheid over sommige tijdzones. Voor Nederland begint – volgens de aftelklok op die site – het feest toch echt aanstaande zondag om acht uur ’s avonds. Je hoeft geen Engels te beheersen, want het meeste van die telepathie is woordloos. Je gaat gewoon voor je computer zitten met die website en luidspreker(s) aan en je laat het gewoon gebeuren. Voor elke deelnemer is er minstens één buitenaardse persoonlijk beschikbaar. Ik heb een heleboel goed nieuws. Ik heb prima ervaring met telepathie met buitenaardsen. Maar ik heb het niet zo op vaste tijdstippen. Gelukkig staat of valt het ook niet met die ene sessie, die ik overigens wel ga meedoen, want op die tijd zal het profijt het grootste zijn. In de nacht van eergisteren op gisteren had ik al contact met een vrouwelijk en een mannelijk wezen. Het zijn (bijna) allemaal tot nu toe onbekende buitenaardse wezens. Buitengewoon liefdevol, gemotiveerd en ervaren in telepathie. Als je goed in je eigen kracht en innerlijke leiding staat, is misleiding volstrekt uitgesloten. De communicatie was nog enigszins gesluierd, maar dat zal spoedig veranderen. Het blijft niet bij die sessie, want het is de bedoeling, dat dit vriendschappen voor het leven worden. En dat steeds meer mensen telepathisch contact krijgen met buitenaardsen. Dit is uitermate bevorderlijk voor het imago van buitenaardsen en een prima aanloop voor fysieke samenwerking. Die telepathie kan ieder van ons steeds verder uitbreiden, verscherpen en verfijnen. Het kan woordloos, met woorden, met muziek en met andere klank. Je kunt haarscherpe beelden krijgen van je contactpersonen. Je kunt buitenzintuiglijk waarnemen op elkaars werelden, enzovoort, met alle mogelijke en onmogelijke zintuigen, zonder de onvolkomenheden en illusies daarvan. De mogelijkheden zijn legio. De bedoeling is, uitwisseling in onbevangenheid en gelijkwaardigheid. Zij genieten net zo als wij. En zo worden wij , wat wij oorspronkelijk waren, multidimensionale, goddelijke wezens.