Verslag 2013 + Prognose 2014 – Galactische Federatie + Lila Lelie Cluster Unie 2014-01-01

Verslag 2013 + Prognose 2014 – Galactische Federatie
+ Lila Lelie Cluster Unie
+ Navlis Mastara –
Lila Lelie Cluster – onze locale groep melkwegstelsels

Door Micha – 1 Januari 2014

Toelichting jaarverslag

Deze rapportage heb ik zoveel mogelijk opgesteld vanuit eigen zintuiglijke en buitenzintuiglijke waarnemingen. Wegens aanpassing van mijn missie – minder waarneming en meer creatie – is dit wellicht mijn laatste jaarverslag. Bovendien verwacht ik steeds meer betrouwbare verslaglegging via andere lichtwerkkanalen en via reguliere media. En hoe meer we vertrouwd raken met 5D, hoe minder we op klok en agenda kijken en hoe meer we in het Nu leven.

De Hemel was al gereed – nu de Aarde nog


Alle benodigde reorganisaties van onze Cluster Unie – die thans prima functioneert – waren al in 2012 gerealiseerd. 2013-03-01 werd de Albaran Zevenster Unie opgericht. Hun werelden zijn volop in ascentie en materiële renovatie. Voorjaar 2013 is begonnen met voorbereidingen voor de fysieke herkolonisatie van onze buurplaneet Mars. Verder weet ik geen relevant buitenaards nieuws. En zoiets verwacht ik de komende jaren ook niet echt. Het gaat in deze periodes vooral om onze Aarde. En daarover gaat dan ook de rest van dit verslag.

2012-12-21 zelf was onopvallend, maar daarna is het wel degelijk begonnen


Meetkundig zijn winter- en zomerzonnewendes nauwelijks spectaculair, omdat die plateau-situaties betreffen. Achteraf beschouwd, is de wereld sindsdien onherkenbaar veranderd, althans volgens oplettende lichtwerkers. Vanaf januari 2013, drong steeds meer 4D door, waarop velen slecht waren voorbereid, hetgeen duidelijk bleek. In tegenstelling tot 5D, voelt 4D – in samenklank met 3D – onnatuurlijk en onrustig aan. Ik vergelijk dit met muziek. Is 3D de grondtoon, dan is 5D het octaaf, wat voor ongeoefenden bijna hetzelfde klinkt. 3D en 5D zijn beide fysiek. Dan is 4D een kwint hoger dan 3D. En hopelijk zuiver gestemd. 4D neigt tot ongeaardheid – tot niet-fysiek zijn.

Behoedzame omwentelingen tijdens de eerste drie kwartalen van 2013


Er zijn in deze periode veranderingen opgetreden, die menig weldenkend mens voor onmogelijk had gehouden. De Rooms Katholieke Kerk heeft nu een nieuwe paus, die de ene na de andere onverwachte doorbraak forceert. Hij kust getatoeëerde voeten van vrouwelijke – zelfs islamitische – gevangenen en relativeert homoseksualiteit. Bovendien pakt Paus Franciscus de Eerste, financiële en andere corruptie vanuit het Vaticaan, voortvarend aan. Nederland en België kregen nieuwe koningen, waarbij er sindsdien frissere winden door de lage landen waaien. Iran kreeg een veel westers-vriendelijkere president. Ook in China wordt het blijkbaar weer echt leuk. Tijdens deze periode, ascendeerden vele landen – vooral in Noord-West-Europa – naar acceptabel stabiel 4D.

De ene na de andere wetenschappelijke en technologische doorbraak in 2013


In 2013 verscheen de ene na de andere succesvolle technologische innovatie, met name op geneeskundig gebied. Zoals immunotherapie, die het zelfhelende vermogen van het lichaam bij kanker en andere ziekten stimuleert. Met de kanttekening – omdat de media toen nog niet om waren – dat implementatie nog wel jaren kon duren. En dan bleek zomaar, dat dit alles allang was ingevoerd, uiteraard zonder vermelding, want wie controleert zoiets? Dit gold ook voor innovaties op het gebied van zonne-energie, mogelijk bewoonde planeten, enzovoort. En terwijl er steeds meer wordt geprint in 3D, verkeert ons bewustzijn steeds meer in 5D.

2013-09-22 – de goddelijke deadline – of toch niet?


Rond de herfstequinox van 2013 gebeurde er, wat eigenlijk bedoeld was voor de magische datum 2012-12-21. Is dit een bevalling na negen maanden zwangerschap? Equinoxen zijn meetkundig heftiger dan zonnewendes. Een equinox verloopt uiterst steil. Elke volgende dag kan vier minuten meer of minder licht zijn dan de vorige. Volgens goddelijk decreet, moest vanaf 2013-09-22, alle extreme 3D dualiteit van onze Aarde zijn verdwenen. Zelfs verstokte slaapwandelaars, kunnen zonnenklaar zien, dat dit in de verste verten, ook nu niet het geval is. Er zijn wel spectaculaire doorbraken te melden. Volgens mij werd een dreigende Derde Wereldoorlog afgewend. Evenals een economische ramp in de Verenigde Staten, die de halve wereld in de afgrond had meegesleurd. In plaats daarvan, wordt de bankensector wereldwijd gesaneerd. In Iran en Syrië verschijnen al lichtpuntjes.

Onze ascensie verliep anders dan werd voorzien

Aan de ene kant, zaten we het laatste kwartaal van 2013 opgescheept met nog veel teveel actieve 3D resten. Aan de andere kant, begon ascensie van 4D naar 5D sneller en bij meer mensen op te treden, zij het instabiel. En ook nog eens bij velen min of meer onbewust, hetgeen een zeer ongebruikelijke en ongewenste situatie leek. Het gelijktijdige bestaan van 3D, 4D en 5D in één wereld, maakte het er logistiek, bepaald niet eenvoudiger op. Wij kregen weliswaar instant karma, ofwel de mogelijkheid om direct vanuit onze gedachten te manifesteren. Alleen werkte dit het ene moment goed, maar klapte de boel het volgende moment terug naar oude traagheid. In een sfeer van ‘Von Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.’ Onze kosmische vrienden zetten dan ook alles op alles om alles zo overzichtelijk en stabiel mogelijk te krijgen. Het is een groot wonder, dat er niet nog veel meer natuurrampen en sociale onrust zijn opgetreden. Blijkbaar kunnen Aarde en mensheid het langdurige, gelijktijdige bestaan van 3D, 4D en 5D toch redelijk aan. Zodat ingrijpen vanuit de hemelen minder urgent is. Mensen kunnen hun spelletjes voorlopig blijven uitspelen. Verder blijken velen toch probleemloos en gelukkig te kunnen meedraaien in een 5D wereld. Laat ze maar zo. Hun ontwaking en bewustzijnsuitbreiding volgen wel in hun eigen tempo, naarmate ze meer aan 5D wennen. Mocht de kosmische hiërarchie meer actie van ons verlangen, dan krijgen wij ongetwijfeld tijdig bericht.

Klokken werden steeds luider geluid, maar Disclosure kwam slechts moeizaam van de grond


Er gebeurde veel – en uiterst snel – tijdens het laatste kwartaal 2013 – wat zelfs reguliere media toegaven. Maar er moet ook nog ontzettend veel gebeuren. Soms lijkt onze oude duale wereld wel een bodemloze put. Wij danken alle dappere opstandelingen, die er opsluiting en erger voor over hadden om wanbeleid te stoppen. Het ene na het andere schandaal qua spionage en in politiek, economie en industrie werd aan het licht gebracht. Gepaard met massale aftredens, ontslagen, arrestaties en veroordelingen, tot jarenlange celstraffen toe. Wat de media er niet bij vermeldden, was al het werk op de achtergrond, zoals begeleiding door buitenaardsen. De mensheid op Aarde kan echt in het Guinness Book of Records, wat betreft het spelen van verstoppertje. Al tientallen jaren werden diverse pogingen tot Disclosure ondernomen, maar die hadden nauwelijks resultaat. De herfstequinox 2013 werd aangegrepen als hét ideale moment voor het opstarten van Disclosure projecten. Zoals Plejaden Andromeda Disclosure – PAD. Dit alles functioneert nog niet uitbundig, maar het begin is er. Lichtwerkers geven nu al toe, dat er miljoenen mensen onder ons leven, die op andere planeten zijn geboren. Dat die buitenaardse toch nog niet uit de kast komen, komt vooral, omdat zij nog geen gegarandeerde wettelijke status hebben. Ondanks dat zij braaf aan hun verplichtingen voldoen en bijvoorbeeld trouw belasting en pensioenpremies betalen. En verder toegewijd bijdragen aan een paradijselijkere wereld.

Zelfs komeet ISON leek als een nachtkaars te doven


Ook Project ISON-Phoenix, waarbij onze Aarde er mogelijk zelfs twee natuurlijke maantjes bij had gekregen, is blijkbaar tot nader order op de lange baan geschoven, wellicht omdat zulke spectaculaire acties, toch teveel onrust en forcering zouden hebben veroorzaakt, onder de nog steeds met moeite en pijn ontwakende mensheid. En omdat de doeleinden van dit project, kennelijk toch ook langs behoedzamere wegen, konden worden bereikt. Energetisch en binnen elk van ons, is ISON wel degelijk effectief. Wij zijn zelf de verlossers, die wij verwachten. Disclosure is niet bedoeld om nieuwsgierigheid te bevredigen, maar als poort naar intergalactisch burgerschap. Sommigen houden graag de eer aan zichzelf. Eerst orde op zaken, dan pas heftige tekenen aan de hemelen.

Persoonlijke transparantie is cruciaal voor Disclosure


Verder is persoonlijke openheid onmisbaar, willen wij gelijkwaardig met onze ruimtefamilie kunnen omgaan. Het is aan ons om onze eigen maskers af te zetten en te ontdekken en manifesteren, wat en wie wij werkelijk zijn. Dat is simpeler dan het lijkt. Het betreft het masker, waarmee wij ons beter voordoen, dan wij zelf denken te zijn. Dit lijkt het meeste op ons ware zelf. Vandaar, dat zelfs mensen met voldoende onderscheiding er soms intuinen. Die denken, dat zij worden bedrogen door dat mooie masker, maar in feite kijken zij daar dwars doorheen. En tevens door dat boevenmasker daar weer onder. Zij zien dan iemands ware zelf. Toch handig om te weten.

December 2013 vertoonde al veel instant manifestatie


Als donderslag bij heldere hemel – die wel vaker gebeuren rond onze lawaaiïge jaarwisselingen – werd verkondigd, dat de dag daarvoor, de Europese ruimtetelescoop Gaia was gelanceerd en al vanaf het begin prima functioneerde. Gebruikelijk was, dat naar de realisatie van dergelijke spectaculaire projecten, tot tientallen jaren werd toegeleefd. Maar wie van het gewone volk, had vóór december 2013, ooit eerder van die supertelescoop Gaia gehoord? Gaia zal alle records breken. Je zou er vanaf onze Aarde, een op de Maan liggende krant mee kunnen lezen. Nou, dan kun je ook duidelijk zien, dat de redelijk nabije sterren van Centaurus en Sirius, bewoonde planeten hebben. Waarop voor ons probleemloos het verschil tussen zeeën, gebergten, bossen, graslanden en steden zichtbaar zal zijn.
En zo gaat de mensheid wellicht zelf Disclosure verzorgen. Maar is opduiken van telescoop Gaia, wel instant creatie? Nou eh, ja en nee. Aan telescoop Gaia zal best jaren zijn gewerkt. Maar het is de verschijning in jouw wereld, die telt. In feite is alles er al. Het hoeft alleen nog te worden gemanifesteerd. Ofwel door de media te worden toegegeven. De reguliere media zijn in december om gegaan. Er is nog nooit eerder in zo korte tijd zoveel goed nieuws gemeld. Kennelijk worden de offficiële informatiekanalen, nu eindelijk door de afdruipende Cabal uit handen gegeven.

Prognose 2014


Er stond een uitgebreide agenda 2014 voor publicatie gereed, maar die kon – onverwacht – de prullenbak in. De besluitvorming tot ingrijpen vanuit de hemelen, was voor ons al onoverzichtelijk complex. Nu is dit nog meer zo. De kosmische hiërarchie streeft er steeds meer naar, onze vrije keuze maximaal te respecteren, ons zoveel mogelijk zelf te laten doen en om zoveel mogelijk zielen de gelegenheid te geven om mee te ascenderen, met zo min mogelijk bijkomende schade en met zoveel mogelijk behoud van levensvormen en cultureel erfgoed. Aarde was al lid van de Galactische Federatie en daarmee automatisch ook van de Lila Lelie Cluster Unie en van de Nebadon Universum Unie. Wij zouden ons niet eens kúnnen afscheiden, want daarvoor is een meerderheid middels een wereldwijd referendum nodig en dat is in onze huidige situatie gelukkig organisatorisch volstrekt onmogelijk. Wij zijn wel onderhevig aan de zwaarste sancties en die willen onze kosmische vrienden maar al te graag opheffen. Uiteindelijk krijgen wij wereldvrede, betrouwbare informatievoorzieningen, Disclosure, eerlijk verdeelde welvaart, volkomen gezondheid en welbevinden en een paradijselijk ecosysteem, maar wanneer en in welke volgorde, is totaal onvoorspelbaar geworden. Aan de ene kant, zijn er nog tijdafhankelijke processen, met klokken, die ons ofwel te snel, ofwel te langzaam tikken. Aan de andere kant, krijgen wij steeds meer de beschikking over instant manifestatie. Waarbij het wijs is om tijdstip en vorm zoveel mogelijk vrij te laten. En engelengeduld te betrachten, alsof wensen pas na eeuwigheden zullen worden vervuld. En gereed te zijn, alsof wensvervulling elk moment kan geschieden. Dé Gebeurtenis – spectaculaire Disclosure – vond niet plaats in 2013, maar in 2014 zou dat zomaar kunnen.

Micha Beuger

http://www.buitenaards.net/