Semjase van de Plejaden – Volmaakt geluk in het eeuwige Nu

Semjase van de Plejaden –
Volmaakt geluk in het eeuwige Nu

Micha – 2013-09-30

Lieve Aardemensen.

Dit keer nodig ik jullie vrijblijvend uit om vanaf Nu, elk moment van jullie leven, volmaakt gelukkig te zijn. Ja maar, zullen sommigen zeggen, dat kan helemaal niet en is ook niet de bedoeling. Geen wit zonder zwart. Wel, wij Plejadiërs, zijn al eeuwen lang, elk moment van ons bestaan, volmaakt gelukkig. Maar hoe zit dat dan? Heel simpel. Die verplichte dualiteit behoorde tot jullie ouwe trouwe 3D wereld en die heeft nu zijn werk gedaan. Lichtwerkers, die nog steeds aan dit achterhaalde systeem hechten, zijn hoogstens met ascentie naar 4D bezig. Die hele kreet Ja Maar hoort trouwens typisch bij al die andere fabeltjes en illusies van verouderd New Age.

Sinds 2012-12-21 kwam er steeds meer 4D in jullie wereld. Dat voelde vaak onwennig en onconfortabel aan. Sinds 2013-09-22 komt er op grote schaal 5D naar jullie toe. Dit voelt prettig en natuurlijk en is aanstekelijk. Jullie kennen 5D inmiddels allemaal al. Wat ik jullie hieronder vertel, bevat in principe geen nieuwe informatie. Ik schets het slechts als herkenning. En voor de rest kunnen jullie hier verder mee spelen.

5D komt kortweg neer op Eenheidsbewustzijn en leven in het Hier en Nu, dat als eeuwigdurend wordt ervaren. Nu leek aan vervelende 3D situaties soms ook geen einde te komen, maar dat hoorde bij die dualiteit en illusie. Bij het Nu in 5D hoort tevens de wens, dat deze situatie voor altijd bestaat, omdat die volmaakt prettig aanvoelt. In 6D heb je bovendien zekerheid, dat dit alles inderdaad voor eeuwig doorgaat, want dan ben je meester van de Morfogenetische Velden, dus ook fysiek onkwetsbaar en onsterfelijk. Dan hoef je in principe nooit meer te incarneren, tenzij incidenteel als avatar, hoewel jouw hogere zelven – die niet fysiek zijn, maar wel onsterfelijk – altijd al op vergelijkbare wijze incarneren. Ascentie naar 6D is in alle opzichten een individuele beslissing en proces en hoort daarom niet tot het bestek van de geassisteerde ascentie van Aarde met alles erop en eraan. 5D kan in principe nog worden verstoord, maar wordt in ons huidige tijdperk extra goed beschermd.

In 5D ben je volmaakt gelukkig. Alles stroomt vanzelf. In perfecte afstemming en balans. Elk moment is weer anders en even boeiend. Geen spoortje verveling of vermoeidheid. Geen enkele pijntje, zelfs geen oud zeer. Geen misselijkheid of duizeligheid. Niet te koud – niet te warm. Geen zorgen voor morgen. Niets dat je afleidt van het Moment. Er kunnen weliswaar verlangens bij je opkomen, maar dat zijn geen dwingende begeertes. Bovendien heb je het volste vertrouwen, dat die op de meest geschikte andere momenten worden vervuld. Ook het nemen van beslissingen verloopt moeiteloos. En mocht je toch, door wat dan ook, worden afgeleid, dan schenk je aandacht, totdat het genoeg is geregeld en keer je vanzelf terug naar je basis – het Hier en Nu. Zoals je in de oude situatie af en toe uitschieters naar 5D had, bijvoorbeeld bij verliefdheden, maar dan viel je al gauw terug naar 3D en later naar 4D, welk laatste ook best vervelend kan zijn.

Om in het Nu – het Hart – 5D – te komen, is geen enkele methode nodig. Stop met proberen en je bent er. Nu-goeroes, zoals Eckhart Tolle en Jeff Foster, wijden complete boeken, lezingen en cursussen aan het Nu. Terwijl zij zelf toegeven, dat het Nu daarvoor te simpel is en dat elke gedachte of woord je daarvan juist afleidt. Daarom houd ik, nota bene een Plejadische, het beknopter, in de wetenschap, pas terug te keren in het Nu, zodra ik ben uitgedacht en uitgepraat. Want niet in het Hoofd, maar in het Hart valt alles op zijn plaats.

® Is jouw instrument nu volmaakt afgestemd ?
Dan weet jij zelfs als leek, dat je verder van de stemsleutels moet afblijven

Jullie Semjase.

http://www.buitenaards.net/