Semjase van de Plejaden – Spelen met jullie multidimensionaliteit

Semjase van de Plejaden –
Spelen met jullie multidimensionaliteit

Micha – 2013-10-01

Lieve Aardemensen.

Volgens jullie officiële wetenschap, kunnen wij nu onmogelijk met elkaar uitwisselen, laat staan elkaar bezoeken. Alleen al het licht – wat het allersnelste zou zijn – doet er ruim vierhonderd jaar over om de afstand tussen Aarde en Plejaden te overbruggen. En tussen onze beide stelsels en Andromeda zelfs meer dan twee miljoen jaar. En toch hebben wij – in een flits – diverse vormen van onderling contact. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Wel. in feite reist het licht via gigantische omwegen, althans wat betreft onze alledaagse waarnemingswereld. Die wij waarnemen met onze zintuigen en instrumenten en dus beleven met het hoofd. De wereld van het hoofd kent slechts drie ruimtelijke dimensies, namelijk lengte, breedte en hoogte. En als vierde dimensie, lineaire tijd. Het hart is verbonden via meer dimensies, maar die zijn verborgen voor wat voor zintuig of instrument dan ook. Dankzij die extra dimensies bestaat de zogenaamde hyperruimte – in Startrek subspace genoemd – waarin die afstanden veel kleiner zijn. Toch waren we vorige eeuw nog uren onderweg vanaf de Plejaden. Vooral het laatste stuk naar Aarde kostte ons veel tijd. Nu gaat dit veel sneller, dankzij Andromedaanse technologie en nieuwe, toegankelijkere rasters in jullie planetenstelsel. Ook zijn er verschuivingen in ons Universum, zowel in de wereld van het hoofd als van het hart. Zo beweegt Andromeda zich volgens wetenschappers naar onze Melkweg toe. Al is de aankomst dan pas over vier miljard jaar. In de hartswereld, naderen onze drie stelsels elkaar sneller.

De wereld van het hoofd is fascinerend en onmetelijk, maar daarmee tegelijk soms onbereikbaar, onbegrijpelijk, zinloos of zelfs angstaanjagend. Dankzij de extra dimensies van het hart, wordt die wereld bereikbaar en zinvol. Dat hierbij dingen letterlijk op hun plaats vallen, illustreer ik aan de hand van de hieronder getekende bouwplaat. Links zie je een platte figuur, een soort vierpuntster, waarvan die vier punten het verst van elkaar verwijderd zijn. Langs een lineaal snijd je die met de scherpe kant van je mes uit, langs de buitenzijden van de vier driehoeken. Met de botte kant van het mes ga je even over de vier zijden van het vierkant, zodat je nettere vouwen krijgt. Dan klap je de vier driehoeken op, waarbij de zijden twee aan twee samenvallen en de vier punten versmelten. Die vormen de top van de piramide, een ruimtelijk voorwerp, waarvan wat het verste uiteen lag, nu één is.

In het hart zijn jullie en wij altijd nabij, ongeacht astronomische afstanden. In telepathisch contact, meestal in stilte. Zo kwam ook deze channeling tot stand. De woorden en beelden hebben jullie er naderhand zelf bij verzonnen. Je kunt mijn liefde voelen. En dat ik achter je sta. Met mijn armen om je heen en met mijn lippen tegen je hoofd. Binnenkort hopen we jullie te bezoeken, zodat wij met elkaar kunnen omgaan, zoals jullie dat met elkaar doen.

Kusje van zusje. Jullie Semjase.

 www.buitenaards.net/actueel.html#15