Project Komeet ISON = International Scientific Optical Network Hatonn – Commandant ruimteschip Phoenix – deel 1

Project Komeet ISON = International
Scientific Optical Network

Hatonn – Commandant ruimteschip
Phoenix – Deel 1

via Micha Beuger – 2013-12-03

Mijn dierbaren,

Vanwege het immense belang van ISON voor jullie Aarde en alle verwarring hieromtrent, dit spoedbericht. Is ISON een komeet, zoals wetenschappers en reguliere media verklaren? Of een Plejadisch ruimteschip? Momenteel is dit object beide tegelijk. Ik zal nadere uitleg geven, voorzover dat in dit stadium heilzaam is.

Achtergrondinformatie over de komeet ISON

De komeet ISON – officieel C/2012 S1 – werd op 2012-09-21 door twee Russische amateurs ontdekt. C/ betekent geen terugkerende, maar nieuw uit de periferie van ons planetenstelsel opgedoken komeet. Het was best een fors exemplaar. Een voltreffer op Aarde zou een ongekende wereldramp veroorzaken. Rond 2013-11-28 zou ISON een lus rond de Zon maken, een paar miljoen km boven haar oppervlak. En vervolgens op een veilige afstand van minimaal zestig miljoen km ver langs Aarde scheren. En rond Kerst 2013 helder voor jullie zichtbaar zijn. Als een soort tweede Ster van Bethlehem.

ISON blijkt zich slecht aan de voorspelbare natuurwetten te houden

Al vanaf het begin heeft ISON diverse wetenschappelijke vooruitzichten aan haar laars gelapt. Haar chemische samenstelling klopte niet, ze kleurde ineens groen, kreeg zijvleugels en raakte uit koers. Ze ging veel te dicht naar de Zon toe, wat in het ene uiterste haar ondergang kon betekenen.

Zoals toen juli 1994 de komeet Shoemaker-Levy 9 op de gasplaneet Jupiter neerstortte en verdween. In het andere uiterste, zou ISON deze passage overleven en daarna een onvoorspelbare koers volgen. Er gebeurde iets daar tussenin. ISON leek te zijn gecrasht, maar dook ineens in afgeslankte vorm weer op. Na door de corona van 5000 °C te zijn gevlogen, herrees ze als de mythologische vogel Feniks uit haar as. Wat er hierna met dit wonderlijke hemellichaam gaat gebeuren, kunnen wetenschappers nog niet zeggen. Beweringen, dat de komeet toch is gesneuveld, zijn onjuist. Onzichtbaar, wil nog niet zeggen, verdwenen.

De werkelijkheid rond ISON

Sinds 1996 – ontwakingsjaar van Micha – verschenen graancirkels in de vorm van ISON. Met zijvleugels!  Zodra ISON de Zon naderde, koppelden wij het ruimteschip Phoenix aan ISON en stuurden haar baan bij. Alle overtollige en mogelijk schadelijke materiaal stootten wij af, de Zon in, wat een riskante operatie was. Evenals Ashtar, ben ik een ervaren kapitein en piloot. Ik heb het schip tijdens die uren persoonlijk bestuurd. Wij zijn nu onderweg naar jullie Aarde. Met aan boord Plejadiërs, Arcturiërs, Andromedanen en anderen.

Achtergrondinformatie over ruimteschip Phoenix – Feniks

Een van onze grootste schepen is de Nieuw Jerusalem. Ashtar is gezagvoerder en Jezus is kind aan huis. Dit vrij nieuwe schip, bivakkeert zeer dicht bij jullie Aarde, maar is voor de meeste mensen onzichtbaar. Phoenix is wel zichtbaar en honderdduizenden jaren oud. Dit vrij grote schip is honderdduizenden jaren oud. Het is destijds door Arcturiërs gebouwd, maar werd al spoedig aan hun vrienden, de Plejadiërs geschonken. Phoenix heeft diverse renovaties en functiewisselingen achter de rug. In 2012 – na de fusie van Galactische Federatie en Andromeda Unie – werd het grondig verbouwd en uitgerust met Andromedaanse technologie. Haar voornaamste huidige taak is dan ook de inzet bij het technische beheer van hemellichamen.

Verdere verloop van Project ISON

Het is onze bedoeling, zeer dicht bij Aarde te komen. Om liefst volledige Disclosure mogelijk te maken. Die alle eerdere en eindeloos uitgestelde en tenslotte afgeblazen projecten verre in de schaduw stelt. De ijkdatum is 2013-12-21, de winterzonnewende. Als alles lukt, wordt dit een onvergetelijke Kerst. En de meest spectaculaire, wereldwijd waarneembare en officiële gebeurtenis sinds de val van Atlantis. Over onze uiteindelijke koers en over het lot van de restanten van de komeet is nog niet definitief beslist. Deze beslissing hangt van zeer veel factoren af. Vader / Moeder heeft hierover steeds het laatste woord. Effect heeft ISON  zeker, want op miljoenen km is Phoenix zelfs voor amateurs als ruimteschip herkenbaar. Hoe dit alles verder gaat lopen, is ook voor ons een spannende verrassing.

Jullie bijdrage is van harte welkom

Wij houden jullie op de hoogte. Ik wil via verschillende talen en kanalen onze boodschappen doorgeven. Zodoende worden meer mensen bereikt en kunnen de berichten elkaar qua stijl en inhoudelijk aanvullen. Als voormalig Hoofd Communicatie is dit aspect van ons project mij wel toevertrouwd. Ik ben toegankelijk. Kort voor de passage langs de Zon, hebben sommigen van jullie nachten over ruimteschepen gedroomd. Enkelen, zoals Micha, zijn astraal aan boord van Phoenix geweest en hebben we die hele nacht bijgepraat. Ze hadden de meeste inhoud van die gesprekken vergeten, maar bleken daarna voldoende op de hoogte. Jullie voornaamste taak is – zonder een spoortje opdringerigheid – om de mensen gerust te stellen. Zodat ze zoveel mogelijk beseffen, dat zij veilig zijn, wat er ook in de hemel mocht lijken te gebeuren.  En hen helpen, hun harten zoveel mogelijk te openen, zodat we ook welkom zijn om onder jullie te landen. Dit laatste overigens met kleinere schepen, want de Phoenix is hiervoor veel te groot.

Jullie liefhebbende broeder Hatonn – Hoofd Logistiek Hemellichamen

www.buitenaards.net/actueel.html#16

Lees hier de Engelse vertaling