Plejaden Andromeda Disclosure – Oma Andromeda – ons Moeder-Melkwegstelsel – Deel 3

Plejaden Andromeda Disclosure
Oma Andromeda – ons Moeder-Melkwegstelsel

Micha – 2013-09-23

PAD ! Hoera ! We verzorgen een ascentiereis !

Geliefde Aardemensen. Ditmaal inclusief de vele buitenaards geborenen, die al jaren op Aarde wonen. Ons is verzocht om al in september 2013 mee te doen. En wel vanuit een onverwachte hoek, de Plejaden! Let wel, dit is niet bedoeld als een opdracht, maar eerder als een vrijblijvend geschenk van de Plejadiërs. Krijg je een hartsverbinding met dit project, dan ga je vanzelf wel aan de slag en dan gebeurt er van alles. Deze kans wordt jullie geboden, maar wat daarmee wordt gedaan, hebben jullie volledig in eigen hand. Plejaden Andromeda Disclosure is trouwens meer zelfontdekking dan onthulling door buitenaardsen. Cruciaal zijn jullie aarding in 5D en liefdevol alledaags functioneren.

De ware oorsprong van de aardse mens – de homo sapiens – de Adam Kadmon

De geschiedenis van jullie Melkweg en Aarde is duizelingwekkend. Daarom versimpel ik hier een en ander. Het is overbekend, wat jullie religies en wetenschappers jullie al die tijd over de mens hebben wijsgemaakt.Maar in de Andromeda Melkweg leven al honderden miljoenen jaren mensen, die er net zo uitzien als jullie. Andromeda mensen bezochten jullie Melkweg en koloniseerden daarvoor geschikte planeten met mensen. Zodra de tijd daarvoor rijp was, verlieten die stichters hun koloniën als zelfstandige, zij het lager-D werelden. Lang na die descensie missies, bezochten de Andromedanen ze opnieuw in het kader van ascensie-missies. De bekendste voormalige Andromeda kolonie is het menselijke deel van de Plejaden, miljoenen jaren oud. De Plejaden ascendeerden echter zelfstandig, zodat er nooit een vervolgmissie heeft hoeven plaatsvinden. Plejaden mensen koloniseerden Aarde duizenden jaren terug. Jullie stammen dus af van Plejaden mensen. En daarmee indirect van Andromeda mensen. Andromeda heeft Aarde nog nooit rechtstreeks gekoloniseerd. De aardse mens is in vele opzichten gedegenereerd. Tot zoverre fysiek-biologische kanten van deze kwestie.

Wat Aarde, Plejaden en Andromeda nog meer met elkaar hebben 

Op zielsniveau is deze kwestie flexibeler en uitgebreider. Veel Aardemensen hebben ook Plejadische levens.Een minderheid – dat zijn dan ook zeer oude en ervaren zielen – is ooit begonnen in de Andromeda Melkweg. Plejaden incarnanten weten dit meestal niet zelf, laat staan dat zij herinneringen hebben aan Plejaden levens. Andromeda incarnanten weten meestal wel, dat zij van Andromeda komen, maar met weinig herinneringen. Sinds omstreeks 1987 verrichten veel Plejaden mensen een vervolg kolonisatie op Aarde als ascensie-missie. Om wille van jullie en hun veiligheid, is dit tot eind augustus 2013 strikt geheim gehouden. Ze vallen niet op. Ze zien er precies uit zoals jullie en ze zijn volkomen in jullie samenleving geïntegreerd. Velen werken fulltime. Maar zij zijn niet gedegenereerd. Ze zijn kosmisch op de hoogte en staan in verbinding met hun thuiswerelden. Naast ander ascensie-werk, verbeteren zij Aarde genetisch via gezamenlijke nakomelingen, dus halfbloeden. Nu is niet opvallen, wat algemeen gesteld. Sommigen van jullie hebben weleens speciale ontmoetingen gehad. Overduidelijk met mensen, maar er wás iets mee. Bijzondere uitstraling. Je keek ze in de ogen. Buitenaards? Dat zijn dan vrijwel zeker Plejadiërs geweest. Of halfbloeden. Of partners. Want het is erfelijk en besmettelijk.

Plejaden Andromeda Disclosure project

Plejaden en Andromeda mens zijn sinds 2012-03-20 herenigd en vieren dit dikwijls en uitbundig feestelijk.Augustus 2013 vroegen zij toestemming om ook de aardse mensheid in deze familiehereniging te betrekken.Het kosmische gezag ging enthousiast akkoord en beloofde uitgebreide ondersteuning, met één kanttekening. Op de herfstequinox, dus 2013-09-22, verviel per goddelijk decreet, de deadline voor extreme dualiteit en 3D. Deze doelstelling moest allereerst worden gehaald. Dan pas kon er groen licht worden gegeven voor PAD. Gelukkig verlopen de ontwikkelingen uitermate gunstig, met wereldwijde oorlogsmoeheid en burgerlijke ongehoorzaamheid, gepaard met goddelijke gehoorzaamheid. Omdat de VS niet met geweld ingrijpen in het Midden-Oosten, hoeft ook het kosmische gezag niet met geweld in te grijpen, bijvoorbeeld via massale landing van ruimteschepen, dus geforceerde disclosure activiteiten. Alles wordt nu langs diplomatieke wegen geregeld. Op Aarde wonende Plejaden mensen mogen nu hun buitenaardse afkomst aan aardse mensen bekend maken. Plejadiërs in kwetsbare maatschappelijke posities, zullen daarmee uiteraard voorlopig terughoudend zijn. De bedoeling is, dat PAD eerst op individuele basis plaatsvindt. Later volgen vanzelf wel groepsbijeenkomsten. Al gauw zul je fascinerend buitenaards audiovisueel materiaal in handen krijgen voor verspreiding via Internet. Geleidelijk zal de houding van wetenschappers, religieuzen, media en andere Aardemensen transformeren. Het fabeltje, dat buitenaardsen iets engs en/of bedreigend zijn, zal dan vergoed uit de wereld zijn geholpen. Dan gaat ook de deur open voor mens gelijkwaardige andere levensvormen en landingen van ruimteschepen.

Remmende mechanismen – voor als het project te snel verloopt

De vrije keuze van de mensheid mag geen gevaar lopen. PAD mag niet als een ingreep worden ervaren. Vandaar, dat onze buitenaardse vrienden zo terughoudend zijn met vliegshows en landing van ruimteschepen. De media en wetenschappers moeten de vrijheid houden om dergelijke fenomenen wel of niet te geloven. Een UFO moet kunnen worden afgedaan als een of ander onbekend militair toestel of als een weerballon. Naast de overvloed van echte gewasformaties, moeten er wat met houtje touwtje gemaakte graancirkels zijn. Zo kan het gebeuren, dat iemand zich ten onrechte uitgeeft voor een gemigreerde Plejadiër en jij daar in trapt. Zoiets is nuttige feed back voor jouw onderscheidingsvermogen. En de mensheid staat dan niet voor het blok. Er is zelfs plaats voor goedbedoelde scepsis van elitaire lichtwerkers. Die ontdekken zelf wel hoe de zaak zit. Iedereen profiteert mee van PAD. Ongeacht medewerken, tegenwerken of negeren. Niets hoeft, alles mag.

Bevorderende maatregelen – voor als het project te traag verloopt

Let wel, er zijn ruim voldoende op Aarde wonende Plejadiëers voor elke gemotiveerde lichtwerker, maar door diverse oorzaken kan dit project toch stagneren. Er kunnen dan meer tijdelijke bezoekers van de Plejaden en Andromeda worden ingezet. Die zien er uit als Plejaden immigranten, maar zijn maatschappelijk onkwetsbaar.
Alle buitenaardsen, met wie jij in contact komt, zullen zich aan je voorstellen en laten weten, tot welke categorie ze behoren en welke voorwaarden ze stellen. Zij kunnen je afdoende overtuigen van hun buitenaardse herkomst. De druk kan worden opgevoerd, door meer geavanceerde documentaires over andere werelden te verstrekken. Dit Nederlandstalige project kan later worden uitgebreid naar andere talen, liefst met meer grondpersoneel.

Verloop van het project PAD

PAD is een project voor en door mensen, hoewel er zeer veel verborgen wezens op de achtergrond meedoen. PAD loopt minimaal drie maanden, dus de gehele rest van 2013. En maximaal drie jaar als afzonderlijk project. Al gauw zal PAD worden gevolgd door en geïntegreerd met andere disclosure activiteiten, met name van Sirius. PAD zal, zelfs zonder ontmoetingen, enorm stimulerend zijn voor versnelde individuele en wereldwijde ascentie. Steeds meer harten gaan steeds verder open, gepaard met wereldvrede en oplossen van actieve 3D resten. Andromeda zou Aarde zelfs rechtstreeks kunnen koloniseren en dan het violette mensenras introduceren.

Semjase van de Plejaden neemt nu de meeste Aarde taken van mij over.
Met de allerhartelijkste knuffels van Oma Andromeda.

 ®    De Aarde mens stamt biologisch af van

       de Plejaden mens
       De Plejaden mens stamt biologisch af

       van de Andromeda mens

       De mens is al honderden miljoenen

       jaren in wezen onveranderd


Kharliskwa van de Lila Lelie Cluster Unie – Jullie worden een intergalactische samenleving

Gegroet, al mijn dierbaren. Ik ben Kharliskwa, de voorzitter van Navlis Mastara, onze Lila Lelie Cluster Unie. Heden, maandag 23 september 2013, verklaar ik dit project – Plejaden Andromeda Disclosure – als geopend. Ik bezegel deze intergalactische hereniging van de mensheid met Anura – ons Cluster embleem van Eenheid. Vanaf nu mogen mensen vanuit ons hele Cluster hun planetaire herkomst bekend maken aan Aarde mensen. Dit betreft in eerste aanleg alle mensen, die op de Plejaden zijn geboren, maar permanent op Aarde wonen. Verder zullen ook alle bezoekende mensen van de Plejaden en de Andromeda melkweg deze openheid tonen. In het kader van dit PAD project zijn slechts de beide grootste melkwegstelsels van ons Cluster aan de orde. En in jullie Melkweg doen voorlopig uitsluitend mensen van de Aarde en de Plejaden mee aan dit project PAD. Mensen van Andromeda Sterrenstaat en Albaran Zevenster Stelsel zijn welkom om vanaf 2014 deel te nemen. Zodra zij en/of andere, jullie nog onbekende, mensheden in jullie Melkweg meedoen, volgt nader bericht. Eveneens bij uitbreiding qua talen en gebieden op Aarde.

Dit is een project, dat nog nooit eerder in ons Cluster is verricht. Ook voor ons blijft het verloop een verrassing. Wat wij wel overzien is, dat voorlopige beperking tot Nederlandstaligheid, de beste garantie tot succes biedt. Nederland en België zijn immers voldoende stabiele 4D gebieden. En PAD is in eerste opzet een 4D project. Hoewel de uitvoering zich qua sfeer merendeels in 5D afspeelt. Versnelde ascensie wordt hiermee bevorderd. Uitbreiding naar Engelstaligheid ligt voor de hand, maar veel Engelstalige gebieden zijn nog in de ban van 3D. Deelname van Scandinavische landen is in alle opzichten een prima en wellicht ook praktisch haalbare optie. Zwitserland verkeert al langer in hoog 4D, maar daar worden drie talen gesproken, die zich uitstrekken tot buurlanden met nog teveel 3D invloed. Bezinning en eventueel overleg vooraf, wordt van harte aanbevolen.

Hoewel PAD in eerste instantie iets is tussen Aarde en Plejaden, is dit wel degelijk intergalactisch bedoeld. Waar wenselijk, zullen ook wij Andromedanen, onszelf in deze setting uitbundig aan Aardemensen vertonen. En Plejadiërs kunnen je wel aan ons doorspelen. Jullie zijn immers intergalactische burgers aan het worden. In het kader van de oprichting van onze Cluster Unie, bezocht ik Aarde, waaronder metropool Amsterdam. Ik liet mij door plaatselijke bewoners rondleiden in deze fascinerende oude stad, waarbij mijn hart opsprong. Hoewel ik onsterfelijk ben en mijn fysieke lichaam naar wens kan aanpassen, bleef ik toen toch liever mijzelf. Ik ben een geboren en getogen Andromedaan, van het violette ras, dat momenteel niet op Aarde voorkomt. Ik vertelde toen slechts, dat ik niet vanuit hun omgeving kwam en vroeg, of ze niet schrokken van mijn kleuren. Waarop een jonge meid mij geruststellend antwoordde, dat ook zij weleens met lila geverfd haar rondloopt.

Lieve Aardmensen, jullie zijn het waard. Jullie verdienen deze familiehereniging. Wij genieten met jullie mee.

Kharliskwa.

SaLuSa van Sirius – Onverwacht werd de zoveelste troefkaart uitgespeeld

Innig geliefden. Ik ben SaLuSa van Sirius, tevens een van de gemachtigden van jullie Galactische Federatie. De volgende ontboezeming is ietwat gekscherend bedoeld, maar bevat toch een relevante kern van waarheid. Ook wij zijn enigszins onderworpen aan sluiers en verrassingen, anders konden wij niet met jullie meespelen. Al genieten wij van multidimensionele overzichten, waaraan jullie in jullie stoutste dromen niet kunnen tippen. Wij wilden al heel lang openlijk aan jullie verschijnen. En dat zou soms ook moeten. Maar het lukte maar niet. Wij zijn namelijk niet echt menselijk. Je wetenschappers zouden zich te pletter schrikken. En dat willen wij niet. Bestaan er dan geen buitenaardsen, die meer op jullie lijken? Ja, de Plejadiërs, die al decennia bij jullie wonen. Dit is een even groot geheim als het feit, dat de Aarde hol is en van binnen bewoond door hoogstaande wezens. Wij van de Federatie verzuchtten, dat het zo simpel zou zijn, als die Plejadiërs stopten met verstoppertje spelen. Maar dat willen zij toch niet, zuchtten wij daar telkens achteraan.

En toen was die Andromedaans-Plejadische herenigings-vierings-bijeenkomst, de zoveelste, augustus 2013. Zij keken elkaar in de ogen en verzuchtten woordloos: Als de Aardemensen hieraan eens mochten meedoen. Maar dat mag toch niet van de Galactische Federatie, werd daar woordloos aan toegevoegd. En toen verscheen bij mij ons aller innig geliefde Semjase, met neergeslagen blik en half opgedroogde tranen. Met een ‘Ik durf het bijna niet te vragen.’ viel zij snikkend in mijn armen. Ik liefkoosde haar allertederst. Met een: ‘Maar natuurlijk, lieve meid. Zeg maar, wat wij verder voor jullie kunnen betekenen.’ stemden wij van harte toe.

En daarmee werd de zoveelste troefkaart wat betreft de ascentie van planeet Aarde onverwacht uitgespeeld. Al eerder was de fusie van onze Galactische Federatie met de Andromeda Unie tot de Lila Lelie Cluster Unie. Toen volgde fusie van de Aurorion Planeten Unie met de Hovron Planeten Unie tot de Albaran Zevenster Unie.

Met daarna de onvoorziene massale ascentie tot 5D paradijswereld van Kurâna, ofwel Albaran planeet 1-1. En de transformatie van onze Galactische Federatie tot de Gouden Roos Sterrenstelsel Unie, Nemfis Astara. En de eeuwen vervroegde fysieke herkolonisatie van jullie buurplaneet Mars. En dan nu de volkomen onverwachte hereniging van de Aardse, Plejadische en Andromedaanse mensheid. Wonderen bestaan dus. Zelfs voor ons. Hahahah! Maar vooral hallelujah!

Ik geef hierbij globaal onze agenda, zodat je een indruk kunt krijgen van de mogelijke context van PAD. Kosmische ijkdata zijn nuttig bij het onder voorbehoud opstellen van planningen, maar garanderen niets. Voor het werkelijke verloop zijn wij namelijk afhankelijk van goddelijke decreten en van jullie vrije keuzes. Massale ascensie van de mensheid was geacht rond de winterzonnewende van 2012 plaats te vinden. Dit liep negen maanden vertraging op, maar dan héb je ook wat. Namelijk ascenderen er nu meer zielen. Gisteren, op de per goddelijk decreet vastgestelde nieuwe streefdatum, konden wij opgelucht ademhalen. De Cabal is verslagen! Rond de lente-equinox 2013 was zij haar gehele buitenaardse ondersteuning verloren. Nu is zij geen wereldwijd geleide organisatie meer, maar bestaat nog slechts uit losse individuen en groepjes. Sommigen gaan naar het Licht.

Voor anderen zijn er andere oplossingen. Jullie licht en liefde komen vanzelf wel aan bij hen en bij hun slachtoffers. Mocht jij meer voor ze kunnen doen, dan kom je daar heus wel achter. Toch is het raadzaam om afstand te bewaren. Het zijn net kippen, waarvan de koppen zojuist zijn afgehakt. Ze kunnen je niet meer pikken, maar nog wel kapot krabben. Je hebt er niets te zoeken. Ze voelen niets meer. Opruiming van kadavers is onze zaak.

Hopelijk zijn alle 3D hologrammen met de winterzonnewende opgelost. Intussen zijn wij met de herfstequinox 2013 een nieuw tijdperk ingegaan, wat zelfs reguliere media toegeven. Sinds die datum is ook instant karma in werking, met onder andere onmiddellijke manifestatie van gedachten. Tijdens het laatste kwartaal van 2013 werken wij verder aan wereldvrede en economische hervormingen. Over deze kwesties blijf je – ook vertaalde – informatie via mijn gebruikelijke Engelstalige kanalen ontvangen. Semjase houdt je via haar nieuwe Nederlandstalige kanalen op de hoogte over het rustig opstarten van PAD.

Naar verwachting, verkeert de aardse mensheid vanaf het eerste kwartaal van 2014 als geheel in stabiel 4D. Dit zal wellicht de bloeiperiode zijn van PAD, dat dan wordt uitgebreid en nóg meer 5D karakter zal vertonen. Vanaf lente-equinox 2014 kunnen we op Aarde 5D gebieden inrichten en andere disclosure projecten starten. Dan, of wellicht eerder, ontmoeten jullie en ik elkaar lijfelijk. Want zo’n exotische alien ben ik nou ook weer niet. Vrijblijvend welkom in mijn armen. En dan voelen jullie de vertrouwdheid. Ondanks of dankzij onze verschillen.

SaLuSa.

Commandant Ashtar – Jullie hebben disclosure nu zelf in de hand
Dierbare Aardebewoners. PAD is een project voor en door mensen. Maar jullie verborgen vrienden steunen je. Wij weten, hoe wij jullie via ontmoetingen bij elkaar kunnen brengen. Maar wij weten niet, wat er daarna gebeurt. Wij spelen als het ware voor Cupido en dat vinden wij best spannend en leuk. Je hoeft je nergens toe verplicht te voelen en over dit project zeker geen faalangst te hebben. Het meeste zal na verloop van tijd vanzelf gaan lopen. Wij vertrouwen erop, dat de eerste contacten meteen met anderen worden gedeeld. Heb jij eenmaal zelf jouw eerste ontmoeting meegemaakt, dan volgen er al gauw meer, want dan weet je, waarop je voortaan kunt letten. Verder is het zeker niet de bedoeling, dat je fanatiek op zoek gaat naar buitenaardsen, want zo werkt dat niet. Dit is een volkomen veilig project. We hebben alle risico’s geïnventariseerd en die zijn goed beheersbaar. Wij kunnen alle processen vertragend of versnellend bijsturen, maar richten ons dan geheel naar jullie wensen. Jullie hebben disclosure nu zelf in de hand. Zonder ongeduldig te hoeven wachten op redding vanuit de hemel.

® Geloof zonder werken is dood
    Geloof zonder onderscheidingsvermogen zaait dood en verderf

Wij vragen jullie niet meer om te geloven, want dat hebben jullie al duizenden jaren maar al te goed gedaan. In naïeve goedgelovigheid hebben jullie je de absurdste fabeltjes laten wijsmaken, met alle ellende van dien. Wij zitten heus niet te springen om makke schapen, die zich vervolgens als lammeren ter slachting laten leiden. Wij verlangen volwassen en integere collega’s die, ook als alle steun wegvalt, als rotsen in de branding staan. Geef niet langer jouw macht uit handen. Zeker niet aan mij. Ik raad je aan om bovenal in jezelf te leren geloven. In het begin moet je jouw bewustzijn flink oprekken, maar al gauw omarm je jouw hogere zelven en De Bron. Dan beschik je over innerlijke leiding en onderscheidingsvermogen. En verder: Eerst zien, dan geloven. De nieuwe wereld is er al. En die is zichtbaar en tastbaar. Maar je moet wel eerst kijken en hem beetpakken. Je bestaan zal steeds meer gebaseerd zijn op je eigen waarneming en weten. Ook wat betreft project PAD. Verder is jouw eigen ascentie onmisbaar voor het welslagen. Je ontmoet personen, die minstens in 5D leven. Als jij zelf in 3D of 4D blijft modderen, dan ervaar je geen gelijkwaardigheid en dan kun je niets met disclosure.

Wij genieten volop mee met jullie plezier en versnelde ascensie.
Jullie Ashtar.

Aartsengel Michael – Jullie bevrijding uit gevangenschap in onmetelijkheid
Dierbare Aarde mensen. Nog nooit heeft een volk de moed getoond om zo diep te zinken in afgescheidenheid. Deze vervreemding werd bevorderd door al dan niet opzettelijke misleiding vanuit jullie religies en wetenschap. De traditionele godsdiensten in Nederland en België hebben jullie, in plaats van je opnieuw te verbinden met je eeuwige en oneindige goddelijkheid, jou daarvan juist afgezonderd. En gevangen gezet, omdat je schuldig was en van buitenaf en van bovenaf moest worden gered. Je zou weliswaar voor eeuwig leven, hetzij in hemel of hel, maar je was in zonde verwekt en vóór die tijd bestónd je zelfs niet. En zo werd je weggehouden van jouw ware, van nature liefdevolle wezen en van de Bron.

Toen mensen zich massaal van die onderdrukkende kerken bevrijdden, vielen velen van de regen in de drup. Jullie wetenschap, in haar huidige vorm ongeveer een eeuw oud, zette jullie opnieuw gevangen in denkbeelden. Met andere woorden, in denkbeeldige gevangenissen. Ook volgens jullie wetenschappers, bestond je nog niet vóór je conceptie. Volgens hen, was jij uitsluitend jouw fysieke lichaam. Elfen en engelen kon je wel vergeten. Als mensheid waren jullie door een toevallig en daarom niet reproduceerbaar proces, in een paar miljoen jaar, geëvolueerd uit een aapachtige diersoort. Als er al intelligent leven op andere werelden voorkwam, dan zou dat zeker niet op de aardse mens lijken. En jullie en die andere beschavingen zouden onbereikbaar voor elkaar zijn. Het maximaal haalbare was immers de lichtsnelheid, amper 300.000 km per seconde en jullie snelste voertuig kon daarvan slechts een minuscule fractie halen. In een omtrek van 18,7 miljard km, dus jullie planetenstelsel, was uitsluitend op jullie Aarde biologisch leven gevonden. De dichtstbijzijnde andere ster dan jullie Zon, staat op een afstand van 4,36 lichtjaar. De Plejaden staan op 440 lichtjaar en het dichtstbijzijnde andere melkwegstelsel, de Andromedanevel, op twee miljoen lichtjaar. Dat daar mensen als jullie zouden leven, laat staan al honderden miljoenen jaren en in een flits bereikbaar, is volgens je huidige wetenschap kortom te absurd voor woorden.

Dit afgescheidenheid bewustzijn heeft duizenden jaren alle facetten van jullie bestaan overheerst en verziekt. Je lichaamsdelen en cellen vervreemdden van elkaar en voerden strijd, met gebrek, ziekte en dood tot gevolg. Mensen onderling en met andere levensvormen, beleefden elkaar als vijanden, met alle ellende van dien. Je leefde in onmetelijke tijd en ruimte, maar in feite was je daarin opgesloten, omdat je er zo weinig mee kon. Omdat je vanwege je beperkingen, bewust verbonden was met slechts een nietig deel van je complete Zijn.

Gelukkig beginnen jullie nu massaal te ontwaken en herontdekken, dat jullie eeuwige en oneindige wezens zijn. En dat er meer is dan alleen fysieke materie. En dat het meest essentiële vaak niet waarneembaar is. Niet met gewone zintuigen of met wat voor instrumentarium dan ook. Jullie komen er steeds meer achter, dat jullie verre sterrenfamilie hebben en dat de zielen van velen in onvoorstelbaar verre hemelse werelden hebben geleefd. Dat je ruimtefamilieleden je intens liefhebben, op de achtergrond voor je zorgen en in een flits bij je kunnen zijn. En het menselijke deel, in het bijzonder jullie naaste biologische voorouders van de Plejaden en Andromeda, binnenkort ook fysiek met jullie wordt herenigd. Vele Plejadiërs wonen zelfs al decennia onder jullie en hebben vanaf heden de toestemming om dit via persoonlijke ontmoetingen aan jullie bekend te maken. In het kader van het project Plejaden Andromeda Disclosure. Zij komen jullie niet redden, maar fungeren als katalysator voor je ascensie en als een spiegel, zodat je zelf ontdekt, dat jullie in wezen nu al even goddelijk zijn als zij.

Jullie zijn onschuldig. Jullie gevangenis staat al open en blijft open staan. Al kan iemand vele gegronde redenen hebben om toch nog een tijdje in die cel te blijven. Maar velen zullen de wijde wereld verkennen en ontdekken, dat zij steeds vrijer worden van tijd en ruimte. En een deel zijn van steeds meer overkoepelende gehelen en daar dan harmonieus mee samenwerken. Als één intergalactische mensheid. Een volgende stap is de bevrijding van de beperkingen van het mens zijn. Jullie worden dan herenigd met vele andere, mens gelijkwaardige levensvormen. Eerst de blauwe en groene Plejadische humanoïden, Arcturiërs en Sirianen, met wie jullie veel gemeen hebben. Maar daarna ook met meer exotische aliens en intelligente wezens, die meer lijken op jullie huisdieren, vee of wild. Vanaf dan – of hopelijk al veel eerder – zullen jullie humaner met dergelijke gelijkwaardige wezens omgaan.

Uiteindelijk leven jullie in vol eenheidsbewustzijn. Dat wil niet zeggen, dat jullie dan op elk moment alles weten. Het deels onbewuste achtergrondvertrouwen, dat alles met elkaar in harmonie is verbonden, volstaat meestal. In die onmetelijkheid van tijd en ruimte is er dan nog slechts plaats voor het eeuwige Nu en voor Eenheid. Nu – Hier – Wij.

Welkom thuis!

Michael.

Semjase van de Plejaden – Er bestaat geen taal om onze liefde voor jullie te beschrijven

Lieve Aardemensen en collega’s. Met tranen van blijdschap verheug ik mij om weer met jullie samen te werken. Er bestaat in de wereld geen enkele taal om onze bewondering, waardering en liefde voor jullie te beschrijven. Jullie kijken soms tegen ons op, alsof wij meer waard zouden zijn, maar dat berust slechts op uiterlijke schijn. In realiteit bezitten jullie alle eigenschappen, die wij hebben en zelfs één meer, die wij zullen moeten missen. Jullie hebben namelijk de moed getoond om af te dalen in het verstikkende riool van 3D en extreme afscheiding. Vuil, stinkend en bedwelmd zijn jullie daar eindelijk uitgeklauterd en jullie schamen jullie diep voor deze toestand. Maar wij beleven dat niet zo, want dit is niet hoe jullie werkelijk zijn. Wij zien je steeds in je ware essentie bij ons. Een douche en een frisse neus zijn voldoende om jullie in een flits te herstellen naar jullie goddelijke zuiverheid.

Ik ben een oude Andromedaanse, tevens oude Plejadische ziel. Mijn passie is werken met jullie en met Aarde. In een ander leven was ik een van de teamleden, die je planeet koloniseerden en de eerste mensen neerzetten. In dit leven ben ik een van de Plejadiërs, die onze huidige ascensie kolonisatie vanuit de Plejaden begeleiden. Op Internet is aardig wat informatie over mij te vinden. Ook afbeeldingen, die geen echte foto’s zijn, want zoiets wilde ik toen nog niet, maar de tekeningen lijken zo goed, dat je mij meteen zou herkennen. Al ben ik in het echt nog veel mooier. Met mijn 1m70 moet ik wel letterlijk tegen velen van jullie opkijken, maar dat vind ik juist prima. In mijn huidige incarnatie ben ik al honderden jaren oud, maar ik zie er uit als een twintigjarige uit een modeblad. Alleen mijn oren zijn buitenaards, maar ik heb bij rasechte aardse mensen nog veel exotischer oren gezien. Er wordt van alles over mij beweerd. Een gedeelte is correct. Veel is echter achterhaald of berust op fabeltjes. Vergeet alle ziektes en beperkingen, die aan mij worden toegeschreven. Er is geen kwaal of handicap, die niet kan worden verholpen. Bij jullie zullen binnenkort zelfs ontbrekende lichaamsdelen in zeer korte tijd aangroeien. Ik kan glimlachen over wat ze over mij beweren, maar al die beperkende fabeltjes over jullie, neem ik serieuzer. Ik ben kerngezond en in alle opzichten toegerust voor mijn missies. Ik beheers alle streektalen, dialecten en tongvallen in Nederland en België. Engels kan ik dromen. Voor de zekerheid heb ik ook alle Scandinavische talen geleerd, voor het geval er disclosure vonken daarheen mochten overslaan. Een bijkomend voordeel van semi-onsterfelijkheid is, dat je alles slechts één keer hoeft te leren. Vorige eeuw hadden we intensief contact met mensen in Zwitserland. West-Europa is nog steeds een van mijn favoriete gebieden op Aarde.

Wij, tientallen pendelende Plejadiërs en Andromedanen, hopen binnenkort weer kind aan huis te zijn op Aarde. Die Andromedanen zien er trouwens bijna hetzelfde uit als wij, behalve dan hun violette ras, al kun je dat prima camoufleren of nabootsen met wat bodypaint uit een feestartikelenwinkel. Hun uitstraling is doorslaggevend. Maar het meeste krijgen jullie te maken met de duizenden Plejadiërs en eventueel hun partners en kinderen, die al decennia in Nederland en België wonen. Voel je niet bezwaard, want ook zij vinden dit PAD project leuk. Nu hoef je niet te verwachten, dat zij allemaal dingen voor je gaan doen. Jullie kunnen meer zelf dan je denkt. Hoewel er aardig wat channelingen van Plejadiërs in omloop zijn. Sommige van die berichten komen nogal dikdoenerig en geheimzinnig over, maar dat komt door die geforceerde geheimhouding. Je merkt wel aan mijn toonzetting, hoe wij in werkelijkheid zijn. Het is voor onze migranten een hele verademing, dat zij hun uitstraling niet langer hoeven dimmen en niet meer naar feestartikelenwinkels hoeven voor brilletjes, rimpels en wratten om hun buitenaardse heelheid en jeugdige schoonheid te camoufleren.

Als je ze voor het eerst in hun volheid ontmoet, dan word je meteen overdonderd door hun hemelse uitstraling. En dan verzucht je misschien, dat jou dat wel honderden levens zou kosten om zo te kunnen worden zoals zij. Totdat je hun partners ontmoet en ontdekt, dat er geen wezenlijk verschil tussen beide soorten mensen bestaat. Sterker nog, als je na zulke ontmoetingen in de spiegel kijkt, dan zie je, dat ook jij zo stralend bent geworden. Met een beetje geluk, zijn die veranderingen blijvend en kun je aan de slag om andere mensen aan te steken. En dan is het niet meer: ‘Ben jij buitenaards?’ ‘Ja!’, maar: ‘Ben jij buitenaards?’ ‘Net zoveel als jij dat bent!’ Zodra er geen ongelijkwaardigheden meer bestaan, is onze missie volbracht, wat we dan samen zullen vieren. Hoe verder je ascendeerd, hoe minder afhankelijk je bent van tijd en hoeveel minder ascensie een proces is. Het vindt dan plaats in het Nu. Het is dan even simpel als het afleggen van een sluier of van feestartikelen. Maar sommige aardse mensen zitten nog vast aan allerlei soorten 3D of 4D oud zeer. Ook dat komt wel goed. Want je hebt nog altijd de helende lichtkamers, in de ruimteschepen, in de Binnenaarde en van de Arcturiërs.

® Opzien tegen of neerkijken op een ander, vervreemdt je van die ander en van jezelf
    Elkaar recht in de ogen kijken, verbindt je op zielsniveau met die ander en met  jezelf

Maar ook zonder al die lijfelijke ontmoetingen kun je transformeren. Je kunt nog altijd telepathisch uitwisselen. Als jouw hart open is, dan heb jij mij nu al ontmoet. En jouw ware zelf. Heb je soms een spiegel in de buurt?

Semjase.

http://www.buitenaards.net/actueel.html#14

http://www.buitenaards.net/disclosure.html